Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ändrad användning till trygghetsboende.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av byggnad.
Rivning av telestation i Torsby
Rivning av teknikhus och betongstolpe.
Tillbyggnad av brygga i Torsby
Tillbyggnad av flytbrygga.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad med förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Torsby
Utvändig ändring, skärmtak.
Ombyggnad av värmestuga i Torsby
Ändrad användning från gym till värmestuga.
Ombyggnad av allaktivitetshus i Torsby
Ändrad användning från skola till allaktivitetshus.
Rivning av flerbostadshus i Torsby
Rivning av flerfamiljshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.