Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av flerbostadshus i Säffle
Avser invändiga arbeten trapphus 6 samt vissa ombyggnationer i markplan.
Renovering av flerbostadshus i Säffle
Avser invändiga arbeten trapphus 8 samt vissa ombyggnationer i markplan.
Ombyggnad av konstgräs i Säffle
Avser byte och anläggande av konstgräs. Sporthälla Säffle.
Installation av sprinklersystem i fastighet i Säffle
Säffle Kedjan 2 AB avser upphandla ett nytt sprinklersystem i fastigheten Kedjan2 som hyrs av Cellcomb AB. Entreprenaden är en totalentreprenad och omfattar alla erforderliga arbeten i samband med sprinklerarbetena.
Utbyte av gatubelysning till Led i Säffle kommun
Avser byte av belysningar till Led i Åmål och Säffle.
Rivning av industrihus i Säffle
Avveckling av del av massabruket med rivning av renseribyggnad med flertal byggnader och vidbyggen. Samt rivning av processutrustning som tankar, cisterner m.m som sedan ska återanvändas. Rivningsarbetet sker etappvis.
Renovering av utemiljö vid förskola i Säffle
Avser renovering av utomhusmiljön vid förskolan Illern i Säffle
Projektledare till ombyggnad av E45 mellan Säffle-Valnäs
Projektledare till huvudsakligen projekt E45 Säffle-Valnäs men även vara behjälplig för andra projekt inom enhet IVmrvj samt region mellersta.
Utvändigt underhåll av industrihus i Säffle
Fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av skola, Säffle
Avser mindre renovering av omklädningsrum,
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Samtliga plåtdetaljer på taket ska rivas och bytas. Avluftningshuvar och dylikt ska bytas. Vattenavledningssystem ska bytas. Snörasskydd & taksäkerhetsanordningar ska monteras. Vindskivor av trä ska rivas, bytas och ytbehandlas. Murade skorstenar kläs in med plåt.
Om- och tillbyggnad av i kök i församlingshem, Säffle
Avser om- och tillbyggnad av kök i församlingshem, samt tillbyggnad av förskola och förråd.
Ombyggnad av affärshus i Säffle
Bygglov för ändrad användning till affär.
Ombyggnad av restaurang i Säffle
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av yttertak på flerbostadshus i Säffle
Entreprenaden omfattar totalrenovering av tak på ett flerbostadshus. Befintliga betongpannor, bär- och ströläkt samt papp ska rivas och bytas. Samtliga plåtdetaljer på taket ska rivas och bytas. Avluftningshuvar och dylikt ska bytas. Vattenavledningssystem ska bytas. Snörasskydd & taksäkerhetsanordningar ska monteras. Vindskivor av trä ska rivas, bytas och ytbehandlas. Murade skorstenar kläs in med plåt Total bruttoarea ca 715 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).