Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Hagfors
Avser tillbyggnad av befintlig förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Ombyggnad av befintlig byggnad med lastkaj, diskrum, kök och kapprum. Råda skola. Är nu en F-3 men kommer att bli F-6. Två komplementbyggnader som blir förråd och miljöhus.
Tillbyggnad av affärshus i Hagfors
Planer för tillbyggnad av affärshus.
Reparation av bro Hagfors kommun
planer för renovering av Sundsbron. Upptagen i investeringsbudget 2020-2022.
Ombyggnad av vandrarhem i Hagfors
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att befintlig byggnad kan användas för bostads- och centrumändamål med tillhörande funktioner.
Rivning av dammar i Hagfors kommun
Avser rivning av Hyttdammen, Kvarn­dammen, Busken­dammen och Sången­dammen i Sunnemo, Hagfors kommun, då dessa inte längre har någon betydande funktion för energi­för­sörj­ningen.
Om- och tillbyggnad av förskola i Hagfors
Ombyggnad och renovering av förskola , samt tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm. Tillbyggnad av ny entré.
Rivning av industrihus i Hagfors
Rivning av industribyggnad efter brand.
Ombyggnad av industrihus i Hagfors
Anmälan ändring av planlösning industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Hagfors
Rivning av en-tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hagfors
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Hagfors
Ändrad användning av kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Hagfors
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ett rapporteringsrum
Utbyggnad av kyrkogård i Hagfors
Avser anläggning av askgravlund på Hagfors kyrkogård.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.