Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Nybyggnad av LSS-boende i Karlstad
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter med gemensamhets – och personalutrymmen. Rivning av befintlig byggnad.
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
BEST-arbeten vid Karlstad Östra
Mark-, ban- och elarbeten. Förlängning av spår, nybyggnad av 2 spår, 2 växlar, elektrifiering, lok- och tågvärmeanläggning, ombyggnad av ändlastkaj. Bandel 382, km 328+550 - km 329+100.
Nybyggnad av LSS boende i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Rivning av befintlig byggnad.
Renovering av badrum på hotell i Karlstad
Avser renovering av 103 badrum inkl stambyte på Best Western hotellet Gustaf Fröding Hotell & Konferens i Karlstad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Tillbyggnad av lager i Karlstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Upprustning av park i Karlstad
Avser att rusta upp Residensparken med ny entré, nytt gångstråk samt sandstrand.
Inglasning av balkonger flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasning och byte av balkonger vid flerbostadshus.
Byte av ventilation vid skola i Karlstad
Avser byte av ventilationsaggregat samt påbyggnad av fläktrum på taket.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Renovering av herrgård i Karlstad
Putsen ska lagas och målas i en liknande kulör som den som finns där idag. Alla trädetaljer och fönster ska renoveras och målas. Skärmtak och entréer ska också ses över.
Utbyte av konstgräs på Skogsvallens IP i Karlstad
Projektet avser åldersutbyte av konstgrässystem på Skogsvallens IP i Skattkärr.
Rivning av parkeringshus i Karlstad
Avsre rivning av parkeringshuset Duvslaget vid Karlstads central. Istället kommer man bygga 109 vanliga mark-parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler i Karlstad
Ramavtal avseende service- och underhållsarbeten på fjärrvärmecentraler och utbyte och renovering av fjärrvärmecentraler i Karlstadstätort. Avtalstid 2021-05-07 - 2022-03-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ombyggnad från en lägenhet till två i flerbostadshus.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av cykelgarage.
Ombyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av garage.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Inglasning av balkonger av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av invallning runt spillvattentank.
Tillbyggnad av förskola i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av lärkängens förskola (tvättstuga).
Ombyggnad av lägenhet i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för ändrad användning från garage till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Rivning av kontor i Karlstad
Avser rivning av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ombyggnad av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för utbyte av hiss.
Utomhusbelysning vid flerbostadshus i Karlstad
Avser nya armaturer och lyktstolpar vid flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Karlstad
Avser ändrad användning från kontor till butiksyta.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av takkupa för hiss, samt byte av hiss.
Rivning av industrihus i Karlstad
Rivningslov för rivning av takkonstruktion, fästmaterial mellan moduler samt kylmaskiner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Inget besked - hänvisning ombyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Lokalanpassning vid skola, inbyggnad av entré .
Tillståndsbedömning av mindre byggnader inom fyra naturreservat i Värmland
Avser tillståndsbedömning av fast kulturarv, för mindre byggnader inom fyra skyddade områden i Värmlands län.
Utvändigt underhåll vid flerbostadshus i Karlstad
Små underhåll vid flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anpassning av lokal till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.