Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola m.m. i Karlstad
Nybyggnad av skola inrymmande elever, förskola, folk- och skolbibliotek, ytor för öppna förskolan samt en idrottshall. Rivning av befintlig skola på samma fastighet.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Beläggning halvvarmt i region Väst
Grupp DK61 och DK62, DM61, DV61
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus och kontor Tingvallastaden i Karlstad
Planer finns för påbyggnad av stadshuset med två respektive tre våningar, bygga ett nytt trevåningshus på parkeringen på stadshusets västra baksida, samt bygga ett upp till 16 våningar högt hus öster om den nuvarande byggnaden. Det skulle ge ungefär 5.200 kvadratmeter utökad byggrätt, utöver stadshusets befintliga 9.000 kvadratmeter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Karlstad
Avser till- och ombyggnad av Vitsippans förskola från fyra till åtta avdelningar.
Beläggning varmt i region Väst
Beläggning varm funktion DK46 2021-2023 och DK47 2021-2022.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Fastigheten har ny ägare, nytt bygglov kommer att sökas.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Ombyggnad och renovering av förskola i Karlstad
Avser renovering och ombyggnad av förskola för att ge plats för tre avdelningar samt serveringskök och personalutrymmen. Tillbyggnad med teknikrum. Nybyggnad av förråd och miljöhus.
Beläggning tank i Distrikt Väst, DK 21
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-06 respektive 2021-11-05.
Byggledare för vägmarkeringar inom Värmlands län
Produktionsanpassad projektering och projektledning. Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: ─ Option ett: 2023-01-01–2023-12-31. ─ Option två: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option tre: 2025-01-01–2025-12-31.
Ny bro samt riskreducerande åtgärder längs E18 väster om Panken
Åtgärder för att minska risken för ras/skred. Ny bro över Pankens utlopp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser målning av trapphus, byte av låskolvar på alla dörrar samt spolning av stammar.
Rivning av godsmagasin i centrala Karlstad
Avser rivning av godsmagasin i närheten av järnvägsspår.
Riskreducerande åtgärder längs väg 62 vid Södra Älvkullen
Ca 200 m lång sträcka, åtgärd på vägtrumma.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Isolering av kallförråd Horssjön Molkom, Karlstad
Avser ombyggnad av befintlig plåthall.
Ombyggnad av tennishall i Karlstad
Avser ändrad användning till padelhall.
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Fönsterrenovering gamla gymnasiet i Karlstad
Avser fönsterrenovering vid gamla gymnasiet i Karlstad.
Renovering av ventilation flerbostadshus i Karlstad
Planer för renovering av fläktsystem, styr och regler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av garage i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för utökning av parkering, hotell/restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Anmälan för ändring av brandskyddet industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser bärande konstruktion och byte av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till café/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till kontorslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av skola i Karlstad
Byte av ventilations aggregat och tillbyggnad av fläktrum.
Tillbyggnad av varuhus i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Inget besked - hänvisning ombyggnad av kontorsbyggnad.
Skötsel av naturreservat i Lurö och Millesviks skärgård
Option: 2023-01-01 - 2024-12-31 2025-01-01 - 2025-12-31

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.