Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av centralsjukhuset i Karlstad Etapp 1
Avser om- och ny/tillbyggnad på sjukhusområdet. Nybyggnad av mottagningshus samt akuthus. Ombyggnad i befintliga byggnader, Hus 51-52 och 55-53. Rivning del av sjukhusbyggnader.
Ombyggnad av mottagningsstation Heden i Karlstad
Avser ombyggnad av mottagningsstation Heden och i moderniseringen ingår bl a att ersätta befintliga 25MVA krafttransformatorer med 2 st nya 40MVA krafttransformatorer som skall uppställas på ny plats inom samma stationsområde.
Vägmarkeringar inom Värmlands län
Objektet avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område, enligt vad som meddelas av beställaren under entreprenadtiden. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. Option 1+1 år.
Utbyggnad av allmänt VA Höja Björby i Karlstad
Avser nytt kommunalt vatten och avlopp för området Höja Björby i Karlstad kommunAnslutning. Entreprenaden omfattar ca 2400 m ledningsschakt exklusive serviser
Fönsterbyte och VVS-åtgärder på flerbostadshus i Karlstad
Karlstads bostads AB (KBAB) har för avsikt att byta befintliga fönster, fönsterdörrar och VVS-åtgärder samt tillhörande byggåtgärder inom: Guldet 1 - 129 st lägenheter.
ROT-renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Varmmassabeläggning inom Värmlands län
Beläggningsgrupp S47. Väg 62 Mörbacka-Backa Ordenshus, väg 246 Fogdehyttan-Nordmark, väg 506 Lennartsfors-Kyrkerud, väg 518 Svensbyn, väg 642 Torp-Trehörningen, väg 791 Bäckebron, väg 792 V Ämtervik och V Ämtervik station, väg 898 Ingmår-Gjutaregården, väg 909 Lysviks kyrka-väg 908 och väg 172 Gustavsfors-S Länsgräns.
Om- och tillbyggnad till Operahus i Karlstad.
Om- och tillbyggnad från industribyggnad till opera. En tillbyggnad i markplan samt en påbyggnad med ytterligare en våning. Utvändigt blir det inga större förändringar, men invändigt blir det plats för scen, orkestersal, replokaler, verkstäder och en café/restaurang.
Ombyggnad av hållplats samt ny laddstation för bussar i Karlstad
Projektet omfattar: Ombyggnad av befintlig hållplats Välsviken till ”stråketstandard” samt nybyggnad av laddstation för bussar.
Tankbeläggning i Värmlands län
Beläggningsgrupp S21. Väg 26 Oforsen-W län, väg 62 N Värnäs-Ambjörby, väg 505 Selen-Fölsbyn och Selen, väg 518 Länsgränsen-Svensbyn. väg 669 Borgvik-Malsjö, väg 894 Bjälverud, väg 907 Pörtet-Sörby och väg 908 Lysvik-Torsby.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad användning till kontorshus.
Byte av hiss i flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av NTD skruvhissar samt tillbyggnad av maskinrum på Horsensgatan 142, 144, 146, 148, 152, 154, 166 och 168, Karlstad.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av befintliga yttertak på 2st garagebyggnader, 1st byggnad innehållande tvättstuga samt 8st flerbostadshus med tillhörande förrådsbyggnader med adressen Kornettgatan 101-197 i Karlstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av lokal, Karlstad
Planer för ombyggnad av kontorslokal. Hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Karlstad
Ändring av yttre utseende på gruppboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Ombyggnad av flerbostadshus, ändrat användning.
Ombyggnad av restaurang i Karlstad
Ombyggnad av restaurang.
Invändig renovering av flerbostadshus i Karlstad
Invändig renovering av flerbostadshus. Vatten, avlopp samt fönsterbyten.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Karlstad
Avser blästring och målning av bandtäckt plåttak på adresserna Nordvärnsgatan 1, 3 samt Petersbergsgatan 30 och 32, Karlstad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser fasadändring samt nya balkonger
Modernisering av hissar vid Karlstad Universitet
Avser renovering av hissar på Universitetsgatan 4, Hus 9E samt Studenttorget vid Karlstad Universitet.
Rivning samt installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på KBAB:s fastighet Järpen 16 i Karlstad.
Utbyte av belysning i elljusspår inom Karlstads kommun
Avser utbyte av armaturer, kablar, kabelskåp, belysningsstolpar vid Skutbergets Elljusspår.
Installation av solceller på flerbostadshus i Karlstad
Avser installation av solcellsanläggning fastigheten Vävaren 14, Vävaregatan 3 – 11, i Karlstad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Karlstad
Ändring av yttre utseende på sporthall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Karlstad
Ändring av yttre utseende på reningsverk. Insättning av dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Installation av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ändrad användning till affärslokaler.
Rivning av personallokal i Karlstad
Rivningslov för rivning av personalbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlstad
Ändring av yttre utseende på affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Ändrad planlösning på del av plan 2.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Lokalanpassning för ny hyresgäst. Nytt omklädningsrum med tillhörande dusch, RWC och tvätt. Nytt ventilationsaggregat installeras för dessa utrymmen samt en ny spång och trapp monteras för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Utbyggnad av industrilokal med 15 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av föreningslokal.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Karlstad
Ändring av yttre utseende på idrottsplats, bygga om trapp och entre till fläktrum.
Utvändigt underhåll av hotell i Karlstad
Ändring av yttre utseende på hotell. Byte av fönster till dörr.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Renovering av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Utvändig ändring av affärshus/kontorshus. Installation av braskamin.
Utvändigt underhåll av industrihus i Karlstad
Ändring av yttre utseende på industribyggnad. Byte av 2 st fönster.
Renovering av skyddsrum i flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering och underhåll av 4 st skyddsrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Ändring ersätta ett fönster med en dörr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).