Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till resecentrum i Karlstad
Planer för ombyggnad av resecenter i Karlstad.
På- och ombyggnad av affärshus i Karlstad
Ny detaljplan som även tillåter kontor och hotell. Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet kan det bli restaurang.
Om- och Tillbyggnad av Tingvalla isstadion i Karlstad
Avser inbyggnad av den befintliga Tingvalla isstadion. Befintlig ispist förses med en byggnad och utvecklas till en bandyrink, två isrinkar (anpassade med mått för ishockey) och möjlighet att öppna upp hela ispisten för en 400m skridskobana. Isstadion får gemensamma föreningsytor, caféytor, förråd, läktare för samtliga isrinkar samt omklädningsrum. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus samt åtgärdande av centrummiljö i Karlstad
Planer finns för ett punkthus i upp till 8 våningar med ca 35-40 lägenheter, eventuellt med plats för verksamheter i bottenplan. Upprustning av park samt ombyggnad av Centrumvägen.
Utbyggnad av allmänt VA till Lungvik i Karlstad
Förslag till VA-plan. Kostnad inkl. överföringsledning från Välsviken och pumpstationer.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser ett påbyggnadsprojekt där två existerande flerbostadshus med större hyreslägenheter kommer att kompletteras med ytterligare ett våningsplan som kommer att inrymma totalt 43 hyresrätter om 1 rum och kök. I hus 2 kommer ett trapphus att byggas med hiss och förråd. Kommer även att byggas till 7 parkeringsplatser . Tillkommit fristående förrådsbyggnad respektive fristående cykelförråd
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Blåsippan 1 med adress Älvdalsgatan 4-6 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id. 2034995 Id: 2034997
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Backsippan 1 med adress Ölmgatan 5-7 planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Blåsippan 3 med adress Älvdalsg. 2A-B, Ölmeg. 2-4. planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id. 2034995
Anläggande av bussförbindelse, etapp 2 Rud-Välsviken
Avser ombyggnad 7 st hållplatser till "stråket-standard", montering av signalprioritering i en korsning, breddning av Fogdemyrsgatan längs en sträcka på 1000 m samt byggnation av totalt 1200 m GC.
BEST-arbeten vid Karlstad Östra
Mark-, ban- och elarbeten. Förlängning av spår, nybyggnad av 2 spår, 2 växlar, elektrifiering, lok- och tågvärmeanläggning, ombyggnad av ändlastkaj. Bandel 382, km 328+550 - km 329+100.
Ombyggnad av kontor till förskola i Karlstad
Avser ombyggnad av kotor till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av gammal skola Karlstad
Ny detaljplan ska tas fram för möjligt att ta tillvara på byggnaden för verksamheter och kontor.
Rivning av industri, Karlstad
Avser rivning av industri. Nybyggnad av padelhall Id: 2102350
Om- och nybyggnad av gator samt ledingsarbeten i centrala Karlstad
Avser om- och nybyggnad av gator samt ledningsarbeten för att förbättra framkomligheten för busstrafiken in till Karlstads resecentrum och omfattar Klaraborgsgatan, Drottninggatan, Hamngatan, Älvgatan, Karl IX:s gata, Våxnäsgatan
Ramavtal avseende ROT renovering av fastigheter, Karlstads Bostad AB
Ramavtal avseende ROT. Projektet kommer att genomföras som ett partneringprojekt. På fastigheten Kv Blåsippan 2 med adress Gelinsgatan 1 A-B planeras det för stambyten, renovering av kök/bad, nya ventilations- och elinstallationer. Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id: 2034948 Id: 2034991 Id: 2034992 Id: 2034997
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler på plan 2 och 3, Örnen 3 i Karlstad.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 1
Avser tillbyggnad i två plan som ska innehålla garage, förråd, utbildningsytor samt skjutbana.
Om- och tillbyggnad av polishus i Karlstad, etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av polisstation ,etapp 2 kommer byggas till med kontorslandskap, cellkontor, förhörsrum, reception och bl a mötesrum.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad av befintligt kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlstad
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Kapacitetshöjande åtgärder på väg 61/62 mellan Bergvik-Ilanda
Utökning till två körfält i norrgående riktning, breddning av bron vid Katåsmotet, ny påfart från Körkarlsvägen, parallellavfart till Körkarlsvägen. 1,7 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg i Karlstad
Förberedande markjobb. Ändring av parkeringsplats och omläggning av bilväg, samt cykel- och gångbana. Vid centralsjukhuset i Karlstad.
Inglasning av balkonger flerbostadshus i Karlstad
Avser inglasning och byte av balkonger vid flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser ombyggnad av galleria. Verksamhetsanpassning för café och restaurang.
Tillbyggnad av kontor och tvätthall i Karlstad
Avser tillbyggnad av kontorslokaler samt tvätthall.
Rivning av parkeringshus i Karlstad
Avsre rivning av parkeringshuset Duvslaget vid Karlstads central. Istället kommer man bygga 109 vanliga mark-parkeringsplatser.
Ramavtal avseende service av kalkdoserare, Värmlands Läns Kalkningsförbund
Ramavtal avseende tillsyn, underhåll, service och reparationer av befintliga kalkdoserare (15st i Sverige samt 2st i Norge). Avtalstid 2022-01-03 - 2024-01-02 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Anmälan för ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anmälan för ändring av ventilation i skola.
Rivning av enbostadshus i Karlstad
Anmälan för rivning av nedbrunnet enbostadshus, endast skorsten o grund samt 10kbm deponi.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för ombyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av servering i Karlstad
Bygglov för tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för upprustning av befintlig parkeringsplats.
Rivning av cistern i Karlstad
Rivningslov för rivning av cistern.
Rivning av förråd i Karlstad
Rivningslov för rivning av lada samt marklov för bergavtäckning.
Tillbyggnad av regionnät i Karlstad
Strandskyddsdispens för förlängning av kabel.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad vårdlokaler.
Ombyggnad av markanläggning i Karlstad
Marklov för markförändring.
Ramavtal avseende snöröjning, Värmlands Läns Kalkningsförbund
Ramavtal avseende snöröjning och eventuell halkbekämpning av mindre enskilda vägar av typen "skogsbilsvägar" som används för tillträde till kalkdoserare. Arbete ska kunna utförs över ett större område i Värmland och eventuellt i Norge. Omfattningen kommer att påverkas av typen av vinterväder.
Ombyggnad av ventilation i Karlstad
Åtgärder av ventilation, kontroll av radon.
Ny bomanläggning vid plankorsning i Karlstad
Bomanläggning med separat passage för GC-trafik.
Utbyte av garageportar i Karlstad
Byte av garageportar. Solskiftesgatan 1–3 samt Färjestadsvägen 58
Tillbyggnad av kontor i Karlstad
Avser tillbyggnad med ett litet lunchrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av takkupa för hiss, samt byte av hiss.
Ombyggnad av kontor i Karlstad
Avser säkerhetshöjande åtgärder vid entré.
Rivning av kontor i Karlstad
Avser rivning av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av fläktaggregat flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i Karlstad
Avser byte av fläktaggregat i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att ta bort trappa och byta portar.
Ombyggnad av affärshus i Karlstad
Avser en liten yttre ändring av fasaden på affärsbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlstad
Avser ändrad användning från hovslagning till klassrum.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser att sätta in en dörr till källare.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.