Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
På- och ombyggnad av affärshus med hotell i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad från affär och bostad till hotell med restaurang . Tanken är att bygga på huset en dryg våning och i markplanet blir det restaurang och spa i källaren.
Byte av fönster på kontorsbyggnad i Karlstad
Avser byte av 365 fönster i ett första skede. Ytterligare 5000 fönster kommer att bytas längre fram i olika etapper på kontorsbyggnad vid Kv Karolinen i Karlstad. I entreprenaden ingår även plåtarbeten.
Ombyggnad av vägskäl till cirkulationsplats, Välsviken Karlstad
Avser ombyggnation av befintliga vägar och korsningar i anslutning till Välsvikens handelsområde. Ombyggnad av befintligt 3-vägskäl till cirkulationsplats
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av Mariebergsskolan för att kunna ta emot 120 elever till. Tillbyggnad byggs i två plan, varje plan är ca 670kvm Rivning av befintliga byggnader
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Karlstad
Avser ombyggnad av kontorslokaler för hyresgästanpassning.
Fasadrenovering och fönsterbyte på flerbostadshus i Karlstad
På fastigheten Kv. Kronkursen 2 med adress Signalhornsgatan 66-68, 94-96 Fasader - och fönsterbyten, samt ventilationsåtgärder Kommer att handlas upp tillsammans med projekt Id. 2034991 Id: 2034992 Id: 2034995 Id: 2034997
Rivning av industri, Karlstad
Avser rivning av industri. Nybyggnad av padelhall Id: 2102350
Nytt DCS-system till fastbränslepanna Heden 2 i Karlstad
Avser leverans och installation av komplett DCS system för panna 2, Hedenverket, samt leverans och installation av komplett nytt säkerhetssystem för panna 2, Heden.
Tillbyggnad av affärshus i Karlstad
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik för online service.
Ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus i Karlstad
Avser ombyggnad av Sundsta bad- och idrottshus med personalytor, danslokal, replokal med musikstudio, kök och servering samt ett stort vardagsrum. Utvändigt kommer två nya entréer byggas.. Lokal för ungdomsverksamhet (UNO) .
Utvändig renovering av gamla gymnasiet i Karlstad
Avser omtäckning av yttre takets nedre takfall, renovering av ett 70-tal fönster samt punktvisa putsarbeten i fasad, lagning av skador samt komplettering av puts i anslutning till nya plåtarbeten.
Byggledare byggnadsverk och öppningsbara broar i Värmland, Dalsland & V Götaland
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare 1+1 år.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Karlstad
Avser utbyte av 6 st befintliga NTD skruvhissar i flerbostadshus. Omfattar demontering och bortforsling av befintlig hiss samt installation av ny hiss.
Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Karlstads kommun
Avser skredförebyggande åtgärder längs med Norsälven och omfattar avschaktning av massor längs med älven för att lätta på trycket. För att förebygga skred ska också erosionsskydd och tryckbank anläggas.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlstad
Planer är att bygga ut, alternativt renovering balkonger på flerbostadshus,
Utbyggnad av ställverk i Karlstads kommun
Avser förberedande arbeten inför ny kontroll- och ställverksbyggnad. Samt utbyggnad av befintligt ställverk 130kV på befintlig mark.
Byte av tak i Karlstad
Avser byta ut takpappen på Jakthornsgatans låghus med adresser Jakthornsgatan 20-22, 28-32, 34-36, 38-42, 46-48, 54-58, 70, 78-82, 90-92.
Byte av vagnhallsportar på brandstationen i Karlstad
Avser byte av vagnhallsporter på brandstationen. Arbetet omfattar montering av 15 takskjutportar, inklusive nedmontering av befintlig port i succesiva steg.
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 2, plan 1 – 3 .
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset hus 52, 55 och 57.
Beläggningsarbete vid flerbostadshus, i Karlstad
Beläggning på gång- och cykelvägar vid flerbostadshus.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Ilandaskolan, Karlstad.
Tillbyggnad av matsal vid skola i Karlstad
Avser tillbyggnad av matsal vid Kroppkärrsskolan, Karlstad.
Nytt kallelsesignalsystem inom Centralsjukhuset Karlstad
Avser byte av kallelsesignalsystem på Centralsjukhuset Hus 1.
Rivning av skola i Karlstad
Avser Rivning av skola. Utförs tillsammans med Id 2100206
Renovering av hiss i flerbostadshus , Karlstad
Renovering av hissar Solskiftesgatan 2-4
Tillbyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad, med 6 meter.
Rivning av industrihus i Karlstad
Avser rivning av kontrollhus och förråd.
Renovering av ventilation flerbostadshus i Karlstad
Avser renovering av fläktsystem, styr och regler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser byte av ytterdörrar på på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlstad
Avser byte av fasad på affärshus.
Solcellsinstallation på fastighet i Karlstad
Avser demontering av solfångaranläggning samt installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Karlstad.
Tillbyggnad av industrihus i Karlstad
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyte av konstgräs på Kroppkärrs IP, Karlstad
Avser byte av konstgrässystem med bevarande av befintlig sviktpad för 9-manna plan.
Rivning av garage i Karlstad
Rivning av garagelänga. Uppskattad start.
Ombyggnad av industrihus i Karlstad
Avser att göra om ett kallgarage till varmgarage.
Ombyggnad av vårdhem i Karlstad
Montering av hiss på fasad samt ändring av dörrar .
Rengöring av tak på flerbostadshus i Karlstad
Rengöring av tak på flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Karlstad
Avser rivning av industribyggnad efter brand.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlstad
Avser ändring av yttre utseende på flerbostadshus. Skärmtak
Utvändigt underhåll av förskola i Karlstad
Avser att byta ut 4 fönster till dörrar för brandsäkerhet.
Tillbyggnad av vårdhem i Karlstad
Avser liten tillbyggnad vid akuten.
Ombyggnad av idrottsplats i Karlstad
Avser att göra om en gammal golf ranch till markområde för baseboll samt andra aktiviteter.
Ombyggnad av skola i Karlstad
Anpassning av lokal till skola.
Uppförande av tak på vädringsplats på flerbostadshus i Karlstad
Avser att bygga ett tak över en uteplats där det tidigare varit vädringsställ på flerbostadshus.
Tjärning av tak Nyeds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser att besikta avloppsstammarna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).