Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av museum i Örebro
Avser ombyggnad av Örebro Läns museum för ett mer effektivt lokalutnyttjande och att återskapa möjligheterna för utställningar och annan publik verksamhet. Reinvesteringarna syftar till att säkerställa byggnadens fortlevnad och omfattar: - Tillbyggnad på innergården för förbättrad intern kommunikation och flöden. - Nytt entrétorg för att tydliggöra entrén och hanterar tillgängligheten. - Viss omdisponering av lokalerna, framför allt i källaren. - Utbyte och uppdatering av samtliga tekniska system, vilket bland annat innefattar nya schakt, kulvertar och ny golvvärme i utställningssalarna. - Klimatisering av utställningssalarna. - Förbättrad säkerhet. - Igensättning av lanterniner av klimat- och säkerhetsskäl. - Till- och frångänglighet i enlighet med samtida krav. - Nya ytskikt, med undantag för befintliga stengolv som bibehålls. - Säker takavvattning. - Nya installationer. Objektets läge: Engelbrektsgatan/Trädgårdsgatan Örebro
Om- och tillbyggnad av förskola, Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad från fyra avdelningar och ska efter ombyggnaden rymma tio avdelningar samt ett tillagningskök, renovering av befintliga lokaler . Björken Lindesberg
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad och hyresgästanpassning av lokaler på Klostergatan 23 för Region Örebro läns administrativa verksamhet.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontorsbyggnad till lägenheter och kommersiella lokaler bestående av moderniserade kontor, butiker och restaurang och behandlingshotell. Köpmangatan 42 & 44 samt Drottninggatan 31, 33 & 35 Örebro
Ombyggnad av station i Örebro
SY. Förnyelse 40/10 kV-station Sörby.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråd.
ROT-renovering av skola i Örebro
Avser ROT-renovering av en F-6 skola och som ska anpassas till elever i årskurs 6-9 och omfattar ventilation, el, värme, vatten, avlopp, mark samt en del minder anpassningar.
Ramavtal avseende gräv och schaktentreprenad, Karlskoga Energi och Miljö AB m.fl
Ramavtal avseende gräv och schaktentreprenad. Avtalstid: 2023-09-01 - 2026-09-01 Option: 2026-09-02 - 2027-03-01
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Ombyggnad av lokal på lasarettet i Karlskoga
Endoskopimottagningen på Karlskoga lasarett ska få större lokaler som kan tillgodose de behov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa. Byggprojektet innebär att bygga om en tidigare vårdavdelning till en modern, framtida endoskopimottagning.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för åren 2021-2025.
Renovering av förskola i Örebro
Planer finns för renovering av förskola för annan verksamhet.
Modernisering av hissar inom Universitetssjukhuset Örebro
Avser modernisering av totalt 29 hissar. Omfattar 13st personhissar, 4st varupersonhissar, samt 12st sänghissar och är placerade i byggnad (13) C-huset, (01) F-huset, (30) O-huset samt (27) M-huset. Det är linhissar med maskinrum samt hydraulhissar som ingår i moderniseringen inom regionorganisationens lokaler på Universitetsjukhusets område i Örebro.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för anläggande av fisktrappa samt sänkning av vattennivå för säkerhetshöjande åtgärd.
Lokalanpassning av kontor i Örebro
Iordningställande av plan 13 till kontorslokaler för ny hyresgäst. Kontoret delas upp i arbetsytor och sociala ytor i ett modernt kontorskoncept.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 7 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Tillbyggnad av industri.
Utbyggnad av va-ledningar vid bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
Avser utbyggnad av Va -ledning vid befintligt bostadsområde, Sköllersta Hallsberg
ROT-renovering av förskola, Örebro
Avser ROT renovering av Knagglabackes förskola.
Ombyggnad av restaurangskola till bostäder i Kumla
Avser ombyggnad av restaurangskola till fem bostäder/lägenheter på fastighet Staren 19, Kumla.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Örebro/Södermanland/Västmanland/Östergötland/Uppsala
Trådvägen i Garphyttan, Skärplinge bussgaraget, Valskog centrum, Horns torg, Harsby, Löta, Viala gata och vändslinga Hörnsjöfors. Tillgänglighetsanpassning av 15 hållplatslägen inklusive förbättringsåtgärd samt vändslinga.
Åtgärdande av Hagbydammen i Nora
Planer för renovering av Sågbladsdammen . Rivning och flytta av bro.
Ombyggnation av Lindbackabron i Örebro
Avser renoveringsarbete vid Lindbacka bron som ligger utmed Svartån, väster om Örebro.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Avser ombyggnad av kulturhus för hyresgästanpassning. Byggnaden kommer att anpassas för att bedriva café och restaurang.. Strömsborg uppfördes 1921
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Lindesberg
Avser ombyggnad av gata och va-ledningar vid Klockaregatan, Lindesberg.
Byte av kulvert för värme, VV samt VVC Soltunet, Nora kommun
Avser byte av kulvert för värme, VV och VVC i Soltunet, Nora, Nora kommun
Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro
Avser ombyggnad del av Kv Stinsen 20 plan 12, norra delen för ny hyresgäst. Lokalerna ska innehålla kontorslokaler.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Örebro
Avser byte av tak på Kliszow 1-3 . Ny taktäckning utförs som dubbelfalsad skivtäckning. Alla plåtklädda delar ska täckas med ny underlagspapp och ny plåt. Det ursprungliga utseendet ska bevaras i största möjliga mån.
Reparation av bro över Bronaån vid Askersunds landskyrka
6 veckors byggtid. Betonglagningar, brofogar.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning från kontorsbyggnad till handelslokal, fasadändring, skyltlov.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar Franzéns väg 10-12 & Andréns väg 32-38 i Kumla.
Ombyggnad av värmeåtervinning vid äldreboende i Nora
Avser ombyggnation av värme- och ventilationssystemet i Hus 19 ,centrumhus för Hagby Ängars äldreboende.
Reparation av bro i Karlskoga
Avser reparation av bro. Åtgärder som skall utföras är byte av räcken, kantbalk, tätskikt och reparation av skador.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Planer för tillbyggnad av industrihus.
Utvändigt underhåll av parhus i Laxå
Byte av fasad på rad-, par-, kedjehus på Finnerödja 8:9 och Finnerödja 8:10.
Rivning av industrihus i Lindesberg
Avser rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Avser ändring på industribyggnad med målning av fasad.
Ombyggnad av industrihus i Askersund
Avser fasadändring och planlösning av teknikhus/industribyggnad. Igensättning av fönster samt ändrad storlek på ventilationsgaller
Ombyggnad/renovering av fasadhissar i Örebro
Avser ombyggnad/renovering av 2 fasadhiss på Drottninggatan 27 och 29, Örebro
Underhåll av skjubana Villingsberg i Karlskoga, Fortifikationsverket
Avser byte av duk, siktning granulat, återanvända granulat som inte är utslitet och byta granulat som är utslitet bakom skottcentra mm.
Nybyggnad av solceller i stadsdelen Ladugårdsängen i Örebro
Avser nybyggnation av solcellsanläggning på ett flerbostadshus i stadsdel/område Ladugårdsängen, Loggatan, Ladugatan och Visthusgatan Örebro.
Byggledare basunderhåll väg i Örebro län
Två byggledare. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden för en eller båda resurskonsulterna med ytterligare 1 år.
Rivning av kontor i Örebro
Kontorsmoduler ska förflyttas.
Ombyggnad av gruppbostad i Hallsberg
Avser ändrad användning av kontorsbyggnad till gemensamhetsboende.
Rivning av byggnad i Nora
Rivning av mindre byggnad , Gyttorp 6;1
Ombyggnad av sjukhus i Örebro
Avser ändring ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning från industribyggnad till handelslokal.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Hallsberg
Byte av glasparti vid sporthall.
Byte av ventilation vid förskola i Askersund
Avser byte av ventilationsaggregat vid förskola
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Målning av befintliga fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Ändring fasader på kontorsbyggnad. Byte av skylt.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser ändrad användning från industri till skola. Ändring av ventilation och montering av spiraltrappa.
Rivning av vindkraftverk i Örebro
Rivningslov rivning vindkraftverk.
Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Flytt av affärslokaler.
Rivning av skola i Örebro
Rivning av mindre barack som använts som klassrum.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).