Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro län

Askersund (9)
Degerfors (6)
Hallsberg (11)
Karlskoga (11)
Kumla (9)
Laxå (3)
Lekeberg (4)
Lindesberg (19)
Nora (3)
Örebro (81)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Ombyggnad av bangård i Frövi Lindesberg
Förlängning av spår 3 och 4, nya anslutningsväxlar samt slopande av en plankorsning. Driftplatsgränsen flyttas ca 1000 meter och frihöjden för Fröviforsvägen ökas.
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av logistikcentral i två plan som kommer innehålla lagerfrys, kyla, upptiningsskåp, utlastning, kontor och personalutrymmen
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Planer för tillbyggnad av två industrihallar. Kommer att bli kontor, matsal och personalutrymmen.
Ombyggnad av väg 51 mellan Kvarntorp-Almbro
Ombyggnad till mötesfri väg med 2+1 körfält samt mitträcke. Total vägbredd blir 13 meter, ca 8 km lång sträcka. Vid Almbro byggs bron över Täljeån om i nytt läge, rivning av befintlig bro. Gc-tunnlar under vägen, bullerskydd.
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Tillbyggnad av lager i Örebro
Avser tillbyggnad av lager, 1700 kvm.
Renovering av flerbostadshus i Västhaga, Örebro, etapp 2
Option från projektid: 1518333. Totalrenovering av flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Värme, vatten, ventilation och avlopp bytes i dess helhet inom fastigheterna. Elen i området bytes, varje huskropp får en egen servis. Solcellsanläggning installeras på några av hustaken. Samtliga komplementbyggnader rives och uppföres i ny skepnad. Garage och carportar ingår ej i denna entreprenad. Etapp 2 består av 96 lägenheter fördelat på 8 hus med 12 lägenheter i varje. En ny tvättstuga uppförs på gård 8. Förråds- och cykelhus uppförs på samtliga gårdar. Totalt för alla etapper är det 377 lägenheter.
Nybyggnad av förbifart i Hjulsjö
Ombyggnad av ca 4,6 km lång sträcka.
Om- och utbyggnad av skola i Lekeberg
Avser utbyggnad och ombyggnad av Hidinge skola som förväntas öka antalet elever från 310 till 480 om tiotalet år.
Påbyggnad av kontor i Örebro
Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.
Om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Spårbyte på driftplatser i Örebro och Frövi
Spår- och ballastbyte på Örebro driftplats och Frövi driftplats, bandelar 527 och 524. Bekämpning av invasiva arter på sträckan Örebro-Frövi ingår. 1300 m spår demonteras och återmonteras för bekämpning av invasiva arter. 3200 m spår och 8000 m3 makadam byts ut.
Om- och nybyggnad av bostäder och lokaler i Örebro, huvuddel 2
Huvuddel 2 ”Ombyggnation” omfattar en ombyggnation av lamellhusen innehållande 39 lägenheter, dessutom tillskapas ca. 10 lägenheter på vinden. Husen är benämnda ”Tegelhuset” och ”Hörnhuset". Entréplan och våning 2 ovan består av kommersiella lokaler liksom halva våning 3 på Hörnhuset. Ombyggnationen innefattar delvis nya planlösningar och samtliga installationer byts ut. På hörnhuset ingår omfattande fasadarbeten och ett takbyte. Lokalerna innehåller bl.a café/restaurang, butik, kontor och tandläkare.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande 60 lägenheter i 6 plan samt lokaler i bottenplan.
ROT-renovering i förskola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2023.
Avveckling av 220-nät i Hallsberg
Demontering av luftledning 220 kV.
Utbyggnad av folkhögskola i Fellingsbro
Avser utbyggnad av Fellingsbro folkhögskola med 770 kvm. Kommer innehålla aula/hörsal/aktivitetscenter.
Om- och tillbyggnad av skola i Hallsberg
Avser om-och tillbyggnad av Kävesta Folkhögslola, "Dansens hus" .
Integrerat brounderhåll i Örebro län
591 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll, 8 st byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll samt 9 st faunapassager.
Om och tillbyggnad av sjukhusapoteket i Örebro
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Objektets läge: Region Örebro län USÖ, F-huset entréplan Det finns även två insprängda totalentreprenader under generalentreprenören ansvar, Kyl/frysrum och Renrums entreprenad.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Renovering av idrottshall i Karlskoga
Avser omfattar stam- och ytskiktsrenovering samt ombyggnad av ett fåtal rum. Rivning av miljö och hälsofarligt avfall ingår i projektet.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Fjugesta
Avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverket i Fjugesta. Verket ska bl.a kompletteras med en försedimenteringsbassäng och ny utrustning. Samt att befintliga delar i verket ska rustas upp och byggas om. Arbetena innefattar även rivning- och demonteringsarbeten.
Ledningsåtgärder på 400 kV ledning, Hallsberg-Kimstad
Hallsberg-Kimstad CL4 S5 Anpassning 8,3 km.
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal vid skola i Örebro
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Omfattar även byte av ledningar i mark, vatten, avlopp, dränering, installation av ny fettavskiljare.
Anläggande av kommunalt VA i Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnad av kök och matsal vid äldreboende i Fjugesta
Ändrad omfattning. Avser ombyggnad av kök och matsal vid Lindens äldreboende.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Kumla
Avser om- och tillbyggnad på befintlig brandstation med rökdykarverkstad samt konferenslokal.
Ombyggnad av busstation i Karlskoga
Busstationen ska byggas om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt och utvändigt kommer byggnaden också att få ett riktigt lyft.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 11067m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 13783m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager. Tomtarea: ca 22083m². Byggnation av infrastruktur till området finns på projektid: 1590771.
Om- och tillbyggnad av befintlig industrilokal i Askersund
Avser om- och tillbyggnad av befintlig industrilokal för nya verksamhetslokaler till arbetsmarknadsenheten i Askersunds kommun.
Muddring av sjö i Örebro
Avser muddring i Hjälmaren.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Ombyggnation av Foltandvårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnation av Folktandvårdens lokaler samt en del gemensamma lokaler för folktandvård och övriga hyresgäster i huset. Omfattar bl.a undersökningsrummen, sterilcentral, väntrum och reception.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 7 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stamrenovering, takbyte, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya entré och tamburdörrar, ny ventilationslösning, nya skärmtak över källarnedgångar, viss förändring av planlösningar och inglasade balkonger på Höglundagatan 10 och Tallbacksvägen 24-26.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stamrenovering, takbyte, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya entré och tamburdörrar, ny ventilationslösning, nya skärmtak över källarnedgångar, viss förändring av planlösningar och inglasade balkonger på Norrbygatan 14-34.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Tillbyggnad av hotell i Örebro
Planer finns för tillbyggnad av befintligt hotell.
Rivning och nybyggnad av lokaler i Örebro, huvuddel 1
Huvuddel 1 ”Rivning” omfattar rivning av den stora enplansbyggnaden (endast några små byggnader på taket) i kvarterets mitt innehållande lokaler på markplan och ett underliggande garage. En tillfällig dagligvaruhandel på cirka 600 kvm ska etableras i form av moduler på det inre torget som idag är parkeringsplatsen åt den befintliga dagligvaruhandeln.
Ombyggnad av restaurang till lägenheter i Örebro
Ombyggnad från restaurang till 6 st lägenheter samt en lokal.
Ombyggnad av station i Kumla
HO---T. Ombyggnad till 40/10 kV-station.
Ombyggnad av ledning Hjortkvarn-Grytöl
Ombyggnad av befintlig ledning mellan Hjortkvarn och Grytgöl.
Ombyggnad av plankorsning i Ervalla
Ombyggnad till A-anläggning. Bandel 524 km 238+950– km 241+300.
Ombyggnad av skollokaler i Örebro
Avser ombyggnad för att tillskapa klassrum samt anpassa installationer på plan 12 och 13 i rosa huset på Virginska skolan Arbetet ska utföras i två etapper, ett plan i taget
Tillbyggnad av kulvert i Örebro
Avser tillbyggnad med en kulvert.
Sluttäckning av Mosjödeponin i Laxå kommun
Avser sluttäckning av Mosjödeponini Laxå kommun. Avfallsdeponin ska sluttäckas med en sammanlagd sluttäckningsareal av cirka 60 000 kvadratmeter. Anläggande av lakvattendike kommer att förekomma.
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av skolkök i Laxå
Avser renovering av Centralskolans kök i Laxå.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Byte av överhettare på kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser tillverkning och montage av överhettare på panna C2 samt demontage av befintlig överhettare. Option på: Tillverkning av nya tuber till konvektion C1 samt C2.
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad i Kumla
Avser ombyggnad av det befintliga huset som idag används för lager och uppställning. Ombyggnaden omfattar uppförande av ett entresolbjälklag och nya rumsbildningar för olika ändamål ska tillskapas varvid erforderliga installationsarbeten ska utföras (el/tele, VA och luft/styr). Nya öppningar ska tas upp i fasad och nya portar monteras. Utvändigt ska en spolplatta med tillhörande oljeavskiljare anläggas.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Lindesberg
Avser ombyggnad av gata och va-ledningar vid Klockaregatan, Lindesberg.
Ombyggnad av Skebäcksverket i Örebro kommun
Avser ombyggnad av inlopp P1 vid Skebäcksverket i Örebro.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad, produktionslokal.
Tillbyggnad av kyrka i Askersund
Planen syftar till att möjliggöra en tillbyggnad öster och delvis norr om kyrkan. Alla förändringar på kyrkan kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
Ombyggnad av omformarstation i Frövi
Ombyggnation i Frövi omformarstation för att möjliggöra kortslutningsprov för roterande omformare.
Ändrad användning av kyrka till bostäder i Frövi, Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från kyrka till bostadsändamål för att möjliggöra för bostäder på platsen.
Anläggande av kommunalt VA i Latorp, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Lindesberg
Avser rivning av gymnastiksal och tillbyggnad av omklädningsrum. Rivning Id 2056497
Utbyte av VA-ledningar i Ljusnarsberg
Avser utbyte av VA-ledningar i samband med sanering av mark i Kroksfors.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Örebro Kommun planerar tillsammans med Region Örebro Län ett snabbt och kapacitetsstarkt transportsystem för kollektivtrafik som kallas BRT(Bus Rapid Transit). Utbyggnaden av BRT kommer att ske i etapper. Etapp 1 är uppdelad i 9 delsträckor. Detta är option från projektid: 1637849, som omfattar etapp 1, delsträcka 2-9.
Invändig rivning inför upprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser rivning av lägenhetsskiljande väggar, ytskikt samt vissa tekniska installationer och omfattar 83 st lägenheter BOA 2832 kvm och 2 affärslokaler LOA ca 500 kvm. Option finns på fortsatt rivning av källare, entrè och vindsplan som fortlöper i direkt anslutning till rivning av lägenheterna. Avsikten är att förbereda huset inför kommande totalentreprenad med start våren 2022 projekt ID 1053510 .
Installation av mediakub , Behrn Arena, Örebro
Avser upphandla en mediakub för Behrn Arena ishall. I entreprenaden ingår dels installation av ny mediakub och dels nedmontering av befintlig kub.
Tillbyggnad av industrihus i Askersund
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende styrd borrning, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Ramavtal avseende styrdborrning och hammarborrning. Schaktfria förnyelsearbeten av VA-ledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser utbyggnad av industrifastighet,
Funktionsavtal Belysning för landningsbana Örebro Airport
Avser funktionsavtal gällande Belysning för Landningsbanan Avtalet gäller för tiden 2022-04-01 till 2028-03-31
Markarbeten dränering av Kyrkbacksskolan Kopparberg
Avser dränering av Kyrkbacksskolan, det ingår även optioner på att renovera trapp utomhus och en stenmur.
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Omläggning av gata och VA i Hällefors
Avser ombyggnad av va-ledning och gata vid Rydellvägen Hällefors.
Tillbyggnad av samlingslokal i Örebro
Planer för tillbyggnad av samlingslokal och café .
Ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder i Södermanland och Örebro län
Åtgärderna innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa hållplatser, gånganslutningar samt pendlar- och cykelparkeringar.
Ombyggnad av vattenledning i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget . Vattenförnyelse Kristinavägen.
Rivning av byggnader i Hallsbergs tätort
Avser komplett rivning av 5 st byggnader samt eventuell marksanering. Adress: - Elofhuset, Werners väg 3, Hallsberg, (Stocksätter 1:1). - Sommarstuga Kvarsätter, Kvarsätterssjöväg 61, Hallsberg, (Kvarsätter 2:1). - Ladubyggnad, Gränden, Östansjö, (Gatugårda 1:61) - Ladubyggnad och pumphus, Bäcksjögatan, (Östansjö 1:56). - Kv. Berg, Allégatan 78-88, Hallsberg, rivning av husgrund samt eventuell sanering och borttagning av markförlagd behållare (Berg 4-14)
Ombyggnad av VA-ledningar i Nora
Avser byte av VA-ledningar samt ny vägöverbyggnad och gatubelysning. Totalt ca 200 m schaktlängd.
Utbyte av PLC-system för broöppning i Örebro
Avser utbyte av PLC med tillhörande operatörspanel och pulpeten i vilken utrustningen är monterad. Objektet är beläget i Örebro på Universitetsallén där denna går över Svartån.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger.
Renovering och om-/tillbyggnad av reningsverk i Laxå
Avser renovering och om/tillbyggnad av reningsverket i Hasselfors.
Ombyggnad av värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser utbyte av frånluftsfläktar utan återvinning till nytt FX-system kopplat till ny värmepump. Objektens läge: Kvarngatan 24 ,26 och 28, 30 i Kumla.
Takbyte på flerbostadshus i Degerfors
Avser byte från platt tak till sadeltak inom fastigheten Jannelund 10:2 och 10:3 i Degerfors.
Installation av boendesprinkler på vårdhem i Örebro
Avser installation av boendesprinkler på vårdhem i Örebro.
Installation av boendesprinkler på vårdboende i Örebro
Avser installation av boendesprinkler inom vård och omsorgsboende med 60 st boenderum på Kv. Vilan 2 - Olaus Petri vårdcentral – Hus 12.
Ombyggnad av kylanläggning i ishall, Hallsbergs kommun
Avser utbyte av ishallens kylmaskin till en CO2-maskin. omfattar ventilations-, värme-, tappvatten-, återvinnings- och styrsystemet samt vissa el- och byggåtgärder.
Tillbyggnad av industrihus i Degerfors
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser tillbyggnad (takkupor) flerbostadshus, inredning av vind till lägenheter.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad
Installation av laddstolpar flerbostadshus i Lindesberg
Installation av laddstolpar. Uppskattad kostnad.
Installation av laddstolpar i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad start och kostnad.
Rivning av skola i Karlskoga
Avser rivning av fd. skolbyggnad.
Nyinstallation av hissar på fastigheter i Örebro
Avser nyinstallation av två plattformshissar i entréer på flerbostadshus samt en stycken ny hiss i befintligt schakt på skola. Objektets läge: Fastigheten Vårlöken 18, Ringgatan 42 och entré mot Östra Bangatan. Fastigheten Tågmästaren 24, Virginska skolan Örebro.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.