Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
ROT-renovering i förskola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2021-2023.
Om- och tillbyggnad av lager, i Kumla
Avser Om- och tillbyggnad av lager. Entreprenaden omfattar bla: - Uppförande av nytt truckladdningsrum och förbindelselänk mellan byggnader. - Anordning av nedfart för angöring till dockningssystem i ny lagerbyggnad. - Anordning av nytt system för dagvattenhantering via ny LOD-damm. - Ombyggnad av personalutrymmen i befintlig byggnad.
Tillbyggnad av lager i Kumla
Avser tillbyggnad av lager/butik.
Renovering av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering och viss ombyggnad av 1 flerbostadshus. Arbetets omfattning: - renovering och viss ombyggnad av källarplan och trapphusplan. - tilläggsisolering och viss ombyggnad av det lägre vindsplanet. - stambyte, ändring och modernisering av byggnadens el-, tele-, ventilations-, vatten-, avlopps- och värmesystem. - utbyte av byggnadens fönster, balkongdörrar, yttertak och takavvattning. - renovering och viss ändring av byggnadens fasad.
Ombyggnad av station i Kumla
HO---T. Ombyggnad till 40/10 kV-station.
Ombyggnad värme och ventilation i flerbostadshus i Kumla
Avser installation av FX-aggregat och värmepumpar i flerbostadshus på Andréns väg 2-10 och 12-20 i Kumla.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar Franzensväg 14 - 18 i Kumla.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Planer på att byta fönster samt målning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).