Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager och kontor i Kumla
Avser ca 3170 m² tillbyggd lageryta, ca 130 m² påbyggd kontorsyta och ca 55 asfalterade parkeringsplatser inom fastigheten Kumla Axeln 7.
Tillbyggnad för kväverening vid Kumla ARV
Avser komplettera Kumla reningsverk med kväverening.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kumla
Bygglov för fasadändring, ändrad användning av del av industribyggnad till kontor, samt rivning av carport, Hyresgästanpassning
Byte av fönster och balkongdörrar på flerbostadshus i Kumla
Byte av fönster och balkongdörrar i lägenheterna, plåtarbeten relaterade till fönster/dörr-montage samt utvändiga putslagningar och invändiga målningslagningar. Objektet är beläget på Von Rosensteins väg 7 - 11 och Franzens väg 5, Kumla.
Tillbyggnad av lasthus i Kumla
Tillbyggnad av omlastningscentral.
Ombyggnad av butik till restaurang i Kumla
Avser ombyggnad av butik till restaurang.
Byte av industrispår på järnvägsbro över Kumlaån
Utbyte av broöverbyggnad stål, bandel 591 industrispår Närkes-Kvarntorp.
Ombyggnad av förskola i Kumla
Bygglov för inredande av ytterligare lokal förskola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Byte av fasad samt takjobb på industribyggnad.
Lokalanpassning av korttidsboende i Kumla
Avser mindre verksamhetsanpassningar av delar av befintliga lokaler samt allmänna underhållsåtgärder inom två byggnader på fastigheten Smedstorpet 4 i Kumla kommun. Lokalerna nyttjas av Socialförvaltningen som på platsen driver ett korttidsboende för barn med särskilda behov.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).