Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Renovering av flerbostadshus i Örebro
Avser ROT-renovering av flerfamiljshus om ca 100 lägenheter, garage och verksamhet.
Spår- och växelbyte på sträckan Örebro-Frövi
Rälsbyte USP och NSP. Spår och räl. Byte av spårväxlar i Ervalla ingår (växel 21a, 21b och 36b). Ballastrening.
Om- och tillbyggnad av skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Glanshammars skola. Tillbyggnad av skolkök, renovering av matsal samt skollokaler. Ombyggnad i Hus H där nuvarande hemkunskap tas bort och byggs om till personalrum mm
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser lokalanpassning för ny hyresgäst. Lokalerna ska användas i utbildningssyfte och innehåller bla administrativa kontorslokaler, teoretiska utbildningssalar och tränings-/övningsmiljöer för praktisk och fysisk träning. Omfattar omställning i tre våningsplan med en yta på ca 3400 kvm.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråds.
Upprustning av bangårdsbelysning i Hallsberg och Örebro
Huvuddel 1: Örebro C (ska vara färdigställt 2023-06-16). Huvuddel 2: Hallsberg Pbg och Hallsberg Rbg (ska vara färdigställt 2023-11-14).
Gårdsrenovering och uteplatser i Västhaga, Örebro kommun
Avser renovering av gårdar och uteplatser inklusive nya förråd och altaner/uterum. Objektets läge: Spannlandsgatan 2–12, 14–24, 26–36 och 38–48 i Örebro.
Rivning, renovering och nybyggnad på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus B byggs om från vårdboende och administration till lokaler för administration och hemvård/hemsjukvård. Hus D och E som idag inrymmer gruppbostäder ska rivas och sedan byggas på nytt. Hus E kommer vara vård- och omsorgsboende på ca 1781 kvm/BTA och 20 boenderum. Nybyggnad av Hus D entré/vinterträdgård, på övervåningen blir det lokaler för dagvård, huset är på ca 576 kvm/BTA. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622541, 1224313
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus , Örebro
Granrisvägen 25 handlas upp som en option från projektid: 2024982 och är seniorboende består av 82 lägenheter och 1 gemensamhetslokal, varav 69 av lägenheterna ingår i entreprenaden eftersom man i ett tidigare projekt renoverade övriga lgh samt gemensamhetslokal.
Muddring av sjö i Örebro
Avser muddring i Hjälmaren.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Gällersta kyrkby ska anslutas till det kommunala VA-nätet, med dricksvatten och spillvatten. Både öster och väster om riksväg 51.
Rivning av byggnader inför ny bebyggelse Örebro
Avser rivning av totalt 7 byggnader inför kommande byggnationer i Norra Ormesta. Bland annat rivs en korvfabrik, lagerhus, bilverkstad mm.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Nybyggnad av el- och laddinfrastruktur till Bettorp, Örebro kommun
Avser anläggande av el- och laddinfrastruktur för 46 st elbussar på Svealandstrafikens bussdepå i Bettorp Örebro.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Planer för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av matavfallsmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall. Kommer att göra underhållsåtgärder, att sätta igen befintlig port och att uppföra nya portar för inlastning av avfall.
Ombyggnad till LSS och kortidsboende i Örebro
Avser ombyggnation. Hyresgästanpassning för korttidsboende och LSS verksamhet för barn och ungdomar.
Ombyggnad av lekpark i Örebro
Avser ombyggnad och upprustning av lekparken i Stadsparken i Örebro.
Ombyggnation av kontor i Örebro
Avser färdigställandet av byggnaden Pappersbruket 13 som är beläget i östra Örebro. Byggnaden består av 5 våningsplan som i flera projekt anpassas till moderna kontorsmiljöer.
Kollektivtrafikåtgärder i Örebro län
Omfattar 6 hållplatslägen. Tillgänglighetsanpassning. Lanna Centrum, Lanna Vintrosa och Lanna Golfbanan.
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Rivning av industrihus i Örebro
Avser rivning industribyggnad.
Renovering av Medborgarhuset i Örebro
Avser renovering av konferensrum på plan 5 i Medborgarhuset. Entreprenaden kommer att utföras i 4 etapper där större delen av arbetet ska utföras under jul- och sommartider då det är minimal verksamhet i huset.
Omläggning av Va- ledningar i Garphyttan, ,Örebro
Avser byter ut gamla VA-ledningar på Mossvägen och Nygatan
Installation av laddstolpar i Örebro
Installation av laddstolpar. Uppskattad start och kostnad.
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av balkonger ,Vallmon 8. Örebro
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser renovering av balkonger Almen 20 Örebro
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Avser byte av fönsterpartier på flerbostadshus.
Tillbyggnad av uterum i Örebro
Avser tillbyggnad med uterum på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad med en passage mellan kontor, samt lite ombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Ändrad användning samlingslokal till bostäder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring fasader på flerbostadshus.
Rivning av baracker i Örebro
Rivning och nermontering av två baracker på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örebro
Tillbyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örebro
Målning av fasader på industribyggnad.
Byte av centralkylanläggning på skola i Örebro
Avser byte av centralkylanläggning på Risbergska skolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).