Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om,- till- och påbyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig postterminal till kontor och kommersiella lokaler. Etapp 1 finns på projektid: 1461871
Vägmarkeringar inom Örebro län och Västmanlands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option)
Underhållsbeläggning varm i Örebro län
Omfattar grupp T2 år 2022-2024 inom Örebro län (T-län).
Ombyggnad av kontor i Örebro
Avser ombyggnad av kontor och verkstadslokal.
Påbyggnad av kontor i Örebro
Ändringen syftar till att möjliggöra en högre bebyggelse för en del av den norra delen av kvarteret Vinterstadion. Inom det område som planändringen berör finns redan en uppförd kontorsbyggnad som genom planändringen skulle kunna få byggas på med ytterligare våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser stamrenovering, takbyte, tilläggsisolering av ytterväggar, nya fönster, nya entré och tamburdörrar, ny ventilationslösning, nya skärmtak över källarnedgångar, viss förändring av planlösningar och inglasade balkonger på Norrbygatan 14-34.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande innehåller idag 83 st lägenheter, 2 affärslokaler, verkstad samt förråds.
Nya gas/oljepannor till Skebäcksverket i Örebro
Avser demontage och omhändertagande av nuvarande gaspanna och gas/oljepanna samt kringutrustning, leverans, mekanisk installation, el-installation, igångkörning av en ny gaspanna och en ny gas/oljepanna samt kringutrustning.
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal vid skola i Örebro
Ombyggnad samt renovering av storkök och matsal på Västra Engelbrektsskolan i Örebro. Omfattar även byte av ledningar i mark, vatten, avlopp, dränering, installation av ny fettavskiljare.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager. Det totala området är ca 50 hektar stort och kommer att styckas av efter företagets ytbehov. Premiär byggstart första kvartalet 2022 samt andra kvartalet 2022.
Stam- och badrumsrenovering i flerbostadshus , Örebro
Granrisvägen 25 handlas upp som en option från projektid: 2024982 och är seniorboende består av 82 lägenheter och 1 gemensamhetslokal, varav 69 av lägenheterna ingår i entreprenaden eftersom man i ett tidigare projekt renoverade övriga lgh samt gemensamhetslokal.
Ombyggnation av Foltandvårdens lokaler i Örebro
Avser ombyggnation av Folktandvårdens lokaler samt en del gemensamma lokaler för folktandvård och övriga hyresgäster i huset. Omfattar bl.a undersökningsrummen, sterilcentral, väntrum och reception.
Om- och tillbyggnad av skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Glanshammars skola. Tillbyggnad av skolkök, renovering av matsal samt skollokaler. Ombyggnad i Hus H där nuvarande hemkunskap tas bort och byggs om till personalrum mm
Ombyggnad av restaurang till lägenheter i Örebro
Ombyggnad från restaurang till 6 st lägenheter samt en lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Avser tillbyggnad handelslokal samt fasadändring.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 850 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
ROT-renovering i skola i Örebro
Avser ROT renovering av skollokaler i södra delen av plan 3 i hus E. Arbetet omfattar ny el, ventilation och ytskikt. Befintliga ventilationskanaler innehåller asbest och saneras i samband med rivning. I projektet ingår även arbeten i del av plan 2 samt nya fördelningscentraler i källarplan, hus M och E.
Ombyggnad till LSS och kortidsboende i Örebro
Avser ombyggnation. Hyresgästanpassning för korttidsboende och LSS verksamhet för barn och ungdomar.
Gårdsrenovering och uteplatser i Västhaga, Örebro kommun
Avser renovering av gårdar och uteplatser inklusive nya förråd och altaner/uterum. Objektets läge: Spannlandsgatan 2–12, 14–24, 26–36 och 38–48 i Örebro.
Installation av boendesprinkler på vårdhem i Örebro
Avser installation av boendesprinkler på vårdhem i Örebro.
Funktionsavtal Belysning för landningsbana Örebro Airport
Avser funktionsavtal gällande Belysning för Landningsbanan Avtalet gäller för tiden 2022-04-01 till 2028-03-31
Ombyggnad av travbana och ev skola i Örebro
Avser ombyggnad av travbana. Omfattning oklar.
Kollektivtrafikåtgärder i Örebro län
Omfattar 6 hållplatslägen.
Utbyte av VA-ledningar, Ekeby-Almby Örebro
Utbyte av Va-ledning i grönytor längs Ekebyviken till pumpstation.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Etapp 1, delsträcka 3 - Brickebacken - Forskarvägen,
Installation av boendesprinkler på vårdboende i Örebro
Avser installation av boendesprinkler inom vård och omsorgsboende med 60 st boenderum på Kv. Vilan 2 - Olaus Petri vårdcentral – Hus 12.
Ombyggnad av vind i Örebro
Avser tillbyggnad (takkupor) flerbostadshus, inredning av vind till lägenheter.
Installation av solceller i flerbostadshus i Örebro
Planer finns på installation av solceller på radhus.
Ombyggnad av matavfallsmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av mottagningsbyggnad för matavfall. Kommer att göra underhållsåtgärder, att sätta igen befintlig port och att uppföra nya portar för inlastning av avfall.
Rivning av flerbostadshus i Örebro
Rivningslov rivning flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser att bygga in ett trädäck/veranda.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Örebro
Avser en tillbyggnad med nytt skärmtak.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).