Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Basunderhåll väg område Örebro
Väglängd ca 1120 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Örebro, etapp 9
Avser ROT-renovering av tre st flerbostadshus med adresserna Varbergagatan 132-135, 136-141, 142-146 i kv. Varberga 5. En byggnad, Varbergagatan 136-141, ska byggas på med ett plan med ca 9 lägenheter. Avser option från projekt ID 1647876.
Totalupprustning av bostäder och lokaler i Örebro
Avser totalupprustning av 1 huskropp inrymmande 60 lägenheter i 6 plan samt lokaler i bottenplan.
Om- och nybyggnad av bostäder och lokaler i Örebro, huvuddel 2
Huvuddel 2 ”Ombyggnation” omfattar en ombyggnation av lamellhusen innehållande 39 lägenheter, dessutom tillskapas ca. 10 lägenheter på vinden. Husen är benämnda ”Tegelhuset” och ”Hörnhuset". Entréplan och våning 2 ovan består av kommersiella lokaler liksom halva våning 3 på Hörnhuset. Ombyggnationen innefattar delvis nya planlösningar och samtliga installationer byts ut. På hörnhuset ingår omfattande fasadarbeten och ett takbyte. Lokalerna innehåller bl.a café/restaurang, butik, kontor och tandläkare.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Om och tillbyggnad av sjukhusapoteket i Örebro
Avser ombyggnad och utbyggnad av lokaler på Universitetssjukhuset Örebro. Objektets läge: Region Örebro län USÖ, F-huset entréplan Det finns även två insprängda totalentreprenader under generalentreprenören ansvar, Kyl/frysrum och Renrums entreprenad.
Ombyggnation gamla bibliotekshuset i Örebro
Avser ombyggnad av f d biblioteket med lokalanpassning till nya hyresgästen i dela av bottenplan, övre kontorslokal förbereds med nya installationer till stop-standard.
Stam- och badrumsrenovering i studentlägenheter i Örebro
Avser stam- och badrumsrenovering, installation av IMD samt utbyte av elinstallationer på Granrisvägen 27, fastigheten Grantoppen 5 i Örebro. Även installationer för tapp- och spillvatten i kök ingår i entreprenaden. Granrisvägen 27 är studentlägenheter och består av 83 st lägenheter där samtliga lägenheter ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av plankorsning i Ervalla
Ombyggnad till A-anläggning.
Anläggande av kommunalt VA i Gällersta kyrkby, Örebro
Upptaget i utbyggnadsplan för Vatten och Avlopp 2014-2024.
Tillbyggnad av skola i Örebro, etapp 1
Avser tillbyggnad av Mosjö skola till en 2-parallellig F-6 skola. Projektet delas upp i 3 etapper. Etapp 1 avser Hus E som ska byggas av moduler för snabbt montage och standardmässig tillverkning. Byggnaden byggs i två våningar och innehåller 7 klassrum och grupprum, bibliotek, arbetsrum, kapprum och wc. Utöver detta byggs även ett nytt fristående miljöhus. Utomhusmiljön åtgärdas, skolgården byggs om för de funktioner som försvinner vid tillbyggnaderna och ny skolgård anläggs vid hus E.
Utbyggnad av personalshus vid återvinningscentral i Örebro
Utbyggnation personalshuset Atle ÅVC.
Rivning och nybyggnad av lokaler i Örebro, huvuddel 1
Huvuddel 1 ”Rivning” omfattar rivning av den stora enplansbyggnaden (endast några små byggnader på taket) i kvarterets mitt innehållande lokaler på markplan och ett underliggande garage. En tillfällig dagligvaruhandel på cirka 600 kvm ska etableras i form av moduler på det inre torget som idag är parkeringsplatsen åt den befintliga dagligvaruhandeln.
Om- och nybyggnad av skolkök i Örebro
Avser om- och nybyggnad av skolkök på Hagaskolan i Örebro. Rivning av befintligt kök ska också ske.
Ombyggnad av restaurang till lägenheter i Örebro
Bygglov ändrad användning/ ombyggnad från restaurang till 6 st bostäder.
Ombyggnad av Skebäcksverket i Örebro kommun
Avser ombyggnad av inlopp P1 vid Skebäcksverket i Örebro.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Reparation av bropelare i Örebro
Avser renovering av bropelare vid södra infartsbroarna i Örebro. Objektets läge: vid mötet mellan Östra Bangatan och Södra infartsleden.
Tillbyggnad av krematorium i Örebro
Avser tillbyggnad samt fasadändring krematoriebyggnad, samt nedgrävd trädgård.
Tillbyggnad av förskola i Örebro
Avser tillbyggnad av förskola med omklädningsrum och toaletter.
Ombyggnad av parkering i Örebro
Planer finns för ombyggnad av parkering med laddstolpar.
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3 finns på projektid: 1620679
Ombyggnad av lokaler för verksamhet i Örebro
Avser att renovera de invändiga ytskikten, bygga om entré/mottagning, renovera ett antal toaletter och duschar, och utföra vissa brandåtgärder. Befintlig planlösning kommer att göras om. Ca 15 garageplatser ska skapas. Delas upp i 2 faser där fas 1 innebär projektering och fas 2 utförande.
Utbyte av brotrumma Kåvivägen i Örebro
Avser utbyte av befintlig brotrumma. Entreprenaden omfattar mark-, VA- och broarbeten. Byte av brotrumma, byggnation av broräcken samt flytt av befintlig infart till åkermark.
Ombyggnad av kontorslokaler i Örebro
Örebroporten har för avsikt att tillskapa ett kontor på plan 11 i Skofabriken. Ytan för kontoret är c:a 450 m². Verksamhet pågår i övriga delar av fastigheten
Utbyte av VA-ledningar i Örebro
De befintliga ledningarna är i dåligt skick och behöver bytas ut för att minska risken för framtida läckor. Objektet är beläget bakom Virginska skolan, f.d. Södra allén.
Rivning av förskola i Örebro
Avser rivning och nybyggnad av Lindens förskola i Örebro. Nybyggnad finns på projektid: 1601290. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Rivning av fastigheter i Örebro
Avser rivning av fastigheter inför nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Sanering av mark finns på Id. 2090094
Utbyggnad av BRT (Bus Rapid Transit) i Örebro
Ombyggnation av gata för anpassning till BRT(Bus Rapid Transit). Etapp 1, delsträcka 1 - norr om Universitetsrondellen till söder om Österplan. I entreprenaden ingår ombyggnation av befintlig gata (Rudbecksgatan), GCbanor utmed samma sträckning, belysningsanläggning, signalanläggning och grönytor. Tre nya busshållplatser/plattformar skall anläggas i vardera riktning och den totala längden på gata och GC-bana är ca 1300m med varierande nivå på ombyggnationen. Option på väderskydd finns på projektid: 2055386.
Ombyggnad av gångstråk i Örebro
Avser ombyggnad av Å-stråket. Stråket ska omgestaltas i och med den nya etableringen av ett kulturkvarter. Objektets läge: intill Svartån vid Fabriksgatan/Nygatan i centrala Örebro.
Tillbyggnad med varumottagning i Örebro
Avser tillbyggnad med varumottagning samt miljöhus för sophantering.
AMA expert Entreprenad till projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget.
Projektledare AMA expert till projekt ERTMS, Malmbanan och Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Option förlängs med ett år i taget. Placeringsort Örebro.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Avser installation av ventilation.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad handelslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till bostad, 3 lgh.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från samlingslokal till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från lokal till restaurang.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad förråd.
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad restaurang, pergola.
Tillbyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till restaurang, fasadändring.
Ombyggnad av förråd i Örebro
Bygglov ändrad användning från förråd till annat.
Ombyggnad av garage i Örebro
Bygglov ändrad användning från garage till garage.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till idrottsändamål, Bygglov anordnande idrottsanläggning (4 st. utomhus padelbanor) Mosås 2:71.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning från hembygdsmuseum till enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Bygglov ändrad användning från industribyggnad till annat.
Tillbyggnad av fritidshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov inredning ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Bygglov inredning ytterligare lokal i flerbostadshus.
Rivning av skärmtak i Örebro
Bygglov nybyggnad annan byggnad, transformatorstation, rivning skärmtak och ställverk.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Bygglov nybyggnad av pantstation och odlingsmodul.
Tillbyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov rivning av del av, samt tillbyggnad av enbostadshus och fasadändring kulörändring samt ändringar av fönster på garage.
Tillbyggnad av idrottshall i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad (idrottshall).
Tillbyggnad av förråd i Örebro
Bygglov tillbyggnad av annan byggnad.
Ombyggnad av fritidshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd inredande av ytterligare bostad i fritidshus.
Rivning av fritidshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd rivning fritidshus.
Ombyggnad av skola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring av brandskydd i skola.
Rivning av fritidshus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd rivning fritidshus.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av garage i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i garage.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av industrihus i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i restaurang.
Ombyggnad av servicebyggnad i Örebro
Anmälningspliktig åtgärd ändring ventilation i servicehus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
OVK-besiktning i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/ schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Örebro
Marklov utfyllnad/schaktning.
Ombyggnad av lägenhet i Örebro
Bygglov ändrad användning ytterligare bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Örebro
Bygglov ändrad användning till bostad, fasadändring, skylt.
Ändrad användning av kontor i Örebro
Bygglov ändring annat.
Ombyggnad av skärmtak i Örebro
Bygglov ändring fasader på skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örebro
Bygglov ändring flerbostadshus.
Rivning av carport i Örebro
Rivningslov rivning carport.
Rivning av fritidshus i Örebro
Rivningslov rivning fritidshus.
Rivning av förråd i Örebro
Rivningslov rivning förråd.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av affärshus i Örebro
Rivningslov rivning handelslokal.
Rivning av telestation i Örebro
Rivningslov rivning mast / teknikbod.
Rivning av samlingslokal i Örebro
Rivningslov rivning samlingslokal.
Rivning av skorsten i Örebro
Rivningslov rivning skorsten.
Rivning av sophus i Örebro
Rivningslov rivning sophus/miljöhus.
Tillbyggnad av servering i Örebro
Strandskyddsdispens tillbyggnad uteservering.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örebro
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad av vårdcentral, fasadändring, parkeringsplatser, rivning av förråd.
Tillbyggnad av förråd, Örebro
Tillbyggnad förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.