Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskoga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad med tillfälliga lokaler på anstalt i Karlskoga
Avser utbyggnad med tillfälliga lokaler av Kriminalvårdens klass 2-anstalt i Karlskoga. Omfattar ett boende med 32 platser samt fristående lokaler för sysselsättning och utbildning. Utbyggnaden uppförs med demonteringsbara delar.
Om- och tillbyggnad av ishall i Karlskoga
Om- och tillbyggnad av Nobelhallen i Karlskoga. Avser utbyte av tekniska system (El, Tele, VS, Vent, Rör, Styr och Kyla), renovering av befintlig fastighet, utbyggnad av fastighet med grundläggning för denna, markarbeten till grundläggning av fastigheten (byggnaden) samt parkeringen, asfaltering och nybyggnad av en vaktmästarbyggnad.
Ombyggnad av busstation i Karlskoga
Busstationen ska byggas om invändigt för att lokalerna ska kunna utnyttjas mer optimalt och utvändigt kommer byggnaden också att få ett riktigt lyft.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Karlskoga
Avser ändrad användning från kontor till tandvård, fasadändring samt tillbyggnad.
Modifiering av befintlig reservbränsleinmatning i kraftvärmeverk i Karlskoga
Omfattar en modifiering av befintlig reservbränsleinmatning. Förfrågan omfattar följande huvuddelar: - Ny bränsletransportör - Option på nya brandspjäll - Option på nytt bränslestup - Option på renovering befintlig bränsletransportör.
Tillbyggnad av biogasanläggning i Karlskoga
Tillbyggnad av biogasanläggning.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Tillbyggnad av fläktrum på skola samt ändring av ventilation.
Rivning av telestation i Karlskoga
Rivning av teknikbod.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskoga
Schaktning och muddring för 2 vikar samt landskapsmodellering.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till restaurang samt uppsättning av fasadskylt.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Karlskoga
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.