Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hallands län

Falkenberg (28)
Halmstad (51)
Hylte (6)
Kungsbacka (24)
Laholm (11)
Varberg (18)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 130 st.

TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad av väg 153 vid Svartenbacken och Yttre Hjärtared
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av hotell i Varberg
Om- och tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa omfattar plan 7 – 9 med att tillskapa mer spayta på plan 8 och en bar, orangeri och takterrass på plan 9. För att möjliggöra dessa ytor behövs nya hissar och förlängning på befintligt trapphus samt nya installationer. De om- och tillbyggda delarna är på ca 550 m² samt ca 130 m² takterrass. Upphandlingen omfattar även eventuella arbeten som kan komma att beslutas under projektets gång, så som att återställa fasad och tak. Flyttning av mobilmaster och dess utrustning, mm.
Byte av två 40 MVA-transformatorer i Falkenberg
Avser byte av två 25 MVA-transformatorer till två 40 MVA-transformatorer. Transformatorerna kommer att placeras på samma oljegrop och fundament som de tidigare.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av lager och nybyggnation av 5 lasthus.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg
Avser rivning av 2 hus.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
En ny plattrambro ska ersätta den befintliga bron, det innebär att utöver nybyggnation så ingår även rivning av befintlig konstruktion.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Tillbyggnad av bilhall i Varberg
Tillbyggnad av försäljningslokal, bilhall.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice, Varberg
Installationer av värmekällor samt pann- och brännarservice. Option:2022-02-01 - 2023-01-31 Option:2023-02-01 - 2024-01-31 Option:2024-02-01 - 2025-01-31
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår på bangården.
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Installation av solkraftsanläggning på förskolor i Sofieberg
I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Fastigheterna Sofiebergs förskola, Nyckelvägen 2, 302 29 Halmstad och Kärlekens förskola, Stenstorpsvägen 13, 302 30 Halmstad.
RFI - Ombyggnad av avfallsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av slurryanläggning hos Halmstads Energi och Miljö. HEM AB ska uppgradera deras förbehandlingsanläggning för matavfall samt installera en tank på 80 m3 för mottagning av fetavskiljarslam.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Tillbyggnad av industribyggnad i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Ombyggnad av kyrka i Tvååker
Objektet avser lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker inklusive diverse utemiljö/markarbeten. Historiska Kyrkskolan i Tvååker (som senare kommer att kallas Mötesplatsen 2U) planeras nu att lokalanpassas till en ungdomsgård. Fastigheten kommer också att nyttjas utav Kulturskolans verksamhet, Junior (arbete med att få fler ungdomar fysiskt aktiva), Funka (fritid för funktionsnedsatta) och aktiv senior.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Utvändig upprustning av Arena i Halmstads kommun
Lag-SM i friidrott kommer att äga rum i Halmstad med start 1 juli 2021. Inför detta krävs det en utvändig upprustning för att leva upp till kraven på funktion och säkerhet. Uppdraget omfattar bland annat rivningsarbeten, ledningsarbeten, syntetbeläggning och banmarkeringar, diverse friidrottsutrustning samt el-, belysning- och ljudanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av industribyggnad/lokal till kontorslager, restaurangkök och gymlokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Slättvägen 2-4 uppfördes under första halvan av 1970-talet. Byggnaderna ritades av arkitekt Helge Nilsson och uppfördes för Våxtorps kommun. Slättvägen 4 färdigställdes 1971 och Slättvägen 2 1975. Byggnaderna ligger intill flera av Laholmshem övriga byggnader i Våxtorp som ligger samlat på den stora fastigheten Våxtorp 6:33, denna fastighet innehåller ca 70lgh totalt. I varje hus på Slättvägen 2 och 4 finns det 10 stycken lägenheter, dvs totalt 20 stycken. En del renoveringar har gjorts i huset i mitten på 90-talet. I övrigt är husen i originalskick.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Rivning av bensinstation i Halmstad
rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola, Onsala
Avser nytt pannrum med värmekälla (Pelletsmaskin) på Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun.
Underhåll av bro över Sandabäcken vid Munkagård
Halvsulning av bro 100-15325-1 över Sandabäcken 0,5 km SV Munkagård på väg E6 inom Varbergs kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av E6 mellan Getinge-Heberg
Reinvestering av K1 betongväg södergående sektion 165/255 till 166/975, delen Getinge - Heberg.
Ombyggnad av spillvattenledning i Hyltebruk
Projektet avser relining av spillvattenledning inom Stora Ensos område.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av lagerlokal samt kontor.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av ventilation i Varbergs Fästning, Varberg
Installation av vattenburen kylanläggning till befintliga ventilationsaggregat.
Inkopplingsledare till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad och fasadändring av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av bilverkstad i Hyltebruk
Bygglov ändrad användning från textilfabrik till bilverkstad.
Ombyggnad av butik i Hyltebruk
Bygglov - ändrad användning i del av byggnad från lager till butik samt utvändig ändring, Bygglov - utvändig ändring av industri- / lagerbyggnad Staffansbo 2:48,Stora Hässlehult 1:33.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av arena/idrottsplats.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av handel.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av åkeri i Falkenberg
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
ändrad användning av förskola till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av kontor, cirka 100 kvm.
Ombyggnad av gym i Varberg
Ändrad användning från handel till gym.
Ombyggnad av bageri i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Tillbyggnad av kontor i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorspaviljong.
Ombyggnad av gym i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för ändring skola till gym.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för övervåning befintlig paviljong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Hyltebruk
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Varberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad. Tillbyggnaden gäller två st skjutdörrar i glasparti.
Rivning av telestation i Halmstad
Rivningslov - rivning av teknikbod/transformator.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av fritidshus i Laholm
Rivningslov rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av Sibylla verksamhet.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
tillbyggnad av skärmtak för barnvagnar. Vallda 28:8,28:7.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Varberg
Tillbyggnad av uteservering, 4x8 kvm.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av butik i Halmstad
utökning av butikslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med 2 st padelbanor.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal, installation nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planritning i industribyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.