Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Utbyggnad av lager på Sönneräng, Ullared
Planer finns för utbyggnad av Gekås Ullared AB:s centrallager på Sönneräng i Ullared.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Ventilationsombyggnad och underhållsarbete på skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystem, tillbyggnad fläktrum, komplettering av brandskydd. Samt underhållsarbeten i befintliga skolbyggnader på Apelskolan. Underhållsarbeten omfattar: fönsterbyte på HUS C, komplettering brandskydd, ommålning fasadpanel på HUS A, rivning och igensättning av ljuslanternin/takfönster HUS A.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Rivning av bostadskvarter i Falkenberg
Avser rivning av kv. Måsen.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Ombyggnad av tunnlar i Tröingeberg och Skrea Backe
Bergunderhåll och åtgärder inläckage. Tröingeberg 3520-202 och Skrea Backe 3520-203.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Rivning av samlingslokal i Falkenberg
Rivning villa med 1,5 våning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan Snickaren 234,233.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av bank i Falkenberg
Anmälan lokalanpassning.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad vindskydd.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning - bedriva verksamhet inom förskola.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola, rivning och nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola för att utöka en avdelning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.