Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av två 40 MVA-transformatorer i Falkenberg
Avser byte av två 25 MVA-transformatorer till två 40 MVA-transformatorer. Transformatorerna kommer att placeras på samma oljegrop och fundament som de tidigare.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Renovering av flerbostadshus i Falkenbergs kommun
Avser renovering av flerbostadshus. Omfattar stambyten samt nya badrum och kök.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Ombyggnad av hembygdsgård i Vessigebro
Vård- och underhåll av Larsagården.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industrihall.
Ombyggnad av E6 mellan Getinge-Heberg
Reinvestering av K1 betongväg södergående sektion 165/255 till 166/975, delen Getinge - Heberg.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Rivning, av gata ca 370 m och inkluderar överbyggnad, kantsten, smågatsten, plattor och vägutrustning. Ny överbyggnad och justering av markhöjder samt tillhörande arbete med kantsten, asfalt, betongplattor, smågatsten, avvattningssystem och vägutrustning. Flytt av signalanläggning och komplettering av nya signalkablar och signalstolpar. Plantering av träd och iordningställning av grönytor.
Tillbyggnad av åkeri i Falkenberg
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av kontor, cirka 100 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad. Tillbyggnaden gäller två st skjutdörrar i glasparti.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av bageri i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av förråd i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av lägenhet i Falkenberg
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Anmälan ombyggnad i befintlig byggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Falkenberg
Anmälan åtgärd - lokalanpassning.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Anmälan åtgärd-ventilation.
Rivning av fritidshus i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för övervåning befintlig paviljong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.