Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Muddring av hamn i Falkenberg
Entreprenaden omfattar underhållsmuddring av lösa sediment inom Falkenbergs hamns yttre delar, samt ytan vid befintligt roro-läge och i anslutning till Magasinkajen.
Ombyggnad av väg 154 från Falkenberg till länsgränsen
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.
Ny- och ombyggnad av gator mm i Falkenberg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, gågator och strandpromenad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Ombyggnad av gata i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gata.
Utbyggnad av gata och VA i Falkenberg
Gatu och VA-utbyggnad i Falkenbergs kommun Skogstorp. Objektet omfattar: Utbyggnad av VA-ledningar ca 360 m Dagvattenmagasin 1 st Utbyggnad av gata ca 340 (240+100) m Utbyggnad av gc-väg ca 210 m Utbyggnad av parkmark ca 5 000m2
Upprusning av gångstråk i Falkenberg
Projektet avser upprustning och förstärkning av gångstråk längs Ätran.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Totalentreprenad för kameraövervakningssystem i Falkenberg
Option 1: 1 kamera på annan del av parkeringen inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning Option 2: 5 kameror inklusive allt arbete för fullt fungerande anläggning på annan del av parkeringen.
Byte av konstgräsplan Falkenberg
Objektet avser byte av konstgräs på Kristineslätts IP En 11-manna plan samt en option på 7 mannaplan. Optionpris på 7 mannaplan ska redovisas separat i anbudet. Även rivning av befintligt konstgräs ska utföras.
Ombyggnad av transformatorstation i Falkenberg
FBGN. Ny fjärr, ombyggnad 130 kV-fack, byte av 130kV-apparater.
Ombyggnad av korsning i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av korsning.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Nybyggnad entresolplan.
Rivning av industrihus i Falkenberg
Rivning befintliga byggnader.
Tillbyggnad av åkeri i Falkenberg
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Tillbyggnad av industrihus i Falkenberg
Tillbyggnad av kontor, cirka 100 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av atelje/utesovning.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av skärmtak samt fasadändring.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Falkenberg
Uppföra tak på paddelbana.
Ombyggnad av bageri i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av butik i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av lägenhet i Falkenberg
Bygglovsbefriad inredning av ytterligare bostad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falkenberg
Bygglovsbefriad tillbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Falkenberg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falkenberg
Rivning befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.