Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Breared-Söderåsen FL7 S3-4 luftledning.
Nybyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
Objektet avser byggnation av en ny räddningsstation på fastigheten Värö-Backa 17:17, Väröbacka, Varbergs kommun om ca 700 m2 BTA. Byggnadsarea (BYA) 620 m2 + 8 m2 skärmtak. Byggnaden uppförs likt referensprojektet Tvååkers räddningsstation med en vagnhall samt en anslutande administrativ del. Räddningstjänsten Väst bemannar byggnaden vid larm eller övning. Övrig tid möjliggörs samnyttjande av byggnaden för annan verksamhetsinriktning genom att skapa en uthyrningsbar del. En tomtyta på ca 6 000 m2 bearbetas samt att en ny in- och utfart iordningställs som ansluter från fastigheten Värö-Backa 17:17 (över del av Värö-Backa 17:13) till Industrivägen. Idag består fastigheten främst av en inhägnad hårdgjord yta med buskage i utkanten i den norra delen. Ytan har tidigare använts som återvinningscentral. I nordväst avgränsas området av en bilväg (Industrivägen) och i sydöst av järnvägsspår.
Tillbyggnad av produktionslokal i Varberg
Tillbyggnad av Trönningeskolan för ca 200 elever innehållande bl a klassrum, grupprum, kommunikationsytor, entréer och matsal. Sam att skolgården iordningställs efter den nya utbyggnaden.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park. Ligger inte med i budget före 2023.
Ombyggnad av skola i Tvååker, Varbergs kommun
Avser anpassning och underhåll av Centralskolan Tvååker som skall utökas med 3 klasser från åk 4-6. I samband med anpassningsåtgärderna görs också ett underhållsarbete innefattande både in- och utvändiga åtgärder.
Om och tillbyggnad av elevbostäder i Tvååker, Varbergs kommun
Avser om och tillbyggnad, samt installation av FTX-ventilation i 8 elevbostäder.
Halvsulning av bro i Varbergs kommun
Bro 1,1 km sydväst om Tvååker.
Renovering av Veddige Idrottsplats i Varbergs kommun
Avser renovering av omklädningsrum, duschutrymme, WC, förråd, entré, pannrum samt elcentral på Veddinge IP i Varberg.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 2
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 1 -Rödaledstigen 6-14 i Varberg. Etapp 2 beräknas utföras år 2023.
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Invändiga renoveringsarbeten. Finns inga beslut på projektet. Ingen byggstart före 2023.
Rivning av industrihus i Varberg
Rivningslov för industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Varberg
Fasadändring av industribyggnad. Installation av solceller.
Tillbyggnad av restaurang i Varberg
Fasadändring, från vitt till trälaserat.
Rivning av lager i Varberg
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad (verksamhet).
Byte av tak i Varbergs kommun
Avser byte av vasstak på samtliga takfall som är täckta med vass och ny ryggning av ljung på nockarna på Naturum Getterön i Varberg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).