Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus i Sörse, i Varberg
Husens klimatskal har uppnått teknisk livslängd och behöver bytas ut. Under entreprenadtiden kommer hyresgästerna att bo kvar, vilket ställer höga krav på kommunikationsförmåga i mötet med hyresgästerna.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Avser hyresgästanpassning i kontorshus, samt fasadändring.
Ramavtal avseende Elarbeten för Varbergs Bostads AB
Upphandlingen avser ramavtal för elarbeten som omfattar elinstallationer, felsökning, reparationer, service- och underhållsarbeten. Option på ytterligare 1+1 år.
Byte av inglasningsluckor på balkonger på flerbostadshus i Varberg
Entreprenaden omfattar byten av öppningsbara inglasningsluckor på balkonger inkl. markplan i tre (3) flerbostadshus. Arbetet omfattar även funktionskontroll och service av befintliga solskydd.
Omläggning av konstgräsplaner i Varberg
Objekten avser omläggning av konstgräsplaner på Ankarvallen och Påskbergsvallen samt option på omläggning av konstgräsplan på Övrevi i Varbergs kommun.
Breddning och anpassning av GC-banor i Varberg
Objektet avser GC Inre tvärstråk Etapp 2. Projektet omfattar följande: breddning av befintlig gång- och cykelväg, ca 1400 m, 3 st passager vid tre cirkulationsplatser, kanalisation för el-ledningar, byte av belysning samt 4 st hållplatslägen och ytterligare en hållplatsperrong.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Avser tillbyggnad av affärslokaler. Tillbyggnad på 220 kvm som beräknas vara klart i december, samt ombyggnad på 300 kvm. som beräknas vara klart i april 2025.
Installation av screenmarkiser på SÄBO i Varbergs kommun
Avser nya screeningmarkiser på SÄBO fastigheter runt om i Varberg. De fastigheter det gäller är följande: Östergården 2 st fastigheter (27 och 23A-K), Varberg Skansliden, Varberg Myllan Brearedsgården, Varberg Lindgården, Trönninge Limagården, Väröbacka Kungsängen, Kungsäter Videbo, Veddige Sannagården, Tvååker Ekekullen, Rolfstorp
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé.
Stensättning vid Nya Stationsområdet i Varberg
Projektupphandling av Stensättningsarbeten av tillhandahållen sten i Nya Stationsområdet i Varberg.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad av industri/lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Fasadändring av flerbostadshus samt inglasning av balkonger och tillbyggnad entrétak.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 3
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 3 st flerbostadshus. Adress: Apelvikshöjd 2 - Rödaledstigen 16, 18 och 22 i Varberg. Etapp 3 beräknas utföras år 2024.
Ombyggnad av idrottshall i Varberg
Avser installation/ändring av ventilation i sporthall samt ytskiktsrenovering i omklädningsrum.
Renovering av murverk i KMW-ugnar P7 & P8 i Flisans värmeverk i Varberg
Avser renovering av murverk i KMW ugnar P7 & P8 på Flisans Värmeverk i Varberg.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Fasadändring av skola. Utrymnigstrappa.
Rivning av idrottshall i Varberg
Rivning av sporthall.
Utvändigt underhåll två kulturhistoriska byggnader i Varberg
Avser mur och putslagning av sprickor, hål och puts släpp på fasad, valv, murar, undertak, trappor och krönlister i takutsprång, samt målning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Varberg
Aver byte av plåtfasad, öst och väst sidan, samt eventuellt byte av dörrar och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser inglasningsarbete av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser uvändig ändring på fasad. Två balkonger som ska byggas ut.
Tillbyggnad av skola i Varberg
Avser tillbyggnad av skola. Tillbyggnad på 60 kvm för ett nytt ventilationsaggregat, även byte av nuvarande aggregat ska ske i befintlig byggnad.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Avser ändring av planlösning i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av bageri i Varberg
Avser ändrad användning av del av bageri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Avser ommålning av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Varberg
Avser en tillfällig uppställning av hyrd mobil toalett.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).