Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Utbyggnad och ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Avser till- och ombyggnad av Åkulla avloppsreningsverk. Arbetet omfattar bl.a ny utbyggnad med markförlagd utjämningsbassäng, nya processteg, flytt av befintliga rör och komponenter, el och automation samt VVS.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golv- och mattläggningsarbeten vid renovering- och underhållsarbeten inom Varbergs Bostads AB. Avtalstid 2022-03-01 - 2024-02-29 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Renovering av befintligt flerbostadshus samt nybyggnad av flerbostadshus med 4 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser omfattar anläggningsarbete med ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar m.m i Varberg.
Tillbyggnad av hotellrum i Varberg
Nybyggnad av hotellrum, 28st.
Broreparation i Varberg
Avser breddning, förstärkning och reparation av: Bro 13-352-1 över Engelbrektsgatan i Varberg Bro 13-353-1 över Magasinsgatan i Varberg Samt beläggningsarbete på del av Västkustvägen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Tak och fasadunderhåll. Åtgärder omfattar målning av putsade fasader, trädetaljer, betongpannor på tak och all plåt inklusive takkupor.
Tillbyggnad av industrihus i Varberg
Tillbyggnad verksamhet.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar byte av botten och stegmatare i bränsleinmatning Panna 7, Flisans Värmeverk i Varberg.
Ombyggnad av industrilokal i Varberg
Ventilation, bärande konstruktion, hiss o va.
Renovering av fasad på varmbadhus i Varberg
Avser större renovering av varmbadhusets fasad i Varberg.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Varberg, etapp 1
Avser byte av bandtäckning, papp, hängrännor, stuprör och huvar på 5 st flerbostadshus Varberg. Adress: Apelvikshöjd 1 - Apelviksvägen 7-13, Rödaledstigen 4
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Utvändig renovering av idrottshall i Varberg
Avser utvändig renovering av Varbergs idottshall och omfattar bl.a åtgärder för fuktskydd, åtgärder på fasad samt byte av taktäckning. Byggnaden är kulturminnesmärkt så entreprenaden sker i samråd med Kulturmiljö Halland.
Takbyte på äldreboende i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papp- och plåttak. Det ingår även byte av fasader i en mindre omfattning, samt byte av takavvattning, takluckor, huvar och luftare. Ny taksäkerhet ska monteras.
In- och utvändigt underhåll av kapell i Varberg
Avser utvändig och invändig renovering av Apelvikens kapell, byggnad med obduktionsrum, hall och vilorum.
Utvändigt underhåll av lager i Varberg
Insättning av port i lagerlokal.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar ombyggnad av rörstöd för utmatningsledningar på Flisans värmeverk.
Renovering av yttertak på flerbostadshus i Kungsbacka
Avser att laga hål i taket, läcker in vatten. Gärdskullevägen 5 A och B samt 7 A och B.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).