Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Ny hamndel i Farehamnen. Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen ska ersätta de befintliga 60- och 70-fläktarna. Samt utbyte av VS/KB-systemet, vilket är ett kombinerat värme- och kylsystem med etylenglykol.
Utbyggnad och ombyggnad av avloppsreningsverk i Varberg
Avser till- och ombyggnad av Åkulla avloppsreningsverk. Arbetet omfattar bl.a ny utbyggnad med markförlagd utjämningsbassäng, nya processteg, flytt av befintliga rör och komponenter, el och automation samt VVS.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår, byte av växel, komplettering av signaler och kontaktledning.
Ombyggnad av gator mm på Lassabacka, Varberg
Projektet avser ombyggnad av gator mm. Byggstart oviss.
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golvarbeten inom Varbergs kommun. Avtalstid:2021-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31 Option:2024-11-01 - 2025-10-31
Ombyggnad av skola i Varberg
Avser ombyggnad av matsal och kök till två nya klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och WC. Ombyggnaden omfattar ca 226 kvm.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.
Renovering av broar i Varbergs kommun
Avser reparation av tre stycken broar i Varbergs kommun.
Rivning och nybyggnad av allaktivitetshus i Varberg
Projektet avser rivning av smedja, garage och förråd och nybyggnad av allaktivitetshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av vind till 10 vindslägenheter. Uppskattad kostnad.
Nytt sidovägräcken vid gc-bana i Varbergs kommun
Avser sidovägräcken till 3 st delprojekt i Varberg kommun. GC-Österleden Bullerplank-Tranelyckan GC Västkustvägen
Resurskonsult projektstöd och fackgranskning till projekt Varbergstunneln
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 6 månader+6 månader+6 månader (totalt 18 månader).
Tillbyggnad av enbostadshus i Varberg
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Varberg
Ändrad användning postlokal - Butik/lager.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.