Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m.
Ombyggnad av kontor, i Varberg
Avser ombyggnad, fasadändring av kontorshus, ändring i konstruktion.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Valinge, Varberg
Planer finns för ombyggnation av Valinge församlingshem till bostäder.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser ombyggnation av Södra vägen, inklusive stensättning.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Slopning av plankorsningar i Varberg
Plk 61735 vid Österleden och 21904 vid Österleden GC.
Installation av solceller och batterilagring på flerbostadshus i Varberg
VFAB avser upphandla ramavtal avseende solceller och batterilagring. Uppdraget omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av anläggningar i flera fastigheter.
Ombyggnad av serveringskök vid Arena Varberg
Avser ombyggnad av Rotundans bakre del till ett serveringskök med toalettdel samt delar av Rotundans samlingssal. En nybyggnation av ett teknikhus med tillhörande installationer. Option på en nybyggnation av en inglasad förbindelsegång till Arena Varberg finns på projekt ID
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser renovering av murverk i KMW ugnar P7 & P8 på Flisans Värmeverk i Varberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Ombyggnad av skola till 3 lägenheter.
Rivning av komplettbyggnad i Varberg
Rivning av en komplettbyggnad.
Utvändigt underhåll av Varbergs Teater
Avser yttre renovering av Varbergs Teater. I entreprenaden ingår bl a omfogning av naturstenssockel, fönster- samt dörrenovering samt utbyte av vissa fönster, putslagningar, avfärgning av fasader, omfogning av tegelpartier, byte av simsplåtar, bleck m.m. I projektet ingår även igensättning av lastintag på västra fasaden samt option på rekonstruktion av balkong på västra fasaden och option på vissa invändiga åtgärder.
Rivning av idrottshall i Varberg
Rivning av sporthall.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Avser tillbyggnad av hotell samt installation av eldstad.
Ombyggnad av samlingslokal i Varberg
Avser en utvändig ändring av verksamhet samt en ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av restaurang i Varberg
Utvändig ändring av restaurang.
Rivning färjeramp i Varberg
Avser rivningsarbeten av Färjeramp på gamla Stenaterminalen -Varberg. Huvuddelen av rivningen är stålarbeten med kran samt rivning av hydralik och elsystem.
Nybyggnad av lager i Varberg
Tillbyggnad av skärmtak Lahall 2:2.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Utvändig ändring verksamhet. Byte av garageport.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).