Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av Farehamnen i Varberg
Ny hamndel i Farehamnen. Den nya hamnen ska ta emot sågat virke, lagring av pappersmassa och hantering av massaved och fungera som omlastningspunkt mellan båt-, järnväg och vägtransporter samt lagring.
Ombyggnad av räddningsstation i Värö, Varberg
VFAB har fått i uppdrag av Varbergs kommun att ta fram en förstudie gällande Räddningsstation Värö. I förstudien kommer både renovering/tillbyggnation och nybyggnation ses över som olika alternativ.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Bangårdsåtgärder i Väröbacka
Förlängning och elektrifiering av ett sidospår, byte av växel, komplettering av signaler och kontaktledning. Ny kontaktledning mot Södra Cells anläggning.
Ombyggnad av gata i Varberg
Avser omfattar anläggningsarbete med ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar m.m i Varberg.
Tillbyggnad av hotellrum i Varberg
Nybyggnad av hotellrum, 28st.
Broreparation i Varberg
Avser breddning, förstärkning och reparation av: Bro 13-352-1 över Engelbrektsgatan i Varberg Bro 13-353-1 över Magasinsgatan i Varberg Samt beläggningsarbete på del av Västkustvägen.
Ombyggnad av vattenverk i Varbergs kommun
Avser installation av ny processinredning samt renovering med bygg- och installationsarbeten av vattenverket i Gunnarsjö, Varbergs kommun. Arbetet omfattar process-, bygg-, VVS- samt el och tele-arbeten.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar byte av botten och stegmatare i bränsleinmatning Panna 7, Flisans Värmeverk i Varberg.
Utvändigt underhåll på restaurang i Varberg
Avser demontering av befintliga markiser och tillhörande bärverk, nybyggnation av nytt tak inklusive stålkonstruktion samt glaspartier på fastigheten Getakärr 3:63 där fästningsterrassen är belägen.
Utvändigt underhåll på gymnastikhall vid skola i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papp- och plåtdetaljer på Mariedals skolans gymnastikhall.
Rivning av förskola i Varberg
Avser rivning av förskola, utemiljö för förskolan samt staket som löper runt området samt återställning av mark.
Utvändigt underhåll på fastighet i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papptak, derbigumtak och koppartak inklusive dess takavvattning.
Utvändigt underhåll på skola i Varberg.
Avser takrenovering på Ankarskolan, Varberg.
Tak- och fasadrenovering på skola i Varberg
Avser tak- och fasadrenovering på Påskbergskolan i Varberg.
Invändigt underhåll på Flisans värmeverk i Varberg
Avser mekniska reparationsarbeten , omfattar ombyggnad av rörstöd för utmatningsledningar på Flisans värmeverk.
Utvändigt underhåll på fastigheter i Varberg
Avser utvändig renovering av Rosa Huset, Skultagården samt vissa invändiga ytskiktsåtgärder i form av eventuella efterlagningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).