Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus och påbyggnad en våning (ca 350 kvm). Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Ombyggnad ispist i ishall i Kungsbacka
Projektet avser att Ispisten i Kungsbacka ishall ska rivas pga felaktigt utförd grundläggningsmetod. Följden blir att ispisten sjunker pga sättningar i mark. Befintlig betongplatta, som ej är pålad, ska rivas. Ny platta ska gjutas med underliggande balkar och pålar. Pålning till berg, schaktningsarbeten, installationsarbeten i form av ny kyla och underliggande värme samt rivning rivning av befintlig sarg ska utföras.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Tillbyggnad av kanslihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verksamhet/kansli. Kontorsrum.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor och biograf.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Ombyggnad av matsal på skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av tidigare hemkunskapssal till matsal samt ombyggnad inkl. rivning av bärande vägg i bef matsal för att tillgodose ett ökat platsbehov i Åsaskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av handel.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring av skola. Fasadskylt till Engelska skolan.
Ramavtal avseende internetförbindelse inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende internetförbindelse för Kungsbacka kommun där kraven på tillgänglighet är av vikt. Avtalstid 4 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).