Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun. Filtersteget består av 4 linjer med vardera 4 filter. Denna upphandling avser installation av 16 nya filterbottnar i 4 etapper och kommer vara den första delen i ombyggnationen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ställverk i Onsala
llevio AB avser att bygga om befintligt 130/50/10kV ställverk på nuvarande ställverksområde parallellt med befintligt driftsatt ställverk. Utökning av befintligt 10kV inomhusställverk. Nytt dubbelbrytarställverk utomhus för 50kV fördelning. Nya portaler och fundament samt nya avspänningsstolpar. Ny kontrollutrustning för inomhus och utomhusställverk.
Översvämningsskydd mm i Kungsbacka
Projektet avser översvämningsskydd och gestaltningsåtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt nybyggnad av två lagerhallar.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Ombyggnad av skola i Kungsbacka
En rockad äger rum mellan Åsa Gårdsskolan och Åsaskolan. Folkbiblioteket flyttar ifrån Åsaskolan till Åsa Gårdsskolan för att därefter kunna flytta högstadieelever till Åsaskolan från Åsa Gårdsskolan. För att ge plats för ett folkbibliotek på Åsa Gårdsskolan kommer ett antal utrymmen behöva byggas om. I stora drag handlar det om cirka 240 kvm sammanhängande yta som ska bli ett permanent folkbibliotek. Det innebär att befintligt skolbibliotek, NO-sal och musiksal byggs om.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Ombyggnad av spårtunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage. Utförandetid preliminärt v 2314.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 10
Nybyggnad av solcellsanläggningar på 3 st befintliga fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Objektens läge: Fjärås Bräckaskolan Rossaredsvägen 626, 439 72 Fjärås Säröskolan, Hall A Västra Särövägen 27, 434 81 Kungsbacka Reningsverk, Lerkil Blankas Väg 100, 434 93 Kungsbacka
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Byte av fasadmaterial och kulör.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).