Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun.
Tillbyggnad av skola och rivning av paviljonger i Frillesås
Nybyggnad av hus C ca 3700 m² BRA. Ombyggnad av självdragsventilation i Byggnad hus A och B till FTX. Tillbyggnad av tillagningskök i hus C ca 320 m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2. Ombyggnad av matsalen i hus I Ombyggnad av HK sal till NO sal i Hus E Ombyggnad av skolgård
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat. Uppskattad byggstart.
Ny- och tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av lager och nybyggnation av 5 lasthus.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
Avser rivning samt nybyggnation av bro.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av tunnel vid Åsa
Bergunderhåll och åtgärder mot inläckage.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av lagerlokal samt kontor.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor i tre våningar. Detaljplan och rivningslov finns.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, förråd och fler platser i restaurangen.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Kungsbacka
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av campingplats i Kungsbacka
Bygglov för utökning och ändring av campingplats.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av kontorshus.
Ombyggnad av stall i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av stall.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet, samt tillbyggnad och utvändig ändring.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad samt rivningslov.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av planlösning i handel Skårby 3:31.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal servicehus.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av toalett.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.