Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av reningsverk i Kungsbacka
Ombyggnad av Hammargårds reningsverk i Kungsbacka kommun. Filtersteget består av 4 linjer med vardera 4 filter. Denna upphandling avser installation av 16 nya filterbottnar i 4 etapper.
Ny sträckning samt ombyggnad av väg i Kungsbacka
Projektet avser ny sträckning och ombyggnad till mötesfri landsväg 2+1 och 1+1, längd 6,9 km i projektet ingår 7 broar.
Rivning- och nybyggnation av bro i Kungsbacka
En ny plattrambro ska ersätta den befintliga bron, det innebär att utöver nybyggnation så ingår även rivning av befintlig konstruktion.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola, Onsala
Avser nytt pannrum med värmekälla (Pelletsmaskin) på Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsbacka
tillbyggnad av lagerlokal samt kontor.
Tillbyggnad av Fjärås kultur och fritidscenter i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av Meröppet bibliotek, HWC, arbetsrum, mötesrum, m.m i Fjärås i Kungsbacka kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
ändrad användning av förskola till lägenheter.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
tillbyggnad av skärmtak för barnvagnar. Vallda 28:8,28:7.
Ombyggnad av lägenhet i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av handel.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet med 2 st padelbanor.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad, ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Tillbyggnad av idrottsplats i Kungsbacka
tillbyggnad av 2 utomhus-padelbanor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Förhandsbesked för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kungsbacka
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av pumpstation i Kungsbacka
Anmälan om rivning av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan om ändring av verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.