Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Större delen av bebyggelsen i Hagryd-Dala och Sannå-Dala kommer att få anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Utbyggnad: 2-3 år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungsbacka
Ombyggnad av befintliga lägenheter. Tvättstugor byggs om. Byte av kök och badrum samt nya ytskikt i samtliga lägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser renovering av befintliga lägenheter. Tvättstugor som ska byggas om. byte av kök, badrum samt ytskikt.
Ombyggnad av skola till bostäder i Särö, Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av Ekenässkolan till 10 lägenheter med bostadsrätt. Markarbeten.
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Kommunen behöver förstärka vattenledningsnätet längs Lindomevägen mellan Snipen och Bolsheden och längs Bolshedens Industriväg. Detta görs genom att försörja VA-utbyggnadsområde Släps-Högås och Hällesås med dricksvatten. I samband med att man förstärker och lägger om vattenledningen kommer man även att lägga om en tryckspillvattenledning. Sandlyckan: 2269278
Utbyggnad av ny vattenledning i Kungsbacka
Sträckan mellan Snipen och Sandlyckan ingår i ett större projektet med att förstärka vattenledningsnätet för att klara kapaciteten för reservvatten. Vi har dimensionerat upp arbetet på sträckan för att förberedda kommande VA-utbyggnad i område Släps-Högås. Bolsheden: 2269273
Rivning av kvarteret Gjutaren i Kungsbacka
På fastigheten finns en industribyggnad som innefattar flera byggnader i ett sammanhängande block om ca 3000 m2 BYA. I en av byggnaderna finns även skyddsrum i källaren som ska rivas.
Ombyggnad av lokaler för ögon på Hallands sjukhus i Kungsbacka
Entreprenaden omfattar ombyggnad av befintliga lokaler i by 005. Ombyggnaden har som syfte anpassa lokalerna för sjukhusets Ögonverksamhet. Det som huvudsakligen ingår är: nybyggnad av två mottagningsrum samt ombyggnad omklädningsrum respektive väntrum, ombyggnad av luftbehandling inklusive nytt aggregat och takhuv, byte respektive renovering av ett antal fönster, anpassning av medicinska gaser samt ny belysning.
Utökning av lägenhetsyta på flerbostadshus i Kungsbacka
Projektet avser att bygga ut lägenhetsytan på 4 befintliga lägenheter, yta: ca 150 m2.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungsbacka
Fasadrenovering. Putsarbeten och ommålning av fasad med delvis tegel. Loftgångar av betong ska slipas och lagas.
Ändrad användning i affärslokal i Kungsbacka
Avser ändrad användning av byggnad till skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Avser ny brandtrappa samt en dörr och fönster som ska sättas in.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).