Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Laholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Laholm
Projektet avser rivning av 53 lägenheter i ett kvarter och nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus med 6-8 våningar. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Laholm
Trånga utrymmen och för få tider gör att Laholms kommun nu utreder möjligheterna att bygga ut idrottshallen i Våxtorp
Ombyggnad av flerbostadshus i Laholm
Slättvägen 2-4 uppfördes under första halvan av 1970-talet. Byggnaderna ritades av arkitekt Helge Nilsson och uppfördes för Våxtorps kommun. Slättvägen 4 färdigställdes 1971 och Slättvägen 2 1975. Byggnaderna ligger intill flera av Laholmshem övriga byggnader i Våxtorp som ligger samlat på den stora fastigheten Våxtorp 6:33, denna fastighet innehåller ca 70lgh totalt. I varje hus på Slättvägen 2 och 4 finns det 10 stycken lägenheter, dvs totalt 20 stycken. En del renoveringar har gjorts i huset i mitten på 90-talet. I övrigt är husen i originalskick.
Rivning av särskilt boende i Våxtorp
Avser rivning av särskilt boende.
Tillbyggnad av sågverk i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av hyvleri.
Ombyggnad av lager i Laholm
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler till bl.a. lager.
Tillbyggnad av pumpstation i Laholm
Bygglov tillbyggnad / fasadändring av pumphus.
Tillbyggnad av fritidshus i Laholm
Bygglov tillbyggnad och fasadändring av fritidshus.
Ombyggnad av cafeteria i Laholm
Bygglov ändring av fastighet - från affärslokal till caféverksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Laholm
Förhandsbesked för att hårdgöra ytor med grus och delvis asfalt.
Ombyggnad av staket i Laholm
Bygglov för byte av staket till glasräcke.
Tillbyggnad av industrihus i Laholm
Bygglov för tillbyggnad /fasadändring av industrilokal.
Tillbyggnad av förråd i Laholm
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av kontor i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorspaviljong.
Ombyggnad av gym i Laholm
Tidsbegränsat bygglov för ändring skola till gym.
Rivning av fritidshus i Laholm
Rivningslov rivning av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för inredande av ytterligare bostad (9.4) enbostadshus.
Ombyggnad av parhus i Laholm
Anmälan för installation/ändring eldstad/rökkanal i 10 parhus, fastighet Mellby 15:42.
Tillbyggnad av enbostadshus i Laholm
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.