Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Ombyggnad av äldreboende i Halmstad
Projektet ligger vilande.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Renovering av badhus i Halmstad
Avser omfattande renovering av Arenabadet. För att undvika framtida rostskador måste klinker och kakel bytas.
Installation av solkraftsanläggning på förskolor i Sofieberg
I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Fastigheterna Sofiebergs förskola, Nyckelvägen 2, 302 29 Halmstad och Kärlekens förskola, Stenstorpsvägen 13, 302 30 Halmstad.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrifastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Ny skorsten inklusive ljuddämpare till Vapnöhöjdens panncentral, Halmstad
Avser leverans och montage av ny skorsten till två biooljepannor på 6 respektive 19,2 MW, på Vapnöhöjdens panncentral i Halmstad. l uppdraget ingår även ljuddämpare (en ljuddämpare per panna) totalt 2 st. Samt demontera, transportera och skrota befintlig skorsten.
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Byggplatsuppföljning/teknisk konsult i Hallands län
Resurskonsult gällande BPU/Teknisk konsult inom E6 Södra Infarten Halmstad samt närliggande projekt. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år (totalt 4 år).
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Upphandling avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Installation av solceller och fasadrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Rivning av förråd i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av nedbrunnet garage.
Rivning av telestation i Halmstad
Rivningslov - rivning av teknikbod/transformator.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Halmstad
utökning av butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad/lokal till bostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av befintlig skjutbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av parhus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av tvåbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - ändrad användning affärsbyggnad-studentlägenheter/rum-20220110-20320110.
Ombyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning - tennisbana till parkering t o m 2026-03-31.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal, installation nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av lägenhet i Halmstad
Bygglov för ändrad användning av en del av affärsbyggnad/lokal till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planritning i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Bygglov för ändring av vårdbyggnad.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av hotell/restaurang, fasadändring samt ändring av brand och vs.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning, mellanlagring av schaktmassor på kommunal mark, projekt södra infarten p6408, etapp2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av flerbostadshus, en befintlig lägenhet delas till två.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Låssystem. Laddstolpar. OVK-besiktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.