Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Tillbyggnad av industri i Halmstad
Tillbyggnad av industri på cirka 4500 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Planen avser att kunna inreda bostäder på vinden på fastigheten Baronen 2.
Reparation av uppställningsplattan, Halmstads flygplats
Anläggande av nytt slitlagerasfalt på uppställningsplattan. Innan nytt slitlager påförs ska ytor höjdjusteras genom fräsning och asfaltjustering till föreskrivna nivåer. Delar av uppställningsplats 2 och 3 ska utföras i armerad betong samt förses med nedsänkta uttagsboxar för försörjning av flygplan och som förberedelse för el-flyg. Uttagsboxarna tillhandahålls av beställaren. Entreprenaden omfattar även brunnar och kanalisation för el- och teleinstallationer.
Hyresgästanpassning av logistikterminal i Halmstad
Avser specialanpassningar av en 11000 kvm logistikfastighet för Hafa Bathroom
In-och utvändigt underhåll på Folktandvård i Halmstads kommun
Avser in-och utvändigt underhåll på Oskarströms Folktandvård. Omfattar bl.a tak-, fasad, vs- och ventilationsarbeten, samt solcellsinstallation.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Ombyggnad av skola. Skolan skall bli större.
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Halmstads Fastighets AB
Avser ombyggnad av personhissar i flertalet fastigheter i Halmstads kommun. Objektens läge: Siken 6, Bredgatan 7 Flundran 4; Kaptensgatan 9 Almen 15, Norra Vägen 4 Brogård 1:4, Getinge, Mellangatan 6 Enslöv 8:33, Ålängesvägen 31 F Oskarström 2:29, Mossegatan 8 A
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad/lokalanpassning av butik till kontor.
Installation av solkraftverk på flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser 2 installationer av solkraftverk, ytmonterade på tak.
Tillbyggnad av stall i Halmstad
Tillbyggnad av stall samt flytt av carport.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad. Option finns på projekt ID 2143633 på ytterligare 2 st likadana hus.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet avser utvändig renovering av 2 st flerbostadshus. Arbetet omfattar betongrenoveringsarbeten, utbyte utvändig träpanel, målningsarbeten. Objektet är beläget på bostadsområdet Vallås i Halmstad.
Utbyte av PLC-hårdvara till Panna 3 vid Kristinehedsverket i Halmstad
Avser utbyte av Panna 3:s PLC hårdvara på Boiler- och Commonsystemet. Avtalstiden 2022-03-15- 2022-10-31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 6 månader.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Ny solcellsanläggning på en fastighet i Halmstad
Avser leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Verksamheten i fastigheten är kommunal verkstad och försäljning, återbruk.
Byte av kontrollutrustning i nätstation, Halmstad
Avser byte av befintlig kontrollutrustning på stationen H3 Gamletull i centrala Halmstad.
Golvarbeten i stadsbiblioteket i Halmstad
Avser golvbyte på Stadsbiblioteket i Halmstad. Hela entréplanets golv ska bytas ut samt även golvet iHalmstads konsthall.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Rivning av fristående hus på cirka 65 kvm samt ett plåtskjul. Tillbyggnad av huvudbyggnaden på 65 kvm samt lokalanpassning för hyresgäst.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Tillbyggnad av flerbostadshus samt utvändig ändring av takterrass.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Det avser målning av tak i motsvarande kulör likt tidigare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Utvändig ändring av industribyggnad, hiss och utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Utvändig ändring av industribyggnad/lokal. Man skall gjuta en platta utanför befintlig industribyggnad för att ha ett gasolpaket för naturgas.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Utvändig ändring av industribyggnad. Utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Avser utvändig ändring av industribyggnad, byte av tak.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).