Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DH
Beläggningsgrupp DH02-2021 samt DH03-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12 och 2022-11-11.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Askutmatningssystem Panna 3 Kristinehedsverket i Halmstad
Avser ett nytt askutmatningssystem för HEM:s avfallseldade Panna 3 på Kristinehedsverket. Upphandlingen omfattar projektering, konstruktion, inköp, tillverkning, leverans, demontering, installation, driftsättning/intrimning av ett nytt asksystem.
Renovering av högreservoar i Kistinge
Laholmsbuktens VA AB har för avsikt att renovera och ytbehandla ytskikten i högreservoaren Kistinge, Halmtad. Bruttovolym ca 4500 m3
Installation av solkraftsanläggning på förskolor i Sofieberg
I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Fastigheterna Sofiebergs förskola, Nyckelvägen 2, 302 29 Halmstad och Kärlekens förskola, Stenstorpsvägen 13, 302 30 Halmstad.
RFI - Ombyggnad av avfallsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av slurryanläggning hos Halmstads Energi och Miljö. HEM AB ska uppgradera deras förbehandlingsanläggning för matavfall samt installera en tank på 80 m3 för mottagning av fetavskiljarslam.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av gemensamhetsutrymmen till lägenheter.
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning i Halmstads kommun
Byte av kontrollutrustning och nollpunktsutrustning på station H10 Stålverksgatan
Ombyggnad av konstgräsplan i Halmstads kommun
Utbyte av sviktpad och konstgräs på befintlig kontgräsplan.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Ombyggnad av industribyggnad/lokal till kontorslager, restaurangkök och gymlokal.
Utvändig upprustning av Arena i Halmstads kommun
Lag-SM i friidrott kommer att äga rum i Halmstad med start 1 juli 2021. Inför detta krävs det en utvändig upprustning för att leva upp till kraven på funktion och säkerhet. Uppdraget omfattar bland annat rivningsarbeten, ledningsarbeten, syntetbeläggning och banmarkeringar, diverse friidrottsutrustning samt el-, belysning- och ljudanläggning.
Rivning av bensinstation i Halmstad
rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad.
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Tillbyggnad av lager i Halmstad
tillbyggnad av lager och förråd.
Ramavtal avseende passagesystem, Halmstad
Passagesystem/säkerhetssystem. Option:2025-01-01 - 2026-12-31 Option:2027-01-01 - 2028-12-31
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Halmstad
utökning av butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av industribyggnad/lokal till bostäder.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av förråd i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal, installation nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning och planritning i industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av hotell/restaurang, fasadändring samt ändring av brand och vs.
Rivning av telestation i Halmstad
Rivningslov - rivning av teknikbod/transformator.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
ombyggnad av flerbostadshus, en befintlig lägenhet delas till två.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning, mellanlagring av schaktmassor på kommunal mark, projekt södra infarten p6408, etapp2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Låssystem. Laddstolpar. OVK-besiktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.