Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan, bla nya klassrum och nytt storkök. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Vägmarkering inom Hallands län
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Påbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Påbyggnad av befintlig fastighet och därigenom 23 nya lägenheter.
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern. Byggnaden utgörs av logement för ca 200 personer, lektionssalar, kontor med pentryn och sittytor samt omklädnadsrum. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen, korridorer, trappor och förråd m.m.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Avser ombyggnad av skadecenter med ombyggnad av innerväggar och kundmottagning samt nytt lackbås och ugn.
Integrerat brounderhåll i Hallands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 688 konstruktioner. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Rivning och sanering av gymnasieskola i Halmstad
Kattegattskolans byggnad uppförd i början på 1980-talet innehållande lokaler för undervisning i praktiska ämnen på gymnasienivå ska rivas. Byggnadsdelarna innehåller flera olika typer av miljö- och hälsofarliga material och ämnen som ska saneras. I byggnaderna finns 5 st skyddsrum om ska bevaras. Byggnaden är i den norra delen ihop byggd med nya Kattegattgymnasiet där gymnasieundervisning pågår.
Ombyggnad av annex till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 25 lägenheter i Patrikshills annex.
Installation och driftsättning av lågspänningsställverk, reservkraftsställverk etc vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett nytt lågspänningsställverk, reservkraftsställverk, skenpacket, UPS, Novec släcksystem etc. på HEM's produktionsenhet Kristinehedsverket. Option:2022-04-01 - 2022-06-30 Option:2022-07-01 - 2022-09-30
Byggledare vägmarkering inom Hallands län
Byggledare för produktionsanpassad projektering och projektledning. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden enligt följande: ─ Option ett: 2024-01-01–2024-12-31. ─ Option två: 2025-01-01–2025-12-31. ─ Option tre: 2026-01-01–2026-12-31.
RFI - Ombyggnad av avfallsanläggning i Halmstad
Avser ombyggnad av slurryanläggning hos Halmstads Energi och Miljö. HEM AB ska uppgradera deras förbehandlingsanläggning för matavfall samt installera en tank på 80 m3 för mottagning av fetavskiljarslam.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av lagerlokal.
Ny skorsten inklusive ljuddämpare till Vapnöhöjdens panncentral, Halmstad
Avser leverans och montage av ny skorsten till två biooljepannor på 6 respektive 19,2 MW, på Vapnöhöjdens panncentral i Halmstad. l uppdraget ingår även ljuddämpare (en ljuddämpare per panna) totalt 2 st. Samt demontera, transportera och skrota befintlig skorsten.
Absorptionskylmaskin till fjärrkylcentral i Halmstad
Avser ersätta en av kompressorkylmaskinerna, KBK 301, med en ny fjärrvärmedrivenabsorptionsmaskin. Objektet är beläget i Södra Hamnen i Halmstad.
Grävning och borttagning av galvaniserade rör till tankanläggningar
Avser utbyte av galvaniserade rör i mark till bunkercisterner och skall ersättas med godkända korrisionsfria rör samt återställande av mark. Entreprenaden avser följande lotsstationer: Halmstad lotsstation Helsingborgs lotsstation Karlshamn lotsstation Oskarshamns lotsstation Kalmar lotsstation Oxelösund lotsstation
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av industrihus kontor.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivning av flerbostadshus och två komplementbyggnader.
Åtgärder av spillvattenledning på Flottiljområdet i Halmstad
Åtgärder/byte av spillvattenledningar flottiljområdet Halmstad.
Leverans och installation av reningssystem vid värmeverk i Halmstad
Avser installation av ett kompletterande reningssteg till befintlig vattenreningsanläggning. Omfattar ett nyckelfärdigt reningssystem inkluderande design, konstruktion, tillverkning, montage, utcheckning med kall- och varmintrimning, provdrift samt prestandaprov och inkoppling mot befintlig vattenreningsutrustning. I leveransen ingår även, om så erfordras, intrimning av befintlig vattenreningsanläggning.
Täckning av försedimenteringsbassänger vid reningsverket, i Halmstad
Avser täckning av 4 st försedimenteringsbassänger vid reningsverket, Västra Stranden i Halmstad.
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system m.m i Halmstad
Ramavtal avseende inpassering ÅVC-system med tillhörande terminaler och bommar. Avtalstid 2021-10-01 - 2023-09-30 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlänging.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
tillbyggnad av produktionsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Renovering av bef lokal.
Rivning av industrihus i Halmstad
Rivningslov - rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Bygglov för ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad, kök till klassrum.
Ombyggnad av vandrarhem i Halmstad
ombyggnad av vandrarhem.
Tillbyggnad av museum i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av museum, samt rivning.
Tillbyggnad av pumpstation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av gruppbostad i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av lss-boende samt tillkommande yta för vilplan , utrymningstrappa.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från affärsbyggnad till kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från bostad till tandläkarpraktik i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad/lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för rivning samt tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av trästomme och plasttak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av fritidshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal, entresolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av enbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
tillbyggnad av ett uterum för flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Halmstad
tillbyggnad av uterum för två-bostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.