Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ledningsförnyelse Breared-Söderåsen
Avser förnyelse av 400 kV-ledning mellan Breared och Söderåsen FL7 S3-4 luftledning, ca 88 km. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla ledningen.
Om- och tillbyggnad lagerkontor i Halmstad
Avers om- och tillbyggnad lagerkontor, entresol, matsal, omklädning och dockningsstationer.
Omvanling av verksamheter till bostäder i Halmstad
Detaljplanens syft e är att omvandla området från verksamheter till bostadsområde med möjlighet till lokaler i markplan. Målsättningen är att skapa möjligheter för ca 100 nya bostäder i området.
Ombyggnad av avloppsreningsverk norr om Halmstad
Busör ARV ligger norr om Halmstad och tar emot avloppsvatten från närområdena. Periodvis harverket haft problem att klara sina utsläppsvillkor, speciellt gällande kväve. För att säkerställa funktionen skall Laholmsbuktens VA (LBVA) att bygga ut Busör ARV. I samband med detta har även nytt tillstånd sökts.
Hyresgästanpassning samt tillbyggnad vid vårdcentral och tandläkarmottagning i Halmstad
Befintlig vårdcentral ska genomgå mindre anpassningar under pågående verksamhet. Folktandvård skapas genom anpassning av fd kontorslokaler samt en tillbyggnad inne på fastighetens atriumgård.
Utökning av optisk sorteringsanläggning vid avfallsanläggning i Halmstad
Avser utökning av optisk sorteringsanläggning av förpackningar och returpapper m.m. Anläggningen ska vara kompatibel med den nuvarande optiska sorteringsanläggningen för mat- och restavfall, och sorteringsanläggningen för ytterligare åtta (8) fraktioner ska rymmas inom den befintliga byggnaden. Utökning av optisk sorteringsanläggning ska vara klar och övertagandet av anläggningen ska äga rum 2025-03-31.
ROT-renovering av kasern i Halmstad
Projektet avser ROT-renovering av kasern. Byggnaden utgörs av logement för ca 200 personer, lektionssalar, kontor med pentryn och sittytor samt omklädnadsrum. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen, korridorer, trappor och förråd m.m.
Varmmassabeläggning på E6 betongväg i Distrikt Väst
Utbyte av betong till asfaltsbeläggning. E6 Geting södergående.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Avser tillbyggnad av gymnastiksal med ca 120 kvm, samt ändring av planlösning och invändig renovering av befintliga skollokaler för att anpassa dem till i årskurs 1–9 med 600 elever. Projektet kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 är i början av september 2023 - 2024-06-14. Etapp 2 är i början av september 2024 - 2025-06-12.
Byggåtgärder i samband med traversbyte vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall installera en ny travers i Kristinehedsverkets avfallsbunker för panna 1 och 2. I samband med traversinstallationen skall förberedande arbeten för traversinstallation samt förbättrings- och förstärkningsarbete av avfallsbunkern genomföras. Detta omfattar installationer och byggnadsarbeten som syftar till att förstärka bunkerhallen samt byte av bunkerhallens tak, installation av ny brandgasventilation och taklucka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Halmstad
Ombyggnad från lokaler till lägenheter. Backhausgatan 13 och 15 och stenvinkelsgatan 2a, 2b och 2c Biet 5.
Till- och ombyggnad samt fasadändring vid Kristineheds värmekraftverk, Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kontor och omklädningsrum i byggnad D och K på plan 3. Tillbyggnad av ett teknikrum , på befintligt tak på byggnad D. Renovering av fasad inklusive fönsterbyte samt ny takpapp på byggnad C vid Kristineheds värmekraftverk.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Halmstad
Avser om- och tillbyggnad av gemensamma ytor samt personalutrymmen och kontor. Antalet boendeplatser kommer inte att påverkas.
Ramavtal avseende byggtjänster, Halmstads Fastighetsaktiebolag
Ramavtal avseende byggservice och byggprojekt. Avtalstid 2024-05-01 - 2028-04-30.
Betong- och takrenovering på flerbostadshus i Halmstad
Projektet omfattar renovering av tak. Balkonger som skall betongrenoveras samt nya balkongfronter som skall monteras. Samt en del fasadåtgärder.
Utvändigt och invändigt underhåll av flerbostadshus i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på vind. Tak renoveras – tegelpannor och papptak samt plåtar Fasad renoveras – tegelskador, tegelfogar, puts, balkonger. Trapphus ska målas om och belysning byts. Passersystem och digitalt bokningssystem installeras. I källare ska nya lägenhetsförråd som ersätter vindsförråd iordningställas
Inköp och installation för pneumatiskt styrd rappanordning för Kristinehedsverket i Halmstad
Avser inköp och installation för pneumatiskt styrd rappanordning för pannor 1 & 2.
Renovering och ommålning av skorsten vid P1/P2, Kristinehedsverket i Halmstad
Halmstad Energi och Miljö AB (HEM) skall måla om sin skorsten för panna 1 och 2 på Kristinehedsverkets Värmekraftverk. I samband med målningen skall ett antal mindre betonglagningar utföras samt nya flyghinderljus installeras.
Byte av FTX och Styr i flerbostadshus i Halmstad
Entreprenaden avser byte av 8 st FTX aggregat till nya. Ny styr och övervakning för ventilation, värme och varmvatten.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Halmstad
Arbetena utgörs bland annat av betongrenovering på loftgångar och balkonger, fasadunderhåll, renovering loftgångs- och balkongräcken. Upphandlingen avser utvändig renovering av bostadshus inom fastigheten Vallmon 1, Nyvången 22-24 i Halmstad.
Utvändigt underhåll på kyrka i Halmstads kommun
Avser tak och fasad renovering på Tönnersjö kyrka.
Renovering av frånluftssystem i flerbostadshus i Halmstad
Avser renovering av frånluftssystem på fyra flerbostadshus på Fågelvägen 4 A-E och 6 A-F.
Utvändigt underhåll av industrihus i Halmstad
Avser utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Rivning av skola i Halmstad
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av skolbyggnad. Utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Montering av fasta solskydd.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Avser rivning av torn på kontorsbyggnad.
Utvändigt ändring av affärshus i Halmstad
Ändring från cykel förråd till miljöstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).