Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Nybyggnad av ca 300 bostäder.
Nybyggnad av lager i Västerås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av grundskola F-9 i Fredriksdal, Västerås
Avser nybyggnad av grundskola F-9. Skolan planeras i två etapper enligt nedan: Etapp 1: Skola för 700 elever F-9 och en idrottshall Etapp 2: Skola för ytterligare 450 elever 7-9 och ytterligare en idrottshall Totalt blir det skolbyggnad på ca 13.800 m2 BTA och idrottshallar på ca 4.400 m2 BTA, samt tillhörande skolgård/utemiljö på ca 34.500 m2 friyta och erforderliga parkerings- och angöringsytor.
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Rivning och nybyggnad av äldreboende i Fagersta
Avser nybyggnad av äldreboende. 100 platser.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Ny skolbyggnad på 3900 kvm BTA i den södra delen av planområdet som tillsammans med den befintliga byggnaden, Bryggargården (1945 kvm BTA), kommer tillhöra skolans verksamhet. Mellan den nya skolbyggnaden och Bryggargården planeras skolgård med tillhörande halvstor idrottshall i. Herta 6 och Herta 7 samt del av Västerås 1:201
Nybyggnad av skola i Västerås
Avser ny skolbyggnad om cirka 4 400 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås
Avser nybyggnad av trygghetsboende i Västerås.
Nybyggnad av brandstation och övningsfält i Hallstahammar
Avser nybyggnad av brandstation i Hallstahammar.
Nybyggnad av vårdbostäder i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av bostadsadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Byggstart=markstart. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 2 (1494907).
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 1 (1056285). Byggstart=markstart.
Nybyggnad av rättspsykiatrisk avdelning i Sala kommun
Avser nybyggnad av rättspsykiatrisk avdelning klass 3 i Sala.
Nya bostäder i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (4 lgh).
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (3 lgh).
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och vårdboende.
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förskola, marklov, komplementbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Nybyggnad av parhus, radhus och flerbostadshus (42 lgh) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnad av ca 25-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus på Sälgen 1 och Alen 1.
Nya bostäder i Tillberga, Västerås
Markanvisningsområdet är 3880 kvm stort. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå utformning om ca 30 lägenheter i 2 våningar, förslagsvis i 2 flerbostadshus då upplåtelseformen ska vara 50 % hyresrätter och 50 % ägarlägenheter. Den preliminära byggrätten omfattar 25% BYA i två våningar, cirka 1950 kvm BTA.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde. Det ska ske genom att komplettera med verksamheter som kräver stor yta. Några exempel är kontor och handel med skrymmande varor. Placering av gångväg genom planområdet ska studeras. Det ställs höga krav på hur både byggnader och tomtmark gestaltas med tanke på närheten till E18.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Dingtuna, Västerås
Planer finns på nybyggnad av trygghetsbostäder eller annan boendeform.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal för ca 2-3 hyresgäster.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde. Det ska ske genom att komplettera med verksamheter som kräver stor yta. Några exempel är logistik, kontor samt skydd av groddjur och bevarande av naturvärden. Det ställs höga krav på hur både byggnader och tomtmark gestaltas med tanke på närheten till E18.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av 2 industrilokaler.
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Nybyggnad av vätgastankstation vid lastbilshållplatsen STOP128 i Västerås.
Nybyggnad av pool mm på tak, Västerås
Planer finns att bygga pool, orangeri och terrass Steam Hotels tak.
Nybyggnad av biofuel anläggning i Köping
Avser nybyggnad av en biofuel anläggning för träpellets.
Nybyggnad av LSS-boende i Arboga
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende i ett plan med tillhörande utemiljö, parkering och förrådsbyggnader. Boendet inkluderar 6 lägenheter med gemensamhetsytor samt personaldel med en BYA på ~ 655 m
Nybyggnad av bostäder, Barkarö, Västerås, etapp 1
I Kvarnbacken i Barkarö utanför Västerås planerar vi för totalt ca 120 nya bostäder som man kommer bygga i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Avser nybyggnation av radhus.
Nybyggnad av radhus i Kungsör
Nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av parhus i Hallstammar
11 parhus med 22 lägenheter
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintligt hus samt nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Ny gång- och cykelväg längs väg 723 mellan Ransta-Kumla kyrkby
Den nya gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från korsningen vid Kärrbäcksbovägen i Ransta till hållplats Parkvägen i Kumla kyrkby. Ca 3,5 km lång sträcka. Ombyggnad av busshållplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Nybyggnad av flerbostadshus.
Exploatering av bostadsområde i Västerås
Avser exploateringsområde för Eriksbo Trädgårdsstad. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72
Nybyggnad av mottagningshall i Västerås
Avser nybyggnad av mottagningshall samt skärmtak.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Nybyggnad av LSS-boende, Sala
Avser nybyggnation av 2 nya LSS-boenden.
Förläggning av VA-ledningar vid Galten/Mälaren i Köpings kommun
Entreprenaden avser nedläggning av ett ledningssystem på land som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten. Även nedläggning bräddledning och optoslang samt montage av pumpstationer, brunnar och övriga anordningar ingår. Totalt rör det sig om 227 anslutningar och uppskattningsvis cirka 12,8 kilometer ledningsschakt. Entreprenaden avser komplett leverans av 127 stycken LTA-pumpstationer med en option om ytterligare 100 st LTA-pumpstationer. Entreprenaden avser komplett leverans av 3 stycken tryckstegringsstationer.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av bilhall och kontor i Västerås
Nybyggnad av bilhall med kontorsdel.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Sala
Parhus på Kumla Prästgård 3:11, 3:12, 3:14, 3:15, 3:16.
Nybyggnad av ridbana i Strömsholm
Avser anläggande av en utomhusridbana som kommer vara 100x60 m.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang, rivning av bef. byggnad samt sanering.
Nybyggnad av ankarlift till Vedbobacken i Västerås
Objektet avser uppförande av ny släplift till Vedbobacken i Västerås. Arbetena för ny lift omfattar bl.a. bygg-, mark-, grundläggnings- och betongarbeten samt installationer ny lift.
Nybyggnad av gång och cykelväg i Västerås
Avser nybyggnation av gång. och cykelväg från Eriksbo Trädgårdsstad till Bäckarö. Barkaröby 15:196, 6:70 och Barkaröby 6:72.
Nybyggnad av restaurang, affär och kontor i Västerås
Nybyggnad av affär på Vågbruset 1, nybyggnad av restaurang samt rivning av betongfundament på Vågdalen 1 samt nybyggnad av kontor och utställningslokal på Vågsvallet 1.
Nybyggnad av maskinhall i Norberg
Avser nybyggnad av maskinhall i Norberg.
Upphandling av villavagnar till Skantzöbadets Camping i Hallstahammar kommun
Avser inköp av 5 st. villavagnar till Skantzöbadets Camping.
Ny undercentral till Kraftvärmeverket i Västerås
Mälarenergi avser byta UC som försörjer delar av Kraftvärmeverket med värme samt tappvarmvatten.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Västerås
Uppdraget omfattar nybyggnation av en produktionsanläggning för fjärrkyla med tänkt placering intill befintlig fjärrkylanläggning längs Polvägen, Finnslätten, Västerås.
Ny gasdepå i Fagersta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasdepå inom fastigheten Hyttbäcken 3, Fagersta kommun.
Nybyggnad av silo i Sala
Bygglov for nybyggnad av bränslesilo och värmepanna.
Ny entré mm på café i Västerås
Ny entré och trapp ner till källaren.
Nybyggnad av mast i Skinnskatteberg
Bygglov, nybyggnad, fjärrmätningsrigg.
Nybyggnad av sophus i Surahammar
Planer finns för nybyggnad av sophus/källsorteringshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).