Aktuell nybyggnation i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 och nybyggnad av idrottshall i Västerås
Stomresning planerad till december 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdcentral samt apotek i Önsta Gryta, Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral samt rivning av befintlig vårdcentral.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler.
Nybyggnad av lamellhus på Ängsgärdet, Västerås
119 stycken lägenheter fördelat i storlekarna 1 rum och kök till 5 rum och kök. Under huset kommer det att finnas garage i 2 plan
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Västerås
Avser nybyggnad av kontor samt ett parkeringshus med plats för ca 600 bilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Upplåtelseform: 69 hyresrätter och 29 ägarlägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
60 lägenheter från 2 till 4 rum och kök. I Hulte planeras 60 lägenheter fördelade på 4 bostäder per våningsplan. Lägenheterna fördelas på 15 st 2 rum och kök, 30 st treor och 15 st fyrarumslägenheter. Alla lägenheter kommer att ha egen balkong med utgång från vardagsrummet. 30 ettor med gemensamt vardagsrum och kök. I det lägre huset projekteras för fem enheter med sex mindre lägenheter i varje enhet. I varje enhet finns ett gemensamt vardagsrum och kök. Det blir ett “Co-living-koncept” som ger de boende ett större livsutrymme, hög bostadskvalitet och gemenskap. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i äldreboende med 4-5 våningar. Totalentreprenaden är exklusive stomme som handlas i separat entreprenad.
Nybyggnad av såglinje i Skinnskatteberg
Avser nybyggnad av såglinje vid sågverk i Skinnskatteberg.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av ett trygghetsboende.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av bostäder i Arboga kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder i form av flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av punkthus och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 1
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås
I denna etapp byggs det 49 st lägenheter. Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Ny sjöledning för dricks- & spillvatten inkl landstigningar i Mälaren i Köping
Entreprenaden avser nedläggning av ett sjöledningssystem som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten som ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden. Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parhus, radhus och flerbostadshus (42 lgh) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
36-40 nya bostäder samt förskola.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
2 lediga tomter finns.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borgvik, Kungsör, etapp 1
Avser nybyggnad av 22 radhuslägenheter.
Nybyggnad av padelhall i Köping
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Fagersta
Avser nybyggnad av Willys-butik.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Dingtuna Kyrkby 1:36,1:30.
Nybyggnad av kyllager i Hacksta, Västerås
Nybyggnad av kyllager på ca 13 000 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 1
Nybyggnad av Stadium Outlet och Rusta
Nybyggnad av verkstad mm i Sala
Nybyggnad av verkstad, lager, kontor och butiksbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Nytt övningsfält i Hallstahammar
Nytt övningsfält på området Eriksberg i Hallstahammar som kommer att ersätta det nuvarande som finns på Fågelbacken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungsör
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av infrastruktur vid Malmabergsgatan, Västerås
Omfattar ledningsarbeten för fjärrvärme, VA och el (förnyelse av VA- och fjärrvärmeledningar ca 1200 m + mindre anslutande ledningar, förnyelse av elkablar) samt byggnation av nytt busskörfält. Objektet är beläget i Malmabergsgatan, Profilgatan, Korsängsgatan och Tråddragargatan i Västerås.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Västerås
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Nybyggnad av servicebyggnad i Västerås
Bygglov för anordnande av camping med servicebyggnad och 11 campingstugor, lekplats samt 44 elplatser.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skinnskatteberg
Entreprenaden avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 2 våningar utan hiss, 8-12 lgh.
Nybyggnad av LSS-boende i Skoftesta, Köping
Nybyggnad av Lss boende med 6 platser
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium s & e.
Nybyggnad av bostäder, Arboga
Möjlighet att bygga 8 småhus alt flerbostadshus med upp till 8 m byggnadshöjd. 7642 kvm.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (7 lgh).
Anläggande av fiberoptiskt nät i Köpings kommun
Innefattar övergripande mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage på Bullsta 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20 och 1:21.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av villor i Norberg
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Surahammar
Nybyggnad samt tillbyggnad av industrilokaler samt rivning.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus Mällringe 1:2,1:5,1:4,1:3.
Nybyggnad av lager i Arboga
Avser nybyggnad av lagerlokal om ca 450 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av sophus i Hallstahammar kommun
Sopsorteringshus kommer att byggas på förskolor och skolor i Hallstahammars kommun.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nya gc-vägar i Kungsörs kommun
* GC-väg Kungsringen * GC-väg Frejgatan Kung Karl * GC-väg Centralvallen
Nybyggnad av omklädningsrum i Västerås
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Bäckby IP.
Nybyggnad av bottenasksilo till panna 6, Kraftvärmeverket i Västerås
Avser byggnation av ny bottenasksilo till panna 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås. Leverans av bottenasksilo och dess komponenter omfattar ett funktionsåtagande såsom konstruktion, driftsättning, intrimning och provdrift till en komplett driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av omklädningsrum i Arboga
Avser nybyggnad av omklädningshus, 198 m².
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Avser ny parkeringsplats nordväst om Fagersta centrum. I projektet ingår även nya dagvattenbrunnar och ledningar, belysningsanläggning och laddstolpe för elbilar.
Anläggande av vågbrytare, muddring samt uppfyllnad av holme Öster Mälarstrand i Västerås
Vågholme 2 - 4 ska i färdigt utförande bli ett utflyktsmål för Västeråsarna med promenadslinga, sittplatser, utsiktsplatser mm. Visionen är flacka öar ö med en låg buskvegetation, gräsytor och stor öppenhet. Vågholme 2 - 4 ska byggas av muddermassor från muddring av hamnbassäng för fritidsbåtshamn som är tänkt att utföras innanför vågholmarna och de ska bilda vågbrytare som skyddar fritidsbåtshamnen. Denna entreprenad som omfattar Del 1 av 2 som ska genomföras för att skapa vågbrytare för småbåtshamnen samt muddring för att erhålla tillräckligt djup. Viktig i entreprenaden är att finna tekniska lösningar, inte minst geotekniskt, så att fullföljandet av projektet i en andra etapp som innebär finplanering av vågholmarnas överyta och därmed färdigställandet av friluftsområdet kan utföras 2026.
Konsult för ibruktagandebesiktning för järnvägsprojekt i Mälardalen
Uppdrag 1: Björnlunda och Stjärnhov spårväxelbyte. Uppdrag 2: Västerås västra. Uppdrag 3: Kimstad spårväxelbyte.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av bensinstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av omklädningshytter och toalett i Västerås
Sökt bygglov för uppställning av nya omklädningshytter och toaletter vid utebad. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun, etapp 1
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).