Aktuell nybyggnation i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker i Arboga
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus samt 3 komplementbyggnader och rivning av Baptistkyrkan samt ett bostadshus.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
2 lediga tomter finns.
Nybyggnad av industri mm i Arboga
Exploatering för nya industritomter.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Avser nybyggnad av industribyggnad/padelhall, 1300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Nybyggnad av småhus.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 småhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Marken görs iordning för försäljning, tomterna kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Nybyggnad av förråd samt rivning av bef. förråd.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Arboga
Nybyggnad av livsmedelsbutik, tidsbegränsat lov 10 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.