Aktuell nybyggnation i Hallstahammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
Planer att möjliggöra bostadsbebyggelse vid rondellen mellan Sörkvarnsvägen och Västeråsvägen.
Nya bostäder i Hallstahammar
Planer finns på nybyggnad av ca 50 bostäder.
Nya bostäder i Hallstahammar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus samt radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Avser nybyggnation av flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av en 2-parallellig F-6 skola med plats för ca 350 elever.
Nybyggnad av padelhall på Södra Nibble
Avser nybyggnad av padelhall. Ca 37200 kvm.
Utbyggnad av VA-anläggning i Hallstahammar
Avser utbyggnad av VA-anläggningen med spillvatten och vatten till ett femtiotal fastigheter i områdena Körninge, Tibble, Bergs kyrkby, Svenby och Norrby. För spillvatten är systemet trycksatt med en LTA-enhet per fastighet samt en huvudpumpstation. Anslutning till befintlig VA-anläggning sker i Agnesdal. Ledningssträckan är ca 7000 m.
Utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder i Hallstahammar
Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för utveckling av mindre verksamheter, kontor, sällanköpshandel samt bostäder.
Nybyggnad av solcellspark i Hallstahammar
Tio megawatt stor solpark i Hallstahammar. Solparken kommer att byggas på ett cirka 17 hektar stort område.
Nybyggnad av bostäder mm i Hallstahammar
Planer för att den tidigare fotbollsplanen med tillhörande grusparkeringen görs om till cirka 13 småhusfastigheter, ett rekreationsstråk kantad av en trädallé bevaras nordväst om det nya småhusområdet, Södra Idrottsvägen förlängs samt att förgreningen av Södra Idrottsvägen öppnas för anslutning till bostadsområdet från väg 252 mm.
Ny gång- och cykelväg över E18 i Hallstahammar
20 meter tunnel under den nya av- och påfarten norr om E18 (från Västerås) och en 70 meter lång stålbro över motorvägen. Två busshållplatser vid Lyckhem. Hallstahammars kommun är medfinansiärer.
Nybyggnad av förråd i Hallstahammar
Uppförande av cykelbod på Växeln 8 samt uppförande av två cykelbodar på Växthuset 3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.