Aktuell nybyggnation i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 3
Avser nybyggnad av fabrik för Volvo Powertrain Production.
Nybyggnad av padelhall i Köping
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 1
Nybyggnad av Stadium Outlet och Rusta
Nybyggnad av affärshus i Köping etapp 2
Nybyggnad av sällanköpshandel som kommer ligga bredvid Stadium och Rusta. Plats för 2 hyresgäster.
Ny sjöledning för dricks- & spillvatten inkl landstigningar i Mälaren i Köping
Entreprenaden avser nedläggning av ett sjöledningssystem som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten som ska pumpas till Köping och en för dricksvatten som ska pumpas från Köping. Även bräddledningar ut i Mälaren ingår i entreprenaden. Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Nybyggnad av LSS-boende i Skoftesta, Köping
Nybyggnad av ett LSS-boende med 6st lägenheter med gemensamma utrymmen samt personalytor i form av omklädningsrum, kontor mm. Fristående miljöhus och förråd byggs även på fastigheten.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Förhandsbesked för nybyggnad av industrilokaler.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Lersäter, Köping
Entreprenaden omfattar utförande av markarbete, förläggning av kanalisation/fiber, installation av fiberkabel inom Köpings kommun. Entreprenaden utgör ett bidragsprojekt som omfattas av: • Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19); Kontraktsarbetena innefattar övergripande mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer.
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Nybyggnad av magasin/lager i Köping
Avser nybyggnad av magasin/tält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).