Aktuell nybyggnation i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 3
Avser nybyggnad av fabrik för Volvo Powertrain Production.
Anläggande av vägnät och parkering i Köping, etapp 1
Avser nybyggnad av vägnät och parkering inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Nybyggnad av höghus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola.
Nybyggnad av stadsradhus i Köping
En pärla centralt i Köping med utsikt över å och park. Här skapas möjlighet till radhus av hög arkitektonisk kvalitet.
Nybyggnation av radhus och grupphus i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För exploatering se: 1317820
Nybyggnad av affärshus i Köping
Ny byggnad för handel i södra änden av parkeringen. Del av försäljaren 2 mfl
Nybyggnad av kontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Nybyggnad av magasin i Köping
Avser nybyggnad av magasin.
Flytt av viltstängsel längs E18 sträckan Köping-Västjädra
Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000 m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge ca 30-50 m norrut. Det ingår även att stänga i korsande diken och ansluta mot trummor och konstbyggnader.
Anläggande av fiberoptiskt nät i Köping
Beställaren ska låta uppföra ett fiberoptiskt nät i Köpings kommun.
Anläggande av rörbrunn vid Köpings vattenverk
Brunnen skall byggas inom Västra Mälardalens Energi och Miljös vattenförsörjningsanläggning vid Köpingsåsen och utgör ett led i vattentäktens utbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Köping
Marklov för bullervall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.