Aktuell nybyggnation i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fabrik i Köping, etapp 3
Avser nybyggnad av fabrik för Volvo Powertrain Production.
Anläggande av vägnät och parkering i Köping, etapp 1
Avser nybyggnad av vägnät och parkering inför byggnation av ny fabrik för Volvo Powertrain Production.
Nybyggnad av kedjehus i Köpings kommun
Avser nybyggnad av 21 bostadsrätter.
Ny rondell i Köping
Detaljplanens syfte är att ersätta mark som är planlagd som park, med gatumark för att möjliggöra trafiklösningen.
Anläggande av rörbrunn vid Köpings vattenverk
Brunnen skall byggas inom Västra Mälardalens Energi och Miljös vattenförsörjningsanläggning vid Köpingsåsen och utgör ett led i vattentäktens utbyggnad.
Flytt av viltstängsel längs E18 sträckan Köping-Västjädra
Arbetet avser flytt av befintligt viltstängsel 25000 m på norra sidan E18 Köping-Västjädra till ett provisoriskt läge ca 30-50 m norrut. Det ingår även att stänga i korsande diken och ansluta mot trummor och konstbyggnader.
Nybyggnad av gruppbostad i Köping
Förhandsbesked för nybyggnad av LSS-boende vårdlokaler.
Nybyggnad av affärshus i Köping
Nybyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Köping
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Köping
Nybyggnad av enbostadshus, garage och carport.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppställning av vattenkiosk/tankstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.