Aktuell nybyggnation i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av bostäder i Munktorp
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och viss utbyggnation av dessa, i avsikt att genomföra en avstyckning från Hogsta 1:13 till tio enskilda fastigheter.
Nybyggnad av hamnkontor i Köping
Avser nybyggnad av kontor i Köpings hamn. Det nya kontoret ska rymma en ny gate funktion för in- och utpasserande gods och vara lokaliserat direkt utanför befintligt hamnområde. Utöver gate ska byggnaden innehålla kontorsplatser, konferensrum, omklädningsrum, personalmatsal samt erforderliga teknikutrymmet.
Förläggning av VA-ledningar vid Galten/Mälaren i Köpings kommun
Entreprenaden avser nedläggning av ett ledningssystem på land som består av två parallella tryckledningar, en för spillvatten och en för dricksvatten. Även nedläggning bräddledning och optoslang samt montage av pumpstationer, brunnar och övriga anordningar ingår. Totalt rör det sig om 227 anslutningar och uppskattningsvis cirka 12,8 kilometer ledningsschakt. Entreprenaden avser komplett leverans av 127 stycken LTA-pumpstationer med en option om ytterligare 100 st LTA-pumpstationer. Entreprenaden avser komplett leverans av 3 stycken tryckstegringsstationer.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lastficka i Köping
Avser uppställning av vattenkiosk/tankstation samt nybyggnad av lastficka för lastbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).