Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 132 st.

Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Västerås
Nybyggnad av ca 1000 st lägenheter och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av ca 400 bostäder samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 252 lägenheter och 100 parkeringsplatser. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för bostäder på Fridnäs gamla tennisbanor.
Ny stadsdel i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2B
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 2A
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av bostäder, kontor och skola m.m i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder, kontor, skola och centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Etapp 1: 1455414. Totalt ca 260 lägenheter på de två etapperna.
Utbyggnad av infrastruktur i Sätra, Västerås
Projektet innefattar byggnation av infrastruktur i form av gata, nya ledningar för VA, fjärrvärme, el, opto samt belysning. Entreprenaden består kortfattat av nedanstående arbeten: • Ca 1400 m bussgata, 1250 m lokalgator samt 750 m kvartersgator. • Ca 650 m lång bullervall längs Norrleden. • Ca 100 m stödmurar i betong längs Sätragatan med genomföringar för att hantera vattenflödet ut från den framtida Vattenparken. • Ny anslutande väg från Vallbyleden. • Två nya pumpstationer och en schaktfri korsning med VA-ledningar under RV 66. • Två nya cirkulationsplatser från Norrleden in till området.
Nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter i Råbyskogen, Västerås
Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av flerbostadshus & parkeringshus innanför cityringen i Västerås
Avser nybyggnad av 54 lägenheter inklusive komplementbyggnad för förråd och parkeringshus. På markplan kommer det att byggas allmänna ytor, café, miljöbod och cykelförråd. Parkeringshuset har plats för 322 bilar och kommer att byggas ovanpå. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av hotell i Västerås
Nybyggnad av 14 vånings hotell
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av batterianläggning.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 25 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser två områden: Område 2A Gränden innehåller en byggrätt om max 5 700 m² BTA om bostadsbebyggelse, området är indelat i två områden som delas av Jordgubbsvägen. Detaljplanen tillåter byggnation av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus med 4–6 lägenheter om max 3 våningar. Område 2B Skogsbacken innehåller byggrätt om max 4 300 m² BTA för bostadsbebyggelse. Detaljplanen tillåter byggnation av radhus, parhus, kedjehus samt flerbostadshus med 4–6 lägenheter om max 3 våningar + 1 våning i souterräng.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Ny transformatorstation i Munga
Ny transformatorstation 400 kv
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 1
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 2
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 4
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Västerås
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter och lokaler för handel i botten samt rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokaler och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och en radhuslänga samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Västerås
36-40 nya bostäder samt förskola.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för bostäder i småhus, femton tomter samt en radhusdel med åtta fastigheter. Två av tomterna för småhus kan alternativt bli förskola.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Planer för 25 bostäder, radhus i 2-plan 115 kvm samt radhus i 1-plan 77 kvm Säljstart Q1 2021.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Planer finns på nybyggnad av högstadieskola.
Nya bostäder mm i Munga, Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av verkstad samt kontor.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 5
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västmanlands län
Söker tomter i Västerås samt kringliggande kommuner. Klimat- och kvadratsmarta hus. www.solvillor.se
Nybyggnad av padelhall i Västerås
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av butik och kontor samt rivning och ombyggnad i befintliga byggnader.
Nybyggnad av skola i Västerås
Detaljplaneärende för att se om det är lämpligt område för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka samt en samlingslokal.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås. Planeras efter båtbottentvättanläggning (1424520).
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av produktionanläggning för fjärrkyla.
Ställverksbyte mm på Västmanlands sjukhus Västerås
Ställverksbyte och installation av två st transformatorer (hus 36), uppbyggnad av UPS-anläggning (hus 37) samt byte av elkablar och komplettering av nya centraler till samtliga plan förutom vindsplan i hus 35, 36, 37 och 38, Västmanlands sjukhus Västerås.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 5
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 enbostadshus Mällringe 1:2,1:5,1:4,1:3.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Avser anordnande av konstgräsplan.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av magasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Uppförande av bullerskyddsskärm i Västerås
Objektet avser uppförande av en bullerskyddsskärm söder om Fridnässkolan, mellan järnväg och GC-väg.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st fritidshus, komplementsbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av padelhall i Västerås
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av provisorisk parkeringsplats vid Västmanlands sjukhus, Västerås
Ny provisorisk parkering skall anläggas vid Västmanlands sjukhus Västerås norra del. Ytan skall vara grusad och innefatta 237 p-platser för personbilar samt belysning, parkeringsräcken, skyltning, mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus och carport med förråd samt installation av eldstad Litslunda 1:48,1:53,1:54.
Nybyggnad av brygga i Västerås
Bygglov för anordnande av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser samt rivning av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 15 transformatorstationer samt anläggning av markbädd (dahlinsbacke) Ängsö Gård 2:1,2:2,2:4,2:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus med carport och förråd Golfbanan 67,63.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.