Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av stadsdel i Viksäng, Västerås
Planer på utveckling av stadsdelen Viksäng.
Nybyggnad av grundskola F-9 i Fredriksdal, Västerås
Avser nybyggnad av grundskola F-9. Skolan planeras i två etapper enligt nedan: Etapp 1: Skola för 700 elever F-9 och en idrottshall Etapp 2: Skola för ytterligare 450 elever 7-9 och ytterligare en idrottshall Totalt blir det skolbyggnad på ca 13.800 m2 BTA och idrottshallar på ca 4.400 m2 BTA, samt tillhörande skolgård/utemiljö på ca 34.500 m2 friyta och erforderliga parkerings- och angöringsytor.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Hamre ridskola ska ev flytta och då är tanken att man bygger bostäder istället.
Rivning och nybyggnad av skola i Skultuna
Nämnden har beslutat att riva delar av Persboskolan, bygga nytt och i viss mån renovera befintliga skollokaler. Den totala ytan är ca 6000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
60 lägenheter från 2 till 4 rum och kök. I Hulte planeras 60 lägenheter fördelade på 4 bostäder per våningsplan. Lägenheterna fördelas på 15 st 2 rum och kök, 30 st treor och 15 st fyrarumslägenheter. Alla lägenheter kommer att ha egen balkong med utgång från vardagsrummet. 30 ettor med gemensamt vardagsrum och kök. I det lägre huset projekteras för fem enheter med sex mindre lägenheter i varje enhet. I varje enhet finns ett gemensamt vardagsrum och kök. Det blir ett “Co-living-koncept” som ger de boende ett större livsutrymme, hög bostadskvalitet och gemenskap. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 1 (1056285). Byggstart=markstart.
Nybyggnad av bostadsadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Byggstart=markstart. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 2 (1494907).
Nybyggnad av kulvert vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Omfattar färdigställande av den nya kulverten mellan försörjningsbyggnaden och den nya vårdbyggnaden. Nya gator och dagvattenledning mm.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (16 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:30-1:32.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (24 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:24-1:28.
Nybyggnad av teknisk anläggning i Västerås
Teknisk anläggning med tillhörande angöringsytor samt parkering. En stor del av områdets natur bevaras. Det finns även möjlighet att anlägga en gång- och cykelväg inom naturområdet.
Nybyggnad av radhus i Dingtuna etapp 1
Nybyggnation av 12st parhus, 8st radhus och ett fyrbohus (4 lägenheter) i två plan.
Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 2
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Rivning och nybyggnad av förskola i Västerås
Rivningen avser befintlig förskolebyggnad på ca 1 600 m² samt komplementbyggnader (miljöbod, uteförråd) inklusive komplett rivning av installationer. Nya förskolebyggnaden är på ca 1 600 m² och innefattar 8 avdelningar för totalt 144 barn, personalutrymmen för totalt 31 personal, tillagningskök samt teknikutrymmen. Komplementbyggnaderna består av miljöbod, uteförråd och skärmtak över sandlåda.
Utbyggnad av vattenpark inkl torg- och parkytor i Sätra, Västerås
Objektet utgörs av en ”vattenpark” med tillhörande torg- och parkytor i området Sätra i Västerås. I entreprenaden ingår förutom dagvattenfunktionen bland annat gångstråk, planteringar, torgyta, mindre lekplats, trädäck i olika storlekar, damm (färskvatten) med tillhörande teknikhus samt GC-bro.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Dingtuna, Västerås
Planer finns på nybyggnad av 32 trygghetsbostäder.
Nya bostäder i Tillberga, Västerås
Markanvisningsområdet är 3880 kvm stort. Inom ramen för anbudet ska anbudsgivarna föreslå utformning om ca 30 lägenheter i 2 våningar, förslagsvis i 2 flerbostadshus då upplåtelseformen ska vara 50 % hyresrätter och 50 % ägarlägenheter. Den preliminära byggrätten omfattar 25% BYA i två våningar, cirka 1950 kvm BTA.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal för ca 2-3 hyresgäster.
Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser. Badelunda-Tibble 3:15 m fl
Nybyggnad av hårdgjord markyta i Västerås
Fastighet uppgår till ca 140 000 kvm. 30 000 kvm kommer att bli grönytor.
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Västerås
Avser rivning av befintligt hus samt nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad.
Installation av laddstolpar i Västerås
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av restaurang, affär och kontor i Västerås
Nybyggnad av affär på Vågbruset 1, nybyggnad av restaurang samt rivning av betongfundament på Vågdalen 1 samt nybyggnad av kontor och utställningslokal på Vågsvallet 1.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang och biljettkiosk, rivning av bef. byggnad samt sanering. Stommar och takstolar kommer att återbrukas.
Nybyggnad av ankarlift till Vedbobacken i Västerås
Objektet avser uppförande av ny släplift till Vedbobacken i Västerås. Arbetena för ny lift omfattar bl.a. bygg-, mark-, grundläggnings- och betongarbeten samt installationer ny lift.
Nybyggnad av väg och tomter för villor i Västerås etapp 1
Nybyggnad av väg och färdigställa de fem tomterna för småhus Hubbo-Mälby 1:69 till 1:73. Preliminär tidplan för etapp 1 Arbetet startar i april och beräknas vara klart före årsskiftet 2024/2025
Uppställning av modulhus i Västerås
Detta är ett modulbutiks koncept. Där butiks "huset" kommer färdigt lyfts ner med kranbil på platsen.
Nytt ställverk vid Vallby brandstation, Västerås
Ett nytt ställverk ska försörja Vallby brandstation och del av SOS Alarm. Det befintliga ska vara kvar som fördelning. Omfattningen avser även kanalisationsarbeten från ny reservkraft till befintligt och nytt ställverk.
Ny undercentral till Kraftvärmeverket i Västerås
Mälarenergi avser byta UC som försörjer delar av Kraftvärmeverket med värme samt tappvarmvatten.
Nybyggnad av fyr i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fyr/sjömärke.
Nybyggnad av fyr i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fyr/sjömärke.
Nybyggnad av cykelpassage i Västerås
Nybyggnad av hastighetssäkrad gång- och cykelpassage över Vallbyleden.
Nybyggnad av lekplats i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetspark.
Finplanering vid gc-väg i Västerås
Finplanering vid den nya gc-vägen Vallbyleden söder om E18.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).