Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fryslager i Västerås
Nybyggnad av fryslager på 23 000 kvm. Det nya lagret kommer att byggas intill ICAs befintliga lager i Västerås och beräknas tas i drift i början av 2026. Miljöcertifierat enligt Breeam.
Nybyggnad av lager i Västerås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Nybyggnad av högstadieskola i Västerås
Ny skolbyggnad på 3900 kvm BTA i den södra delen av planområdet som tillsammans med den befintliga byggnaden, Bryggargården (1945 kvm BTA), kommer tillhöra skolans verksamhet. Mellan den nya skolbyggnaden och Bryggargården planeras skolgård med tillhörande halvstor idrottshall i. Herta 6 och Herta 7 samt del av Västerås 1:201
Nybyggnad av skola i Västerås
Avser ny skolbyggnad om cirka 4 400 kvadratmeter som kompletterar den befintliga Fridnässkolan och gör plats för totalt 350 elever.
Nybyggnad av bostadsadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Byggstart=markstart. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 2 (1494907).
Nybyggnad av bostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med garage under mark. Projektet kommer att handlas upp tillsammans med Ö:a Mälarstrand etapp 1 (1056285). Byggstart=markstart.
Nybyggnad av trygghetsboende i Västerås
Avser nybyggnad av trygghetsboende i Västerås.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (24 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:24-1:28.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (4 lgh).
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (16 lgh). Avser Dingtuna Kyrkby 1:30-1:32.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (3 lgh).
Nya bostäder i Västerås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder.
Nybyggnad av industri , kontor och handel i Västerås
Planer för industri, kontor och handel. Detaljplaneområdet är ca 110 000 kvm stort och är beläget ca 4 km nordost om centrum, i industriområdet Finnslätten.
Exploatering för ny bebyggelse i Västerås, etapp 3
Upphandlingen kommer att ske i 2 steg och kommer då innefatta: · gator bestående av ca 700 m huvudgata, ca 1100 m lokalgator och ca 750 m kvartersgator. · cykelbanor · grov höjdsättning av kvartersmark och dess anslutningar mot gatan · grov höjdsättning för idrottsplats och torgyta · gatubelysning · dagvattenhantering enligt dagvattenutredning, avvattning av gator · omdaning av en del av Gäddeholmsvägen, ca 900 m inklusive busshållplatser
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Nybyggnad av parhus, radhus och flerbostadshus (42 lgh) samt komplementbyggnad.
Utveckling av verksamhetsområde i Västerås
Kontor och handel med skrymmande varor
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av trygghetsbostäder i Dingtuna, Västerås
Planer finns på nybyggnad av trygghetsbostäder eller annan boendeform.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 industrilokaler.
Nybyggnad av pool mm på tak, Västerås
Planer finns att bygga pool, orangeri och terrass Steam Hotels tak.
Nybyggnad av vätgastankstation i Västerås
Nybyggnad av vätgastankstation vid lastbilshållplatsen STOP128 i Västerås.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang, rivning av bef. byggnad samt sanering.
Nybyggnad av restaurang, affär och kontor i Västerås
Nybyggnad av affär på Vågbruset 1, nybyggnad av restaurang samt rivning av betongfundament på Vågdalen 1 samt nybyggnad av kontor och utställningslokal på Vågsvallet 1.
Nybyggnad av konferens och kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och konferens samt besöksmottagning 2 hus 150+90 kvm.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Västerås
Uppdraget omfattar nybyggnation av en produktionsanläggning för fjärrkyla med tänkt placering intill befintlig fjärrkylanläggning längs Polvägen, Finnslätten, Västerås.
Uppförande av isbana vid Stora Torget i Västerås
Leverantören ska leverera en ny komplett mobil och demonterbar isrink med ny kylanläggning till Stora Torget i Västerås.
Ny entré mm på café i Västerås
Ny entré och trapp ner till källaren.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Nybyggnad av verkstad samt rivning av befintlig byggnad.
Installation av laddstolpar till elbilar i Västerås
Avser installation av laddstolpar för elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).