Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, detaljplan 4
Brf är under bildning. Projektet kan komma att delas i etapper. Avser 4 flerbostadshus om 3, 5, 5 och 15 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 252 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser ca 400-500 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätra, Västerås etapp 1 lott 3
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor på området.
Nybyggnad av flerbostadshus på Bjurhovda, Västerås
Avser nybyggnad av ca 70-100 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Råbyskogen, Västerås, etapp 1
Avser totalt ca 200-250 lägenheter på fd Stenkumlaskolan.
Nytt landmärke i Västerås, etapp 1
Ett 22 våningar högt hus med lokaler i botten med möjlighet till exempelvis restaurang, livsmedelsbutik samt 2 st lamellhus med 6 våningar och gemensamt garage i 2 plan.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Västerås
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringsdäck med ca 50 platser.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Västerås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad av kontors- och restaurangverksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 96 lägenheter i två lamellhus samt ett punkthus i 4-8 våningar.
Nybyggnad av bostäder och ombyggnad av kommersiella lokaler i Västerås
Avser nybyggnad av ca 50-70 lägenheter och eventuellt kommersiella lokaler. Fastighetsbeteckningar: Regattan och Kryssen 46
Nybyggnad av hyresrätter i Västerås, etapp 1
Avser ca 80000 område som ska byggas med ca 1000 bostäder, förskola, lokaler mm. Projektet kommer att delas in i etapper.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer finns för nybyggnad av 110-120 bostäder vid Kristiansborgsbadet.
Nybyggnad av driftcentral i Västerås
Mälarenergi Elnät AB avser att handla upp en entreprenör för att i utökad samverkan upprätta en ny driftcentral. Syftet med projektet är att skapa en säker, ändamålsenlig och attraktiv arbetsplats för avdelningen nätdrift.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 st. flerbostadshus. Svanenmärkt och energieffektivt passivhus med solceller på taket.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Avser nybyggnation av bostäder i Västerås. Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av test- och teknologicenter, Västerås
Bombardier förlägger globalt innovationscenter för järnväg och e-mobilitet i Västerås
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 1
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 2
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 3
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 4
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 5
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, Etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 35-50 bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Nybyggnad av kedjehus, parhus och flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av 4 kedjehus, 4 parhus och 12 lägenheter.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Västerås
Avser nybyggnad av 12 kedjehus samt 4 parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och en radhuslänga samt två komplementbyggnader.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Planer för 25 bostäder, radhus i 2-plan 115 kvm samt radhus i 1-plan 77 kvm Säljstart Q1 2021.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Planer finns på nybyggnad av trygghetsbostäder eller annan boendeform.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Avser nybyggnad av restaurang samt skyddsrum.
Nybyggnad av biltvättsanläggning i Västerås
Nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 7 enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av fjärrvärme- och VA-ledning i Västerås, etapp 4
Upphandlingen omfattar mark-, bygg- och rörarbeten för fjärrvärme och VA gällande Hammarbyledningen i Västerås, etapp 4. Objektet är beläget parallellt med Saltängsvägen mellan Motorgränd och Johannisbergsvägen, Hacksta, Västerås.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Ombyggnad av torg och rekreationsstråk i Västerås, etapp 3
Avser anläggning av torgytor och gång- och cykelytor, Det ska bli ett parkstråk med ny marksten och markbeläggning, träd och planteringar, vattenspel, sittplatser, belysning, lekutrustning och utegym. I projektet ingår även ny offentlig belysning inkl. fundament, stolpe, armatur och kablage, samt markvärme och VA.
Nybyggnad av lager i Västerås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås, etapp 1
Avser nybyggnad av pumphus samt markarbeten.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Västerås
Avser nybyggnad av cirkulationsplats.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus med carport.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Mobila reservkraft till Västerås stad
Det beräknade antalet för framtida behov av varorna är ca 7 stycken aggregat. Aggregaten ska vara tre olika effektområden 50, 100- och 150 kVA.
Nybyggnad av golfshop i Västerås
Avser nybyggnad av en golfshop.
Nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon i Västerås
Avser nybyggnad av spolplatta för renhållningsfordon.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås hamn
Avser nybyggnad av tältmagasin i Västerås Hamn.
Nybyggnation och renovering av utomhusbad mm, Västerås
Avser nybyggnad samt renovering av Fredriksbergsbadet. Nybyggnationen omfattar en byggnad innehållande publika utrymmen, personalutrymmen samt teknikutrymmen. Befintliga pooler ska renoveras. Omfattar även stora markarbeten då man ska göra om hela utomhusbadet.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus och carport.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus Vikhus 8:21,8:22,8:23,8:24.
Nybyggnad av affärshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av affär samt marklov.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral samt rivning av befintlig vårdcentral.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium r & d2.
Nybyggnad av tennishall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt marklov.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av produktionsanläggning, lager och kontor.
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhall, anordnande av parkeringsplatser samt uppförande av plank.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt befintlig rivs.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Västerås
Bygglov för uppförande av bullerplank och bullervall.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för uppförande av dieseltank och adbluetank samt installation av oljeavskiljare och spillplattor.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av tank.
Nybyggnad av kallförråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.