Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 75000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Tillbyggnad av F-6 och nybyggnad av idrottshall i Västerås
Stomresning planerad till december 2022.
Nybyggnad av Polisstation i Västerås
Polishus och ett häkte om sammantaget ca 52 300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnation av 3 huskroppar som sammanlänkas via glasövergångar. Våningar på respektive huskropp blir 11, 14 samt 20. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av krematorium och upprustning av kyrka i Västerås
Ett nytt krematorium med biogasdrift ska byggas och en omfattande förnyelse och upprustning av Hovdestalund kyrkogård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Miljöbyggnad Silver. Avser nybyggnad av ca 183 lägenheter samt ett parkeringsgarage under mark i två våningar med 385 platser.
Ny logistikanläggning i Västerås
Avser nybyggnad av en logistikanläggning om ca 32000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus, vårdcentral samt apotek i Önsta Gryta, Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och vårdcentral samt rivning av befintlig vårdcentral.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Oxbackens centrum, Västerås
Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bostäder, ett nytt torg, nya mötesplatser, butiker, utbyggnad av till exempel vårdcentralens lokaler och ett parkeringshus.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, detaljplan 4
Brf är under bildning. Projektet kan komma att delas i etapper. Avser 4 flerbostadshus om 3, 5, 5 och 15 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Upplåtelseform: 69 hyresrätter och 29 ägarlägenheter .
Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
60 lägenheter från 2 till 4 rum och kök. I Hulte planeras 60 lägenheter fördelade på 4 bostäder per våningsplan. Lägenheterna fördelas på 15 st 2 rum och kök, 30 st treor och 15 st fyrarumslägenheter. Alla lägenheter kommer att ha egen balkong med utgång från vardagsrummet. 30 ettor med gemensamt vardagsrum och kök. I det lägre huset projekteras för fem enheter med sex mindre lägenheter i varje enhet. I varje enhet finns ett gemensamt vardagsrum och kök. Det blir ett “Co-living-koncept” som ger de boende ett större livsutrymme, hög bostadskvalitet och gemenskap. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i äldreboende med 4-5 våningar. Totalentreprenaden är exklusive stomme som handlas i separat entreprenad.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Placering, Oxbackens Centrum med ca 290 parkeringsplatser. Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av studentbostäder i Västerås
Planer finns för nybyggnad av 110-120 studentbostäder vid Kristiansborgsbadet.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Västerås
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av spannmålskvarn och kontor i Västerås
Avser nybyggnad av produktionsanläggning för spannmål, lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus och aktivitetspark mm i Västerås, etapp 1
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo. ca 150-200 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Avser nybyggnad av industrilokaler och kontor.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Bygglov för nybyggnad av parhus, radhus och flerbostadshus (42 lgh) samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av trygghetsboende i Skultuna, Västerås
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av det befintliga äldreboendet Vallonen inom fastigheten. Här kommer JSB:s koncepthus Bo Punkt att byggas.
Utbyggnad av infrastruktur vid Malmabergsgatan, Västerås
Omfattar ledningsarbeten för fjärrvärme, VA och el (förnyelse av VA- och fjärrvärmeledningar ca 1200 m + mindre anslutande ledningar, förnyelse av elkablar) samt byggnation av nytt busskörfält. Objektet är beläget i Malmabergsgatan, Profilgatan, Korsängsgatan och Tråddragargatan i Västerås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus (98 lgh) och marklov samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Dingtuna Kyrkby 1:36,1:30.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Irsta
Exploateringsområde för ca 300-400 lgh.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus och komplementbyggnader samt rivning.
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av radhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av radhus (7 lgh).
Nybyggnad av villor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 parhus med carport.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Nybyggnad av 6 enbostadshus och garage på Bullsta 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20 och 1:21.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus och pumphus. minireningsverk samt installation av eldstad.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av tältmagasin i Västerås
Avser nybyggnad av magasin.
Nybyggnad av bottenasksilo till panna 6, Kraftvärmeverket i Västerås
Avser byggnation av ny bottenasksilo till panna 6 vid Kraftvärmeverket i Västerås. Leverans av bottenasksilo och dess komponenter omfattar ett funktionsåtagande såsom konstruktion, driftsättning, intrimning och provdrift till en komplett driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av gc-väg i Västerås
Avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av lager/industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal, kemikalielagring.
Anläggande av vågbrytare, muddring samt uppfyllnad av holme Öster Mälarstrand i Västerås
Vågholme 2 - 4 ska i färdigt utförande bli ett utflyktsmål för Västeråsarna med promenadslinga, sittplatser, utsiktsplatser mm. Visionen är flacka öar ö med en låg buskvegetation, gräsytor och stor öppenhet. Vågholme 2 - 4 ska byggas av muddermassor från muddring av hamnbassäng för fritidsbåtshamn som är tänkt att utföras innanför vågholmarna och de ska bilda vågbrytare som skyddar fritidsbåtshamnen. Denna entreprenad som omfattar Del 1 av 2 som ska genomföras för att skapa vågbrytare för småbåtshamnen samt muddring för att erhålla tillräckligt djup. Viktig i entreprenaden är att finna tekniska lösningar, inte minst geotekniskt, så att fullföljandet av projektet i en andra etapp som innebär finplanering av vågholmarnas överyta och därmed färdigställandet av friluftsområdet kan utföras 2026.
Konsult för ibruktagandebesiktning för järnvägsprojekt i Mälardalen
Uppdrag 1: Björnlunda och Stjärnhov spårväxelbyte. Uppdrag 2: Västerås västra. Uppdrag 3: Kimstad spårväxelbyte.
Nybyggnad av begravningsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av gravplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).