Aktuell nybyggnation i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan. Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Avser nybyggnad av gym och padelanläggning.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 5 villor.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sala
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Sala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.