Aktuell nybyggnation i Jämtlands län

Berg (2)
Bräcke (1)
Krokom (11)
Ragunda (1)
Åre (6)
Östersund (23)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Nybyggnad pumpstation.
Ny- och tillbyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av ny F-6 skola i två plan i Nälden med plats för 250 elever på ca 4000 kvm. Tillbyggnad av befintlig sporthall samt rivning befintliga skolbyggnader och anläggning av ny skolgård
Nybyggnad av affärshus i Lillänge, Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden. Miljonbygge silver.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Östersund
Avser nybyggnad av industri, kontor samt lager, Skogvaktaren 3 i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 63 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Nybyggnad av 2 st punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Frösön
Samhällsbyggnad arbetar med en detaljplan som ska möjliggöra två nya flerbostadshus på fastigheten Framnäs 3. Planområdet ligger intill Frösövägen.
Nybyggnad av bostäder i Funäsdalen, etapp 3
Planer finns för nybyggnad av 3 huskroppar med sammanlagt 20 lägenheter i Funäsdalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad- och batteriförråd i Krokom
Avser nybyggnad av verkstad samt batteriförråd.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra stadskvarter med bostäder, ovanpå ett allmänt garage i markplan/souterräng.
Nybyggnad av HVB-hem i Östersund
Nybyggnad av HVB-hem samt förråd.
Anläggande av ny cirkulationsplats, vägar och dagvattenlösningar i Östersund
Avser nybyggnation av: • Cirkulationsplats med anslutande vägar, inklusive väg mellan Körfältsvägen och ny cirkulationsplats. • Tillhörande anläggningsdelar och dagvattenlösningar. • Bullerplank. Objektet är beläget vid norra Odenskog, mellan trafikplats Odenskog E14/E45 och Lillänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nälden, Krokom
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Rätan, etapp 1
Nybyggnad av rad/kedjehus. Grundarbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad flerbostadshus.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av bostäder på Klockarfjället i Vemdalen
Brf Nääsbacken 1 är ett kommande projekt med äkta ski-in/ski-out till den alpina skidåkningen Nybyggnation av bostadsrätter som avser 4 huskroppar med 4 lgh i vardera hus. Totalt 18 lgh.
Nybyggnad av skidlift i Åre
Nybyggnad av liftanläggning på Björnänge 3:12, Björnänge 3:13, Björnänge 2:2 och Mörviken 1:17.
Ny fjärrvärmeledning mellan Östersund - Frösön
Utförandeentreprenaden omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2024 - november 2024.
Nybyggnad av förskola i Kaxås, Krokom
Nybyggnad av förskola med 2 avdelningar i Kaxås, Krokom Offerdal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av rastplats längs E45 i Svenstavik
Rastplats vid Olstavägen i Svenstavik. Parkeringsplatser, handikapp-wc, bord med sittplatser, sopkärl, information, belysning.
Ny hållplats i Östersund
Objektet avser nybyggnation av 2 väderskydd/busskurer, markarbeten, trädplantering, trappor/ramp samt övrig möblering. Åtgärder framför Jamtlis entré kan utföras som option.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av tre flerbostadshus (12 lgh), ett soprum, anläggande av murar och parkeringsplatser samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Sveg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hotell i Vemdalen
Nybyggnad av hotell och restaurang.
Nybyggnad av stugby Tänndalen
Bygglov för nybyggnad av 30 st fritidshus, Funäsdalen 23:48,23:49,23:50,23:51,23:52, 23:53,23:71,23:72,23:73.
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen, etapp 2
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Nybyggnad av pumpstation i Lugnvik, Östersund
Uppförande av byggnad till pumpstation på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Nybyggnad av stugby i Tänndalen
Bygglov för nybyggnad av 7 fritidshus Funäsdalen 16:139,16:138,16:137, 16:155,16:135,16:154,16:136.
Ny krosslinje på Lugnviksverket i Östersund
Schaktarbeten, gjutning av plattor och fundament samt förläggning av ledningar.
Anläggande av överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen, Etapp 2
Avser överföringsledningar för vatten och avlopp Ramundberget-Funäsdalen.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Kabling av luftledningsnät i Sikås, Strömsunds kommun
Detta projekt genomförs för att förstärka kapaciteten för nätet inom Sikås (Strömsunds kommun). 20 kV-luftledning i Sikås-området består av oisolerad luftledning FeAl med varierande ålder, från femtiotalet och framåt. Sikås är ett område som ofta är föremål för återinkoppling.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023–2024.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 2
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023-2024.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 1
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i 8 etapper från 2024-2025.
Nybyggnad av personallokal i Stugun
Nybyggnad för vaktmästeri med personalutrymmen.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage med lägenhet och sovloft på övervåningen.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 3
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Nya gaslager samt personalutrymmen vid Lasarettet i Östersund
Region Jämtland Härjedalen avser att bygga nya utrymmen för personal och gaslager i befintliga lokaler där det finns verkstad och heta arbete-utrymmen i dagsläget. Verkstaden ska flyttas för att ge plats åt de nya utrymmena.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av Industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av bageri i Åre
Nybyggnad av bageri med försäljning.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Nybyggnad av reningsverk Kluk 1:11.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av gym i Krokom
Nybyggnad av ett 400 kvm stort gym bakom Krokomsporten.
Nybyggnad av vattenverk i Krokom
Avser nybyggnad av vattenverk i Häggsjövik om ca 18 m2.
Nybyggnad av nätstation 24/0,4kV, vid Gräfsåsen biogasanläggning i Östersund
Avser leverans av ny nätstation för 24/0,4kV med två transformatorer på vardera 800kVA inklusive lsp-skena/fördelningscentral.
Nybyggnad av industrihus i Sveg
Nybyggnad av industribyggnad. Personalbod.
Nybyggnad av vägbro i Sveg
Nybyggnad av friluftsbro där det tidigare varit en skoterbro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).