Aktuell nybyggnation i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (2)
Krokom (8)
Ragunda (4)
Åre (25)
Östersund (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftvärmeverk i Lugnvik, Östersund
Planer finns för nybyggnad av ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme i Lugnvik, Östersund. De gamla pannorna kommer att finnas kvar som reservpannor. Det nya kraftvärmeverket är tänkt att placeras på samma område som den redan befintliga anläggningen i Lugnvik.
Nybyggnad av fiskodling i Kall, Åre kommun
Avser nybyggnad av en fiskodling, röding. Fiskodlingen är beräknad upp till 8000 kvm.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med ca 64 lägenheter. Den kommer nedifrån sett att vara mellan 3–5 våningar hög exkl. suterrängvåning i sten (och garage under liftplanen) och uppifrån sett tre våningar hög. En restaurang om 150 platser (100 inne, 50 ute) ska också byggas och utarrenderas. Det kommer också finnas en året runt-öppen värmestuga med tre toaletter varav en för handikappade att nyttja för allmänheten.
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av skola i Nälden.
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (Hus 1 )på Totten. Totten 2:3 ,2:40 och 2:44.
Nybyggnad av bostäder och handel i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus (hus 2) på Totten 15:41 och nybyggnad av flerbostadshus (hus 3) på Totten 2:39.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Strömsund
Avser nybyggnation av fjärrvärmeverk på industriområdet mellan Risselåsvägen och Industricentravägen.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden.
Nybyggnad av fritidshusområde, Björnrike
Avser 49 nya tomter för bostäder i form av friliggande småhusbebyggelse (en- och tvåbostadshus). Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 st enbostadshus.
Förnyelse och utbyggnad av transformatorstation i Korsselbränna
Korsselbränna förnyelse och utbyggnad 220 kv
Nybyggnad av ekoby i Östersund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder med tillhörande odling och verksamheter vid Remonthagen. Det är Jamtli Living University som vill skapa en skapa en liten stadsdel, området är cirka 3,5 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus med skidshop på del av fastigheten.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av förskola i Duved, Åre
Planen syftar till att möjliggöra en förskola med 8-10 avdelningar med tillhörande parkeringar.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra stadskvarter med bostäder, ovanpå ett allmänt garage i markplan/souterräng.
Nybyggnad av skidlift i Åre
Nybyggnad av skidlift på Totten 1:205 och Totten 1:60.
Nybyggnad av vindkraftpark i Ragunda
6 st verk med effekt 15 MW, 150 meter totalhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av bostadsområde i Klövsjö
Avser nybyggnad av bostadsområde på Backstabränna i Klövjsö. Totalt finns plats för 9 villor i området. Detaljplanen tillåter även ett par flerbostadshus. Några av villorna kommer dessutom att kunna ge plats för två bostäder.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av förskola i Kaxås, Krokom
Behov av en ny förskola med 2 avdelningar finns i Kaxås.
Nybyggnad av vindkraftverk på Kusberget, Övsjö
Planer finns för uppförande av 12 st vindkraftverk á 2,5 MW och höjd 150 meter. Området är beläget ca 10 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Norr om Gastsjö. Vissa förberedelser har utförts. Byggstart tidigast våren 2018. Byggkostnad uppskattad.
Nybyggnad av rad- och parhus samt villor i Krokom
Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra rad- och parhus samt villabebyggelse i en blandad bebyggelse inom planområdet. Området ska anspela mot kulturmiljön i Åsbygden.
Nybyggnad av flerbostadshus på Funäsdalsberget
Avser nybyggnad av 18 stycken fjällägenheter fördelat på tre hus intill nordöstra sidan av Funäsdalsberget i Kåvan fjällby.
Nybyggnad av förskola i Torvalla, Östersund
Detaljplanen möjliggör en ny förskola kan byggas inom området. Planområdet består idag av skogsmark och ligger Öster om Storfjällvägen och söder om Gåsenvägen.
Nybyggnad av bostäder i Vemdalen
Nybyggnad av en tomt som är planlagd för bostäder, handel eller kontor. Tomten är 2 700 kvadratmeter med en byggyta på 480 kvadratmeter.
Nybyggnad av stugområde och vandrarhem i Lofsdalen
Planer finns för 85 nya tomter och ett vandrarhem med två plan. 3000kvm på varje plan.
Nybyggnad av butik i Åre
Nybyggnad av butik på Åre-Svedje 1:140 samt nybyggnad av komplementbyggnad på England 1:2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad av 2 kvarter med 9 stadsradhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Nybyggnad av campingstuga i Åre
Nybyggnad av campingstugor och servicehus.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 1
Nybyggnad 11 parhus med loft Klövsjö 5:882,5:883,5:884,5:885,5:886,5:887,5:888,5:889,5:890,5:891,5:892.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 9 st parhus.
Nybyggnad av Gruppboende i Östersund
Nybyggnation av LSS bostad. Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus i 2 plan med 12 lägenheter.
Nybyggnad av sporthall i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av sporthall, padelhall.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av fritidshus i Duved
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av gruppboende i Östersund
Nybyggnad av gruppboende i Östersund.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Marklov för nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad bostäder i Östersund
Avser nybyggnad av bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gym i Krokom
Planer finns för nybyggnad av ett 400 kvm stort gym bakom Krokomsporten.
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Nyanläggning av en vattenledning i Storsjön, från Vallsundet på Frösön, via Genvalla, till Fannbyn. Installationer i befintlig ventilkammare i Fannbyn byggs om. Total längd ca 8200 m
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Avser nybyggnad flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Funäsdalen.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 4 stugor.
Nybyggnad av maskinhall i Strömsund, etapp 1
Nybyggnad av en maskinhall.
Nybyggnad av förskola i Odensala
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bensinstation i Östersund
Nybyggnad av bensinstation.
Rivning- och nybyggnad av betongkanal i Åre
Avser nybyggnad av betongkanal i Mörviksån samt rivning av befintlig kanal, delen E14-väg 638. Huvuddel 1 slutbesiktning senast 2023-03-31. Huvuddel 2 senast 2024-03-29. Huvuddel 3 senast 2025-03-28.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 2
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen, etapp 1
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Nybyggnad av charkuterifabrik, bageri och butik i Undersåker
Avser ny byggnad för charkuterifabrik, bageri och butik om 300 kvadratmeter. Källaren kommer att inrymma personallokaler, förråd och produktionsyta.
Nybyggnad av förskola i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av mejeri i Strömsund
Nybyggnad av mjölkanläggning. En ladugård för ca 300 mjölkkor.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 2
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023-2024.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023–2024.
Förbättring av trafik och parkeringsmöjligheter i Sveg
Avser förbättring av trafik- och parkeringsproblem samt utökning för möjligheterna till affärsetablering kring Krysset.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Anläggande av överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen, Etapp 1
Avser bygga etapp 1 av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Kåvan-Flon, ca 5,7 km. Samt 3 st pumpstationer.
Ny hållplats m.m i Östersund, etapp 7
Avser nya hållplatser mellan Thoméegränd och Tullgatan. Entreprenaden omfattar markarbeten, trappor/ramp samt övrig möblering enligt förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stugby i Rätan, etapp 5
Nybyggnad av totalt 8 st stugor med loft. Etapp 1-1420659 Etapp 2-1629991 Etapp 3- 1629992 Etapp 4- 1629993 Etapp 5 -1629994 Etapp 6 -1629995 Etapp 7- 1629996 Etapp 8- 1629997
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage med lägenhet och sovloft på övervåningen.
Nya offentliga toaletter i Hammarstrand & Stugun
Avser offentliga toaletter i Hammarstrand och Stugun i Ragunda kommun. Entreprenaden i dess helhet ska vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning senast enligt följande: Stugun 2021-12-24 Hammarstrand 2022-06-24
Upphandling av reservkraftsanläggning, Jämtkraft AB
Avser reservkraftanläggning komplett med 2 st. stationära containrar redundanta/parallellarbetande reservkraftaggregat, apparatskåp, bränsle och batteriutrustningar, ljuddämpare, avgasutrustning m.m. skall installeras.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Sveg
Nybyggnad av överbyggnad för reservoar .
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad flerbostadshus Funäsdalen 23:68,23:69,23:70.
Nybyggnad av helikopterplatta i Strömsund
Nybyggnad av helikopterplatta, skyddsplank och skyltning närarkiv exp.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av väderskydd/busskurer i Östersund, etapp 5
Avser nybyggnad av åtta väderskydd/busskurer omfattar allt stål och övriga delar av väderskydd.
Anläggande av laddinfrastruktur för Ragunda kommun
Avser uppförande av 24 laddpunkter fördelade på 12 st laddstationer, med 2 st uttag vardera, 3-faskontakt AC. Minsta effekt ska vara 11kW vid laddpunkt. Objektets läge: Hammarstrand, Stugun, Bispgården
Ombyggnad av simhall i Bräcke
Ombyggnad av simhall, men inga beslut är tagna ännu.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).