Aktuell nybyggnation i Jämtlands län

Berg (13)
Bräcke (2)
Krokom (14)
Ragunda (4)
Åre (19)
Östersund (33)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av fiskodling i Kall, Åre kommun
Avser nybyggnad av en fiskodling, röding. Fiskodlingen är beräknad upp till 8000 kvm.
Nybyggnad av bostäder, lokaler och livsmedelsbutik på Tegelplan i Östersund
Avser utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sveg
Avser nytt avloppreningsverk som byggs på samma plats som befintlig anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Björnrike, Vemdalen
Avser nybyggnad av bostäder mitt i backen i Björnrike, med närhet till Björnrike torg och Blästervallen. I den första etappen byggs 60 bostäder. Totalt i kvarteret kommer det byggas 117 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 42 lägenheter och med upp till 5 våningar, och även med soprum och skidförråd, (Hus 17, 18 och 19) etapp 7.
Rivning av hotell och nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser rivning av Hotell Tänndalen för att möjliggöra nybyggnation av ca 50 bostadsrätter på platsen, som kommer att få namnet Tänndalen Ski Chalet.
Nybyggnad av lägenheter m.m. i Vemdalsskalet, etapp 2
I denna etapp gäller det nybyggnad av ca 16 hyreslägenheter i 2 våningar, vissa med etagevåning, ca 100 kvm/lgh. Lägenheterna byggs i en huskropp typ radhuslänga. En restaurang ca 500-600 kvm med plats för ca 100 gaster kommer att byggas ihop med lägenheterna. En källare under både lägenheter och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av 160 lägenheter samt parkeringsgarage med ca 160 platser. Husen väntas bli mellan 7 och 9 våningar höga med 2-3 våningar i suterräng. Dessutom planeras ett av husen att utformas som trygghetsboende.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lofsdalen
Nybyggnad av service centrum.
Nybyggnad av par- och radhus i Ope, Östersund
Planer finns för 24 bostadsrätter i form av parhus och radhus. Bostäderna kommer ha en bostadsyta på ca 128 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 28 bostäder i rad- och parhusform i Ängsmon, Östersund. Bostäderna får en boendeyta på 115 kvadratmeter. De 28 bostäderna fördelas på 12 radhus och 16 parhus.
Nybyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av skola i Nälden.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola för ca 150 barn med 10 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av skidtorg mm i Bruksvallarna
Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna bygga ett skidtorg med lokaler för handel, uthyrning, skidvård och en ny entré på nuvarande baksida av Hotell Bruksvallsliden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Ragunda
Avser nybyggnad 6 vindkraftverk ( 150 meter höga).
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad fjällby med fritidslägenheter.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 8 fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:173,56:166,56:168,56:172,56:174,56:169,56:171,56:167.
Nybyggnad av reningsverk i Östersund
Befintligt avloppsreningsverk (ARV) i Tandsbyn ska ersättas med ett nytt komplett reningsverk inom samma fastighet.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av trygghetsboende i Berg
Avser nybyggnad av trygghetsboendeboende som uppförs som en kooperativ hyresrättsförening
Nybyggnad av akvaponi i Östersund
Avser nybyggnad av en akvaponi för odling av lax och grönsaker i stadsmiljö. Anläggningen kommer att ligga intill ICA Maxis parkering.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 6 fritidshus Funäsdalen 3:176,3:174,3:177,3:175,3:178,3:173.
Nybyggnad av vindkraftverk på Kusberget, Övsjö
Planer finns för uppförande av 12 st vindkraftverk á 2,5 MW och höjd 150 meter. Området är beläget ca 10 km väster om Kälarne i Bräcke kommun. Norr om Gastsjö. Vissa förberedelser har utförts. Byggstart tidigast våren 2018. Byggkostnad uppskattad.
Nybyggnad av parhus och radhus i Duved, Åre
Avser nybyggnad av radhus och parhus, totalt 18 bostäder i Duved. Husen placeras med en direkt närhet till Indalsälvens strand och utsikt över Åreskutan och Renfjället.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 6 tvåbostadshus med komplementbyggnader.
Nybyggnad av fördelningsstation i Åre
Avser ny fördelningsstation strax öster om Järpen, Åre kommun.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus och butik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager/förråd i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Spårbyte i Storlien
Spårbyte vid Storliens bangård samt västerut. Två stålbroar över Lilltävlan respektive Stortävlan ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av 4 enbostadshus, tomt 17 på Högåsen 1:31 samt på tomt 2 Högåsen 1:27, enbostadshus och garage på tomt 12, Högåsen 1:38, och tomt 10 på Högåsen 1:39.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov för nybyggnad av 5 fritidshus Klövsjö 6:418,6:434,6:421,6:419,6:420.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad 11 fritidshus Klövsjö 5:882,5:883,5:884,5:885,5:886,5:887,5:888,5:889,5:890,5:891,5:892.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:149 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:153, två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:148 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:154.
Nybyggnad av Gruppboende i Östersund
Nybyggnation av LSS bostad. Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av lab- och personalbyggnad i Östersunds kommun
Avser nybyggnation av LAB- och personalbyggnad i två plan inom fastighet för Gövikens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av parhus i Rätan
Nybyggnad 7 parhus Klövsjö 1:459,1:458,1:394,1:393,1:392,1:460,1:391.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad 2 stycken flerbostadshus med 29 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Bygglov nybyggnad 10 fritidshus Klövsjö 5:667,5:672,5:673,5:674,5:683,5:684,5:685,5:666,5:668,5:677.
Ny tågperrong och BEST arbeten i Nälden
Perrong 110 meter lång, 4 meter bred. Ny driftplats med plattform för resandeutbyte. Ställverk inklusive teknikhus, pendlarparkering, gångpassager samt anslutande GC-vägar och passager. Bandel 221, 618+153 km - 619+061 km.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Åre
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 2
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Vemdalen
Nybyggnad parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av 4 st parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Östersund
Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Projektet avser förtätning av fastigheter med bla parhus/radhus och ytterligare bostäder. Totten 2:29, 2:30 och 2:66.
Nybyggnad av radhus i Åre
Avser nybyggnad av radhus , townhouse. Rivning id: 2137666
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Avser nyanläggning av en vattenledning i Storsjön, från Vallsundet på Frösön, via Genvalla, till Fannbyn. Installation i befintlig ventilkammare i Fannbyn byggs om. Total längd: ca 8200 m
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av stugby i Rätan
Nybyggnad av 3 fritidshus Klövsjö 5:669,1:463,5:795.
Nybyggnad av parhus i Hallen, Åre
Avser nybyggnad av 8 st bostäder i parhusform.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av LSS boende i Funäsdalen
Nybyggnad av LSS boende med 6st lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt personalutrymmen fördelat på två plan. Arbetet omfattar även omkringliggande mark, tillfartsvägar och parkeringar.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 enbostadshus på Handöl 1:346, Handöl 1:332, Handöl 1:331, Handöl 1:334 och Handöl 1:330.
Nybyggnad av affärshus i Rätan
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad rad/kedjehus, fritidshus.
Nybyggnad av radhus i Lofsdalen
Nybyggnad 12 st rad/kedjehus. Boa är 1050 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Sveg
Nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av stugby Tänndalen
Bygglov för nybyggnad av 30 st fritidshus, Funäsdalen 23:48,23:49,23:50,23:51,23:52, 23:53,23:71,23:72,23:73.
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen
Nybyggnad av pumpstation i Funäsdalen.
Ny 220/130/40/20 kV-station i Hammarstrand
HASD Hammarstrand ny 220/130/40/20 kV-station.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östersund
Avser VA-utbyggnad på Annersia, Östersund. Området som ska anslutas till kommunens allmänna VA-anläggning är inom landsväg 604/592 nära strandlinjen mellan Orrviken och Sörviken.
Nybyggnad av bussparkeringar i Östersund
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser och som ska byggas i sju etapper från 2022–2023. (Bussparkeringar).
Nybyggnad av stugby i Tänndalen
Bygglov för nybyggnad av 7 fritidshus Funäsdalen 16:139,16:138,16:137, 16:155,16:135,16:154,16:136.
Nybyggnad av bostadsmark i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön.
Nybyggnad av panncentral i Åre
Nybyggnad av panncentral och kontor.
Nybyggnad av rastlokal i Östersund
Avser nybyggnad av en pauslokal för busschaufförer, ledningsdragningar samt bussuppställningsplats för ca 8 bussar. Total BTA är ca 70 kvm.
Nybyggnad av bageri i Sveg
Avser nybyggnad av bageri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rätan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av va-ledning i Funäsdalen
Strandskyddsdispens för anläggande av va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Ramavtal grävmaskintjänster, Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Avtalstid:2022-03-15 - 2024-02-28 Option:2024-02-29 - 2025-02-27 Option:2025-02-28 - 2026-02-27
Nybyggnation av vägar och va-ledningar m.m i Klövsjö
Anläggande av nya vägar och VA-infrastruktur i exploateringsområdet Backstabränna i Klövsjö.
Utförande av nedkabling, Östersunds kommun
Detta projekt genomförs för att vädersäkra nätet i Norderåsen.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av vattenverk i Häggenås, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av vattenverk intill befintlig reservoar inklusive utrustning för avhärdning och desinficering av råvattnet. Ledningsarbeten i mark har utförts av beställaren.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Tillbyggnad av industribyggnad på Ymer 3 och Ymer 4.
Markarbete vid flerbostadshus i Krokom, etapp 3
På marken Aspås-Nygården 2:21 skall det byggas 6 lägenheter i radhusliknande stil, 1½-plan. Krokomsbostäder ska därför bygga parkeringsplatser, gångyta, belysning, gröna växter samt ledningsdragning för VA och El. Total tomtyta ca 2800 m2.
Nybyggnad av ersättningsväg i Såå
Ny ersättningsväg med grusslitlager för att ersätta passage av plankorsning Lödings väg längs bandel 221.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).