Aktuell nybyggnation i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av ny F-6 skola i två plan i Nälden med plats för 250 elever på ca 4000 kvm. Tillbyggnad av befintlig sporthall samt rivning befintliga skolbyggnader och anläggning av ny skolgård
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 63 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av handels- och industriområde i Krokom
Planer finns för ett nytt handels och industriområde vid Hanaberget intill Krokomsporten vid E14.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Nybyggnad av 2 st punkthus.
Nybyggnad av verkstad- och batteriförråd i Krokom
Avser nybyggnad av verkstad samt batteriförråd.
Nybyggnad av bostäder i Krokom
Planerat projekt. Ca 50-60 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av rad- och parhus samt villor i Krokom
Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att uppföra rad- och parhus samt villabebyggelse i en blandad bebyggelse inom planområdet. Området ska anspela mot kulturmiljön i Åsbygden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nälden, Krokom
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av flerbostadshus.
Utbyggnad av avloppsledningsnät i Krokoms kommun, etapp 1
Avser utbyggnad av avloppsledningsnät mellan Ås och Krokom för att möjliggöra förtätning av bebyggelse i kommunen.
Nybyggnad av reningsverk i Krokom
Nybyggnad av reningsverk Kluk 1:11.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av gym i Krokom
Nybyggnad av ett 400 kvm stort gym bakom Krokomsporten.
Nybyggnad av vattenverk i Krokom
Avser nybyggnad av vattenverk i Häggsjövik om ca 18 m2.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).