Aktuell nybyggnation i Krokom

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Ås, Krokom
Uppförande av 60 lägenheter fördelade på 3 huskroppar. Planområdet ligger i centrala Ås, öster om Åsvägen och söder om Nyhemsvägen. Sabo kombohus.
Nybyggnad av särskilt boende i Krokoms kommun
Avser nybyggnad av ett särskilt boende med ca 60 boende och Krokom kommun som hyresgäst.
Nybyggnad av förskola i Krokom
Avser nybyggnad av förskola för ca 150 barn med 10 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Nälden, Krokom
Avser nybyggnation av skola i Nälden.
Nybyggnad av grupphus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Byn 1:370, 1:371, 1:366, 1:367, 1:169, 1:168.
Nybyggnad av äldreboende i Krokom
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Förläggning av markkabel mm i Nälden
Projektet avser att den befintliga matande luftledningen ersätts av tvåmarkförlagda 52 kV-kablar och samtliga mellanspänningsledningar ska lyftas över till den nya stationen.
Nybyggnad av industrihus i Krokom
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokom
Nybyggnad av flerbostadshus, 5 lgh.
Nybyggnad av skola i Krokom
Nybyggnad av skola.
Markarbete vid flerbostadshus i Krokom, etapp 2
På marken Aspås-Nygården 2:21 skall det byggas 6 lägenheter i radhusliknande stil, 1½-plan. Krokomsbostäder ska därför bygga parkeringsplatser, gångyta, belysning, gröna växter samt ledningsdragning för VA och El. Total tomtyta ca 2800 m2.
Markarbete vid flerbostadshus i Krokom, etapp 1
På marken Aspås-Nygården 2:21 skall det byggas 6 lägenheter i radhusliknande stil, 1½-plan. Krokomsbostäder ska därför bygga parkeringsplatser, gångyta, belysning, gröna växter samt ledningsdragning för VA och El. Total tomtyta ca 2800 m2. Etapp 2- 2205603 Etapp 3- 2056036
Uppförande av skolmoduler i Krokom
Nybyggnad av 4 basenheter skolbyggnad med tillhörande personalutrymmen.
Nybyggnad av padelhall i Krokom
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av fritidshus i Krokom
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Högåsen 1:49 , Högåsen 1:50, Högåsen 1:53 och Högåsen 1:21.
Nybyggnad av enbostadshus i Krokom
Nybyggnad av enbostadshus, tomt 4., Nybyggnad av enbostadshus och garage, tomt 38. Högåsen 1:29,1:55.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.