Aktuell nybyggnation i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Östersund
Avser nybyggnad av industri, kontor samt lager, Skogvaktaren 3 i Östersund.
Nybyggnad av affärshus i Lillänge, Östersund
Avser nybyggnad av 12 000 kvm lokaler på betongfabrikstomten i Östersund. Bauhaus kommer att vara en av hyresgästerna och ha en betydande stor andel i byggnaden. Miljonbygge silver.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra stadskvarter med bostäder, ovanpå ett allmänt garage i markplan/souterräng.
Nybyggnad av HVB-hem i Östersund
Nybyggnad av HVB-hem samt förråd.
Anläggande av ny cirkulationsplats, vägar och dagvattenlösningar i Östersund
Avser nybyggnation av: • Cirkulationsplats med anslutande vägar, inklusive väg mellan Körfältsvägen och ny cirkulationsplats. • Tillhörande anläggningsdelar och dagvattenlösningar. • Bullerplank. Objektet är beläget vid norra Odenskog, mellan trafikplats Odenskog E14/E45 och Lillänge.
Trumbyte och miljöåtgärder fisk i Jämtlands län
Trumbyte med tillhörande miljöåtgärder. V6723 Kuskälbäcken väg 84 och V6281 vid bäck mot Anviksjön väg 568.
Ny fjärrvärmeledning mellan Östersund - Frösön
Utförandeentreprenaden omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2024 - november 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ny hållplats i Östersund
Objektet avser nybyggnation av 2 väderskydd/busskurer, markarbeten, trädplantering, trappor/ramp samt övrig möblering. Åtgärder framför Jamtlis entré kan utföras som option. Avser: Östersundslänken Etapp 1
Nybyggnad av pumpstation i Lugnvik, Östersund
Uppförande av byggnad till pumpstation på Jämtkrafts kraftvärmeanläggning i Lugnvik.
Projektörer för framtagande av förfrågningsunderlag för GCM-vägar i Jämtlands län
Omfattar totalt 6 GCM-vägar. Stationeringsort Östersund. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år för fortsatt framtagande av förfrågningsunderlag.
Ny krosslinje på Lugnviksverket i Östersund
Schaktarbeten, gjutning av plattor och fundament samt förläggning av ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 3
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 4
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av Industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nya gaslager samt personalutrymmen vid Lasarettet i Östersund
Region Jämtland Härjedalen avser att bygga nya utrymmen för personal och gaslager i befintliga lokaler där det finns verkstad och heta arbete-utrymmen i dagsläget. Verkstaden ska flyttas för att ge plats åt de nya utrymmena.
Nybyggnad av nätstation 24/0,4kV, vid Gräfsåsen biogasanläggning i Östersund
Avser leverans av ny nätstation för 24/0,4kV med två transformatorer på vardera 800kVA inklusive lsp-skena/fördelningscentral.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).