Aktuell nybyggnation i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för en ny stadsdel med ca 800 bostäder. I området Blomstergården, Karlslund, planeras en ny stadsdel tillsammans med Östersunds kommun och Östersundshem. Förutom bostäder finns även planer för en ny skola, förskola, trygghetsboende, lokaler och lekparker.
Nybyggnad av bostäder i Frösön
Planer finns att bygga bostäder i frösö park intill hotellet. Totalt kan det komma att inrymmas 800 bostäder inom området. Uppskattad byggstart och kostnad. Oklart vilken hustyp det kommer bli.
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för nybyggnation av 160 hyresrätter i 3 byggnader.
Nybyggnad av lägenheter i Brunflo
Planer finns för nybyggnation av 134 lägenheter i Brunflo.
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola och handelscentrum i Östersund
Planer finns på nybyggnad av bostäder, förskola och handel.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser nybyggnad av ca 90-100 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av 10 serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är 150 ha stort ge plats för 10 serverhallar.
Nybyggnad av lägenheter i Torvalla
Planer finns för nybyggnation av 68 lägenheter i Torvalla.
Rivning av sportstuga och nybyggnad av bostäder på Frösön, Östersund
Planer finns för rivning av Frösö Sportstuga för att möjliggöra nybyggnation av ca 60 bostäder på platsen.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 st bostäder i Östersund.
Ny GC-bro över järnväg i Östersund
Ny gång- och cykelbro över järnvägen i Östersund, bandel 222. Brons landfästen kommer att ligga i Österängsparken och vid Storsjö Strand, nya trapphus och hiss på stationsområdet och vid det södra landfästet. Ca 200 m lång bro med högsta höjd 18 meter. Belysning. Ny hiss upp till gc-bron samt teknikutrymme ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad a bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra en förtätning inom planområdet med ytterligare bostadslägenheter i form av påbyggnad på befintlig byggnad samt nytt/nya flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra stadskvarter med bostäder, ovanpå ett allmänt garage i markplan/souterräng.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 30 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av bostäder, lokaler och allmänna ytor i Östersund
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för byggnation av sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor samt anläggande av en sjöpark och en GC-bro över järnvägen som sammanbinder området med övriga staden.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av kedjehus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus samt förråd, förråd.
Nybyggnad av akvaponi i Östersund
Avser nybyggnad av en akvaponi för odling av lax och grönsaker i stadsmiljö. Anläggningen kommer att ligga intill ICA Maxis parkering.
Nybyggnad av bostäder-, och kontor i Östersund
Avser att möjliggöra bostäder, kontor och lokaler vid korsningen Ringvägen/Bangårdsgatan i Östersund. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder, kontor och industri i Östersund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna samt att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund,etapp 3
Avser nybyggnad flerbostadshus. Kommer ske i 3 kvarter och sammanlagt handlar det om ca 225 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsmark för i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan för att möjliggöra att man ska kunna bebygga området med småhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Östersund
Söker efter lämplig tomt för nybyggnad av förskola.
Utbyte av rörbroar i Jämtlands län
Utbyte av 3 st rörbroar.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Nybyggnad av parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av område med småhustomter i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som ska komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata).
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Ny- och ombyggnation av del av luftledning HL46, etapp 1 och 2, Östersund
Avser såväl ny- och ombyggnation av del av luftledning HL46. I etapp 1 och 2 omfattar arbetet två nya ledningar mellan Bynom och Mårdsbodarna FS. Ledningarna utförs parallellt i gemensam ledningsgata. Totalt är det ca 21.2 km nybyggnation och 4.2 km ombyggnation. Konstruktionsspänning 52 kV.
Nybyggnad av kontor och handel i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att fastigheten Hummern 6, söder om Ringvägen, kan kompletteras med ytterligare bebyggelse, främst för kontorsändamål, men i viss utsträckning även för handel.
Nybyggnad av bostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör avstyckning för ny bostadstomt. Avsikten är att skapa byggrätt för ett nytt bostadshus med samma utformning som övrig bebyggelse med sammanhållen gestaltning längs Tonsättarvägen, Härke, Frösön.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Avser att möjliggöra för bostäder inom området.
Underhåll och nybyggnation av regionnätsledningar, Jämtkraft AB
Avser underhåll och nybyggnation av regionnätsledningar Jämtkraft AB.
Nybyggnad av affärshus i Östersund
Nybyggnad av affärshus.
Stängselbyte vid fördelningsstationer, Jämtkraft AB
Avser nytt stängsel vid fördelningsstationerna Odensvik och Duvedsbyn. Objektets läge: Odensvik fördelningsstation är belägen i Östersund Duvedsbyn fördelningsstation är belägen i Åre kommun
Nybyggnad av villor i Östersund
Avser nybyggnad av tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstationen i Östersund.
Nybyggnad av vattenverk i Häggenås, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av vattenverk intill befintlig reservoar inklusive utrustning för avhärdning och desinficering av råvattnet. Ledningsarbeten i mark har utförts av beställaren.
Nybyggnad av resecentrum i Östersund
Avser nybyggnad av resecentrum. Omfattning oklar.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Avser att ta fram en detaljplan som möjliggör fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön.
Nybyggnad av idrottshall i Östersund
Avser moduler, tälthall eller motsvarande som ska inrymma idrottshall med tillhörande omklädningsrum och dusch etc och skall placeras på området Blomstergården, Kv Karlslund 1:32 i Östersund.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Anläggande av rörsystem till pumpstation Fagerbacken
Avser leverans, montage och isolering av rörsystem för inkoppling av pumpstation i Jämtkrafts fjärrvärmenät.
Nybyggnad av servicebyggnad på Östersunds Camping
Avser nybyggnad av ett nytt servicehus på Östersunds Camping. I entreprenaden ingår rivning av en befintlig servicebyggnad och 2 st mindre förrådsbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av liftsystem Litsbacken, Östersunds kommun
Avser modernisering och renovering av den befintliga släpliften i Litsbacken. Liftsystemet ska uppdateras till modern standard för att förenkla start, stopp och drift av systemet.
Modulbyggnad vid Litsbackens Skidanläggning, Östersunds kommun
Objektet avser inköp av flyttbara lokaler, modulbyggnader till Litsbackens skidanläggning. Modulbyggnaden ska inrymma en värmestuga för besökarna samt en personaldel för driften.
Nybyggnad av pistmaskinsgarage, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av en isolerad stålhall, pistmaskinsgarage vid Litsbacken. Beställaren utför markarbeten och betongplattan för stålhallen.
Nybyggnad av nätstation i Östersund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Östersund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Östersund
Bygglov för nybyggnad av plank/staket.
Nybyggnad av carport i Östersund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Östersund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Östersund
Bygglov för nybyggnad av ställplats samt toalett.
Nybyggnad av förråd i Östersund
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av värmestuga i Östersund
Bygglov nybyggnad av värmestuga.
Installation av laddstolpar i Östersund
Avser installation av laddstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.