Aktuell nybyggnation i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Östersund
Avser nybyggnad av vattenverk,samt två nya råvattenintag. Vattenverket skall ersätta det befintliga i Minnesgärdet. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Avser nybyggnation av kontor på fastigheten Fältjägaren 6.
Nybyggnad av bostäder, lokaler och livsmedelsbutik på Tegelplan i Östersund
Avser utveckling av cirka 190 bostäder om cirka 11 500 kvm BTA och cirka 2 000 kvm BTA för lokaler, inklusive en livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontorshus i Östersund
Nybyggnad av kontorshus på 6 750 kvm. Skatteverket kommer att hyra 4800 kvm. Byggnaden kommer att bestå av två huskroppar, ihopkopplade med en glasad mittdel, med öppna och flexibla lokaler som möjliggör för framtida anpassningar. Projektet uppförs med höga krav på utformning och miljö, med målsättningen att kunna certifiera huset enligt BREEAM Excellent
Nybyggnad av par- och radhus i Ope, Östersund
Planer finns för 24 bostadsrätter i form av parhus och radhus. Bostäderna kommer ha en bostadsyta på ca 128 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 48 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av rad- och parhus i Östersund
Avser nybyggnad av 28 bostäder i rad- och parhusform i Ängsmon, Östersund. Bostäderna får en boendeyta på 115 kvadratmeter. De 28 bostäderna fördelas på 12 radhus och 16 parhus.
Nybyggnad av reningsverk i Östersund
Befintligt avloppsreningsverk (ARV) i Tandsbyn ska ersättas med ett nytt komplett reningsverk inom samma fastighet.
Nybyggnad av akvaponi i Östersund
Avser nybyggnad av en akvaponi för odling av lax och grönsaker i stadsmiljö. Anläggningen kommer att ligga intill ICA Maxis parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager/förråd i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av Gruppboende i Östersund
Nybyggnation av LSS bostad. Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nybyggnad av lab- och personalbyggnad i Östersunds kommun
Avser nybyggnation av LAB- och personalbyggnad i två plan inom fastighet för Gövikens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av brandstation i Östersund
Objektet avser rivning av befintlig brandstation och intilliggande skärmtak samt nybyggnad av Brandstation.
Nybyggnad av gruppbostad i Östersund
Enplansbyggnad med 6 st LSS lägenheter, 1 st personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen, soprum och förrådsbyggnad samt anslutande markarbeten.
Nyanläggning av överföringsledning i Östersunds kommun
Avser nyanläggning av en vattenledning i Storsjön, från Vallsundet på Frösön, via Genvalla, till Fannbyn. Installation i befintlig ventilkammare i Fannbyn byggs om. Total längd: ca 8200 m
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av tennishall i Östersund
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Östersund
Nybyggnad av kontorshus.
Utbyggnad av VA-ledningar i Östersund
Avser VA-utbyggnad på Annersia, Östersund. Området som ska anslutas till kommunens allmänna VA-anläggning är inom landsväg 604/592 nära strandlinjen mellan Orrviken och Sörviken.
Nybyggnad av bussparkeringar i Östersund
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser och som ska byggas i sju etapper från 2022–2023. (Bussparkeringar).
Nybyggnad av bostadsmark i Östersund
Avser en detaljplan som ska möjliggöra att Torvalla By kan kompletteras med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att cirka ett 20-tal tomter ska kunna skapas och läggas ut till försäljning via den kommunala tomtkön.
Nybyggnad av rastlokal i Östersund
Avser nybyggnad av en pauslokal för busschaufförer, ledningsdragningar samt bussuppställningsplats för ca 8 bussar. Total BTA är ca 70 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Häggenås, Östersunds kommun
Avser nybyggnad av vattenverk intill befintlig reservoar inklusive utrustning för avhärdning och desinficering av råvattnet. Ledningsarbeten i mark har utförts av beställaren.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Utförande av nedkabling, Östersunds kommun
Detta projekt genomförs för att vädersäkra nätet i Norderåsen.
Ramavtal grävmaskintjänster, Länsstyrelsen i Jämtlands Län
Avtalstid:2022-03-15 - 2024-02-28 Option:2024-02-29 - 2025-02-27 Option:2025-02-28 - 2026-02-27
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av 3 st carportar.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Garagelängor.
Nybyggnad av carport i Östersund
Nybyggnad av 3 st carportar.
Nybyggnad av industri i Östersund
Nybyggnad av anläggning/anordning.
Nybyggnad av industri i Östersund
Nybyggnad av anläggning/anordning.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).