Aktuell nybyggnation i Östersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för en ny stadsdel med ca 800 bostäder. I området Blomstergården, Karlslund, planeras en ny stadsdel tillsammans med Östersunds kommun och Östersundshem. Förutom bostäder finns även planer för en ny skola, förskola, trygghetsboende, lokaler och lekparker.
Nybyggnad av biogasanläggning i Östersund
Nybyggnad biogasanläggning.
Nybyggnad av sameparlamentet i Östersund
Placering blir på en tomt i centrala Östersund .
Nybyggnad av F6-skola
Avser nybyggnad av två-parallellig F-6 skola samt idrottshall. Objektet ligger mellan Lövstavägen, Fröjavägen och Mällbyvägen på Frösön.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Planer finns för nybyggnation av 160 hyresrätter i 3 byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Avser Kvarter F, nybyggnad av ca 48 bostadsrättslägenheter på Storsjö Strand. Avser även en gemensamhetslokal med kök och uthyrningsrum, ett underbyggt parkeringsgarage, separata förråd för sommar-/vinterdäck och ett miljöhus. Närmast strandkanten placeras en enklare sjöbod. Projektet siktar på att nå certifieringen Miljöbyggnad Silver, bland annat genom sedumtak och solceller.
Nybyggnad av serverhallar i Östersund
Avser ett industriområde som är på 25 hektar för serverhallar.
Nybyggnad av skola i Östersund
Avser nybyggnad av F - 9 skola.
Nybyggnad av bostäder på Frösön, Östersund
Planens syfte är att möjliggöra att bebygga del av fastigheten Frösö-Berge 20:18 med villor och Stigbygeln 14 och 15 med radhus och parhus. För att möjliggöra variation möjliggör planen även kedjehus för fastigheterna Stigbygeln 14 och 15. Området är idag planlagt för 3 hästgårdar. Om planförslaget genomförs enligt intentionen i planförslaget innebär det att det bildas 14 fastigheter med villatomter och två fastigheter med 48 bostäder fördelade mellan radhus och parhus.
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler och kontor i Brunflo
Det övergripande syftet med detaljplanen är att bredda markanvändningen för att möta dagens behov och skapa förutsättningar för att utveckla och stärka Brunflo som tätort. Småhusbebyggelse föreslås i planområdets norra del medan bostäder som flerbostadshus, vård, samt kontor föreslås i den södra delen av planområdet.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Brunflo
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och omfattar cirka tre hektar mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av industri i Norra Torvalla, Östersund
Detaljplanen möjliggör industri men även lättare verksamheter i norra Torvalla, mellan Basvägen och E14. Området blir en förlängning av verksamhetsområdet som sträcker sig från avfarten från E14 till Skotarvägen.
Nybyggnad av bostäder i Östersund
Nybyggnad av 30 bostäder i Östersund.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd (12 st), carport (1 st), miljöstation (1 st), teknik (1 st).
Ny- och ombyggnation av del av luftledning HL45, Östersund
Avser förnya 40kV ledningen mellan Änge FS och Rönnöfors FS och omfattar såväl ny- och ombyggnation av del av luftledning HL45. Total ny ledningslängd ca 27,1 km. Ledningarna byggs för konstruktionsspänning 52 kV.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella verksamheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av rötgasanläggning i Östersund
Avser nybyggnad av rötgasanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad på ca 650 kvm.
Utökning av arbetsplatsområde i Östersund
Avser en detaljplan för att skapa möjligheter för en utökning av industri/arbetsplatsområde i Verksmon i form av ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området finns idag skog med delvis höga värden, samt en mindre bäck i områdets sydvästra del.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östersund
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.
Nybyggnad av bussparkeringar i Östersund, etapp 4
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2022–2023. (Bussparkeringar).
Exploateringsomr för enbostadshus & ev grupphus, Östersund
Exploateringsområde för enbostadshus ev grupphus.
Nybyggnad av busstorg i Östersund
Avser nybyggnad av busstorg.
Nybyggnad av rastlokal i Östersund
Avser nybyggnad av en pauslokal för busschaufförer, ledningsdragningar samt bussuppställningsplats för ca 8 bussar. Total BTA är ca 70 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 3
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023–2024.
Nya hållplatser m.m i Östersund, etapp 1
Avser ombyggnad av Östersundslänken med nya busshållplatser som ska byggas i sju etapper från 2023-2024.
Förläggning av fjärrvärmerör i Östersund, etapp 2
Avser förläggning av fjärrvärmerör mellan Fältjägargränd och KVV och omfattar huvudsakligen utförande av schaktarbeten. Entreprenaden genomförs i fyra etapper under barmarksperoder från april 2023 - november 2024.
Nybyggnad av industrihus i Östersund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund, etapp 1
Nybyggnad av pumpstation, Vattenverket 2.
Ny hållplats m.m i Östersund, etapp 7
Avser nya hållplatser mellan Thoméegränd och Tullgatan. Entreprenaden omfattar markarbeten, trappor/ramp samt övrig möblering enligt förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund, etapp 2
Nybyggnad av pumpstation, Vattenverket 2.
Nybyggnad av pumpstation i Östersund, etapp 3
Nybyggnad av pumpstation, Vattenverket 2.
Nybyggnad av fjärrvärme, varmvatten och varmvattencirkulation på fastighet i Östersund
Avser anläggning av fjärrvärme-, varmvatten och varmvattencirkulationsledningar på Sollidenvägen 27-97 i Östersund.
Stängselbyte vid fördelningstation i Lugnvik, Östersund
Avser nytt stängsel vid fördelningsstationerna Lugnvik. Entreprenaden omfattar: • Markplanering inklusive nödvändig grundläggning och fundament • Jordlina längs nytt stängsel • Nytt stängsel med körgrindar och gånggrindar • Komplettering av marklinjenät • Rivning av befintligt stängsel • Dokumentation av levererad utrustning
Utökning av industriområde i Östersund
Planen avser utökning av industri/arbetsplatsområde i Verkmon i form av industri, kontor samt lokaler för utbildning.
Nybyggnad av växthus i Östersund
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av väderskydd/busskurer i Östersund, etapp 5
Avser nybyggnad av åtta väderskydd/busskurer omfattar allt stål och övriga delar av väderskydd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).