Aktuell nybyggnation i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Sveg
Avser nytt avloppreningsverk som byggs på samma plats som befintlig anläggning.
Nybyggnad av fritidshusområde, Björnrike
Avser 49 nya tomter för bostäder i form av friliggande småhusbebyggelse (en- och tvåbostadshus). Erforderlig infrastruktur tillskapas inom planområdet.
Nybyggnad av hälsocentral i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnation av hälsocentral i Funäsdalen. Byggplats ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Planer finns för nybyggnad av totalt 36 lägenheter i 9 hus norr om Salomons väg och väster om Åsargatan.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 5 fritidshus Vemdalens Kyrkby 43:510,43:511,43:512,43:513,43:509.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 8 fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:173,56:166,56:168,56:172,56:174,56:169,56:171,56:167.
Nybyggnad av stugområde och vandrarhem i Lofsdalen
Planer finns för 85 nya tomter och ett vandrarhem med två plan. 3000kvm på varje plan.
Nybyggnad av sporthall i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av sporthall, padelhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen, Härjedalen
Nybyggnad av 2 flerbostadshus i 2 plan med 12 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Lofsdalen 1:423 , 1:424, 1:425, 1:426, 1:427, 1:428, 1:429, 1:430 och 1:433.
Utbyggnad av 130 kV ställverk i Storåströmmen (SSND)
Projektet avser att förbättra matningen till områdena runt Storåströmmen (SSND) samt reservmatningen till Sveg med hänsyn till framtida elkvalitets krav genom att utöka befintligt 130 kV ställverk. Befintligt stängsel utökas. Utökning av befintlig kontrollutrustning ska även kompletteras i beställarens stationsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 3 fritidshus Vemdalens Kyrkby 56:104,56:99,56:101.
Nybyggnad av radhus i Sveg
Bygglov nybyggnad rad/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Funäsdalen
Bygglov för nybyggnad av 4 fritidshus Funäsdalen 42:249,42:250,42:248,42:247.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen, Etapp 2,3
Avser överföringsledningar för vatten och avlopp Ramundberget-Funäsdalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser 7 av 8 tomter med villatomter, en tomt med flerbostadshus.
Utbyggnad av fiberoptisk nät i Härjedalens kommun
Avser anläggande av ortsammanbindande fibernät från Ytterhogdal till Överhogdal och Lillhärdal till Orrmo Östansjö.
Nybyggnad av restaurang i Sveg
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av padelhall i Funäsdalen
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av va-ledning i Funäsdalen
Strandskyddsdispens för anläggande av va-ledningar.
Anläggande av överföringsledning mellan Ramundberget och Funäsdalen, Etapp 1
Avser bygga etapp 1 av överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Kåvan-Flon, ca 5,7 km. Samt 3 st pumpstationer.
Leverans och byte av 40/20 krafttransformator i Messlingen
Avser utbyte av befintlig transformator och leverans av ny 10MVA 40/20 transformator i Messlingen, Härjedalens kommun.
Nybyggnad av lager i Hede
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sveg
Avser nybyggnad och rivning.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 7 fritidshus Funäsdalen 16:139,16:138,16:137,16:155,16:135,16:154,16:136.
Nybyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av 2 fritidshus Vemdalens Kyrkby 53:247,53:275.
Nybyggnad av plank i Sveg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad 3 garage Lofsdalen 1:427,1:428,1:430.
Nybyggnad av campingstuga i Sveg
Bygglov nybyggnad stugor på camping.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sveg
Bygglov nybyggnad till servicehus reception, kallförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Sveg
Bygglov nybyggnad tryckstegringsbod.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov och rivningslov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad - garage.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad markstation för eldistribution.
Nybyggnad av förråd i Sveg
Bygglov nybyggnad annan byggnad.
Nybyggnad av elverk i Sveg
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Upphandling av reservkraftscontainer Lillhärdal, Sveg
Skalskyddad reservkraftscontainer för försörjning av el (reservkraft).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.