Aktuell nybyggnation i Härjedalen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lillhärdal
Uppförande av 101 verk, max totalhöjd 180 m, effekt upp till 3,5 MW.
Nybyggnad av va-ledning i Funäsdalen
Strandskyddsdispens för anläggande av va-ledningar.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk i Funäsdalen utrustat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.
Nybyggnad av stugby i Funäsdalen
Nybyggnad av 16 fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av flerbostadshus, 5 stycken hus (10 lägenheter) på Funäsdalen 23:39 och nybyggnad av flerbostadshus, 4 st. hus (8 lägenheter) på Funäsdalen 23:38.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Avser nybyggnad av 7 st flerbostadshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av stugor i Björnrike, etapp 1
Avser ca 60 stycken fristående hus, ca 7000 kvm BOA.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 10 st fritidshus Vemdalens Kyrkby 43:527,43:526,43:525,43:524,43:528.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:149 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:153, två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:148 och två fritidshus på Vemdalens Kyrkby 56:154.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Nybyggnad av fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Sveg
2 huskroppar. Vemdalens Kyrkby 43:90,43:91,43:94. Kostnad uppskattad. Etapp 1 - 1524946 och etapp 2 - 1524946
Nybyggnad av padelhall i Lofsdalen
Avser nybyggnad av padelhall. Padelhallen blir 1500 kvadratmeter som kommer att inrymma 5 st banor, 2 singelbanor och 3 dubbelbanor. Byggnaden kommer att vara belägen vid den östra infarten.
Nybyggnad av stugby i Funäsdalen
Nybyggnad av 7 fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Bygglov nybyggnad 4 fritidshus Funäsdalen 8:312,8:309,8:308,8:313.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vemdalen
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av gata och markanläggning i Härjedalen
Projektet avser exploatering för nytt tomtområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tänndalen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 stycken lägenheter i 2 huskroppar som byggs ihop till 1 huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av 3 fritidshus Lofsdalen 2:289,Tännäs Kyrkby 19:43,Funäsdalen 105:99.
Anläggande av vägar, va-ledningar, markarbeten, Örndalen
Anläggande av vägar, va-ledningar m.m
Nybyggnad av konstgräsplan i Ytterhogdal
Avser nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sveg
Bygglov nybyggnad flerbostadshus och teknikbod.
Nybyggnad av stugby i Sveg
Nybyggnad av fritidshus på Lofsdalen 1:423 , 1:424, 1:425, 1:426, 1:427, 1:428, 1:429, 1:430 och 1:433.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov nybyggnad 6 st garagebyggnader.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av klubbhus i Sveg
Bygglov nybyggnad klubbstuga.
Nybyggnad av sophus i Sveg
Bygglov nybyggnad sophus/källsorteringshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sveg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av mast i Sveg
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sveg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av carport i Sveg
Bygglov för nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.