Aktuell nybyggnation i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk, väg och markanläggning i Strömsund
Planer finns för uppförande av 5 vindkraftverk. Effekt 10-12 MW.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av cykelbana i Strömsund
Nybyggnad av en cykelbana och en stängsel.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en tankstation.
Nybyggnad av pumpstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av barack i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av byggbarack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.