Aktuell nybyggnation i Strömsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Strömsund
Planer finns för nybyggnation av fjärrvärmeverk på industriområdet mellan Risselåsvägen och Industricentravägen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 345 mellan Strömsund-Ulriksfors
Avser anläggande av ny GC-väg mellan avtagsvägen vid Dunderhallen (Strömsund) till infarten vid gamla fängelset (Ulriksfors).
Ny 40 kV Norråker-Korselbränna
Cirka 13 kilometer ny 40kV luftledning.
Nybyggnad av industrihus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad samt rivningslov för rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av cykelbana i Strömsund
Nybyggnad av en cykelbana och en stängsel.
Nybyggnad av pumpstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett skärmtak.
Nybyggnad av fritidshus i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av mast i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindmätningsmast.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Ansökan om marklov samt anmälan om nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Ansökan om marklov samt bygglov för nybyggnad av en carport.
Nybyggnad av förråd i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av en vindskydd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Strömsund
Anmälan om nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av automatstation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en automatstation, Ansökan om rivningslov för rivning av okq8 automatstation Gäddede 2:39.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.