Aktuell nybyggnation i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av fiskodling i Kall, Åre kommun
Avser nybyggnad av en fiskodling, röding. Fiskodlingen är beräknad upp till 8000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Undersåker, Åre
Avser ytterligare bostadshus i områdets nordöstra del.
Nybyggnad av bostäder och handel i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs. Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Järpen, Åre
Behov av fler förskoleplatser i Åre kommun finns. Samhällsbyggnadskontoret har utrett möjliga platser för en förskoleetablering i Järpen. Det område som främst förespråkas i utredningen ligger i anslutning till Gastkullevägen och Karolinervägen i nordvästra utkanten av tätorten.
Nybyggnad av förskola i Åredalen
Behov av fler förskoleplatser i Åre kommun finns. Samhällsbyggnadskontoret har utrett möjliga platser för en förskoleetablering i Åredalen. De tre områden som föreslås utredas vidare är: En utökning av förskolorna Tottens och Skutans förskola i Åre. Ett skogsområde väster om Forsa fjällby i Duved. Ett område väster om Minitege i Tegefjäll.
Nybyggnad av skidlift i Åre
Nybyggnad av liftanläggning på Björnänge 3:12, Björnänge 3:13, Björnänge 2:2 och Mörviken 1:17.
Ombyggnad av betongkanal och bro i Mörviksån i centrala Åre
Avser nybyggnad av betongkanal och bro i Mörviksån, samt rivning av befintlig kanal, delen Stationsvägen-väg 638 samt bro över Mörviksån längs väg Årevägen. Huvuddel 1 slutbesiktning senast 2024-07-01. Huvuddel 2 slutbesiktning senast 2025-07-01.
Nybyggnad av förskola i Björnänge, Åre
Planer finns för ny förskola, handel, verksamhetslokaler och bostäder i Björnänge.
Nybyggnad av industriradhus i Åre
Planer finns för nybyggnad av lokaler för företag såväl som privatpersoner att köpa in sig i.
Nybyggnad av skola i Åre
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av tre flerbostadshus (12 lgh), ett soprum, anläggande av murar och parkeringsplatser samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad, tälthall, parkering.
Nybyggnad av bageri i Åre
Nybyggnad av bageri med försäljning.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage med lägenhet och sovloft på övervåningen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).