Aktuell nybyggnation i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av aktivitetshall, utbyggnad av skola mm i Undersåker, Åre
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en aktivitetshall, utökade lokaler för Stamgärde skola samt ytterligare bostadshus i områdets nordöstra del. Planområdet är beläget norr och öster om nuvarande Stamgärde skola och avgränsas i söder och öster av Byvägen respektive Älgstigen.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Ny detaljplan krävs. Uppförande av mellan 40-60 lägenheter fördelat på 5 till 7 byggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 42 lägenheter och med upp till 5 våningar, och även med soprum och skidförråd, (Hus 17, 18 och 19) etapp 7.
Utbyggnad av hotell i Åre
Syftet med detaljplanen är att medge en hotellbyggnad med tre våningsplan och parkeringsmöjlighet i bottenplan samt ett parkeringsdäck för att täcka upp för de parkeringsplatser som försvinner i och med exploatering. Planförslaget innebär en byggnad om cirka 1800 kvadratmeter som ska innehålla runt 50 dubbelrum. En 20 meter lång gångbro över Mörviksån ska förbinda det i dag befintliga hotellet till den nya byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Duved, Åre
Planen syftar till att möjliggöra en förskola med 8-10 avdelningar med tillhörande parkeringar.
Nybyggnad av lägenheter i Åre by
Planer finns för nybyggnad av lägenheter i Åre by, antal lägenheter osv är oklart.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 10 st. tvåbostadshus.
Nybyggnad av panncentral/värmeanläggning i Duved
Planer finns för ny panncentral/värmeanlägging med upplag/förråd och garage samt personalutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre
Omfattning är för dagen oklar.
Spårbyte i Storlien
Spårbyte vid Storliens bangård samt västerut. Två broar över Lilltävlan respektive Stortävlan ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Duved
Avser nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 5 enbostadshus på Handöl 1:346, Handöl 1:332, Handöl 1:331, Handöl 1:334 och Handöl 1:330.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av garage, kontor, förråd och upplag.
Utbyggnad av stugområde i Vålådalen
Planerat projekt. Nybyggnad av 10-12 stycken en- och tvåvånings stugor "häbren".
Nybyggnad av pumpstation i Åre
Entreprenaden omfattar att anlägga en ny pumpstation, och att riva det befintliga verket och återställa marken efter funktionstest av den nya pumpstationen.
Nybyggnad av förråd i Åre
Förhandsbesked för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Åre
Marklov för anläggande av bullervall och infartsväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av barack i Åre
Anmälan för uppställning av byggbaracker.
Nybyggnad av carport i Åre
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Åre
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus på Stamgärde 4:144, Stamgärde 4:127 och Stamgärde 4:158.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av (förråd,hobbyrum och relax).
Nybyggnad av campingplats i Åre
Nybyggnad av husvagnscamping.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Åre
Nybyggnad av tvätthall.
Öppnande av bergtäkt i Åre kommun
Avser öppnande av bergtäkt med efterföljande krossning i Åre kommun.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.