Aktuell nybyggnation i Åre

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell i Åre
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med ca 64 lägenheter. Den kommer nedifrån sett att vara mellan 3–5 våningar hög exkl. suterrängvåning i sten (och garage under liftplanen) och uppifrån sett tre våningar hög. En restaurang om 150 platser (100 inne, 50 ute) ska också byggas och utarrenderas. Det kommer också finnas en året runt-öppen värmestuga med tre toaletter varav en för handikappade att nyttja för allmänheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åre
Avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med 42 lägenheter och med upp till 5 våningar, och även med soprum och skidförråd, (Hus 17, 18 och 19) etapp 7.
Nybyggnad av bostäder i Åre
Bostäder på nuvarande Camp Duved i Duved by. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder, möjlighet till carport/förråd/bullerskydd, säkra mark för befintlig idrottsplats, skapa nytt gång- och cykelstråk, ge utrymme för strandskydd med natur och parkmiljö samt förbättringar av Sockenstugevägen.
Nybyggnad av förskola i Mörsil
Nybyggnad av förskola i Mörsil.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Åre
Omfattning är för dagen oklar.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av 11 tvåbostadshus, fritidshus.
Nybyggnad av gc-väg längs E14 mellan Vik-Frönäset
1,6 km lång sträcka, 2,5 m bred, vägbelysning. Ny gc-bro över Vikbäcken.
Nybyggnad av ridhus i Åre
Nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av kontor i Åre
Nybyggnad av aktivitetsanläggning, kontor, lager, uppförande av plank samt anläggande av parkeringsplatser på Forsa 2:174 och Forsa 2:5.
Nybyggnad av grupphus i Åre
Nybyggnad av 3 enbostadshus. på Storlien 1:283, Storlien 1:284 och Storlien 1:285.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering (30 st) och busshållsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Åre
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av garage i Åre
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av parkering och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Åre
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Åre
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Åre
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parhus i Åre
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av mur i Åre
Uppförande av stödmur.
Installation av laddstolpar för elbilar i Åre
Avser installation av laddstolpar för elbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.