Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (11)
Gislaved (15)
Gnosjö (0)
Habo (3)
Mullsjö (0)
Nässjö (5)
Sävsjö (4)
Tranås (3)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (8)
Värnamo (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Nybyggnad av skola i Huskvarna
Avser nybyggnad av 7-9 skola för cirka 600 elever samt idrottshall i Huskvarna
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Nybyggnad av kontor på Södra Stigamo i Vaggeryd
Avser nybyggnad av huvudkontor åt Sesol AB och Sekraft på Södra Stigamo i Vaggeryd. Fastigheten har namngetts till The Park och kommer husera över 400 kontorsplatser. Fastigheten utrustas även med centrallager och kommer även inhysa egen restaurang, padelbanor, och idrottshall. Projektet kommer miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av grundskola i Tranås
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola för ca 420 elever samt särskola med ca 45 elever. Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av skola, Värnamo
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 4-6 skola. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler. Avser även ny putsfasad samt ett nytt teknikrum.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-6 skola, den gamla Hjortsjöskolan kommer att rivas innan byggnation av och en ny skola.
Nybyggnad av kontor/verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor med verkstad, butik samt uppställningsyta.
Nybyggnad tidsbegränsad skola i Vaggeryd
Projektet avser nybyggnad av tidsbegränsad F-3 skola med tillagningskök och matsal för totalt 200 elever.
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola. Upphandlas tillsammans med Id 1301192, Id 1319043
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192, Id 1574464
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Planer för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Modulbyggnader för vårdcentral i Skillingaryd
Avser modulbyggnad som kommer att placeras som ersättningslokal för vårdcentralen i Skillingaryd. Lokalerna omfattar förslagsvis en 2-plansbyggnad och en anslutande 1-plansbyggnad i vinkel med en förbindelsegång. BTA ca 7062 kvm. Mark ägs av Vaggeryds kommun och iordningsställs av kommunen. Hyrestid 2 år.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser nybyggnad av F-6 skola i 4 våningar samt en under mark för skyddsrum, vid Kålgården. Förskola Id 1618161 Sporthall Id: 1618157
Om och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad i två plan med klassrum, grupprum samt trapphus med hiss. Renovering och ombyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av visningshall i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en av Europas största showroom för tunga fordon och släp. Anläggningen kommer ligga strax norr om travbanan utmed E4 och kommer även omfattas av verkstad, tvätthall, lager och kontor.
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 4 avdelning samt kök och personalrum.
Ombyggnad av kök och matsal vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Ombyggnad av tillagningskök och matsal vid Finnvedens gymnasium.
Ombyggnad av befintligt storkök m.m vid Värnamo sjukhus
Avser ombyggnad av storkök och ett nytt- och ombyggnad av befintligt dagrum. Även åtgärder och förnyelse av befintliga installationer bland annat med ny centralkyla med koldioxid som köldmedium. Innan ombyggnad skall ett provisoriskt kök och personalrum upprättas på plan 3.
Ramavtal avseende paviljong till Skillingaryds Vårdcentral
Avser ersätta befintliga primärvårdslokaler/vårdcentral med en paviljongslösning, i 2 plan med totalyta på 1 400 kvm. Avtalstid 2022-08-09 - 2023-08-08 med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Tidigt skede. Avser nybyggnad av idrottshall.
Renovering av skola i Jönköping
Avser invändig och viss del utvändig renovering av skolbyggnad. Renoveringsarbeten under tid då pågående skolverksamhet
Nybyggnation RIG Motocross & Enduro, Sävsjö
AB Sävsjö Industribyggnader (ABSI) ska bygga en lokal på del av Sävsjö Gästgivaregården 1:96 i Vrigstad, Sävsjö kommun. Den ska brukas förriksidrottsgymnasium (RIG) motocross och enduro, som ska starta verksamhet på Aleholmgymnasiet i Sävsjö. Entreprenaden avser nybyggnation av byggnad i två våningsplan innehållande verkstadslokal, gym, omklädningsrum, lunchrum m.m. om totalt ca 850 m².
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Ombyggnad av ventilation skola i Nässjö
Option 1: Avser luftbehandlingsaggregat, beläget i Teknikrum 1402, för system 03 med tillhörande VS-, byggnads- och elarbeten Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217 Option 2:2114516 Option 3: 2114521
Renovering av skola i Broaryd, Gislaved
Avser omfattande renoveringsåtgärder på Klockargårdskolan där fuktpåverkat material måste bytas ut. Bland annat kommer allt innergolv och syll att bytas ut. Skolan ligger på en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå. Fuktproblemen i skolan beror främst på marktillskjutande fukt och ett eftersatt underhåll av dränering. En ny dränering kommer att göras runt hela skolan för att leda bort fukten.
Nybyggnad av bilanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av en anläggning för Dacia och Renault på Bredasten intill Hedin Bils nuvarande anläggning. Byggnaden uppförs i två plan innehållande verkstad, försäljningshall och kontor, totalt cirka 3000 kvadratmeter.
Till- och ombyggnad av Hjälpmedelscentralen, Ryhov Jönköping
Avser om- och tillbyggnadsarbeten kring Hus P5 Hjälpmedelscentral, plan 2 med nya kontorslokaler. Nuvarande takyta skall påbyggas med nya kontors och personal ytor. Tillbyggad374 kvm samt ombyggna 45 kvm. Arbetet omfattar: Mark Byggnads- och ombyggnadsarbeten Rör-installationer Luftbehandlingsinstallationer Styr- och övervakningsinstallationer El- / tele- / datainstallationer
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Om- och tillbyggnad av förskola i Burserud
Avser om- och tillbyggnad av förskola, Burserud Gislaved.
Ombyggnad av vandrarhem i Vaggeryd
Planer för ombyggnad av vandrarhem till funktionsanpassning.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Avser renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. innefattar både inre och yttre underhåll
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området brandskydd. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter - byggnadskonstruktion. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området geoteknik. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området el- tele- och datasystem. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området VVS. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Avser byggnation av ny skolidrottsplats i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av skolidrottsplats vid Nordinskolan i Smålandsstenar.
Ombyggnad av kök vid skola i Habo
Avser ombyggnad av kök vid skola.
Nybyggnad av paviljong till Folktandvården, Region Jönköpings Län
Avser nytillverkad, flyttbar paviljong som ska anpassas för Folktandvårdens behov. Beräknad BTA ca 335 kvm.
Tillbyggnad med padelhall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 2
Avser renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 2 renoveras resterande lokaler förutom markplanet, som utförs i första etappen. Etapp 1 finns på projektid: 2112562.
Ombyggnad av storkök i Eksjö
Avser ombyggnad av storkök och kapprum. Option ingår under projektnummer 2199612.
In- och utvändig a underhållsarbeten Smålandsstenars kyrka
In- och utvändiga underhållsarbeten.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Tillbyggnad av förskola i Aneby, Jönköpings kommun
Avser tillbyggnad med kapprum och teknikrum samt inredning av nytt mottagningskök i befintlig paviljong.
Tillbyggnad av fläktrum, GISLE sportcentrum, Gislaved
Avser tillbyggnad av fläktrum, Gisle sportcentrum.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Huskvarna
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Zinkensdamm i Huskvarna.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Planer för tillbyggnad, fasadändring samt installation av solceller.
Uppförande av paviljong för BUP, Länssjukhuset Ryhov
Avser projektering och uppförande av nytillverkad, flyttbar paviljong som kall hyras av Region Jönköpings län under 10 år. Paviljongen uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Paviljongen kommer att byggas med koppling till befintlig byggnad By A1 i båda plan.
Ombyggnad av undervisningslokaler på skola i Värnamo
Avser ombyggnad av undervisningslokaler. Totalt ca 170 kvm.
Byte av fönster på kontor i Sävsjö
Avser byte av markiser, fönster och fönsterdörrar på kommunalhuset Det är ca. 180 fönster totalt som ska bytas
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av affärs- och kontorshus.
Renovering av rostfri bassäng vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Avser renovering av rostfri bassäng, avser ersätta befintlig botten och väggar med en ny på Norrahammars Sportcenter.
Tillbyggnad, takbyte och byte av ventilation i förskola i Gislaveds kommun
Avser tillbyggnad av nytt apparatrum och förråd, byte av befintligt tak på 3 hus samt byte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning från bilhall till kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av grupprum/wc. Byta ut en befintlig bristfällig brandtrappa samt ombyggnad av ett klassrum. Rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Jönköping
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Omläggning av tak på kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Omläggning av plåttak på södra sidan.
Invändig målningsarbeten vid kyrka
Invändig målningsarbeten i Fröderyd kyrka.
Tillbyggnad av församlingshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med ny entré vid församlingshem.
Leverans och uppställning av begagnade kontorsmoduler, Tranås kommun
Avser 6 st begagnade kontorsmoduler. Fyra av modulerna ska användas till butik och två till samlingslokal och matrum för personal vid återvinningscentralen i Tranås.
Utvändigt underhåll av kontor i Eksjö
Avser byte av skiffertak på kontorsbyggnad, hus 29.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Byte av tak på skola i Jönköping
Avser byte av tak på skola från tegel till plåt.
Installation av solcellsanläggning vid skola, Habo
Avser installation av solcellsanläggning på Fagerhults skola på adressen Voltvägen 3 och Hagabodaskolan Hus 5 (Högstadiebyggnaden) på adressen Nygatan 7 i Habo.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Omläggning av konstgräsplan i Nässjö
Avser omläggning av konstgräsplan fullt stor vid Skogsvallen, Nässjö.
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Ombyggnad av Hemkunskapslokaler vid Hofgårdsskolan. Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av utemiljö vid förskola i Nässjö
Avser ombyggnad och renovering av utemiljö vid Runneryds norra förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av affärshus.
Utvändig tillgänglighetsanpassning i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats Utvändig tillgänglighetsanpassning. Uppskattad byggstart.
Renovering av tegeltak kyrka
Renovering av tegeltak. Uppskattad start .
Brandskyddsåtgärder Smålandsstenars kyrka
Brandskyddsåtgärder i kyrka.
Nytt utegym på Råslätt i Jönköping
Befintligt utegym ska bortmonteras och ny utrustning, 10 maskiner ska monteras på befintliga, eller nya betongfundament.
Nyinstallation av solkraftsanläggning i Värnamo
Avser nyinstallation av solkraftsanläggning på följande adresser: -Högaloft 7, Sveavägen 1 -Väktaren 24, Flintgatan 1 -Apollofjärilen, Fjärilsvägen 7A -Bor 1:101, Gällarydsvägen 39 -Sävrarp 1:166, Fabriksgatan 2
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Mindre omdisponering av ytor samt tillgänglighetsanpassning. Korskyrkan i Jönköping.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser att ersätta toalett och bygga till ett rum.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser att bygga ihop en paviljong med skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med konferensrum.
Ändring och flytt av moduler i Jönköping
Ändring och flytt av moduler för kontorsbyggnad.
Ny ventilation på skola i Vetalanda
Avser byte av befintligt ventilation mot ett till- och frånluftsystem. Även till-och frånluftsaggregat till köket skall bytas.
Utvändigt underhåll av förskola i Jönköping
Avser att byta ut ett fönster till en utrymningsdörr.
Nybyggnad av padelbana i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av padelbana utomhus.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser ändrad användning, frisörsalong till samlingslokal för ungdomar.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus samt rivning av förråd.
Takrenovering på skola i Anderstorp, Gislaveds kommun
Avser takrenovering på Töråsskolan.
Utvändig tillgänglighetsanpassning Smålandsstenars kyrka
Utvändig tillgänglighetsanpassning vid kyrka.
Rivning av paviljong vid skola i Jönköping
Rivning av paviljong vid skola.
Målning av fönster på kyrka Forserums kyrka
Avser målning av fönster på kyrka.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).