Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (16)
Gislaved (12)
Gnosjö (3)
Habo (2)
Mullsjö (0)
Nässjö (7)
Sävsjö (7)
Tranås (10)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (15)
Värnamo (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 161 st.

Nybyggnad av stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Planer finns för nytt stations område söder om Munksjö. Byggstart oklart beroende på ny höghastighetsbana. Inväntar politiska beslut.
Nybyggnad av simhall i Jönköping
Avser nybyggnad av simhall med bl.a. hoppbassäng med 10m torn, 50x25m tävlingsbassäng, 25x25m bassäng och flera multibassänger, Rosenlundsbadet Jönköping. Rivning av befintlig simhall kommer att ske när den nya står klar.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler cirka 13284 kvm BTA, teknikrum under mark. samt restaurang och lounge byggs i bottenplan. Kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University. Planen var tidigare parkeringsgarage under mark men har utgått.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Nybyggnad av utbildnings- och kontorslokaler mm i Jönköping, etapp 1
Tanken med etapp 1 är att bygga tre sammanbundna huskroppar nedanför Campus Arena där det idag bland annat är parkering. Byggnaden kommer främst bestå av utbildnings- och kontorslokaler, samt en restaurang. Under mark är det tänkt att byggas ett parkeringsgarage i två våningar. Totalt omfattar byggnationen för etapp 1 omkring 22 000 kvadratmeter inkl. garage. Det är utrymmen för tandläkarutbildningen tillsammans med ett nytt nationellt centrum för odontologi och oral hälsovetenskap som ska inrymmas i byggnaderna som ingår i etapp 1.
Nybyggnad av verksamhet, detaljhandel, kontor mm i Värnamo
Planen syftar till att på fastigheten Kalkstenen 3 möjliggöra etablering av verksamhet med detaljhandel, kontor och verksamheter med begränsad påverkan på omgivningen. Fastigheten Kalkstenen 3 består av cirka ett hektar stort landområde.
Nybyggnad av logistikcenter i Södra Stigamo, Vaggeryd
Avser nybyggnad av logistikcentral på 37.000 kvm för rederi- och logistikbolaget DFDS i Södra Stigamo, Vaggeryd.
Om- och tillbyggnad av skola, Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129 1610330
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av logistikanläggning i Nässjö
Tidigt skede. Avser nybyggnation av logistikfastighet på fastighet Lagret 2 i Nässjö.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Nybyggnad av förskola ,Hillerstorp
Avser nybyggnad av förskola, med 8 avdelningar för ca 120-140 barn. Det kommer att bli tre hus som är sammanbyggda med passage, i mitten kommer ett tillagningskök att byggas.
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 12,5 x7,5 m samt en spa och relax avdelning, omklädningsrum. Golvet kommer att vara höj och sänkbart.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola. Upphandlas tillsammans med Id 1301192, Id 1319043
Nybyggnad av logistikanläggning i Värnamo
Avser nybyggnad av logistikterminal/anläggning för PostNord i Värnamo. Fastigheten ligger i anslutning till väg 27 och knutpunkten med E4:an, det s.k. Sydsvenska krysset. Anläggningen blir 1900 kvm med terminal och tillhörande kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Nybyggnad av skola och kontorsbyggnad i Jönköping
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av en ny grundsärskola på tomten. Den kommer även innehålla nya lokaler för praktiska och estetiska ämnen. vid Rosenlundsskolan. Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs F-6 och 30 platser i årskurs 7-9. Detaljplan ska tas fram . Ett förslag ska arbetas fram och lämnas till politiken.
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Hus 3, tillbyggnad i 3 vångsplan med mottagningskök, matsal, hiss och lärararbetsplatser. Hus 2 kommer idrottshallen byggas till med omklädningsrum och förråd. Hus 1 ombyggnad för ny planlösning. Option1 2114514, Option 2: 2114516, Option 3: 2114521
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Nybyggnad av terminal i Vaggeryd
Nybyggnad av en så kallad "last mile"-terminal på Södra Stigamo i Vaggeryd åt techbolaget Budbee. Anläggningen blir ca 6700 kvm.
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Nässjö
Avser tillbyggnad i 2 plan vilken ansluts till befintlig del. Ny garage/förrådsbyggnad. Samt ombyggnad av kök, befintlig NO-sal och hemkunskap till matsal. Viss ombyggnad av befintligt ventilationssystem och elsystem. Intilliggande fritidslokaler förses med bergvärme. Avser Duvan 20 där ombyggnad av befintliga skollokaler för att inrymma verksamheter för hemkunskap samt bild och musik. Rivning av berörda delar på skolgård. Komplettering av utevistelsedelar såsom fotbollsplan och basketplan. Samt utökning av P-platser för personbilar.
Nybyggnad av förskola i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Om och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad i två plan med klassrum, grupprum samt trapphus med hiss. Renovering och ombyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av butiker i Vaggeryd
Avser nybyggnad av lokaler för Happy Homes och Beijer Byggmaterial vid Vaggeryds norra infart.
Nybyggnad av affärshus i Gislaved
Avser nybyggnad av affärshus för Elgiganten, 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Nybyggnad av lokaler för djurvård och undervisning i Tenhult, Jönköping
Avser nybyggnad av två stycken byggnader för djurvård och undervisning för Tenhults naturbruksgymnasium samt tillhörande markarbeten. BTA ca 500kvm.
Om-eller tillbyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för om- eller tillbyggnad till förskola med 6 avd i centrala Gislaved.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Planer för ombyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Planer för nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av industribyggnad, samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Avser ombyggnad och renovering av lokaler för låg och mellanstadiet vid Hjortsjöskolan.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192, Id 1574464
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1574464, Id 1319043
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Nybyggnad av hamburgerbar i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av hamburgerbar vid Sörängsrondellen i Nässjö.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Nybyggnad av padelhall i Gislaved
Avser nybyggnad av padelhall, 2800 kvm.
Tillbyggnad av bilhall i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av bilhall och verkstad.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av kontor för Eksjöbostäder.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Ombyggnad av röntgenlabb, Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av röntgenlabb med tillhörande biytor på röntgenmottagning i hus 07 plan 4 på Höglandsjukhuset Eksjö.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Avser renovering samt ombyggnation av del A och B av Idas skola. innefattar både inre och yttre underhåll
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 1
Avser renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 1 renoveras våningen i markplan där Tranås United och Turistbyrån kommer husera.
Om- och tillbyggnad av skola i Aneby
Planer för om- och tillbyggnad av fyra klassrum , fyra grupprum och entré vid Vireda skola.
Ombyggnad av Stockarydsskolan
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Ombyggnad av kök vid skola i Vetlanda
Avser ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, ca 250 portioner. samt tillbyggnad av ett fläktrum där nytt ventilationsaggregat ska installeras.
In- och utvändig a underhållsarbeten Smålandsstenars kyrka
In- och utvändiga underhållsarbeten.
Byte av fönster på kontor i Sävsjö
Avser byte av fönster på kommunalhuset
Tillbyggnad av vårdcentral i Jönköping
Planer för tillbyggnad av lokal för vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Ombyggnad till kontor i Nässjö
Avser ombyggnad av lägerenheter till ca 8 kontorsplatser. Verksamhetsanpassning.
Renovering av tak på kyrka i Jönköping
Avser renovering av tak på Korskyrkan i Jönköping.
Ombyggnad av Sävsjö ishall
Avser byte av ispist, kylanläggning, sarg och avfuktare i Sävsjö ishall.
Byte av ventilationsaggregat i Vetlanda
Avser utbyte av 4 st ventilationsaggregat och 4 st frånlutsfläktar med kringutrustning som ventilerar flervåningsbyggnaden. Aggregaten betjänar kontors-, biblioteks- och samlingslokaler m.m.
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
Omläggning av tak på kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Omläggning av plåttak på södra sidan.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
nybyggnad av restaurang samt komplementbyggnad.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Planer för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 1, deletapp 1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Ny ventilation på skola i Vetalanda
Avser byte av befintligt ventilation mot ett till- och frånluftsystem. Även till-och frånluftsaggregat till köket skall bytas.
RFI - Mobil enhet för lustgasdestruktion. Region Jönköpings Län
Avser mobil enhet för lustgasdestruktion.
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av grupprum/wc.
Tillbyggnad av industri i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av LSS boende l i Habo
Tillbyggnad av ca 30m2 boende yta. En ny innervägg med dörr i bef entre. 4 nya P-platser. Sopkärls inklädnad.
RFI - Kameraserver och kameracentral för Höglandsförbundet
RFI avseende kameraserver och kameracentral. Informationen planeras att användas i 1-2 upphandlingar för Höglandsförbundet, Aneby kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och dess energi- och fastighetsbolag.
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Ombyggnad av Hemkunskapslokaler vid Hofgårdsskolan. Upptaget i investeringsbudget.
Installation av solceller på sporthall, Sävsjö
Planer finns för montering av solceller, sporthall Sävsjö. Upptagen i investeringsbudget.
Ventilationsbyte i kontor och lager, Gränna
Avser ventilationsbyte i Jönköping Energi AB´s kontor och lager.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av restaurang till kontor. Verksamhetsanpassning.
Fasadrenovering på kyrka i Jönköping
Avser fasadrenovering på Korskyrkan i Jönköping.
Utvändig tillgänglighetsanpassning i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats Utvändig tillgänglighetsanpassning. Uppskattad byggstart.
Renovering av tegeltak kyrka
Renovering av tegeltak. Uppskattad start .
Utvändig målning vid Burseryd kyrka
Utvändig målningsarbeten och avvattningsarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Tranås
Tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Tranås
Ändrad användning butik- café, fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning vård- kontor, fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Tranås
Ändrad användning, Ombyggnad,fasadändring och skylt Telefonen 19.
Tillbyggnad av vårdbostad i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Ombyggnad av församlingshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av allmän byggnad.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Ett permanent bygglov är sökt för barack.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, uppehållsrum till behandlingsrum.
Brandskyddsåtgärder Smålandsstenars kyrka
Brandskyddsåtgärder i kyrka.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring samt inredning av affärs- och kontorshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.