Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (2)
Gislaved (1)
Gnosjö (1)
Habo (4)
Mullsjö (3)
Nässjö (5)
Sävsjö (5)
Tranås (1)
Vaggeryd (1)
Vetlanda (13)
Värnamo (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Avser nybyggnad av F-3 skola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ca 350 elever. Skolan får en yta av ca 5100 kvadratmeter, varav 2200 kvm av dessa blir en stor idrottshall. Dessutom blir det en trupphall för gymnastik. 3 våningar i skolan och 2 våningar i idrottshall
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-6, ca 600 elever, samt idrottshall avser även tillagningskök och administrationslokaler. Byggs enligt miljöklass Silver. Installeras solceller på taket.
Nybyggnad av sjukhusbyggnad i Värnamo
Avser en helt ny byggnad (hus 21) för delar av psykiatriska kliniken, vårdavdelning med 16 vårdplatser, jour- och beroendemottagning. Huskroppen får tre innegårdar som ger möjlighet till naturupplevelser, avkoppling och träning.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av centrumverksamheter i Barnarp, Jönköping
Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamheter.. I planförslaget ingår även park- och naturområden. Bostäder: Id 2122218
Ombyggnad Ryhov Akutspåret, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Planer för ombyggnad akutmottagning hus D3 och D4, plan 5 och 6 Länssjukhuset Ryhov Jönköping På plan 5 planeras en vårdavdelning samt mottagning, utredningsenhet för lungmedicinsk vård och även administrativa lokaler. På plan 6 planeras en vårdavdelning samt mottagning, dagsjukvård och rehabilitering för stroke- och neurologisk vård. Projektet innehåller tre delprojekt vilka har inbördes beroenden och måste göras i en viss ordning för att flytta verksamheter och tömma lokaler så att ombyggnationer blir möjliga
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av skola, Bottnaryd
Nybyggnad av skola och sporthall med kapacitet för ca 250 elever i årskurserna F-6, samt rivning bef skola och sporthall. Inkl utemiljö och komplementbyggnader. Byggs enligt miljöbyggnad silver.
Till- och ombyggnad av sänghiss och utegård i Eksjö
Avser tillbyggnad av sänghiss samt ombyggnadsåtgärder i anslutning av hissanslutning i varje våningsplan. Ombyggnad av markyta för inbyggd rastgård för patienter.
Nybyggnad av idrottsskola, gym, hotell mm på Elmiaområdet i Jönköping
Projektet och anläggningen avser att skapa ett landmärke för sport och hälsa – en högdel på 16 våningar och en lägre del med tre torn. Anläggningen är tänkt att byggas hållbart i trä och ska bland annat innehålla lokaler för idrott, gym, hälsa, hotell, konferens- och utbildningslokaler och bowling. Bredvid anläggningen skall Prolympia idrottsskola ligga. Skolan, som drivs av Prolympia, innehåller klasser från förskoleklass till åk 9 och kommer rymma 630 elever.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Ev Nybyggnad av badhus i Vetlanda
Badhusen i Vetlanda är i renoveringsbehov. Nu ska man utreda om ett nytt badhus är ett alternativ till renoveringar.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Värnamo
Planer finns för nybyggnation av ett habiliteringscentrum i Värnamo. Tanken är att det ska byggas där det i nuläget är en fotbollsplan strax väster om Värnamo Sjukhus.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnation av byggvaruhus i Hedenstorp Östra i Jönköpings kommun .
Nybyggnad av förskola i Gislaved
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Gislaved.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Mullsjö
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny förskola på området för ca 120 barn att främst ersätta tre befintliga förskolor i Mullsjö kommun, Bullerbyn, Sagotrollet samt Tallkotten. Området som kommunen planerar ändra är beläget i nordvästra delen av Mullsjö tätort, på samma område som den befintliga förskolan Tallkotten
Nybyggnad av kulturhus i Vetlanda
Projektet ligger vilande. Enligt förslag ska byggnaden inrymma lokaler för teater, musik, dans, reception, turistbyrå, konferenslokaler, café och lägenheter.
Utvändig renovering av simhall i Mullsjö
Avser utvändig renovering av simhallen, Mullsjö. Byte av yttertak samt väggar samt innertak.
Ombyggnad till gymnasieskola i centrala Jönköping
Avser ombyggnad och anpassning för skolverksamhet i ämbetsbyggnaden fd Göta Hovrätt. Entreprenaden innefattar byte av tak, teknisk upprustning, anpassning till dagens tillgänglighets- och brand-krav samt ombyggnation av planlösning. BTA ca 1250kvm. Samt restaurering och återställande av södra delen av Hovrättsparken till 1876-års utformning.
Byggnation av inomhusnät för mobiltäckning på sjukhus, Region Jönköpings Län
Avser installation och driftsättning av ett mobilt inomhusnät i syfte att tillgodose mobiltäckning på Region Jönköping sjukhus: Värnamo, Höglandssjukhuset och Ryhovs.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Sävsjö
Avser om- och tillbyggnad och renovering för kontor, verkstad, maskinhall och parkeringshall samt nybyggnad av skärmtak och salt/sandfång till lokaler för Sävsjö kommuns förvaltningar för skog, gata och park.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönköping
Avser en till- och ombyggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Ombyggnad av Rosenlund Vårdcentrum i Jönköping
Avser 2 st ombyggnadsprojekt på Rosenlunds vårdcentrum. Projektet omfattar ombyggnad av Barn-och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) och ombyggnad till Barnhälsovårdens psykologenhet (BHV). BUMM hus 09, plan 5,6, BTA ca 921+144 kvm BHV hus 09, plan 6, BTA ca 500 kvm
Byte av fönster i Jönköping
Byte av fönster, dörrar
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Ombyggnad av centralkök på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Avser ombyggnaden av storkökslokaler hus P3 på Ryhov. Ombyggnaden omfattar översyn av kyl kapacitet, ny expedition, köksförråd och bak rum, nytt avskilt rum för uppläggning av mat portioner.
Om- och tillbyggnad av motionsgård i Lövhult, Nässjö kommun
Avser ombyggnad och renovering av motionsgård samt nybyggnad av servicebyggnad till Lövhults camping.
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Upphandlas tillsammans med nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Ombyggnad av korridorer vid skola i Nässjö
Option 2: El- och byggarbete i bef. korridorer och trapphus i Hus 1. option 1: 2114514 Option 3: 2114521 Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217
Ombyggnation av storkök, Marieberg Äldreboende i Eksjö
Avser ombyggnad av tillagningskök vid Mariebergs äldreboende, samt tillbyggnad av bl a lastkaj. Eksjö
Nybyggnad av kontor i Vetlanda
Planer för nybyggnation av kontor och industrilokal.
Renovering av simhall i Vetlanda
Avser renovering av bassänger och vattenreningsåtgärder i Myresjö simhall. Bassängrenoveringen omfattar lagning/förstärkning av betongstomme samt nytt yt- och tätskikt.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Uppförande av moduler i Mullsjö
Avser uppförande av fyra moduler för samlingssal/kök, Brunared 1:11.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Ombyggnad av affärshus.
Tillfälliga lokaler för psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Jönköping
projektering och uppförande av modern, flyttbar paviljong som uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Modulen skall hyras av Region Jönköpings län under sju (7) år. Förlängning av hyrestiden kan komma att ske.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus (hissinstallation, ändring av fasad, bärande konstruktion, trappor, skärmtak samt planlösning).
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av förskola med ytterligare en avdelning samt personalutrymmen.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ändrad användning på fastigheten hornabo 1:129.
Ombyggnad och renovering av skola Ekenässjön
Avser ombyggnad och renovering av F-6 skola, Ekenässjöns skola Vetlanda.
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Renovering av förskola i Vaggeryd
Avser renovering av väggar, golv och ventilation vid förskolan Nyckelpigan, Vaggeryd.
Tillbyggnad av f-6 skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med ett klassrum, grupprum, sköterskerum, wc , teknikrum och kapprum på 161 kvm. Ett förråd och ett tak som binder ihop skola och förråd rivs. Arbetena omfattar även att lägga om två dagvattenledningar.
Ombyggad till lokal för daglig verksamhet i Nässjö
Avser ombyggnad av befintliga förskolan Tallbacken till lokal för daglig verksamhet i Nässjö.
Ombyggnad av lokal till utbildningslokal i Habo, Jönköpings kommun, etapp 1
Avser ombyggnad av lokal till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontorslokal i Habo, Jönköpings kommun, etapp 2
Avser ombyggnad av Habo Energis kontorslokaler med en utökning av verksamhetens kontorslokaler genom integrering av tidigare garageutrymmen med fyra nya kontorsrum, grupprum och nya teknikrum.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor vid avfallsanläggningen i Flishult. Arbetet sker i två etapper, där tillbyggnad är en etapp och ombyggnation en etapp.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av bostads-/kontorshus, ändrad användning (från kontor till gemensamhetslokaler) samt uppsättning av solceller, byte ventilation och omläggning av yttertak.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av förskola med personalutrymmen.
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Tillbyggnad och ventilation.
Om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymme i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymme på Miljöhanteringen i Jönköping.
Utbyte av konstgräs multiarena i Huskvarna
Avser borttagning av befintligt konstgräsmatta med granulat, nytt konstgräsmaterial och montering av nytt konstgräs för multiarenan. Demontering av befintliga mål och ersätts med hållbar lösning.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall , Värnamo
Avser installation av ventilation samt rivning av 3 aggregat.
Tillbyggnad av skola i Sövsjö
Tillbyggnad av skola, fläktrum.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Ändring av ventilation.
Rivning och nybyggnad av toaletter i Jönjöping
Avser två nya toalettbyggnader samt rivning av befintliga. Toalettbyggnaderna ska uppföras på följande platser: • nationalparkens huvudentré • sekundärentré Östra Rockne
Utvändigt underhåll av kontor i Sövsjö
Utvändig ändring. Byte av panel.
Utvändig renovering Forserums kyrka
Planer finns för renovering av fasadputs på kyrka.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om byte av ventilation.
Ombyggnation samt renovering av sporthall i Habo
Avser ombyggnad av befintlig omklädningsrum med WC, tork, entré och dusch i första plan på Hagaboda Sporthall.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
ändring av hotell- och restaurang från ett tidigare café.
Nybyggnad av idrottsplats i Habo
Nybyggnad av fotbollsplan. Femmannaplan.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Byte från aluminium till trä på mindre del av fasaden

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).