Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (5)
Eksjö (16)
Gislaved (11)
Gnosjö (6)
Habo (10)
Mullsjö (3)
Nässjö (15)
Sävsjö (9)
Tranås (4)
Vaggeryd (12)
Vetlanda (26)
Värnamo (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 238 st.

Nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd
Avser nybyggnad av logistikcenter i Skillingaryd, Vaggeryd på totalt 120 000 kvm, första etappen kommer bli på 50 000 kvm.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Avser hotell med 229 rum, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotellet. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Avser ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Om- och tillbyggnad av skola, Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Uppskattad byggstart. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129 1610330
Ombyggnad av Högstadieskola i Nässjö.
Avser ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell.
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av Kontor-,konferensverksamhet i Jönköping
Planen avser att möjliggöra en ny märkesbyggnad för kontor-, konferens- och övrig centrumverksamhet inom kvarteret Hälsan.
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler.
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Nybyggnad av kontor Gränna Hamn
Planer finns för nybyggnad av kontorshus. Uppdraget består i att analysera omgivning och presentera en tänkt placering (skiss) av hamnbyggnad som överensstämmer med omkringliggande miljö.
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Avser nyyggnad av 2-parallellig F-6 skola (beräknad för c:a 350 elever) och en förskola med sex avdelningar samt ett tillagningskök. Upphandlas i option med Id 1538829 Idrottshall: 1646951
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Lokalerna omfattar Ny central för SOS-alarm, en ny ledningscentral för räddningstjänsten, ny gymnastik- och gymlokal för räddningstjänsten. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2.
Nybyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med totalt 8 avdelningar som ska inrymma ca 120 barn, samt tillagningskök.
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Ombyggnad av folktandvård och familjecentral Nässjö Vårdcentrum
Avser två ombyggnadsprojekt vid Nässjö vårdcentrum. Ombyggnad av folktandvården ca 1600 kvm och ombyggnad till familjecentral ca 1100 kvm. Färdigställande av familjecentralen är planerad till årsskiftet 2021/2022. Folktandvården är planerad att vara klar till september 2022.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Gnosjö
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med självhushåll.
Nybyggnad av hotell i Jönköping
Avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Kvarnarp, Eksjö. Byggnaden kommer vara i två plan med personalutrymmen på plan 2.
Nybyggnad av förskola ,Hillerstorp
Avser nybyggnad av förskola, med 8 avdelningar för ca 120-140 barn. Det kommer att bli tre hus som är sammanbyggda med passage, i mitten kommer ett tillagningskök att byggas.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Ny- och ombyggnad av kontor och lager i Torsvik, Jönköping
Avser nya kontorslokaler och lagerlokaler samt infrastruktur vid kraftvärmeverket i Torsvik. Avser även vissa ombyggnationer av befintliga kontorslokaler.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Avser ombyggnad och renovering av lokaler för låg och mellanstadiet vid Hjortsjöskolan.
Nybyggnad för husbilsförsäljning, Jönköping
Avser nybyggnad av lokal för försäljning av husbilar. Lokalen kommer att kontor, utställningshall, lager och tvätthall.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1610316
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av Stensåkra Chark i Vetlanda. Tillbyggnad med 600 km2 produktionslokal, 265 km2 kontor och matsal. 2 nya kylrum ca 100 km2.
Ombyggnad av skola i Mullsjö
Avser ombyggnation av Gunnarsboskolan, hus H i Mullsjö och omfattar bl.a installationer av ny ventilation, brand, vs, och el. Samt ombyggnation av befintliga klassrum, grupprum och andra invändiga lokaler och ett nytt fläktrum på vinden.
Nybyggnad av padelbana i industri, Jönköping
Avser nybyggnad av padelbana i industri.
Nybyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Nybyggnad av östra läktaren på fotbollsarena i Jönköping
Avser demontering/rivning samt återmontering (på annan plats) av befintlig läktare, nybyggnad av ståplatsläktare och servicedel, plank, markarbeten samt diverse anslutningar till övriga Stadsparksvallen i Jönköping. Arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 2:1-1602967 Etapp 3: 1602971
Tillbyggnad av tennishall i Gnosjö
Avser tillbyggnad av tennishall med två padelbanor, idrottshall samt två boulebanor.
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Avser nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av aktivitetshall i Nässjö
Avser nybyggnad av aktivitetshall.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Avser renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Tillbyggnad av tennishall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Uppförande av moduler vid skola i Vaggeryd
Uppförande av moduler som ersättningslokal vid Hjortsjöskolan.
Hyra av skolmoduler, Tranås
Avser leverans av nyckelfärdiga skolmoduler, ansluts mot befintlig skola. Omfattar skolplatser för ungefär 500 elever i årskurs F-6. Avtalstid 2021-08-16 - 2026-08-15.
Renovering av koppartak, takfot och avvattning vid Hjälmseryds nya kyrka
Renovering av koppartak, takfot och avvattning på långhuset.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Avser nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av hotell i Mullsjö
Planer finns för tillbyggnad av ca 10-12 hotellrum. Eventuellt kan fler delar ingå i detta projekt.
Ombyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser ombyggnad av lager till kontor, tillbyggnad av lager samt fasadändring.
Ombyggnad av padelhall i Sävsjö
Avser ombyggnad av lagerhall till padelhall.
Ombyggnad av industri till padelhall i Jönköping
Avser ombyggnad av industri till padelhall.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till padelverksamhet).
Tillbyggnad av personallokal i Aneby
Avser tillbyggnad av personal- och kontorslokal.
Nybyggnad av padelhall på Bredtorps IP, Tranås
Avser nybyggnad av padelhall med åtta banor och ett gym vid Bredstorps IP i Tranås.
Ombyggnad av högskola i Jönköping
Avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Ombyggnad av Naturum vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser borttagning av befintlig frånluftsinstallation, installation av nytt luftbehandlingssystem samt ombyggnad av lokaler.
Ny ventilation på skola i Vetalanda
Avser byte av befintligt ventilation mot ett till- och frånluftsystem. Även till-och frånluftsaggregat till köket skall bytas.
Nybyggnad av padelbana i Sävsjö
Avser nybyggnad av padelbana utomhus med tak.
Tillbyggnad av idrottshall i Nässjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum vid tennishall, samt nytt sportgolv och tillskapande av gymnastikhall. Även byte av fasader, målning av plåttak byte av fjärrvärmeväxlare m söv, byte av befintligt luftbehandlingsaggregat, söv och hallvärme.
Tillbyggnad av LSS boende l i Habo
Tillbyggnad av ca 30m2 boende yta. En ny innervägg med dörr i bef entre. 4 nya P-platser. Sopkärls inklädnad.
Installation fastighetsnät tjänster i Jönköping
Projektet avser att Jönköping Energi ska få information om marknadens allmänna synpunkter och reflektioner inför et eventuell upphandling av tjänster relaterade till fastighetsnäts utveckling.
Tillbyggnad av förskola i Aneby
Avser tillbyggnad med en sammanbyggnad mellan avdelningar, samt mottagningskök.
Ombyggnad till padelhall i Jönköping
Avser ändrad användning av industribyggnad (padelverksamhet).
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser byggnation av maskinhall.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Installation av solceller på kontorshus.
Fasadrenovering av torn vid kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning 1 250 000 . Renovering av tornfasad.
Fönsterbyte på skola i Jönköping
Avser fönsterbyte och fönstermålning på skolbyggnad, Hus 1 Tenhultsskolan.
Installation av solceller på tak, Nässjö
Avser installation av solceller på tre tak, Nässjö Affärsverk AB, Entreprenadavdelning, Anneforsvägen 62 Bodafors Avloppsreningsverk Citynätet i Nässjö AB, Södra Bangatan 4.
Ombyggnad av tennishall i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Andrad användning från veterinärhus till kontor.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilanläggning.
Tillbyggnad av personallokal i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor och personalutrymme samt rivning av befintlig omklädning.
Ombyggnad av vandrarhem i Habo
Avser ändrad användning från enbostadshus till gästboende med 6 övernattningsrum samt fasadändring. Upphandlas tillsammans med Id 1539446
Nybyggnad av bilhall i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av bilhall med verkstad, biltvätt samt fasadskylt.
Tillbyggnad av teknikrum i Gislaved
Avser tillbyggnad av teknikrum för elproduktion mellan två pannhusbyggnader.
Omläggning av tak på hall i Jönköping
Avser omläggning av tak på hall D, Elmia området i Jönköping
Ombyggnad av servering i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, frisörsalong till servering.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padel).
Nybyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för anordnande av idrottsanläggning (padel).
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av trapphus för barnverksamhet, ny padelbana, ombyggnad av secondhand + friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.