Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (6)
Eksjö (9)
Gislaved (24)
Gnosjö (6)
Habo (16)
Mullsjö (1)
Nässjö (13)
Sävsjö (6)
Tranås (5)
Vaggeryd (6)
Vetlanda (25)
Värnamo (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 231 st.

Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 13284 kvm BTA, teknikrum under mark, Kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University. Planen var tidigare parkeringsgarage under mark men har utgått.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping. Miljöbyggnad Guld.
Om- och tillbyggnad av skola, Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Uppskattad byggstart. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129 1610330
Ombyggnad av Högstadieskola i Nässjö.
Avser ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell.
Nybyggnad av Kontor-,konferensverksamhet i Jönköping
Planen avser att möjliggöra en ny märkesbyggnad för kontor-, konferens- och övrig centrumverksamhet inom kvarteret Hälsan.
Nybyggnad av skolan, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Avser nyyggnad av 2-parallellig F-6 skola (beräknad för c:a 350 elever) och en förskola med sex avdelningar samt ett tillagningskök. Upphandlas i option med Id 1538829 Idrottshall: 1646951
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Nybyggnad av utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö
Projektet avser nybyggnad av utbildningslokaler ca2000 m² samt ca 5 000 m² rangerytor.
Nybyggnad av matsal och idrottshall vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, samt idrottshall. Markentreprenaden finns på projekt Id: 2019211 Rivning av befintlig Idrottshall: 1316121
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av butik för Willys, Kärnekulle Habo.
Nybyggnad av brandstation Sävsjö
Avser att upphandla hyresvärd som medför köp av kommunen anvisad mark i Stockaryd för uppförande av brandstation, byggnation av ny brandstation
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2
Ombyggnad av folktandvård och familjecentral Nässjö Vårdcentrum
Avser två ombyggnadsprojekt vid Nässjö vårdcentrum. Ombyggnad av folktandvården ca 1600 kvm och ombyggnad till familjecentral ca 1100 kvm. Färdigställande av familjecentralen är planerad till årsskiftet 2021/2022. Folktandvården är planerad att vara klar till september 2022.
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Områdets area är cirka 20 000 m2
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 930 kvm på en tomt på 3500 kvm. Kommer att innehålla tillagningskök.
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Renovering av dagcenter i Jönköping
Avser omfattande renovering av ytskikt och anpassning av befintliga rum och därtill installationsarbeten. Byte av spillvattenledningar. Nya utrymmen för personalrum och omklädning.
Nybyggnad av hotell i Jönköping
Avser nybyggnad av motell.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola Skola: 1559792
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Ny- och ombyggnad av kontor och lager i Torsvik, Jönköping
Avser nya kontorslokaler och lagerlokaler samt infrastruktur vid kraftvärmeverket i Torsvik. Avser även vissa ombyggnationer av befintliga kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med totalt 8 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Avser nybyggnad av hem för vård eller boende (HVB) med 8 boendeplatser, gemensamhetsutrymmen samt personalrum. Komplementbyggnad och utemiljö.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Avser ombyggnad av café, reception och matsal. Tillbyggnad av balkonger och uteplats. samt ett fläktrum på taket. I källaren kommer att byggas toalett och dusch.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Planer för om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Habo
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Nybyggnad för husbilsförsäljning, Jönköping
Avser nybyggnad av lokal för försäljning av husbilar. Lokalen kommer att kontor, utställningshall, lager och tvätthall.
Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av verksamhetslokal i Jönköping
Avser ombyggnad av verksamhetslokaler för Daglig verksamhet Linden Hus 39 . BTA Plan 1: 693 m2 BTA Plan 2: 938,6 m2 BTY Entreprenad: 1638 m3
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av rehabbassäng i Gnosjö
Avser nybyggnad av rehabbassäng 12,5 x7,5 m samt en relax avdelning, omklädningsrum. Golvet kommer att vara höj och sänkbart.
Nybyggnad av flerbostadshus samt kallbadhus och restaurang i Jönköping
Planer finns för flerbostadshus med 600-700 lägenheter. Kallbadhuset ska byggas rakt ut i Vättern i ravinen till vänster om det så kallade Ormhuset. Det nya kallbadhuset ska ha en förbindelse till ett torg där det ska finnas ett kafé och en restaurang.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av Stensåkra Chark i Vetlanda. Tillbyggnad med 600 km2 produktionslokal, 265 km2 kontor och matsal. 2 nya kylrum ca 100 km2.
Nybyggnad av padelhall i Tollstorp, Gnosjö
Avser nybyggnad av padelhall, med 10 meter till taknock. Stålstomme, Sandwichelement, självbärande takplåt.
Nybyggnad av personallokal vid reningsverk i Gislaved
Avser nybyggnad av personallokaler vid reningsverket i Gislaved.
Nybyggnad av padelbana i industri, Jönköping
Avser nybyggnad av padelbana i industri.
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Avser nybyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av vandrarhem i Vaggeryd
Planer för ombyggnad av vandrarhem till funktionsanpassning.
Nybyggnad av aktivitetshall i Nässjö
Avser nybyggnad av aktivitetshall.
Ombyggnad av sjukhusbyggnad i Skillingaryd
Avser ombyggnad av befintlig sjukhusbyggnad till hundanläggning.
Om- och tillbyggnad av skola i Aneby
Avser om- och tillbyggnad av fyra klassrum , fyra grupprum och entré vid Vireda skola.
Ombyggnad av Sävsjö Skyttecenter, Sävsjö
Avser ombyggnad i del av Sävsjö skyttecenter till allaktivitetshus. Två idrottshallar samt ett entresolplan. Idrottshallarna ska användas t ex till innebandy, gruppträning, hinderbana, pickleball, gymnastik, volleyboll, basket och badminton för både barn och vuxna.
Tillbyggnad av tennishall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Om- och tillbyggnad av familjecentral i Gnosjö
Avser om- och tillbyggnad för verksamheterna distriktssköterskemottagningen, kvinnomottagningen, öppen förskola, barnavårdscentralen och administration. Verksamheterna samordnas och benämns familjecentral. Familjecentralen kommer att uppföras vid kommunens vårdcentral. Yta 600-650 kvm.
Renovering av koppartak, takfot och avvattning vid Hjälmseryds nya kyrka
Renovering av koppartak, takfot och avvattning på långhuset.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Nyttor och vikten av centrala stationslägen.
Projektet avser att ta fram ett samlat kunskapsunderlag som klarlägger nyttor och vikten av centrala stationslägen vid byggandet av nya stambanor. Götalandsbaneorganisationen drivs av kommunerna Jönköping, Linköping, Borås och Göteborg.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler i Nässjö
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av garage och installation av solceller.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Tillbyggnad av vårdcentral i Jönköping
Avser tillbyggnad av lokal för vårdcentral.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.
Tillbyggnad av personallokal i Aneby
Avser tillbyggnad av personal- och kontorslokal.
Nybyggnad av padelhall på Bredtorps IP, Tranås
Avser nybyggnad av padelhall med åtta banor och ett gym vid Bredstorps IP i Tranås.
Ombyggnad av vandrarhem i Habo
Avser ändrad användning från enbostadshus till gästboende med 11 övernattningsrum samt fasadändring.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Invändig renovering av Kyrka
Avser invändig renovering Lekaryds kyrka. Målning av väggar och kyrkbänkar. Rengöring av antikvarier, Rengöring av tak.
Fönsterbyte på skola i Jönköping
Avser fönsterbyte och fönstermålning på skolbyggnad, Hus 1 Tenhultsskolan.
Installation av solceller på tak, Nässjö
Avser installation av solceller på tre tak, Nässjö Affärsverk AB, Entreprenadavdelning, Anneforsvägen 62 Bodafors Avloppsreningsverk Citynätet i Nässjö AB, Södra Bangatan 4.
Nybyggnad av padelbana i Sävsjö
Avser nybyggnad av padelbana utomhus med tak.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Avser tvättning av väggar. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av LSS boende l i Habo
Tillbyggnad av ca 30m2 boende yta. En ny innervägg med dörr i bef entre. 4 nya P-platser. Sopkärls inklädnad.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Invändigt- och utvändigt underhåll av samlingslokal i Jönköping
Renovering av tak och fönster. Avser att bedriva kultur och ungdomsverksamhet i lokalen och i samband med det vill man utföra energisparande åtgärder på byggnaden och invändig renovering av golv m.m.
RFI om fastighetsnät tjänster i Jönköping
Projektet avser att Jönköping Energi ska få information om marknadens allmänna synpunkter och reflektioner inför et eventuell upphandling av tjänster relaterade till fastighetsnäts utveckling.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser tillbyggnad av skärmtak ca 200 kvm samt flytt av yttervägg.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Nybyggnad av maskinhall i Vetlanda
Avser byggnation av maskinhall.
Fasadrenovering av torn vid kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning 1 250 000 . Renovering av tornfasad.
Renovering av skiffertak av kyrka i Jönköping
Invändig rengöring av väggar och tak samt bättringsmålning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Tillbyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Luftrening som tjänst , Värnamo kommun
Varumärkesskyddad under varumärket ”Genano ren luft som tjänst®. Avtalstiden är nio månader med möjlighet till ytterligare förlängningar, minimum en månad per förlängning, dock maximalt upp till nio månaders förlängning.
Tillbyggnad av teknikrum i Gislaved
Avser tillbyggnad av teknikrum för elproduktion mellan två pannhusbyggnader.
Om- och tillbyggnad av personalrum i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av personalrum mm.Installationer av VVS och el/tele/data i nya delar samt komplettering i bef. delar. Ny ventilation.
Ombyggnad av vandrarhem i Habo
Avser ändrad användning från enbostadshus till gästboende med 6 övernattningsrum samt fasadändring. Upphandlas tillsammans med Id 1539446
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Värnamo
Avser ändrad användning till tandklinik.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till padelverksamhet).
Omläggning och tjärning av spåntak Frinnaryd kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av torntakets nedre del på Kävsjö kyrka
Renovering av torntakets nedre del,
Nybyggnad av reception i Mullsjö
Rivning och nybyggnad av reception.
Rivning av carport i Jönköping
Rivningslov för rivning av carport.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gislaved
Rivningslov samt bygglov för servicebyggnad och ställplatser.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av butik i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för mobil livsmedelsbutik.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för fasad- och planändring samt ändrad användning av industribyggnad till padelanläggning.
Utvändigt underhåll av skolkök i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring (installera dörrar), ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad (till skolmatsal med kök).
Nybyggnad av garage i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av garage samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell- och restaurang till kontor, till och med 2025-12-31.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfäligt bygglov för skolpaviljong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.