Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (16)
Gislaved (2)
Gnosjö (2)
Habo (3)
Mullsjö (2)
Nässjö (5)
Sävsjö (4)
Tranås (3)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (11)
Värnamo (15)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-6, ca 600 elever, samt idrottshall avser även tillagningskök och administrationslokaler. Byggs enligt miljöklass Silver. Installeras solceller på taket.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-6 skola, den gamla Hjortsjöskolan kommer att rivas innan byggnation av och en ny skola.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Värnamo
Planer finns för nybyggnation av ett habiliteringscentrum i Värnamo. Tanken är att det ska byggas där det i nuläget är en fotbollsplan strax väster om Värnamo Sjukhus.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Ombyggnad av storkök i Eksjö
Objektet är en befintlig militärrestaurang innehållande storkök och restaurang beläget i en egen fristående byggnad. I dag är byggnaden sliten och inte energieffektiv och ska därför genomgå en ombyggnation och underhållas för en 30-årig livstidsförlängning gällande byggnad och installationer. Byggnadsarean är ca 2150 m² exkl. lastkaj. Byggnaden består av tre plan, källarplan med mindre del för installationer och större del som installationskrypgrund. Bottenplan innehåller tillagningskök och restaurang. Plan 2 är ett mindre plan som i dag innehåller fläktrum och personallokaler men som ska byggas om till enbart teknikutrymmen.
Nybyggnad av varuhus i Värnamo
Objektet är beläget i kvarteret Kalkstenen 3 i Värnamo, i anslutning till Riksväg 52/56/57. Projektet avser nybyggnad av handelshus för detaljhandel. Byggnaden utförs i ett plan samt med entresolplan för teknikutrymmen. Butiken omfattar 3000 kvm BYA och uppförs för Jula.
Tillbyggnad och lokalanpassning av gymnasieskola i Vetlanda
Entreprenaden omfattar en tillbyggnation av Njudungsgymnasiet i två plan med fläktrum placerat på tak, totalt cirka 1 600 m2 BTA. Tillbyggnaden ska inrymma undervisningslokaler i form av klassrum och grupprum, samt lärararbetsplatser, toaletter och kommunikationsytor. I delar som tillbyggnaden ansluter emot görs även en ombyggnation/renovering av befintliga lokaler, ca 1 200 m2.
Ombyggnad till gymnasieskola i centrala Jönköping
Avser ombyggnad och anpassning för skolverksamhet i ämbetsbyggnaden fd Göta Hovrätt. Entreprenaden innefattar byte av tak, teknisk upprustning, anpassning till dagens tillgänglighets- och brand-krav samt ombyggnation av planlösning. BTA ca 1250kvm. Samt restaurering och återställande av södra delen av Hovrättsparken till 1876-års utformning.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönköping
Avser en till- och ombyggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Nybyggnad av stall och ridhus Huskvarna
Planer för nybyggnad av stall med 40 platser samt ridhus. Rivning av gamla stallet. Byggnationen indelas i två faser. Först byggs det nya stallet och det gamla rivs, följt av byggnationen av det nya ridhuset i den andra fasen. Klart våren 2026.
Ombyggnad och renovering av skola i Ekenässjön
Avser renovering av Ekenässjöns skola som är en F-6 skola för 200 elever. I projektet ingår även viss renovering av skolans idrottshall.
Renovering av yttertak på skola i Jönköping
Avser renovering av skiffertak på Torpaskolan i Jönköping
Utbyte av kylanläggning mm i ishall i Gislaved
Avser utbyte av kylanläggning vid Gislerinken.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Installation av solpaneler, byte av tak.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus (hissinstallation, ändring av fasad, bärande konstruktion, trappor, skärmtak samt planlösning).
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vårdhem i Vetlanda
Ansökan om bygglov för lss boende.
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Byte av kylsystem och ombyggnad av ispist i Talavidshallen, Rydaholm
Befintligt kylsystem inklusive container ska ersättas med nytt kylsystem i ny container med syfte att betjäna anläggningens ispist med kyla. Befintlig ispist ska byggas om och förses med delvis nytt köldbärarsystem. Systemen ska förses med egna styr- och övervakningssystem för samtliga ingående funktioners drift.
Lokalanpassning av Trafikverkets lokaler i Nässjö
Avser ombyggnation av Trafikverkets lokaler i Nässjö.
Renovering av förskola i Vaggeryd
Avser renovering av väggar, golv och ventilation vid förskolan Nyckelpigan, Vaggeryd.
Ombyggad till lokal för daglig verksamhet i Nässjö
Avser ombyggnad av befintliga förskolan Tallbacken till lokal för daglig verksamhet i Nässjö.
Ombyggnad av lokal till utbildningslokal i Habo, Jönköping, etapp 1
Avser ombyggnad av lokal till utbildningslokaler.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal för affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus (ny takterass pl 1).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Tak- och fasadrenovering på Tingshagen 1 i Eksjö
Entreprenaden omfattar tak- och fasadrenovering samt byte markiser med option på montering av energiglas på fönster invändigt.
Omläggning av skiffertak på Hus 29 på Höglandssjukhuset i Eksjö
Projektet avser omläggning av skiffertak, tvätta det gamla skiffret och lägga tillbaka det på hus 29 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Utbyte av ventilationsaggregat mm vid vårdcentral i Värnamo
Utbyte/ombyggnad/injustering/uppkoppling av ventilationsaggregat i vårdcentralen Bra Liv Vråen samt apotek i kvarter Härfågeln 1 i Värnamo.
Ombyggnad av konstgräsplan i Sävsjö
Avser ombyggnad av konstgräsplan vid Hofgårdsvallen, Sävsjö
Upprustning av Smålandsleden, Jönköping
Uppdraget avser upprustning av vandringsleden Smålandsleden. Upphandlingen är uppdelad i två delområden. Delområde 1 avser byggnation av spång, toaletter, bänkar, grillplats, vindskydd och fysisk led för Smålandsleden. Delområde 2 avser leverans och montering av skyltar för Smålandleden.
Takbyte på fastighet i Eksjö
Avser takbyte samt byte av takfönster på fastigheten Juventum.
Byte av ventilationsaggregat i kontor i Nässjö
Ventilation och komfortkyla ska uppgraderas i en del av befintlig byggnad på Tullgatan 2 i Nässjö. Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat LA01 med kylmaskin, inklusive tillhörande arbeten.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av paviljong.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser ändrad användning från gymlokal till kontor.
Fasadrenovering på Hus 45 på Höglandssjukhuset i Eksjö
Entreprenaden omfattar fasadrenovering och tilläggsisolering av hus 45 inom Höglandssjukhuset, Eksjö.
Renovering av asfaltsytor i Jönköping
Avser renovering av asfaltsytor vid Grästorpsskolan och Grankullens förskola 1 och Ejdervägen 5 i Jönköpings kommun.
Byte av sargsystem i Talavidshallen, Rydaholm
Projektet avser att på totalentreprenad låta installera nytt sargsystem i anläggningen Talavidshallen, Rydaholm.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning av kontor, installation av hiss.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning. Omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av affärs- och kontorshus samt ändrad planlösning.
Om- och tillbyggnad av passerkontroll och inbrottslarmsystem, Pigalle AB i Nässjö
Entreprenaden avser modernisering av befintligt Passerkontroll och inbrottslarmssystem.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Vetlanda
Avser byte och ommålning av fasad på butik.
Ombyggnad av samlingslokal i Värnamo
Ändrad användning från bostad till samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av skola,. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av förskola med personalutrymmen.
Byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira i Jönköping
Avser byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira. Omfattning: Komplett styrsystem för övermaskineri till två scener. Teater: 39 lingångar, 3 ljusbryggor, Proceniebrygga Konsertsal: 6 lingångar, 6 ljustrossar, 3 högtalarlyftar, 4 akustikskärmar Eventuellt sidoanbud: Styrning mobilt system 4 winschar, 2 st Automatiserade scenvagnar
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Gnosjö
Utvändig ändring livsmedelsbutik.
Rivning av musiksal i Värnamo, etapp 1
Rivning av äldre musiksal och idrottshall.
Rivning av skola i Vetlanda
Avser rivning av skolbyggnad. Bottenplattan sparas till nybyggnad av skolbyggnad. På ID 2415663
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändring av ventilation.
Nytt styrsystem för vattenrening i simhall i Vetlanda
Avser nytt styrsystem för vattenrening, Vetlanda badhus och Myresjö simhall.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Invändig ombyggnation samt fasadändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eksjö
Ändring av konstruktion och va.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser byte av fasad på affärs- och kontorshus.
Flytt av moduler till skola i Eksjö
Eksjö Kommunfastigheter AB ska på totalentreprenad utföra flytt av 10 moduler från Furulundsskolan i Mariannelund till Höredaskolan i Höreda. Befintligt tak ska deponeras och ersättas av ett nytt sadeltak. Befintlig grund kan om möjligt flyttas med och återbrukas.
Återställning efter vattenskada på skola i Nässjö
Avser att i helhet återställa skadade delar av källarvåningen på Brinells högstadium (Hus 02) efter en vattenskada som består av undervisningssalar, personalutrymmen, grupprum, teknikutrymmen samt allmänna utrymmen.
Utvändigt underhåll av kiosk i Uddebo
Utvändig ändring, byte av tak.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utbyggnad och ombyggnad av campingsplatser på Isaberg, Gislaved kommun
Avser utbyggnad och ombyggnad av campingplatser till Stiftelsen Isaberg.
Fönsterbyte samt renovering av fasad på Sävsjö Skyttecenter, Sävsjö
Entreprenaden avser byte av fönster samt till detta kompletterande arbete in- och utvändigt på Sävsjö Skyttecenters lokal på Odengatan 13 Sävsjö. Entreprenaden innefattar även renovering och målning av yttre fasad.
Rivning och nybyggnad av toaletter i Jönjöping
Avser två nya toalettbyggnader samt rivning av befintliga. Toalettbyggnaderna ska uppföras på följande platser: • nationalparkens huvudentré • sekundärentré Östra Rockne
Utvändig målning av Fornminnesgården i Eksjö
Avser utvändig målning av byggnadsminnesförklarad byggnad.
Utvändig målning av fönster vid skola i Eksjö
Entreprenaden omfattar utvändig underhållsmålning av fönster på fasad söder/norr/öster Hus B.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sävsjö
Ansökan om bygglov för fasadförändring.
Ombyggnad av konferenslokal i Jönköping
Tillbyggnad av ekonomibyggnad inreda delar av plan 2 som en konferens/kontorsvåning.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser utvändig ändring av en gångbrygga.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Värnamo
Utvändig ändring av fasadfärg.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Tillbyggnad av restaurang. Byggnaden har en inglasad servering som byggherren vill utöka. Den bef. serveringen ska monteras ner och byggas på nytt.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Utvändig ändring, rivning av befintliga fönster samt igensättning av fönster.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser installation/ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ny skyddsmatta till sporthallsgolv i Habo
Fritids- och Kulturförvaltningen i Habo kommun önskar få in anbud på 1st skyddsmatta för sporthallsgolv (inkl ev. förvaringsutrustning) för att skydda hallgolvet vid event utöver idrottsarrangemang.
Takbyte på Hagabodaskolan, hus 6 i Habo
Omfattar takbyte på Hagabodaskolan hus 6.
Målning av fönster på Östanåskolan i Eksjö
Omfattar utvändig underhållsmålning av fönster på fasad söder, norr och öster Hus B.
Målning av fönster vid Östanåskolan i Eksjö
Avser utvändig underhållsmålning av fönster på Östanåskolan Hus A, västra fasaden.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Anmälan om ändrad planlösning - ändrad användning av kontor till omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Anmälan om ändrad planlösning. Planen är att det ska dela av ett stort klassrum till två mindre.
Dränering av fotbollsplaner i Ljusseveka, Värnamo
Värnamo kommun ska på totalentreprenad låta utföra dränering respektive slitsdränering av fotbollsplaner på Ljusseveka, Värnamo. Dränering ska utföras på Ljusseveka plan 4, slitsdränering ska utföras på Ljusseveka plan 2 och 3.
Nya passagegrindar till simhall i Värnamo
Två grindar, en ut-/ och en inpassering där båda ska vara handikappanpassade bestående av automatiska grindar (en vänster-, en mellan- och en högerenhet). Vid strömbortfall och brandlarm ska grindarna öppnas automatiskt. Montering, demontering (av befintlig passagesystem) samt installation ska ingå.
Installation av ridåvägg i sporthall i Vetlanda
Avser ridåvägg till Norrgårdshallen.
Målning av fasad, Bondtorps Kyrka
Avser rödfärgning av fasad.
Tjärning av spåntak Bondtorps Kyrka
Avser tjärning av spåntak på Bondtorps kyrka,
Utvändig renovering av Sandhems kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster under sommaren 2024. Kostnad mindre än 1 mkr.
Utvändig renovering av Bjurbäcks kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fönster under sommaren 2024. Kostnad mindre än 1 mkr.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
En mindre ändring av planlösning i affärs- och kontorshus samt ändring i brandskydd.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Kommer att ta bort ett fönster och sätta panel.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser ändrad användning av butik och kontor.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).