Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (6)
Gislaved (8)
Gnosjö (1)
Habo (4)
Mullsjö (0)
Nässjö (4)
Sävsjö (4)
Tranås (4)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (6)
Värnamo (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 500 elever. Upphandlas tillsammans med . 1636458, 1033873,
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Nybyggnad av grundskola i Tranås
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola för ca 420 elever samt särskola med ca 45 elever. Rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Avser nybyggnad av skola för årskurs F-6, ca 400 elever, samt idrottshall.
Om- och tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av lager i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av kontorslokaler på Kjellbergsgatan 3, kvarteret Vågskålen 7. Samt nybyggnad av lager på Industrigatan 25, kvarteret Ändamålet 2.
Nybyggnad av idrottsskola, gym, hotell mm på Elmiaområdet i Jönköping
Projektet och anläggningen avser att skapa ett landmärke för sport och hälsa – en högdel på 16 våningar och en lägre del med tre torn. Anläggningen är tänkt att byggas hållbart i trä och ska bland annat innehålla lokaler för idrott, gym, hälsa, hotell, konferens- och utbildningslokaler och bowling. Bredvid anläggningen skall Prolympia idrottsskola ligga. Skolan, som drivs av Prolympia, innehåller klasser från förskoleklass till åk 9 och kommer rymma 630 elever.
Nybyggnad av kontor på Södra Stigamo i Vaggeryd
Avser nybyggnad av huvudkontor åt Sesol AB och Sekraft på Södra Stigamo i Vaggeryd. Fastigheten har namngetts till The Park och kommer husera över 400 kontorsplatser. Fastigheten utrustas även med centrallager och kommer även inhysa egen restaurang, padelbanor, och idrottshall. Projektet kommer miljöcertifieras med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Nybyggnad av skola, Värnamo
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av 4-6 skola. Rivning: Id 1351441 Upphandlas med: 1033873, 1605129
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Hestra
Planer finns för nybyggnad av aktivitetscenter i anslutning till anläggningen.
Nybyggnad av kontor Gränna Hamn
Planer finns för nybyggnad av kontorshus. Uppdraget består i att analysera omgivning och presentera en tänkt placering (skiss) av hamnbyggnad som överensstämmer med omkringliggande miljö.
Nybyggnad av kontor/verkstad i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor med verkstad, butik samt uppställningsyta.
Nybyggnad av skola och kontorsbyggnad i Jönköping
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av en ny grundsärskola på tomten. Den kommer även innehålla nya lokaler för praktiska och estetiska ämnen. vid Rosenlundsskolan. Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs F-6 och 30 platser i årskurs 7-9. Detaljplan ska tas fram . Ett förslag ska arbetas fram och lämnas till politiken.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129,
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd för ca 120 barn. Förskolan planeras i två plan med storkök på våning 2, Norra Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av förskola i Gislaved
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Gislaved.
Nybyggnad av idrottshall i Vetlanda
Planer finns för nybyggnation av idrottshall där utegymmet idag ligger, bredvid Hasses Sportcenter. Detta för att skolorna i Vetlanda behöver en större idrottshall för att alla elever ska få de idrottstimmar som finns på schemat när Mogärdehallen rivs.
Nybyggnad av handels- eller centrumverksamhet i Kortebo, Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet och centrumverksamhet. Med planens genomförande innebär det även att befintlig panncentral kommer att rivas.
Modulbyggnader för vårdcentral i Skillingaryd
Avser modulbyggnad som kommer att placeras som ersättningslokal för vårdcentralen i Skillingaryd. Lokalerna omfattar förslagsvis en 2-plansbyggnad och en anslutande 1-plansbyggnad i vinkel med en förbindelsegång. BTA ca 7062 kvm. Mark ägs av Vaggeryds kommun och iordningsställs av kommunen. Hyrestid 2 år.
Nybyggnad av visningshall i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en av Europas största showroom för tunga fordon och släp. Anläggningen kommer ligga strax norr om travbanan utmed E4 och kommer även omfattas av verkstad, tvätthall, lager och kontor.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser nybyggnad av F-6 skola i 4 våningar samt en under mark för skyddsrum, vid Kålgården. Förskola Id 1618161 Sporthall Id: 1618157
Om och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad i två plan med klassrum, grupprum samt trapphus med hiss. Renovering och ombyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Kulturhistorisk utredning av byggnad i Jönköping
Jönköpings kommun är intresserad av att köpa fasigheten Norrahammar 47:1 men en utredningen krävs för att klargöra förutsättningar för framtida åtgärder.
Nybyggnad av verksamheter, handel, kontor m.m.
Planen medger nybyggnad av verksamheter, skrymmande handel, kontor och drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Tidigt skede. Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av idrottsplats i Gislaved
Nybyggnad av sportcenter, cafe, lägenhetshotell.
Ombyggnad av Sävsjö ishall
Avser byte av ispist, kylanläggning, sarg och avfuktare i Sävsjö ishall.
Till- och ombyggnad av kök, restaurang och konferensrum, Stiftelsen Isabergstoppen
Projektet avser till- och ombyggnad av kök, restaurang och konferensrum, samt tillhörande markarbeten vid Höganloft Isaberg.
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Avser nybyggnad av affärshus/butik.
Till- och ombyggnad av sänghiss och utegård i Eksjö
Avser tillbyggnad av sänghiss samt ombyggnadsåtgärder i anslutning av hissanslutning i varje våningsplan. Ombyggnad av markyta för inbyggd rastgård för patienter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Burserud
Avser om- och tillbyggnad av förskola, Burserud Gislaved.
Nybyggnad av gymanläggning i Jönköping
Planer för nybyggnad av idrottsanläggning/gym samt mur och plank , anordnande av parkeringsplatser.
Renovering av skola i Broaryd, Gislaved
Avser omfattande renoveringsåtgärder på Klockargårdskolan där fuktpåverkat material måste bytas ut. Bland annat kommer allt innergolv och syll att bytas ut. Skolan ligger på en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå. Fuktproblemen i skolan beror främst på marktillskjutande fukt och ett eftersatt underhåll av dränering. En ny dränering kommer att göras runt hela skolan för att leda bort fukten.
Om- och Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad med invändig renovering av skolbyggnad samt tillbyggnad för ny entré. Ombyggnad av förskola till skollokaler för grundskola. Landsjöskolan, Jönköping
Nybyggnad av förråd, utbildningslokaler och rangerytor i Eksjö, K0154.170
Projektet avser nybyggnad av ouppvärmd förråd 1000 kvm, utbildningslokaler 90 m² samt ca 2 000 m² rangerytor.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Tillbyggnad av förskola i Aneby, Jönköpings kommun
Avser tillbyggnad med kapprum och teknikrum samt inredning av nytt mottagningskök i befintlig paviljong.
Ombyggnad av kök vid skola, Vetlanda
Avser helrenovering av kök vid Kvillsfors skola samt tillbyggnad med 18 kvm . Nytt ventilationsaggregat och nya kanaler ska installeras.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Habo
Avser om- och tillbyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök vid Hagabodaskolan. Option: på Matsal 126 och 127. Gäller ytskikt såsom måln väggar och akustikmatta. i 127 också 2st fönster och undertak. Id: 2210668
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Habo
Avser Option: på Matsal 126 och 127. Gäller ytskikt såsom måln väggar och akustikmatta. i 127 också 2st fönster och undertak. Om- och tillbyggnad: 2194920
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området VVS. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad med padelhall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Tranås
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 2
Planer för renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 2 renoveras resterande lokaler förutom markplanet, som utförs i första etappen. Etapp 1 finns på projektid: 2112562.
Avser byggnation av ny skolidrottsplats i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av skolidrottsplats vid Nordinskolan i Smålandsstenar.
Ombyggnad av lokal i Värnamo
Avser ombyggnad av lokal till kontorslokaler, 167 kvm , beläget i ”Vita Villan” i Gummifabriken.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Uppförande av paviljong för BUP, Länssjukhuset Ryhov
Avser projektering och uppförande av nytillverkad, flyttbar paviljong som kall hyras av Region Jönköpings län under 10 år. Paviljongen uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Paviljongen kommer att byggas med koppling till befintlig byggnad By A1 i båda plan.
Ombyggnad av byggnader i Skillingaryd
Avser ombyggnad av en befintlig sjukstuga till utbildnings-, kontor-, och hygienutrymmen.
Om- och tillbyggnad av Kommunförrådet i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av Kommunförrådet med en ny matsal på ca 61 kvm.
Tak- och fönsterbyte m.m vid skola i Eksjö
Avser option från projektnummer 2177544. Avser takbyte och takfönsterbyte vid Linnéskolan.
Ändrad användning av bilanläggning till träningslokal i Vaggeryd
Avser ombyggnad av föredetta bilanläggning till träningslokal på Hammarvägen i Vaggeryd.
Uppförande av paviljong för Folktandvården i Värnamo
Objektet avser hyra inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Beräknad uppställningstid är 7 år eller mer. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 335 m2 som ska anpassas för Folktandvårdens behov.
Invändig renovering av skola Nässjö
Avser renovering av lokaler , nytt fläktrum, ny ventilation i delar av skolan. Option på att byta sportgolv, och måla om i befintlig gymnastiksal.
Rivning av sjukhus i Eksjö
Rivningslov för hus 15 på höglandssjukhuset.
Rivning av 2 byggnader i Lekeryd, Jönköpings kommun
Avser rivning av paviljong vid Lekerydsskolan och byggnad kallad "prästgård" med efterföljande markåterställan i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:2
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Installation av solcellsanläggning vid skola, Habo
Avser installation av solcellsanläggning på Fagerhults skola på adressen Voltvägen 3 och Hagabodaskolan Hus 5 (Högstadiebyggnaden) på adressen Nygatan 7 i Habo.
Utvändig renovering av fasad vid Almesåkra Kyrka Nässjö
Avser utvändig renovering av fasad som ska kalkas och målas.
Installation av hiss Jönköping University
Avser montage av ny hiss 4 hus 1 samt demontering, borttransport av befintligt hiss, Jönköping University
Tillbyggnad av butikslokal i Habo
Avser till- och ombyggnad av befintlig butik med nytt lagerrum och ny lastbrygga. Butiken ligger centralt i Habo.
Byte av belysning vid elljusspår i Sävsjö
Avser ny belysning vid elljusspår vid Sävsjö och Vrigstad.
Ombyggnad av butik i Värnamo
Bygglov sökt för nybyggnad av skärmtak och plank, ny port och dörr, ändrad användning från lager till butik, samt rivning.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Jönköping
Ombyggnad av idrottshall med golfsimulator.
Målning av lanternin Svenarums kyrka
Avser målning av lanternin, Svenarum Kyrka
Tjärning av spåntak Kumlaby Kyrka
Avser tjärning av spåntak
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser Liten tillbyggnad på hotell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).