Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (15)
Gislaved (3)
Gnosjö (4)
Habo (12)
Mullsjö (2)
Nässjö (10)
Sävsjö (5)
Tranås (11)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (20)
Värnamo (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 191 st.

Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler cirka 13284 kvm BTA, teknikrum under mark. samt restaurang och lounge byggs i bottenplan. Kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University. Planen var tidigare parkeringsgarage under mark men har utgått.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Avser ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Avser nyyggnad av 2-parallellig F-6 skola (beräknad för c:a 350 elever) och en förskola med sex avdelningar samt ett tillagningskök. Upphandlas i option med Id 1538829 Idrottshall: 1646951
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorshus Kv Övertaget,Skeppsbron i Jönköping.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av Kontor-,konferensverksamhet i Jönköping
Planen avser att möjliggöra en ny märkesbyggnad för kontor-, konferens- och övrig centrumverksamhet inom kvarteret Hälsan.
Nybyggnad av simhall i Jönköping
Tidiga planer på ett nytt simhall i Jönköping. 50-metersbassäng med bredd för 10 banor, En motionsbassäng med måtten 25 x 25 m tillkommer.
Nybyggnad av Rörviksskolan i Sävsjö
Avser nybyggnad av F-9 skola i två våningar med ca 250 elever samt tillagningskök för 400 portioner. Kommer att upphandlas tillsammans med Rivning av befintlig byggnad. Id: 2025476. Sporthallen kommer inte att beröras.
Nybyggnad av skola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 3
Avser nybyggnad av skola F-6 för 525 elever samt en halvstor sporthall. Etapp 1 och 2 finns på projektid: 1024654 och 2093565.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av gymnasieskola i Tranås
Planer finns för en ny gymnasieskola i 1-2 huskroppar, 2-3 våningar och 5000-6000 kvm.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av kontor samt parkeringshus på 3000 kvm.
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Projektet avser rivning och tillbyggnad av befintlig byggnad. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Nybyggnad av handelscentrum Kärnekulla, Habo
Avser nybyggnad av handelscentrum, Kärnekulla Habo.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler. Avser även ny putsfasad samt ett nytt teknikrum.
Nybyggnad av skola och förskola i Habo
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola för ca 525 elever samt förskola med 6 avdelningar. Kommer även att byggas idrottshall och tillagningskök. Upphandlas i optionn Id: 1559792
Nybyggnad av simhall eller bassängyta i Värnamo
Tidigt skede, Planer finns för nybyggnad av simhall.
Nybyggnad av bostäder och förskola, Bränninge, Habo
Ny detaljplan att planlägga marken för bostadsändamål, skola och förskola.
Nybyggnad av grundskola i Norraby, Tranås
Planer för nybyggnad av skola för årskurs F-6, ca 400 elever, samt idrottshall.
Nybyggnad av idrottslokal/sporthall i Habo
Avser nybyggnad av idrottslokal/sporthall för intilliggande F-6 skola. Hallen kommer at ha en publikkapacitet av 1000 personer. Skola: 1559792
Nybyggnad av skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av F-3 skola med 8 nya klassrum samt grupprum. Ombyggnad av skolsköterska lokal och personalrum i befintlig byggnad.
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Nybyggnad av kyrka i Jönköping
Planer finns för nybyggnation av kyrka samt ett mindre café.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd Norra Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad tidsbegränsad skola i Vaggeryd
Projektet avser nybyggnad av tidsbegränsad F-3 skola med tillagningskök och matsal för totalt 200 elever.
Nybyggnad av förskola i Kortebo, Jönköping, etapp 2
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar och plats för 120 barn. Etapp 1 och 3 finns på projektid: 1024654 och 2093563
Nybyggnad av förskola ,Hillerstorp
Avser nybyggnad av förskola, med 8 avdelningar för ca 120-140 barn. Det kommer att bli tre hus som är sammanbyggda med passage, i mitten kommer ett tillagningskök att byggas.
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Planer för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av förskola i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av förskola vid Melavägens förlängning. Förskolan kommer att byggas med 6 avdelningar för ca 100 barn.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser nybyggnad av F-6 skola i 4 våningar samt en under mark för skyddsrum, vid Kålgården. Förskola Id 1618161 Sporthall Id: 1618157
Nybyggnad av lägenhetshotell i Gnosjö
Avser nybyggnad av lägenhetshotell med självhushåll.
Nybyggnad av förskola i Tenhult
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Hok, Vaggeryd
Uppförande av en ny förskola med 4 avdelning samt kök och personalrum.
Ny- och ombyggnad av skola, Bottnaryd
Planer finns för ny- och ombyggnad av F-3 skola innehållande tillagningskök samt nybyggnad av idrottsbyggnad, ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Kvarnarp, Eksjö. Byggnaden kommer vara i två plan med personalutrymmen på plan 2.
Ny- och ombyggnad av kontor och lager i Torsvik, Jönköping
Avser nya kontorslokaler och lagerlokaler samt infrastruktur vid kraftvärmeverket i Torsvik. Avser även vissa ombyggnationer av befintliga kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av en förskola i 2 våningar, 6 avdelningar med plats för 90 barn.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Nybyggnad av lokaler för djurvård och undervisning i Tenhult, Jönköping
Avser nybyggnad av två stycken byggnader för djurvård och undervisning för Tenhults naturbruksgymnasium samt tillhörande markarbeten. BTA ca 500kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Planer för om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Tidigt skede. Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Habo
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Nybyggnad för husbilsförsäljning, Jönköping
Avser nybyggnad av lokal för försäljning av husbilar. Lokalen kommer att kontor, utställningshall, lager och tvätthall.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Avser ombyggnad och renovering av lokaler för låg och mellanstadiet vid Hjortsjöskolan.
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Nässjö
Avser tillbyggnad i 2 plan vilken ansluts till befintlig del. Ny garage/förrådsbyggnad. Samt ombyggnad av kök, befintlig NO-sal och hemkunskap till matsal. Viss ombyggnad av befintligt ventilationssystem och elsystem. Intilliggande fritidslokaler förses med bergvärme.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av hamburgerbar i Nässjö
Projektet avser nybyggnad av hamburgerbar.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av Stensåkra Chark i Vetlanda. Tillbyggnad med 600 km2 produktionslokal, 265 km2 kontor och matsal. 2 nya kylrum ca 100 km2.
Ombyggnad av skola i Mullsjö
Avser ombyggnation av Gunnarsboskolan, hus H i Mullsjö och omfattar bl.a installationer av ny ventilation, brand, vs, och el. Samt ombyggnation av befintliga klassrum, grupprum och andra invändiga lokaler och ett nytt fläktrum på vinden.
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Upphandlas tillsammans med nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Nybyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Nybyggnad av östra läktaren på fotbollsarena i Jönköping
Avser demontering/rivning samt återmontering (på annan plats) av befintlig läktare, nybyggnad av ståplatsläktare och servicedel, plank, markarbeten samt diverse anslutningar till övriga Stadsparksvallen i Jönköping. Arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 2:1-1602967 Etapp 3: 1602971
Tillbyggnad av tennishall i Gnosjö
Avser tillbyggnad av tennishall med två padelbanor, idrottshall samt två boulebanor.
Nybyggnad av affärshus i Vetlanda
Avser nybyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av idrottshall i Nässjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum vid tennishall, samt nytt sportgolv och tillskapande av gymnastikhall. Även byte av fasader, målning av plåttak byte av fjärrvärmeväxlare m söv, byte av befintligt luftbehandlingsaggregat, söv och hallvärme.
Ombyggnad av skollokaler m.m i Nässjö
Avser ombyggnad av befintliga skollokaler för att inrymma verksamheter för hemkunskap samt bild och musik. Rivning av berörda delar på skolgård. Komplettering av utevistelsedelar såsom fotbollsplan och basketplan. Samt utökning av P-platser för personbilar.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Avser renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Ombyggnad av röntgenlabb, Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av röntgenlabb med tillhörande biytor på röntgenmottagning i hus 07 plan 4 på Höglandsjukhuset Eksjö.
Ombyggnad av kök vid skola i Vetlanda
Avser ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, ca 250 portioner. samt tillbyggnad av ett fläktrum där nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Hyra av skolmoduler, Tranås
Avser leverans av nyckelfärdiga skolmoduler, ansluts mot befintlig skola. Omfattar skolplatser för ungefär 500 elever i årskurs F-6. Avtalstid 2021-08-16 - 2026-08-15.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Avser nybyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Avser takplacerad solcellsanläggning på 4 000 m2
Tillbyggnad av hotell i Mullsjö
Planer finns för tillbyggnad av ca 10-12 hotellrum. Eventuellt kan fler delar ingå i detta projekt.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av skola i Tranås
Avser underhållsarbete på tak och faasad.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser veterinärhus till kontor.
Ombyggnad av padelhall i Sävsjö
Avser ombyggnad av lagerhall till padelhall.
Ombyggnad av industri till padelhall i Jönköping
Avser ombyggnad av industri till padelhall.
Omläggning av tak på hall i Jönköping
Avser omläggning av tak på hall D, Elmia området i Jönköping
Renovering av tak på kyrka i Jönköping
Avser renovering av tak på Korskyrkan i Jönköping.
Takbyte och anläggande av solceller på livsmedelsbutik i Jönköping
Avser takbyte och anläggande av solceller på tak på Citygross i Jönköping.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Avser tillbyggnad av vårdlokal för gynhälsan.
Ombyggnad av lokal i Nässjö
Avser ombyggnad av lokal till ca 8 kontorsplatser. Verksamhetsanpassning.
Ny ventilation på skola i Vetalanda
Avser byte av befintligt ventilation mot ett till- och frånluftsystem. Även till-och frånluftsaggregat till köket skall bytas.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 1, deletapp 1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:2
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
RFI - Kameraserver och kameracentral för Höglandsförbundet
RFI avseende kameraserver och kameracentral. Informationen planeras att användas i 1-2 upphandlingar för Höglandsförbundet, Aneby kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och dess energi- och fastighetsbolag.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Tillbyggnad av uteservering m.m i Värnamo
Avser en uteservering, 98m² kallad etapp 1. Etapp 2 i ett senare skede, kan det eventuellt komma en tillbyggnad av vindfång för ny entré, skärmtak. Etapp 2 ingår ej i denna förfrågan.
Rivning av förskola i Vetlanda
Avser rivning av f.d. Tallbackens förskola i Vetlanda samt iordningställande av mark.
Tillbyggnad av förskola i Aneby
Avser tillbyggnad med en sammanbyggnad mellan avdelningar, samt mottagningskök.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Installation av solceller på kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Hyresgästanpassning av lokal.
Fasadrenovering av torn vid kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning 1 250 000 . Renovering av tornfasad.
Ombyggnad av Naturum vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser borttagning av befintlig frånluftsinstallation, installation av nytt luftbehandlingssystem samt ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till affärshus.
Ombyggnad av tennishall i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Anmälan om installation av ny ventilation.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i hotell- och restaurang.
Tillbyggnad av personallokal i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor och personalutrymme samt rivning av befintlig omklädning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.