Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kvartersmark för skola, bostäder mm i Gislaved
Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Områdets area är cirka 20 000 m2
Nybyggnad av hamburgerbar i Gislaved
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av personallokal vid reningsverk i Gislaved
Avser nybyggnad av personallokaler vid reningsverket i Gislaved.
Tillbyggnad av tennishall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Invändig underhåll av väggar och tak i Bankeryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats .Avser tvättning av väggar. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser tillbyggnad av skärmtak ca 200 kvm samt flytt av yttervägg.
Tillbyggnad av teknikrum i Gislaved
Avser tillbyggnad av teknikrum för elproduktion mellan två pannhusbyggnader.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga med uterum (inglasning av altan).
Nybyggnad av servicebyggnad i Gislaved
Rivningslov samt bygglov för servicebyggnad och ställplatser.
Nybyggnad av butik i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för mobil livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av kontor i Gislaved
Anmälan om ändring av takkonstruktion.
Ombyggnad av ateljé i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus till ateljé och utställningslokal.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokal samt uppförande av 3 skyltar.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad med kontor på befintlig industri.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Ändrad användning från tryckeri till livsmedelslokal (affär). Montering av utsugsventilation.
Renovering av fuktskador i torn och takfot, Gryteryds
Ändrad omfattning av projektet. Mindre renovering av fuktskador i tornet och takfot på Gislaveds kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Målning och rengörning av innertak i Bredaryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats Rengörning och målning av innertak. Uppskattad byggstart.
Renovering fasad och fönster av Anderstorps kyrka
Avser fönster och fasadrenovering.
Fönsterrenovering och översyn fasad, Öreryd Kyrka
Avser försterrenovering och översyn av fasad.
Renovering av fönster, Villstads kyrka
Åtgärder av renovering av fönster.
Tjärning av spåntak i Stengårdshults kyrka
Tjärning av spåntak på kyrka och klockstapel.
Åtgärder fasad på långhus, Villstads kyrka
Åtgärder av fasad på långhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.