Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus i Eksjö
Avser nybyggnad av affärshus.
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Nybyggnad av förskola i Eksjö
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i Kvarnarp, Eksjö. Byggnaden kommer vara i två plan med personalutrymmen på plan 2.
Byte av yttertaket på Vårdcentralen , Skillingaryd.
Avser byte av yttertak på vårdcentralen i Skillingaryd.
Utvändigt underhåll av hotell i Eksjö
Bygglov för utvändig ändring/fasadändring, Marklov för 2 st spa-bad, Bygglov för plank Vaxblekaren 13,12.
Om- och tillbyggnad av personalrum i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av personalrum mm.Installationer av VVS och el/tele/data i nya delar samt komplettering i bef. delar. Ny ventilation.
Ombyggnad av tennishall i Eksjö
Anmälan om ändrad användning från utställningshall till padelbana.
Ombyggnad av bensinstation i Eksjö
Anmälan om byte av oljeavskiljare för dagvatten, installation av spillplattor och byte av drivmedelsrör.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av garage och förråd samt rivning av befintligt förråd.
Tillbyggnad av klubbhus i Eksjö
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga, veranda.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lägenhet till affärslokal.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Uppförande av biogasstation.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring.
Ombyggnad av affärslokal. Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Utvändigt underhåll av skola i Eksjö
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Avser nybyggnad av garagebyggnad.
Takrenovering på museum i Eksjö
Avser byte av tak på Eksjö museum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.