Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Avser ombyggnad av kontor för Eksjöbostäder.
Ombyggnad av röntgenlabb, Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av röntgenlabb med tillhörande biytor på röntgenmottagning i hus 07 plan 4 på Höglandsjukhuset Eksjö.
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
RFI - Kameraserver och kameracentral för Höglandsförbundet
RFI avseende kameraserver och kameracentral. Informationen planeras att användas i 1-2 upphandlingar för Höglandsförbundet, Aneby kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och dess energi- och fastighetsbolag.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Ett permanent bygglov är sökt för barack.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Anmälan om va för nyinstallation av fettavskiljare.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan om ändring i konstruktion.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, uppehållsrum till behandlingsrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eksjö
Byglgov för utvändig ändring, portar i fasad mot norr.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar med kontor.
Nybyggnad av barack i Eksjö
Tidsbegränsat bygglov för container med träningsutrustning.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Bygglov för ny tankningsanläggning för tunga fordon.
Nybyggnad av carport i Eksjö
Bygglov för nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Eksjö
Bygglov för utvändig ändring, glastak över balkong.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, tidsbegränsat, från café till föreningslokal, samt från taxikontor till föreningslokal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.