Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Nybyggnad av kontor i Värnamo
Planer för nybyggnad av kontor, mur, skylt samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1610316
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Avser takplacerad solcellsanläggning på 4 000 m2
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser veterinärhus till kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solcellsanläggning på affärshus.
Nybyggnad av automatstation i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning ovanjord i container, samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av uteservering m.m i Värnamo
Avser tillbyggnad av uteservering, ca 98 kvm, vid Gummifabriken i Värnamo. Option: Vindfång för ny entré, skärmtak 17,5 kvm, utmed befintlig tegelfasad.
Ombyggnad av butik i Värnamo
Avser ändrad användning från industri till butik.
Tillbyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av hotell i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning samt skylt.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Anmälan om ändring av planlösning och brandskyddet.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av restaurang i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring, från gul till vit, samt skyltar.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av dagcenter i Värnamo
Avser ombyggnad för ändrad användning från kontor till dagligverksamhet inom lss.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser liten ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av lokal, Värnamo
Anmälan om ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.