Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 500 elever. Upphandlas tillsammans med . 1636458, 1033873, 1610330
Nybyggnad av verksamhet, detaljhandel, kontor mm i Värnamo
Planen syftar till att på fastigheten Kalkstenen 3 möjliggöra etablering av verksamhet med detaljhandel, kontor och verksamheter med begränsad påverkan på omgivningen. Fastigheten Kalkstenen 3 består av cirka ett hektar stort landområde.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planer för ombyggnad av högstadieskola.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Planer för ombyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av förskolan med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192, Id 1574464
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1574464, Id 1319043
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Avser takplacerad solcellsanläggning på 4 000 m2
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Tillbyggnad av uteservering m.m i Värnamo
Avser en uteservering, 98m² kallad etapp 1. Etapp 2 i ett senare skede, kan det eventuellt komma en tillbyggnad av vindfång för ny entré, skärmtak. Etapp 2 ingår ej i denna förfrågan.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av kontorshus, samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av förskola i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tillfällig förskola, paviljonger.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av toalett i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad på trafikverkets rastplats, samt rivning.
Tillbyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt fasadändring.
Toalett vid skateparken i Värnamo
Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser ändrad användning från lokal till affärshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.