Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Jannelunds förskola i Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar med mottagningskök samt miljöhus och förråd i Värnamo. Rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Nybyggnad av förskola i Borgenområdet, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avd, samt tillagningskök. Teknikrum på våning två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id: 1301192
Nybyggnad av förskola Värnamo öst, Värnamo
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök. Teknikrum på plan två. Kommer att upphandlas tillsammans med Id 1610316
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Uppförande av moduler Jannelunds förskola i Värnamo
Avser moduler vid Jannelunds förskola. Nybyggnad, rivning Id 1574464
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser ombyggnad av möbelaffär.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Luftrening som tjänst , Värnamo kommun
Varumärkesskyddad under varumärket ”Genano ren luft som tjänst®. Avtalstiden är nio månader med möjlighet till ytterligare förlängningar, minimum en månad per förlängning, dock maximalt upp till nio månaders förlängning.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfäligt bygglov för skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om solcellsanläggning.
Tillbyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Värnamo
Ansökan för solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan för solcellsanläggning.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av moduler till personalutrymmen.
Nybyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av carport, cykelställ, miljöhus och anläggande av parkering, samt rivning.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mobilmast samt teknikbod.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Tillbyggnad av entré vid butik i Värnamo
Avser tillbyggnad av entre vid butik.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till undervisningslokal.
Tillbyggnad av cafeteria i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang/café.
Ombyggnad av kök i Värnamo
Anmälan om installation av ventilation, samt renovering av kök.
Rivning del av skola, Värnamo
Projektet avser rivning av skolbyggnad (C-längan) samt Davids hus. Om- och tillbyggnad. Id 1636458

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.