Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Värnamo
Avser nybyggnad av F-3 skola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ca 350 elever. Skolan får en yta av ca 5100 kvadratmeter, varav 2200 kvm av dessa blir en stor idrottshall. Dessutom blir det en trupphall för gymnastik. 3 våningar i skolan och 2 våningar i idrottshall
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Värnamo
Planer finns för nybyggnation av ett habiliteringscentrum i Värnamo. Tanken är att det ska byggas där det i nuläget är en fotbollsplan strax väster om Värnamo Sjukhus.
Nybyggnad av varuhus i Värnamo
Objektet är beläget i kvarteret Kalkstenen 3 i Värnamo, i anslutning till Riksväg 52/56/57. Projektet avser nybyggnad av handelshus för detaljhandel. Byggnaden utförs i ett plan samt med entresolplan för teknikutrymmen. Butiken omfattar 3000 kvm BYA och uppförs för Jula.
Byte av kylsystem och ombyggnad av ispist i Talavidshallen, Rydaholm
Befintligt kylsystem inklusive container ska ersättas med nytt kylsystem i ny container med syfte att betjäna anläggningens ispist med kyla. Befintlig ispist ska byggas om och förses med delvis nytt köldbärarsystem. Systemen ska förses med egna styr- och övervakningssystem för samtliga ingående funktioners drift.
Byte av sargsystem i Talavidshallen, Rydaholm
Projektet avser att på totalentreprenad låta installera nytt sargsystem i anläggningen Talavidshallen, Rydaholm.
Ombyggnad av ishall i Värnamo
Avser ombyggnad av omklädningsrum, samt installation av ventilation.
Utbyte av ventilationsaggregat mm vid vårdcentral i Värnamo
Utbyte/ombyggnad/injustering/uppkoppling av ventilationsaggregat i vårdcentralen Bra Liv Vråen samt apotek i kvarter Härfågeln 1 i Värnamo.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Värnamo
Utvändig ändring av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Utvändig ändring, rivning av befintliga fönster samt igensättning av fönster.
Nya passagegrindar till simhall i Värnamo
Två grindar, en ut-/ och en inpassering där båda ska vara handikappanpassade bestående av automatiska grindar (en vänster-, en mellan- och en högerenhet). Vid strömbortfall och brandlarm ska grindarna öppnas automatiskt. Montering, demontering (av befintlig passagesystem) samt installation ska ingå.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).