Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1610330
Ombyggnad av personbilsanläggning i Värnamo
Avser ombyggnad av billhall, kontor, personalutrymmen, rivning samt uppställande av moduler/bodar tillfälligt under byggnationen.
Nybyggnad av restaurang i Värnamo
Avser nybyggnad av två restauranger på vardera ca 350 kvm.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Ny marknadsstuga i Apladalen i Värnamo
Projektet omfattar en ny stuga för utställning och försäljning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Värnamo
Avser ändrad användning till tandklinik.
Tillbyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Luftrening som tjänst , Värnamo kommun
Varumärkesskyddad under varumärket ”Genano ren luft som tjänst®. Avtalstiden är nio månader med möjlighet till ytterligare förlängningar, minimum en månad per förlängning, dock maximalt upp till nio månaders förlängning.
Nybyggnad av skola i Värnamo
Tillfäligt bygglov för skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Värnamo
Ansökan om uppsättande av solcellsanläggning på affärshus.
Nybyggnad av personallokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för uppförande av moduler till personalutrymmen.
Nybyggnad av telestation i Värnamo
Ansökan om nybyggnad av mobilmast samt teknikbod.
Utvändigt underhåll av folkets hus i Värnamo
Ansökan för solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Värnamo
Ansökan för solcellsanläggning.
Nybyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av toaletter vid skatepark i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021.
Tillbyggnad av entré vid butik i Värnamo
Avser tillbyggnad av entre vid butik.
Tillbyggnad av cafeteria i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang/café.
Ombyggnad av kök i Värnamo
Anmälan om installation av ventilation, samt renovering av kök.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Anmälan om ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till undervisningslokal.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser liten ombyggnad av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.