Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler. Den nya byggnaden Science Towers är planerad till cirka 13284 kvm BTA, teknikrum under mark, Kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University. Planen var tidigare parkeringsgarage under mark men har utgått.
Nybyggnad av utställningshall i Jönköping
planer finns för nybyggnad av utställningshall för mässor på 10 000 kvm, samt tillagningskök, nya mässtråk och förråd.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorshus Kv Övertaget,Skeppsbron i Jönköping.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Jönköping
Avser nybyggnad av butik för dagligvaruhandel, 2800 kvm.
Nybyggnad av matsal och idrottshall vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, samt idrottshall. Markentreprenaden finns på projekt Id: 2019211 Rivning av befintlig Idrottshall: 1316121
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 930 kvm på en tomt på 3500 kvm. Kommer att innehålla tillagningskök.
Renovering av dagcenter i Jönköping
Avser omfattande renovering av ytskikt och anpassning av befintliga rum och därtill installationsarbeten. Byte av spillvattenledningar. Nya utrymmen för personalrum och omklädning.
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Avser nybyggnad av hem för vård eller boende (HVB) med 8 boendeplatser, gemensamhetsutrymmen samt personalrum. Komplementbyggnad och utemiljö.
Nybyggnad av norra läktaren på fotbollsarena i Jönköping
Avser rivning av befintlig läktare,nybyggnad av norra läktare, tak över ståplatsläktaren samt bussparkering vid Stadsparksvallen. Arena för allsvenskt spel. Etapp 1: 1602966 Etapp 3: 1602971
Ombyggnad av verksamhetslokal i Jönköping
Avser ombyggnad av verksamhetslokaler för Daglig verksamhet Linden Hus 39 . BTA Plan 1: 693 m2 BTA Plan 2: 938,6 m2 BTY Entreprenad: 1638 m3
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Avser nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Avser ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 800 p-platser, samt afärslokal för ca 600.
Bassängrenovering vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Ändrad omfattning. Avser arbete med att installera en rostfri bassäng som en åtgärd för att förlänga livslängden på bassängen. Reningsverk: ID 1595149
Nybyggnad av garage i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av garage och installation av solceller.
Tillbyggnad av vårdcentral i Jönköping
Avser tillbyggnad av lokal för vårdcentral.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.
Invändig renovering av Kyrka
Avser invändig renovering Lekaryds kyrka. Målning av väggar och kyrkbänkar. Rengöring av antikvarier, Rengöring av tak.
RFI om fastighetsnät tjänster i Jönköping
Projektet avser att Jönköping Energi ska få information om marknadens allmänna synpunkter och reflektioner inför et eventuell upphandling av tjänster relaterade till fastighetsnäts utveckling.
Invändigt- och utvändigt underhåll av samlingslokal i Jönköping
Renovering av tak och fönster. Avser att bedriva kultur och ungdomsverksamhet i lokalen och i samband med det vill man utföra energisparande åtgärder på byggnaden och invändig renovering av golv m.m.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad och förråd, Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad (skylt) Stigamo 1:40.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för tillfälligt uppsättande av fristående skylt samt anordnande av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av baracker.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus (installation av solceller).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av biljettkontor till sushi restaurang.
Nybyggnad av barack i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av byggmoduler.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för fasad- och planändring samt ändrad användning av industribyggnad till padelanläggning.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av garage samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell- och restaurang till kontor, till och med 2025-12-31.
Rivning av garage i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå samt rivning av garage.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av affärs, tidsbegränsat till och med 2025-06-30.
Nybyggnad av carport i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flyttbar toalett för bussförare (tidsbegränsat) Tahe 1:4,Skänkeberg 2:1,Öxnehaga 2:1,Hakarp 1:123,Stensholm 1:425.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av garage samt mur och plank.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus (måla 1 fasadvägg med motiv).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Anmälan om installation av övrigt (solceller).
Rivning av telestation i Jönköping
Anmälan om rivning av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning och brand.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal och ändrad användning för kontors/affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus (fasadfärg, fönster, dörrar, tak).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för om- och tillbyggnad, utvändig ändring och uppställande av skylt på affärs- och kontorshus.
Installation av solceller i Jönköping
Installation av solceller affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till kontor, café, gym).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av lager- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus (fasad) och flyttning av ventilationskanal.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av affärshus.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang (utrymningstrappa).
Klimatsystem Gränna kyrka
Renovering av värme och ventilation.
Förebyggande åtgärder , Brahekyrka
Förebyggande åtgärder brand och stöld.
Klimatutredning i Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatutredning, Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig renovering av fönster och fasad, Brahekyrka
Utvändig renovering av fönster och fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.