Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stationsområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Planer finns för nytt stations område söder om Munksjö. Byggstart oklart beroende på ny höghastighetsbana. Inväntar politiska beslut.
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor i 3 huskroppar med garage i källarvåningen. Kommer att certifieras inom miljöbyggnad.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Avser ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 800 p-platser, samt afärslokal för ca 600.
Nybyggnad av kontor och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Jönköping
Avser nybyggnad av butik för dagligvaruhandel, 2800 kvm.
Nybyggnad av fängelse i Region Öst
Kriminalvården planerar för ytterligare en ny anstalt. Tanken är att den ska byggas i region Öst, som sträcker sig från Jönköpings- till Norrköpingsområdet. Planen är att bygga en anstalt med cirka 400 platser i region Öst.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler. Avser även ny putsfasad samt ett nytt teknikrum.
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Lokalerna omfattar Ny central för SOS-alarm, en ny ledningscentral för räddningstjänsten, ny gymnastik- och gymlokal för räddningstjänsten. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2.
Nybyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med totalt 8 avdelningar som ska inrymma ca 120 barn, samt tillagningskök.
Nybyggnad av skola och kontorsbyggnad i Jönköping
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av en ny grundsärskola på tomten. Den kommer även innehålla nya lokaler för praktiska och estetiska ämnen. vid Rosenlundsskolan. Den nya grundsärskolan dimensioneras för 60 platser i årskurs F-6 och 30 platser i årskurs 7-9. Detaljplan ska tas fram . Ett förslag ska arbetas fram och lämnas till politiken.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnation av byggvaruhus i Hedenstorp Östra i Jönköpings kommun.
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser nybyggnad av F-6 skola i 4 våningar samt en under mark för skyddsrum, vid Kålgården. Förskola Id 1618161 Sporthall Id: 1618157
Nybyggnad av förskola i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ev nybyggnad av permanent kombiterminal i Jönköping
Målet är att 2025 ha en permanent kombiterminal i funktion för området. I dagsläget finns inget beslut om placering av en permanent kombiterminal eller hur den ska finansieras. Mycket tidiga planer. Byggstart kan för dagen inte anges.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Nybyggnad av lokaler för djurvård och undervisning i Tenhult, Jönköping
Avser nybyggnad av två stycken byggnader för djurvård och undervisning för Tenhults naturbruksgymnasium samt tillhörande markarbeten. BTA ca 500kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Tidigt skede. Avser nybyggnad av idrottshall.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av industri till padelhall i Jönköping
Avser ombyggnad av industri till padelhall.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Omläggning av tak på hall i Jönköping
Avser omläggning av tak på hall D, Elmia området i Jönköping
Takbyte och anläggande av solceller på livsmedelsbutik i Jönköping
Avser takbyte och anläggande av solceller på tak på Citygross i Jönköping.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Avser tillbyggnad av vårdlokal för gynhälsan.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser liten ombyggnad av affärs- och kontorshus.
RFI - Mobil enhet för lustgasdestruktion. Region Jönköpings Län
Avser mobil enhet för lustgasdestruktion.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 1, deletapp 1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Hyresgästanpassning av lokal.
Ombyggnad av Naturum vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser borttagning av befintlig frånluftsinstallation, installation av nytt luftbehandlingssystem samt ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i hotell- och restaurang.
Rivning av affärshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av affär.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Tillbyggnad av vårdbostad i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus ( södra junedalsskolan för barn med särskilda behov).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och fasadändring av industribyggnad till padelverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring (solceller) och uppsättande av skylt på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av vårdbyggnad (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-09-24).
Rivning av telestation i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av mast- och teknikbod.
Nybyggnad av kiosk i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring i brandskydd i affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för anordnande av toalett för bussförare (tidsbegränsat t o m 2031-08-01).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus (uppförande av solceller).
Nybyggnad av kiosk i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av offentliga toaletter.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av wc-byggnad.
Tillbyggnad av garage i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad med skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändamålsändring av kontor till en lägenhet.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser byte av entredörr, ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Strandskyddsdispens för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Rivning av kyrka i Jönköping
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad (nedbrunnen kyrka).
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad till mera kontorsyta.
Rivning av järnvägsstation i Huskvarna
Rivningslov för rivning av stationsbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.