Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Ombyggnad till gymnasieskola i centrala Jönköping
Avser ombyggnad och anpassning för skolverksamhet i ämbetsbyggnaden fd Göta Hovrätt. Entreprenaden innefattar byte av tak, teknisk upprustning, anpassning till dagens tillgänglighets- och brand-krav samt ombyggnation av planlösning. BTA ca 1250kvm. Samt restaurering och återställande av södra delen av Hovrättsparken till 1876-års utformning.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönköping
Avser en till- och ombyggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Nybyggnad av stall och ridhus Huskvarna
Planer för nybyggnad av stall med 40 platser samt ridhus. Rivning av gamla stallet. Byggnationen indelas i två faser. Först byggs det nya stallet och det gamla rivs, följt av byggnationen av det nya ridhuset i den andra fasen. Klart våren 2026.
Renovering av yttertak på skola i Jönköping
Avser renovering av skiffertak på Torpaskolan i Jönköping
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus (hissinstallation, ändring av fasad, bärande konstruktion, trappor, skärmtak samt planlösning).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal för affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus (ny takterass pl 1).
Upprustning av Smålandsleden, Jönköping
Uppdraget avser upprustning av vandringsleden Smålandsleden. Upphandlingen är uppdelad i två delområden. Delområde 1 avser byggnation av spång, toaletter, bänkar, grillplats, vindskydd och fysisk led för Smålandsleden. Delområde 2 avser leverans och montering av skyltar för Smålandleden.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av paviljong.
Renovering av asfaltsytor i Jönköping
Avser renovering av asfaltsytor vid Grästorpsskolan och Grankullens förskola 1 och Ejdervägen 5 i Jönköpings kommun.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av affärs- och kontorshus samt ändrad planlösning.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning. Omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Invändig ombyggnation samt fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser byte av fasad på affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira i Jönköping
Avser byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira. Omfattning: Komplett styrsystem för övermaskineri till två scener. Teater: 39 lingångar, 3 ljusbryggor, Proceniebrygga Konsertsal: 6 lingångar, 6 ljustrossar, 3 högtalarlyftar, 4 akustikskärmar Eventuellt sidoanbud: Styrning mobilt system 4 winschar, 2 st Automatiserade scenvagnar
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av förskola.
Rivning och nybyggnad av toaletter i Jönjöping
Avser två nya toalettbyggnader samt rivning av befintliga. Toalettbyggnaderna ska uppföras på följande platser: • nationalparkens huvudentré • sekundärentré Östra Rockne
Ombyggnad av konferenslokal i Jönköping
Tillbyggnad av ekonomibyggnad inreda delar av plan 2 som en konferens/kontorsvåning.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Tillbyggnad av restaurang. Byggnaden har en inglasad servering som byggherren vill utöka. Den bef. serveringen ska monteras ner och byggas på nytt.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser installation/ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
En mindre ändring av planlösning i affärs- och kontorshus samt ändring i brandskydd.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).