Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorslokaler cirka 13284 kvm BTA, teknikrum under mark. samt restaurang och lounge byggs i bottenplan. Kommer att byggas i direkt anslutning till Science Park och Jönköping University. Planen var tidigare parkeringsgarage under mark men har utgått.
Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Avser hotell med 229 rum, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotellet. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt.
Nybyggnad av rättscentrum i Jönköping
Avser nybyggnad av lokaler för Kammarrätten och Göta Hovrätt i Jönköping. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av parkeringshus i Jönköping
Avser nybyggnad av parkeringshus med ca 800 p-platser, samt afärslokal för ca 600.
Nybyggnad av kontor och förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av kontor för Socialförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm samt för Utbildningsförvaltningen, 2 våningar, totalt ca 860 kvm. Förskola med utemiljö samt storkök.
Nybyggnad av Kontor-,konferensverksamhet i Jönköping
Planen avser att möjliggöra en ny märkesbyggnad för kontor-, konferens- och övrig centrumverksamhet inom kvarteret Hälsan.
Ny- eller ombyggnad av simhall i Jönköping
Tidiga planer på ett nytt eller ombyggnad av simhall i Jönköping. Omfattning oklar.
Nybyggnad av grundskola i Vaggeryd
Ändrad omfattning, planer för nybyggnad av skola med mellanstadiedel F-6 för ca 250 elever samt tillagningskök. vart skola ska byggas är inte klart ännu.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Jönköping
Avser nybyggnad av butik för dagligvaruhandel, 2800 kvm.
Nybyggnad av skola, Jönköping
Avser rivning av befintlig matsalsbyggnad, nybyggnad av skola i två plan för åk F-3 innehållande utrymmen för undervisning, administrativa ytor, storkök och matsal. Tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner.
Nybyggnad av matsal och idrottshall vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser nybyggnation av skolkök, matsal, samt idrottshall. Markentreprenaden finns på projekt Id: 2019211 Rivning av befintlig Idrottshall: 1316121
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2
Nybyggnad av förskola i Månsarp, Jönköping
Avser nybyggnad av förskola med totalt 8 avdelningar som ska inrymma ca 120 barn, samt tillagningskök.
Nybyggnad av hotell i Jönköping
Avser nybyggnad av motell.
Ny- och ombyggnad av kontor och lager i Torsvik, Jönköping
Avser nya kontorslokaler och lagerlokaler samt infrastruktur vid kraftvärmeverket i Torsvik. Avser även vissa ombyggnationer av befintliga kontorslokaler.
Nybyggnad av HVB-hem i Jönköping
Avser nybyggnad av hem för vård eller boende (HVB) med 8 boendeplatser, gemensamhetsutrymmen samt personalrum. Komplementbyggnad och utemiljö.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Nybyggnad för husbilsförsäljning, Jönköping
Avser nybyggnad av lokal för försäljning av husbilar. Lokalen kommer att kontor, utställningshall, lager och tvätthall.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Nybyggnad av padelbana i industri, Jönköping
Avser nybyggnad av padelbana i industri.
Nybyggnad av padelhall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Nybyggad av drivmedelsmack samt vägrestaurang i Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av drivmedelsmack samt en vägrestaurang. Omfattning oklar.
Ombyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till padelverksamhet).
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.
Invändig renovering av Kyrka
Avser invändig renovering Lekaryds kyrka. Målning av väggar och kyrkbänkar. Rengöring av antikvarier, Rengöring av tak.
Installation fastighetsnät tjänster i Jönköping
Projektet avser att Jönköping Energi ska få information om marknadens allmänna synpunkter och reflektioner inför et eventuell upphandling av tjänster relaterade till fastighetsnäts utveckling.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Fönsterbyte på skola i Jönköping
Avser fönsterbyte och fönstermålning på skolbyggnad, Hus 1 Tenhultsskolan.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av trapphus för barnverksamhet, ny padelbana, ombyggnad av secondhand + friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padel).
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padelhall).
Renovering av skiffertak av kyrka i Jönköping
Invändig rengöring av väggar och tak samt bättringsmålning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Nybyggnad av idrottshall i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av idrottshall samt mur och plank.
Nybyggnad av hamburgerbar i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Rivning av klubbhus i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av en del av ridhus och klubblokaler.
Rivning av carport i Jönköping
Rivningslov för rivning av carport.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för fasad- och planändring samt ändrad användning av industribyggnad till padelanläggning.
Utvändigt underhåll av skolkök i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring (installera dörrar), ändrad användning och ombyggnad av industribyggnad (till skolmatsal med kök).
Nybyggnad av skola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola samt rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av skola i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av affärs- och kontorshus (installation av solceller).
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affär.
Ombyggnad av frisersalong i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till frisörsalong.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (reaktorhus, kopplingsstation).
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (reaktorhus, kopplingsstation, servicehus.
Nybyggnad av telestation i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning tidsbegränsat bygglov av industribyggnad (padelhall).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Anmälan om installation av övrigt (solceller).
Nybyggnad av barack i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av carport i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av toalett i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flyttbar toalett för bussförare (tidsbegränsat) Tahe 1:4,Skänkeberg 2:1,Öxnehaga 2:1,Hakarp 1:123,Stensholm 1:425.
Nybyggnad av garage i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus (fasadfärg, fönster, dörrar, tak).
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal och ändrad användning för kontors/affärsbyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Jönköping
Anmälan om ändring av konstruktion i anläggning.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Anmälan om ändring av planlösning i kyrka.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning och brand.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i övrigt.
Installation av solceller i Jönköping
Installation av solceller affärs- och kontorshus.
Renovering av klockstapel Huskvarna kyrka, Huskvarna
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av cafeteria i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till kontor, café, gym).
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av lager- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av skylt och affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för om- och tillbyggnad, utvändig ändring och uppställande av skylt på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av förskola.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av hotell i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang (utrymningstrappa).
Nybyggnad av pausbodar, Jönköping
Avser nybyggnad av 5 st pausbodar för busschaufförer. Bodarna placering är ändhållplatserna vid Hisingstorp, Vätterslund, Tokarp, Åkarp och Victoriaplan i Jönköpings kommun.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan om ändring av konstruktion i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Klimatsystem Gränna kyrka
Renovering av värme och ventilation.
Utvändigt underhåll på kyrka i Jönköping
Utvändigt underhåll av kyrka. Upptagen i investeringsbudget.
Underhålls målning och oljning av fönster och dörrar i Jönköping
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat. Uppskattad start.
Inv underhåll av kyrka i Jönköping
Invändig rengöring av väggar och tak samt bättringsmålning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat.
Förebyggande åtgärder , Brahekyrka
Förebyggande åtgärder brand och stöld.
Klimatutredning i Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatutredning, Nässjö
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig renovering av fönster och fasad, Brahekyrka
Utvändig renovering av fönster och fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.