Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Jönköping
Planer för nybyggnad av simhall med bl.a. hoppbassäng med 10m torn, 50x25m tävlingsbassäng, 25x25m bassäng och flera multibassänger, Rosenlundsbadet Jönköping. Rivning av befintlig simhall kommer att ske när den nya står klar.
Nybyggnad av skola i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av en högstadieskola för sju paralleller i åk 7-9 för ca 630 elever, högstadiesärskola för 30 elever samt storkök med kapacitet om 2400 portioner med tillhörande matsalar. Byggnaden uppförs i fem plan samt källarplan. En fullstor sporthall med omklädningsrum uppförs. Objektet avser även anläggning av utemiljö med bl.a. utelek på terrassbjälklag.
Ombyggnad Ryhov Akutspåret, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Planer för ombyggnad akutmottagning hus D3 och D4, plan 5 och 6 Länssjukhuset Ryhov Jönköping På plan 5 planeras en vårdavdelning samt mottagning, utredningsenhet för lungmedicinsk vård och även administrativa lokaler. På plan 6 planeras en vårdavdelning samt mottagning, dagsjukvård och rehabilitering för stroke- och neurologisk vård. Projektet innehåller tre delprojekt vilka har inbördes beroenden och måste göras i en viss ordning för att flytta verksamheter och tömma lokaler så att ombyggnationer blir möjliga
Nybyggnad av grundskola, grundsärskola och sporthall i Kortebo, Jönköping, etapp 1
Avser nybyggnad av grundskola 7-9, 450 elever, grundsärskola 7-9, 40 elever samt fullstor sporthall i etapp 1 av nybygnnation av Djupadalsskolan. Etapp 2 och 3 finns på projektid: 2093565 och 2093563.
Nybyggnad av centrumverksamheter i Barnarp, Jönköping
Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamheter.. I planförslaget ingår även park- och naturområden. Bostäder: Id 2122218
Nybyggnad av friidrottshall i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av friidrottshall i området Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av friidrottsarena i Jönköping
Planer för nybyggnad av en friidrottsarena, det finns ingen detaljplan för området ännu.
Nybyggnad av skola, Bottnaryd
Nybyggnad av skola och sporthall med kapacitet för ca 250 elever i årskurserna F-6, samt rivning bef skola och sporthall. Inkl utemiljö och komplementbyggnader. Byggs enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av idrottsskola, gym, hotell mm på Elmiaområdet i Jönköping
Projektet och anläggningen avser att skapa ett landmärke för sport och hälsa – en högdel på 16 våningar och en lägre del med tre torn. Anläggningen är tänkt att byggas hållbart i trä och ska bland annat innehålla lokaler för idrott, gym, hälsa, hotell, konferens- och utbildningslokaler och bowling. Bredvid anläggningen skall Prolympia idrottsskola ligga. Skolan, som drivs av Prolympia, innehåller klasser från förskoleklass till åk 9 och kommer rymma 630 elever.
Nybyggnad av idrottshall och skolkök i Jönköping
Avser nybyggnad av idrottshall samt skolkök med matsal. Slättenskolan Jönköping.
Ny- och tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser att möjliggöra en påbyggnad för hotell och kontorsverksamhet och en höjning med två våningar på befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Nybyggnad av skola i Ölmstad, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar för ca 90 barn och skola F-6 , 225 elever samt idrottshall och tillagningskök.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnation av byggvaruhus i Hedenstorp Östra i Jönköpings kommun .
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Nybyggnad av förskola, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avd för ca 120 barn. Förskolan planeras i två plan med storkök på våning 2, Norra Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av handels- eller centrumverksamhet i Kortebo, Jönköping
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet och centrumverksamhet. Med planens genomförande innebär det även att befintlig panncentral kommer att rivas.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnation av 3 snabbmatsrestauranger i Jönköping.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönsköping
Avser en till- och om byggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Byte av fönster i Jönköping
Byte av fönster, dörrar
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Ombyggnad av centralkök på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Avser ombyggnaden av storkökslokaler hus P3 på Ryhov. Ombyggnaden omfattar översyn av kyl kapacitet, ny expedition, köksförråd och bak rum, nytt avskilt rum för uppläggning av mat portioner.
Nybyggnad av stall och ridhus mm i Jönköping
Planer för nybyggnad av länga med 2 ridhus, nybyggnad av stall, ombyggnad till lösdrift samt parkering.
Nybyggnad av restaurang i Jönköping
Avser nybyggnad av restaurang.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Nybyggnad av affärs- och kontorshus samt installation av solceller.
Tillfälliga lokaler för psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Jönköping
projektering och uppförande av modern, flyttbar paviljong som uppförs i två plan och ska vara anpassad för kontorsverksamhet. I paviljongen skall även finnas toaletter, trapphus samt hiss, dessa ska placeras sammanhållet i en modul. Modulen skall hyras av Region Jönköpings län under sju (7) år. Förlängning av hyrestiden kan komma att ske.
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Jönköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad och tillbyggnad av verkstad.
Om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymme i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymme på Miljöhanteringen i Jönköping.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av bostads-/kontorshus, ändrad användning (från kontor till gemensamhetslokaler) samt uppsättning av solceller, byte ventilation och omläggning av yttertak.
Byggnation av inomhusnät för mobiltäckning på sjukhus, Region Jönköpings Län
Avser installation och driftsättning av ett mobilt inomhusnät i syfte att tillgodose mobiltäckning på Region Jönköping sjukhus: Värnamo, Höglandssjukhuset och Ryhovs.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Utbyte av konstgräs multiarena i Huskvarna
Avser borttagning av befintligt konstgräsmatta med granulat, nytt konstgräsmaterial och montering av nytt konstgräs för multiarenan. Demontering av befintliga mål och ersätts med hållbar lösning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).