Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Ev Nybyggnad av badhus i Vetlanda
Badhusen i Vetlanda är i renoveringsbehov. Nu ska man utreda om ett nytt badhus är ett alternativ till renoveringar.
Nybyggnad av "Teknikens Hus" i Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av " Teknikens hus" Vetlanda.
Nybyggnad av kulturhus i Vetlanda
Projektet ligger vilande. Enligt förslag ska byggnaden inrymma lokaler för teater, musik, dans, reception, turistbyrå, konferenslokaler, café och lägenheter.
Ombyggnad av kök vid skola i Vetlanda
Avser ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, ca 250 portioner. samt tillbyggnad av ett fläktrum där nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Byte av ventilationsaggregat i Vetlanda
Avser utbyte av 4 st ventilationsaggregat och 4 st frånlutsfläktar med kringutrustning som ventilerar flervåningsbyggnaden. Aggregaten betjänar kontors-, biblioteks- och samlingslokaler m.m.
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av grupprum/wc.
Rivning av telestation i Vetlanda
Anmälan om rivning av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Vetlanda
Ansökan om bygglov för barack.
Nybyggnad av garage i Vetlanda
Ansökan om bygglov för garage samt rivning av befintligt.
Tillbyggnad av automatstation i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utbyte/tillbyggnad av adblue anläggning.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om byte av ventilation.
Rivning av förskola i Vetlanda
Avser rivning av f.d. Tallbackens förskola i Vetlanda samt iordningställande av mark.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor vid utlastning.
Utvändigt underhåll av kontor i Vetlanda
Bortmontering av kylaggregat.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Planer fanns för för till/påbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.