Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (15)
Halmstad (22)
Hylte (1)
Kungsbacka (10)
Laholm (6)
Varberg (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häkte i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av häkte med 80 celler, besöksrum och promenadgårdar.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Säkerhetsklassat projekt. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025. Entreprenör gällande Vikportar: Assa Abloy, Stefan Alugulin.
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Nybyggnation av Lyckedalskolan 4–9. Undervisning ska bedrivas för 600 elever i årskurs 4–9. Skolan ska ha ett tillagningskök med kapacitet för ca 700 portioner. Det ska byggas idrottshall och en extra del med gymnastikfunktion. Anpassning av park/infrastruktur ingår även i projektet.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Skolan ska innehålla 750 elevplatser för grundskola, 45 elevplatser för anpassad grundskola, idrottshall, rörelserum samt tillagningskök med kapacitet för 1 000 portioner. Idag finns två (2) befintliga skyddsrumsbyggnader med totalt 480 skyddsrumsplatser. Dessa ska rivas och ersättas med 480 nya skyddsrumsplatser fördelade på två friliggande byggnader där taken kommer utnyttjas som skolgård/friyta. I utemiljön finns komplementbyggnader i form av uteklassrum, förråd, lekotek mm
Nybyggnad av verksamhetsområde i Norra Hede i Kungsbacka
Genom en ny detaljplan utreder man möjligheten till industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven planprocess där Castellum är exploatör och driver planarbetet tillsammans med kommunen.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Bolsheden i Kungsbacka
Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m. Fastighetsbeteckningar: Väröbackaskolan: VÄRÖ 2:13 Konstgräsplan: VÄRÖ-BACKA 14:19 GC-väg: VÄRÖ 2:1
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola med 8 avdelningar i 2 plan för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad av kontor, undervisningslokaler mm i Halmstad
Den nya mellanbyggnaden kommer att bestå av lektionssalar, kontor, omklädningsrum, uppehållsrum samt verkstad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Ny huvudbyggnad för verksamheten med reception, bistro, restaurang och vinbar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Ny förskola med 4 avdelningar inklusive utemiljö och mottagningskök ska byggas i Vinberg.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Om- och tillbyggnad av förskola i Laholm
Avser om- och tillbyggnad av Junibackens förskola.
Tillbyggnad av förskola i Laholm
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av dietistmottagning vid sjukhus Halmstad
Avser nybyggnad av dietistmottagning av prefabricerade moduler i tre våningsplan vid Hallands sjukhus.
Till- och ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
Avser tillgänglighetsanpassning och omfattar ändring av foajéns planlösning, ventilationsinstallation samt installation av hiss och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av ventilation samt invändigt underhåll på skola i Falkenberg
Projektet avser byte av ventilationsarggregat i befintlig skolbyggnad och ytskiktsrenovering samt byte del av undertak och armaturer.
Hyresgästanpassning samt tillbyggnad vid vårdcentral och tandläkarmottagning i Halmstad
Befintlig vårdcentral ska genomgå mindre anpassningar under pågående verksamhet. Folktandvård skapas genom anpassning av fd kontorslokaler samt en tillbyggnad inne på fastighetens atriumgård.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av kontor m.m i Varberg
Nybyggnad av kontorslokaler med matsal och omklädningsrum. Mur och plank.
Ombyggnad av kontor, i Varberg
Avser ombyggnad, fasadändring av kontorshus, ändring i konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Avser hyresgästanpassning i kontorshus, samt fasadändring.
Tillbyggnad av skola i Laholm
Tillbyggnad av skola, kök.
Ombyggnad av vårdhem i Laholm
Ändrad användning av vårdlokaler.
Hyra av paviljonger till skola i Varberg
Avser hyra av paviljonger till Deromes skola en grundskola för lågstadieelever, med kapacitet för totalt 85 personer där 75 är elever och 10 personal. I entreprenaden ingår tillverkning, markarbeten, anslutningar, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong samt avetablering.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av vårdlokal i Kungsbacka
Avser fasadrenovering av tandläkarmottagningen i Kungsbacka.
Ombyggnad av idrottshall i Halmstad
Ombyggnad av läktare.
Utvändigt underhåll på kyrka i Slöinge
Avser underhåll av fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontors- och butiksbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll på kyrka i Halmstads kommun
Avser tak och fasad renovering på Tönnersjö kyrka.
Ombyggnad av idrottshall i Varberg
Avser installation/ändring av ventilation i sporthall samt ytskiktsrenovering i omklädningsrum.
Nybyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet - cafélokal.
Invändigt underhåll i Alfshögs kyrka i Vessingbro
Avser underhåll invändig puts, åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktioner. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Ullared
Avser underhåll av fasad och fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Nybyggnad av kyrka i Falkenberg
Nybyggnad av lapidarium.
Utvändigt underhåll på kyrka i Fagered, Falkenbergs kommun
Avser underhåll av fasad inklusive mindre åtgärder på portar, fönster och luckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Utvändigt underhåll på kyrka i Kinnared
Avser underhåll av fasad inklusive mindre åtgärder på portar, fönster och luckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Ullared 2:12
Ändrad användning, uppförande av skylt samt ändrad fasad.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Avser tillbyggnad av affärslokaler.
Rivning av skola i Halmstad
Rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändrad användning - ändrad planlösning samt ny utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Nybyggnad av industribyggnad, lager/kontor.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av skolbyggnad. Utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Montering av fasta solskydd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av planlösning i verksamhet.
Ombyggnad av läkarcentral i Kungsbacka
Ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring av verksamhet.
Ändrad användning i affärslokal i Kungsbacka
Avser ändrad användning av byggnad till skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Fasadändring av skola. Utrymnigstrappa.
Utvändigt underhåll av museum i Falkenberg
Utvändigt underhåll av museum.
Utvändigt underhåll av museum i Falkenberg
Utvändigt underhåll av museum.
Rivning av idrottshall i Varberg
Rivning av sporthall.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser utvändig ändring av handel (entré och nödutgång) samt hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll två kulturhistoriska byggnader i Varberg
Avser mur och putslagning av sprickor, hål och puts släpp på fasad, valv, murar, undertak, trappor och krönlister i takutsprång, samt målning.
Golvrenovering Varmbadhuset
Avser golvrenovering på entréplan i Varmbadhuset I Varberg.
Utvändigt underhåll av kontor i Laholm
Fasadändring av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av museum i Falkenberg
Utvändigt underhåll. Byte av dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Avser rivning av torn på kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).