Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (33)
Halmstad (72)
Hylte (6)
Kungsbacka (20)
Laholm (8)
Varberg (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Nybyggnad av handelcentrum och kontor i Laholm
Stationsområdet kan innehålla bl a kontor, handel, utvidgning av stationsområdet.
Nybyggnad av hotell i Varberg
Vunnen markanvisning. Nybyggnad av hotell på upp till 15 000 kvadratmeter. Byggnaden får en enhetlig fasad av hårdbränt rött tegel samt detaljer av granit. 12 eller 14 våningar. cirka 200 rum, 500 parkeringar i p-hus med en föreslagen park på taket, hörsal med plats för 400 personer, restauranger, saluhall, food court och skybar på toppen.
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
Nybyggnad av logistikcentral i Halmstad
Nybyggnad av logistikcentral om ca 18 000 kvm intill Eleikos huvudkontor i Kistinge.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola som ska inrymma ca 540 elever i Kv Bakladdaren på Söder. Ingår i lokalförsörjningsplanen.
Nybyggnad av SPA-hotell i Laholm
Avser bla turisthotell. Oviss byggstart.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av hotell i Varberg
Om- och tillbyggnad av Varbergs Stadshotell & Asia Spa omfattar plan 7 – 9 med att tillskapa mer spayta på plan 8 och en bar, orangeri och takterrass på plan 9. För att möjliggöra dessa ytor behövs nya hissar och förlängning på befintligt trapphus samt nya installationer. De om- och tillbyggda delarna är på ca 550 m² samt ca 130 m² takterrass. Upphandlingen omfattar även eventuella arbeten som kan komma att beslutas under projektets gång, så som att återställa fasad och tak. Flyttning av mobilmaster och dess utrustning, mm.
Nybyggnad av station i Varberg
Projektet avser nybyggnad av station på 2000-2500 kvm. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
tillbyggnad av förskola i två plan om 6 avdelningar med tillagningskök och personaldelar. Entreprenaden kommer att ske i direkt anslutning till befintlig förskola med pågående verksamhet
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Nybyggnad av förskola i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 70 barn. 1 huskropp i 2 plan. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övreplan blir det bland annat personalutrymme. Kommer även att inrymma 1 tillagningskök, personalutrymmen, teknikutrymme och tillhörande utemiljö, 2st förrådsbyggnader samt 1st miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt i Halmstad
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning samt fordonstvätt.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Tillbyggnad av hotell med 39 rum samt lokal och uppställningsyta.
Nybyggnad av affärshus i Falkenberg
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Ny pendelstation i Väröbacka
Grov tidplan för utvecklingen av Väröbacka ser ut så här: Arbete med Fördjupad översiktsplan för Väröbacka, ca 2021-2024 Arbete med detaljplaner för inledande etapper i Väröbacka, ca 2024-2026 När detaljplanerna vunnit laga kraft kan byggnation starta. Avser gångtunnel, perrong. Målet är att stationen ska kunna trafikeras 2026.
Rivning och sanering av gymnasieskola i Halmstad
Kattegattskolans byggnad uppförd i början på 1980-talet innehållande lokaler för undervisning i praktiska ämnen på gymnasienivå ska rivas. Byggnadsdelarna innehåller flera olika typer av miljö- och hälsofarliga material och ämnen som ska saneras. I byggnaderna finns 5 st skyddsrum om ska bevaras. Byggnaden är i den norra delen ihop byggd med nya Kattegattgymnasiet där gymnasieundervisning pågår.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Renovering av badhus i Halmstad
Avser omfattande renovering av Arenabadet. För att undvika framtida rostskador måste klinker och kakel bytas.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Objektet avser; omläggning av yttertak med plåt respektive tätskiktsmatta utbyte av plåtfasader och balkongskärmar av plåt rengöring av fasader utbyte av stuprör tillbyggnad av fläktrum på yttertak utbyte av åskledare Berörd yttertaksarea ca 2 000 m²
Ramavtal golvarbeten inom Varbergs kommun
Ramavtal avseende golvarbeten inom Varbergs kommun. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlänging.
Upphandling av personal ‐och kontorsbodar för HEM, Halmstad
upphandling av Personal- och kontorsbodar till ELISA projekt. Avtalstiden är 2021‐04‐19‐ 2023‐12‐31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 3 månader.
Fasadrenovering av varmbadhuset i Varberg
Varmbadhuset står inför en fasadrenovering där fönster ska bytas ut och putsfasaden renoveras. Byggnaden är en viktig kulturhistorisk byggnad för Varberg med dess karaktärsdrag och konstnärliga värden. I huset finns pågående verksamhet som Actic gym, husläkare och social verksamhet.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Installation av solkraftsanläggning på förskolor i Sofieberg
I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Fastigheterna Sofiebergs förskola, Nyckelvägen 2, 302 29 Halmstad och Kärlekens förskola, Stenstorpsvägen 13, 302 30 Halmstad.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Avser utbyte av ventilation på Hallands sjukhus i Halmstad.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter- Miljökonsulter. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Ombyggnad av kyrka i Tvååker
Objektet avser lokalanpassning av Kyrkskolan i Tvååker inklusive diverse utemiljö/markarbeten. Historiska Kyrkskolan i Tvååker (som senare kommer att kallas Mötesplatsen 2U) planeras nu att lokalanpassas till en ungdomsgård. Fastigheten kommer också att nyttjas utav Kulturskolans verksamhet, Junior (arbete med att få fler ungdomar fysiskt aktiva), Funka (fritid för funktionsnedsatta) och aktiv senior.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Ombyggnad av skola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kung Karls Skola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084665.
Ombyggnad av förskola i Kungsäter, Varbergs kommun
Avser ombyggnad och renovering av Kungsängen förskola. Upphandlas tillsammans med projekt ID 2084657.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Omläggning yttertak och installation av solcellsanläggning.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorshall.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola, Onsala
Avser nytt pannrum med värmekälla (Pelletsmaskin) på Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
utvändig ändring av kyrkan, byte av takmaterial som startar sommaren 21.
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hylte
Projektet avser renovering av fönster och fasad samt förgyllning av kors, kula och inskriptionstavla. Även plåtarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Byte av uppvärmning på Falkenbergs Museum
Avser konvertering av gas till fjärrvärme på Falkenbergs Museum.
Byte av uppvärmning på Hjälpmedelscentralen i Falkenberg
Avser konvertering av gas till fjärrvärme på Falkenbergs Museum.
Byte av uppvärmning på skola i Falkenberg
Avser konvertering av gas till fjärrvärme på Hertingskolan i Falkenberg.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Särö
Avser omläggning av yttertak med nya betongtakpannor m m. Samt utbyte av stuprör och hängrännor och åskledare på Särö vårdcentral.
Tillbyggnad av Fjärås kultur och fritidscenter i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av Meröppet bibliotek, HWC, arbetsrum, mötesrum, m.m i Fjärås i Kungsbacka kommun.
Nybyggnad av Strandtoaletter Skrea, Falkenberg
Entreprenaden avser nybyggnad av strandtoaletter vid Skrea Strand, och i Glommen.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av ventilation i Varbergs Fästning, Varberg
Installation av vattenburen kylanläggning till befintliga ventilationsaggregat.
Nybyggnad av padelbanor i Falkenberg
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor 10x20 m.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsbacka
Nybyggnad av maskinhall och padelbana.
Nybyggnad av ridhus i Falkenberg
Nybyggnad av ridhus med yttermått 22x48.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av hotell/restaurang samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Falkenberg
Tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
utvändig ändring av samlingslokal, byte av tak samt uppsättning av solceller, mariakyrkan.
Rivning av skola i Laholm
rivning av skola, pga brand.
Tillbyggnad av åkeri i Falkenberg
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av lastbilsgarage.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Ombyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ombyggnad och fasadändring av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Avser utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av garage i Hyltebruk
Bygglov - Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av skola i Hyltebruk
Bygglov - nybyggnad av skolmoduler.
Ombyggnad av butik i Hyltebruk
Bygglov - ändrad användning i del av byggnad från lager till butik samt utvändig ändring, Bygglov - utvändig ändring av industri- / lagerbyggnad Staffansbo 2:48,Stora Hässlehult 1:33.
Nybyggnad av toalett i Laholm
Bygglov för fristående toalett.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för installation av solpaneler- wake park-grötvik.
Tillbyggnad av carport i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av carport/förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av handel.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Tillbyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av teknikbod/transformator.
Tillbyggnad av badhus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet samt skylt, mur, plank.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - nybyggnad av kontorsmoduler-2021-2024.
Nybyggnad av grillbar i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av restaurang-carolinas grillbar kb-20210320-20260320.
Nybyggnad av bar i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad barbyggnad - lilla torg, morfars/solsidan.
Nybyggnad av bastu i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad bastu 20210910-20220524.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande uteservering.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning uteservering - zigges garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.