Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Halmstad (15)
Hylte (2)
Laholm (3)
Varberg (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en grundskola för ca 750 elever + 45 särskoleelever inom Kattegattområdet. Ingår i lokalförsörjningsplanen.
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Tröingeskolan är en ny F-9 skola med fyra paralleller med tillhörande fristående idrottshall, Tröinge idrottshall. Skolbyggnad i tre våningsplan samt teknikutrymmen på vind. Skolans fristående idrottshall är utformad i två våningsplan försedd med solceller. Till skolan och idrottshallen finns en stor utemiljö innehållande bland annat angöringar, lekutrustning, grönytor och konstgräsplaner. Tröingeskolan och Tröinge idrottshall ska tas i bruk för verksamheten till höstterminen 2025. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av verksamhetsområde i Bolsheden i Kungsbacka
Verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.
Till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m.
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Nybyggnad av restaurangverksamhet i Falkenberg
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom ett område som idag är obebyggt. Verksamheten ska anpassas till dess nära läge till Ätran och Stråket staden-stranden. Förslaget innehåller en byggnad i två våningar med upp till totalt cirka 1500 m2 BTA avsedd för restaurangverksamhet. Inom restauranganvändningen möjliggörs uteservering, komplementbyggnader och parkering. Restaurangverksamheten angörs med bil söderifrån via en ny gata som ansluter till Plankagårdsvägen.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av förskola i Borgasgård, Varberg
VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök. Preliminär färdigställandetid är hösten 2023.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av dietistmottagning vid sjukhus Halmstad
Avser nybyggnad av dietistmottagning av prefabricerade moduler i tre våningsplan vid Hallands sjukhus.
Återuppbyggnad av lokal på campus i Laholm
Avser återuppbyggnad av lokal efter brand. Byggnaden kommer att innehålla undervisningslokaler samt utrymmen för skolsköterska och kurator.
Nybyggnad av hotell i Laholm
Avser nybyggnad av hotellet med två plan och ca 26 rum. Byggnaden kommer bland annat att ha utrymme för en konferensanläggning och en spaavdelning med inomhusbassäng. BTA ca 1300 kvm.
Hyra av paviljonger till skola i Varberg
Avser hyra av paviljonger till Deromes skola en grundskola för lågstadieelever, med kapacitet för totalt 85 personer där 75 är elever och 10 personal. I entreprenaden ingår tillverkning, markarbeten, anslutningar, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong samt avetablering.
Ombyggnad av kontor, i Varberg
Avser ombyggnad, fasadändring av kontorshus, ändring i konstruktion.
Hyresgästanpassning för kvinnohälsovården i Kungsbacka
Objektet avser renovering av befintliga kontorsytor till ytor för vård. Lokalarea (LOA) – 1 295 m2 fördelat på 2 plan.
Ombyggnad av Campus i Falkenberg
Avser ombyggnation av före detta stadsbiblioteket till lokaler för Campus Falkenberg. Omfattar ombyggnad för att inhysa föreläsningssalar, reception samt ett antal mindre rum.
Tillbyggnad av kontor i Laholm
Tillbyggnad av kontor.
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering av skola.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad, utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal samt uppförande av stängsel.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Nybyggnad av ceremonilokal.
Rivning av byggnader och markförberedande inför ny mottagning vid Hallands sjuhus
Planer finns för rivning av byggnad och markförberedande inför ny mottagning på Hallands sjukhus.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Nybyggnad av samlingslokal, mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Nybyggnad av kontorslokaler samt mur och plank.
Ombyggnad av serveringskök vid Arena Varberg
Avser ombyggnad av Rotundans bakre del till ett serveringskök med toalettdel samt delar av Rotundans samlingssal. En nybyggnation av ett teknikhus med tillhörande installationer. Option på en nybyggnation av en inglasad förbindelsegång till Arena Varberg finns på projekt ID
Utvändigt underhåll av Varbergs Teater
Avser yttre renovering av Varbergs Teater. I entreprenaden ingår bl a omfogning av naturstenssockel, fönster- samt dörrenovering samt utbyte av vissa fönster, putslagningar, avfärgning av fasader, omfogning av tegelpartier, byte av simsplåtar, bleck m.m. I projektet ingår även igensättning av lastintag på västra fasaden samt option på rekonstruktion av balkong på västra fasaden och option på vissa invändiga åtgärder.
Invändigt underhåll av vårdcentral i Kungsbacka
Intvändig ändring av vårdcentral.
Rivning av affärshus i Halmstad
Rivning av affärsbyggnad/lokal.
Ventilationsombyggnad i Falkenberg
Projektet avser ventilationsombyggnad.
Tillbyggnad av Fjärås kultur och fritidscenter i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av Meröppet bibliotek, HWC, arbetsrum, mötesrum, m.m i Fjärås i Kungsbacka kommun.
Rivning av idrottshall i Varberg
Rivning av sporthall.
Ny toalettbyggnad till Åsa Vita sand, Kungsbacka kommun
Entreprenaden omfattar att riva befintlig toalettbyggnad samt nybyggnad av toalettbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Avser tillbyggnad av hotell samt installation av eldstad.
Ombyggnad av samlingslokal i Varberg
Avser en utvändig ändring av verksamhet samt en ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av restaurang i Varberg
Utvändig ändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Utvändig ändring verksamhet. Byte av garageport.
Utvändigt ändring av affärshus i Halmstad
Ändring från cykel förråd till miljöstation.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).