Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallands län

Halmstad (31)
Hylte (2)
Kungsbacka (14)
Laholm (13)
Varberg (19)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Tröingeskolan är en ny F-9 skola med fyra paralleller med tillhörande fristående idrottshall, Tröinge idrottshall. Skolbyggnad i tre våningsplan samt teknikutrymmen på vind. Skolans fristående idrottshall är utformad i två våningsplan försedd med solceller. Till skolan och idrottshallen finns en stor utemiljö innehållande bland annat angöringar, lekutrustning, grönytor och konstgräsplaner. Tröingeskolan och Tröinge idrottshall ska tas i bruk för verksamheten till höstterminen 2025. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Nybyggnad av lokaler och parkering i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter för lokaler och parkering. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av lokaler och parkering i Kungsbacka
Nybyggnad av ett kvarter för lokaler och parkering. Projektet ingår i ett större projekt med totalt 10 bostadskvarter, 2 för lokal och parkering och ett kvarter för skola. Skolan byggs på id: 2109539
Nybyggnad av kontorslokaler i Kungsbacka
Avser nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av handel, kontor och verksamheter i Laholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt område med handel, kontor och verksamheter intill järnvägsstationen i Laholms stad.
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Ombyggnad till PCI-lab och ombyggnad av IVA på Hallands sjukhus i Halmstad
Avser ombyggnad av befintliga lokaler i hus 191, plan 12 till PCI-labb och ett nytt fläktrum på en närliggande innergård. Samt ombyggnadsarbeten på IVA.
Tillbyggnad av idrottshall i Laholm
Trånga utrymmen och för få tider gör att Laholms kommun nu utreder möjligheterna att bygga ut idrottshallen i Våxtorp
Nybyggnad av huvudkontor, lager, kontor mm i Falkenberg
Avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad innefattande bl.a. produktutvecklingsfaciliteter, showroom, kontor- och logistikytor till en total byggnadsyta på ca 15 000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Nybyggnad av förskola för 160 barn.
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad av kontor, lager och verkstad i Halmstad
Reservationsavtal har tecknats för fastigheten 8. Avser nybyggnation av kontor, lager och verkstad åt PS Energi ABs verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Planer finns för nybyggnation av förskola på Västra Gärdet i Falkenberg.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av bostäder och verksamhet på Tröingeberg, Falkenberg
Förskola skall byggas på id : 1480960 Skola skall byggas på id: 1194774 Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny skola och förskola samt bostäder och verksamheter men även att bygga ut nya gång- och cykelvägar och andra åtgärder för trafikflöden.
Ombyggnad av industri till vårdcentral, kulturskola mm i Halmstad
Fastigheten Bogserbåten 1 på Söder är avsedd för industriändamål. I detaljplan ska vårdcentral, kulturskola, kontor samt konsertlokal nu prövas.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Nybyggnad av ledningsträningslokal i Halmstad
Avser nybyggnad av en ledningsträningslokal inom LV 6 garnisonsområde i Halmstad. Den tänkta byggnaden har en area på ca 1200 kvm inkl. ca 200 kvm garage. Utvändig uppställningsarea på ca 500 kvm.
Nybyggnad av hotell och verksamheter i Falkenberg
Planens syfte är att möjliggöra för utökad vägservice i form av övernattning, matservering och försäljning av olika typer av drivmedel inklusive laddningsmöjlighet för bilar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontor i 2 plan som ska placeras intill nuvarande lokaler i Söndrums företagspark.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på om- och utbyggnad av Furulundsskolan med ca 200 platser.
Om- och utbyggnad av skolor i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av Frennarps byskola.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Återuppbyggnad av lokal på campus i Laholm
Avser återuppbyggnad av lokal efter brand. Byggnaden kommer att innehålla undervisningslokaler samt utrymmen för skolsköterska och kurator.
Nybyggnad av vägrestaurang i Varberg
Avser nybyggnad av vägrestaurang för ChopChop AB i Varberg Nord.
Nybyggnad av byggvaruhus i Laholm
Avser nybyggnad av byggvaruhus i Mellbystrand. Mellby 1:115 och Mellby 2:129.
Renovering av storkök i Knäred, Laholm
Planer finns för renovering av köket på Smedjebacken i Knäred för att få större kapacitet.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Avser nybyggnad av en padelhall på Stadsnyckelns tomt utmed Nya Tylösandsvägen. Hallen kommer utöver padel innehålla gym och servering.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggnaden är på ca 4400 kvm där butiksdelen är i 2 plan på totalt 1700 kvm.
Rivning av hotell och nybyggnad av snabbmatsrestauranger i Mellbystrand
Fd Hotell Mellbystrand tre laxar vid E6 mellan Halmstad och Båstad kommer rivas och därefter utvecklas området, med vad är ännu oklart.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Postmästaren 16 för en mer flexibel lokalanvändning. Samt på Postmästaren 14 planeras ombyggnad för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16. Tillbyggnaden blir ca 1500 kvm.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av lasbilsgarage, kontor samt förråd 26 x 68.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Tillbyggnad av vårdbostad i Falkenberg
Tillbyggnaden är nya boenderum för SÄBO.
Utbyggnad av biograf i Varberg
Syftet med planändringen är att möjliggöra för utökad byggrätt för biografens befintliga verksamhet. Aktuell planändring omfattar endast del av fastighet Trädgården 7 och markanvändningen är fortsatt handelsändamål. Den yta som planändringen omfattar utgör ungefär 200 m². Byggnaden används bland annat av Svenska Bio som biograf.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Nybyggnad av bilhall i Varberg
Nybyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av hotellrum i Varberg
Nybyggnad av hotellrum, 28st.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad/lokalanpassning av butik till kontor.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av habilitering i Halmstad
Byggnad 124 uppfördes ursprungligen 1922, och tillbyggnader på gavlarna utfördes 1965. Byggnaden består av 4 våningsplan varvid ett källarplan och ett vindsplan. Invändigt ska ytskikt bytas ut och vissa planlösningsförändringar utföras. Fönsterbyte ska utföras. Yttertaket ska renoveras, dock ska bef takbeläggning av tegelpannor återanvändas. VA- och dräneringsledningar vid och runt byggnaden behöver bytas ut till nya, vilket då även påverkar befintlig markanläggning. Invändiga rörinstallationer, såsom tapp- och spillvatten ska bytas ut till nytt. Under grundplattan ska spillvattenledningar bytas ut till nya. Värmesystem ska bytas ut till nytt, från och med försörjningspunkten i teknikrummet. Luftbehandlingsinstallationer ska bytas ut till nytt av typ VAV med integrerat styr och reglersystem. Elinstallationer ska bytas ut till nytt. Rivning av rör-, luft- och el-installationer utförs av byggentreprenören (generalentreprenören) enligt föreskrifter i tekniska beskrivningar.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Lokalanpassning av lokal i Halmstad
Nytt luftbehandlingsaggregat ska installeras på yttertak. Sanering enligt miljöinventering ingår i entreprenaden.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Nybyggnad av gym i Falkenberg
Nybyggnad av träningscenter.
Installation av solkraft på Halmstads Arena
Avser utbyggnad av befintlig solkraftsanläggning och i vissa delar kompletteras på Halmstads Arena. Utbyggnad med 200 kW, cirka 500 solcellspaneler.
Ombyggnad av förskola i Laholm
Köksrenovering samt installation/ändring av ventilation i förskola.
Ombyggnad av förskola i Laholm
Köksrenovering samt installation/ändring av ventilation i förskola.
Nybyggnad av padelhall i Varberg
Nybyggnad av padelhall med 4 banor.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Utvändig ändring av samlingslokal, balkongräcken och fasad samt färgbyte. Volontären kommer att utföras delvis i egen regi under en 5-års period. Beställaren kommer att tillfråga entreprenörer vid behov under denna 5-års period.
Om- och tillbyggnad av idrottsarena i Varberg
Avser om-och tillbyggnad av Varberg Energi Arena för att uppfylla de krav som ställs på arenan för allsvenskt spel i fotboll. Entreprenaden omfattar nya sittplatser, toaletter, serveringsställen, belysning och disponibla utrymmen för ingående föreningar.
Nybyggnad av lekplats i Falkenberg
Avser nybyggnad av lekplats vid Fredens väg på Slätten. Lekplatsen blir för barn upp till 9 år och tanken är att koppla barnens lek till naturens värden.
Utvändigt underhåll på gymnastikhall vid skola i Varberg
Avser yttertaksrenovering av papp- och plåtdetaljer på Mariedals skolans gymnastikhall.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Kyrka
Renovera/måla fönster och dörrar.
Invändigt underhåll av kyrka i Varberg
Invändiga renoveringsarbeten. Finns inga beslut på projektet. Ingen byggstart före 2023.
Ombyggnad av hotell i Laholm
Ändrad användning från konferens till hotell och tillbyggnad 1 våning.
Utvändigt underhåll på restaurang i Varberg
Avser demontering av befintliga markiser och tillhörande bärverk, nybyggnation av nytt tak inklusive stålkonstruktion samt glaspartier på fastigheten Getakärr 3:63 där fästningsterrassen är belägen.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Tak- och fasadrenovering på skola i Varberg
Avser tak- och fasadrenovering på Påskbergskolan i Varberg.
Ombyggnad av personallokal i Hyltebruk
Ombyggnad av församlingshem till vaktmästeribyggnad samt ombyggnad av befintliga vaktmästeribyggnaden och renovering.
Utvändigt underhåll på skola i Varberg.
Avser takrenovering på Ankarskolan, Varberg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärsbyggnad - byte av tak.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor och biograf.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av obemannad matbutik i Laholm
När bygglovet är beviljat skall man ställa en obemannad matbutik här som säljer färdiglagade rätter.
Rivning av förskola i Varberg
Avser rivning av förskola, utemiljö för förskolan samt staket som löper runt området samt återställning av mark.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Renovering av lekplatser, Halmstad kommun
Avser rivning av befintligt samt montering och installation av ny lekutrustning på: Hjässan 2 Låghus samt Lönnen 1 i Malmö.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Nybyggnad av golfträningsstugor och servicebyggnad.
Tillbyggnad av vårdhem i Laholm
Tillbyggnad av vårdlokaler.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Tillbyggnad av fristående skärmtak på parkområde.
Upphandling av markiser till butiker i Halmstad
Upphandlingen omfattar inköp och montering av markiser inom Kv Klostret 15 i Halmstads kommun med adress Skolgatan 2-6, Tyghusgatan. Uppdraget omfattar samtliga butiker i bottenplan. Uppdraget omfattar även demontering och frakt till återvinning/deponi.
Utvändigt underhåll på fastigheter i Varberg
Avser utvändig renovering av Rosa Huset, Skultagården samt vissa invändiga ytskiktsåtgärder i form av eventuella efterlagningar.
Ny toalettbyggnad till Åsa Gårda brygga, Kungsbacka kommun
Avser rivning av befintlig toalettbyggnad och transportera bort den för deponi, samt leverera en ny offentlig toalettbyggnad till Åsa Gårda brygga.
Tillbyggnad av veterinärstation i Laholm
Tillbyggnad av djurklinik. Skjul för kompressor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).