Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurangverksamhet i Falkenberg
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom ett område som idag är obebyggt. Verksamheten ska anpassas till dess nära läge till Ätran och Stråket staden-stranden. Förslaget innehåller en byggnad i två våningar med upp till totalt cirka 1500 m2 BTA avsedd för restaurangverksamhet. Inom restauranganvändningen möjliggörs uteservering, komplementbyggnader och parkering. Restaurangverksamheten angörs med bil söderifrån via en ny gata som ansluter till Plankagårdsvägen.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Ny förskola med 4 avdelningar inklusive utemiljö och mottagningskök ska byggas i Vinberg.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Ventilationsombyggnad i skola, Falkenberg
Projektet avser byte av ventilationsarggregat i befintlig skolbyggnad och ytskiktsrenovering samt byte del av undertak och armaturer.
Ombyggnad av affärshus i Falkenberg
Ändring av ventilation i handelsbyggnad.
Ombyggnad av Campus i Falkenberg
Avser ombyggnation av före detta stadsbiblioteket till lokaler för Campus Falkenberg. Omfattar ombyggnad för att inhysa föreläsningssalar, reception samt ett antal mindre rum.
Nybyggnad av kontor i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av vårdbostad i Falkenberg
Avser ändrad fasad, planlösning samt tillkommande lägenhet.
Invändigt underhåll i Alfshögs kyrka i Vessingbro
Avser underhåll invändig puts, åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktioner. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).