Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Falkenberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall. Tillbyggnad av förskola finns på id: 1480960
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av kontors- och industriverksamhet i Falkenberg
byggnation av kontorsverksamhet tillsammans med industri.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal samt lokaler för restaurangskolan vid gymnasiet.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal till skolan.
Nybyggnad av hotell och verksamheter i Falkenberg
Planens syfte är att möjliggöra för utökad vägservice i form av övernattning, matservering och försäljning av olika typer av drivmedel inklusive laddningsmöjlighet för bilar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Renovering av storkök i skola. I samband med renoveringen ska även matsalen byggas om. I befintligt kök lagas cirka 650 portioner i ett kök med kapacitet för cirka 400 portioner. En första prognos visade ett behov på ett storkök med matsal för 1200 portioner vilket har projekterats fram till färdigt FFU. Det har sedan visats sig att behovet är mindre och en ny projektering ska nu utföras för 700 portioner.
Ventilationsombyggnad och underhållsarbete på skola i Falkenberg
Avser ombyggnad av ventilationssystem, tillbyggnad fläktrum, komplettering av brandskydd. Samt underhållsarbeten i befintliga skolbyggnader på Apelskolan. Underhållsarbeten omfattar: fönsterbyte på HUS C, komplettering brandskydd, ommålning fasadpanel på HUS A, rivning och igensättning av ljuslanternin/takfönster HUS A.
Nybyggnad av idrottshall i Falkenberg
Upphandlingen avser uppförande av ny idrottshall på Katrinebergs Folkhögskola. För kännedom så kommer bef idrottshall att rivas av annan entreprenör under sommaren 2020.
Ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler på Hjortsbergsskolan till Särskolan samt ny angöring/parkering för taxibilar utmed Ängsstigen.
Nybyggnad av förskola på Hjortsberg, Falkenberg
Avser förskola med sex avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av ceremonilokal i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av ceremonilokal.
Rivning av samlingslokal i Falkenberg
Rivning villa med 1,5 våning.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för förskola i paviljong.
Nybyggnad av restaurang i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov restaurang/servering t.o.m 2026-09-13.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov uppföra bod.
Ombyggnad av bank i Falkenberg
Anmälan lokalanpassning.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning - bedriva verksamhet inom förskola.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola, rivning och nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Tillbyggnad av handelsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning befintlig byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Falkenberg
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad av förskola för att utöka en avdelning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.