Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av häkte i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av häkte med 80 celler, besöksrum och promenadgårdar.
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Säkerhetsklassat projekt. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde. Investeringen beräknas uppgå till max 1,3 miljarder kronor och målet är att vara klara under 2025. Entreprenör gällande Vikportar: Assa Abloy, Stefan Alugulin.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Skolan ska innehålla 750 elevplatser för grundskola, 45 elevplatser för anpassad grundskola, idrottshall, rörelserum samt tillagningskök med kapacitet för 1 000 portioner. Idag finns två (2) befintliga skyddsrumsbyggnader med totalt 480 skyddsrumsplatser. Dessa ska rivas och ersättas med 480 nya skyddsrumsplatser fördelade på två friliggande byggnader där taken kommer utnyttjas som skolgård/friyta. I utemiljön finns komplementbyggnader i form av uteklassrum, förråd, lekotek mm Färdigställande: huvuddel 1 26-10-31, huvuddel 27-06-21.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Avser tillbyggnad av gymnastiksal med ca 120 kvm, samt ändring av planlösning och invändig renovering av befintliga skollokaler för att anpassa dem till i årskurs 1–9 med 600 elever. Projektet kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 är i början av september 2023 - 2024-06-14. Etapp 2 är i början av september 2024 - 2025-06-12.
Nybyggnad av kontor, undervisningslokaler mm i Halmstad
Den nya mellanbyggnaden kommer att bestå av lektionssalar, kontor, omklädningsrum, uppehållsrum samt verkstad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Till- och ombyggnad av samlingslokal i Halmstad
Avser tillgänglighetsanpassning och omfattar ändring av foajéns planlösning, ventilationsinstallation samt installation av hiss och uppsättning av skylt.
Hyresgästanpassning samt tillbyggnad vid vårdcentral och tandläkarmottagning i Halmstad
Befintlig vårdcentral ska genomgå mindre anpassningar under pågående verksamhet. Folktandvård skapas genom anpassning av fd kontorslokaler samt en tillbyggnad inne på fastighetens atriumgård.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Lokalanpassning av kontor i Halmstad
Avser ändring av kontorsbyggnad/lokal.
Installation av mediakub till A-hallen, Halmstads Arena
Omfattar inköp och driftsättning av mediakub för A-hallen i Halmstad Arena.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Utvändig justering av affärsbyggnad/lokal i form av loftgång, skärmtak utvändigt och ändrad planlösning invändigt.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Avser installation av ett nytt ventialtionsaggregat i kontorsbyggnad samt nytt ytskikt.
Ombyggnad av ridhus i Halmstad
Avser byte av takbeläggning, från fibercement till svart papp, samt väsentlig ändring av ventilation.
Upprustning av storkök i Halmstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2024. Avser upprustning av storkök inom Halmstad kommuns fastigheter.
Utvändigt underhåll på kyrka i Halmstads kommun
Avser tak och fasad renovering på Tönnersjö kyrka.
Rivning av skola i Halmstad
Rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Anmälan för ändrad användning.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Tillbyggnad av skolbyggnad. Utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Utvändig ändring av skolbyggnad. Montering av fasta solskydd.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser installation/ändring vatten och avlopp i skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Avser takbyte på kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Avser rivning av torn på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Avser ändrad användning affärsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).