Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en grundskola för ca 750 elever + 45 särskoleelever inom Kattegattområdet. Ingår i lokalförsörjningsplanen.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Nybyggnad av idrottshall samt miljöhus.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontor i 2 plan som ska placeras intill nuvarande lokaler i Söndrums företagspark.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av skola i Halmstad
Avser tillbyggnad av gymnastiksal med ca 120 kvm, samt ändring av planlösning och invändig renovering av befintliga skollokaler för att anpassa dem till i årskurs 1–9 med 600 elever. Projektet kommer att ske i 2 etapper. Etapp 1 är i början av september 2023 - 2024-06-14. Etapp 2 är i början av september 2024 - 2025-06-12.
Till- och ombyggnad samt fasadändring vid Kristineheds värmekraftverk, Halmstads kommun
Avser ombyggnad av kontor och omklädningsrum i byggnad D och K på plan 3. Tillbyggnad av ett teknikrum , på befintligt tak på byggnad D. Renovering av fasad inklusive fönsterbyte samt ny takpapp på byggnad C vid Kristineheds värmekraftverk.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Installation av solkraftsanläggning på skola i Halmstad
Halmstad kommun avser uppföra solkraftsanläggning för elproduktion. I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad, utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal samt uppförande av stängsel.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Nybyggnad av samlingslokal, mur och plank samt komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad - fönsterbyte 40-tal fönster.
Ombyggnad av bilhall i Halmstad
Byte av bef. fönster och glaspartier i bef. fönster- och fasadöppningar.
Rivning av affärshus i Halmstad
Rivning av affärsbyggnad/lokal.
Rivning av kontor i Halmstad
Rivningslov - rivning av kontorsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser en ändring av brandskydd och ventilation!

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).