Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en F-9 skola inkl träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö och tillagningskök samt en fullstor idrottshall. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Om och tillbyggnad av F-6 skola i Nyhem, Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Nyhemsskolan, bla nya klassrum och nytt storkök. Fastigheten Geografen 1 omfattar ca 6600 kvm och möjliggör för en skolbyggnad i tre våningar.
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
Nybyggnad av logistikcentral i Halmstad
Nybyggnad av logistikcentral om ca 18 000 kvm intill Eleikos huvudkontor i Kistinge.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Nybyggnad av särskola i Halmstad
Avser nybyggnad av särskola för 70 barn. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Nybyggnad av förskola i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 70 barn. 1 huskropp i 2 plan. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övreplan blir det bland annat personalutrymme. Kommer även att inrymma 1 tillagningskök, personalutrymmen, teknikutrymme och tillhörande utemiljö, 2st förrådsbyggnader samt 1st miljöhus.
Renovering av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt i Halmstad
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning samt fordonstvätt.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggstart Q4 2021 eller våren 2022.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Tillbyggnad av hotell med 39 rum samt lokal och uppställningsyta.
Nybyggnad av försäljning/kontor i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av försäljning/kontor.
Rivning och sanering av gymnasieskola i Halmstad
Kattegattskolans byggnad uppförd i början på 1980-talet innehållande lokaler för undervisning i praktiska ämnen på gymnasienivå ska rivas. Byggnadsdelarna innehåller flera olika typer av miljö- och hälsofarliga material och ämnen som ska saneras. I byggnaderna finns 5 st skyddsrum om ska bevaras. Byggnaden är i den norra delen ihop byggd med nya Kattegattgymnasiet där gymnasieundervisning pågår.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Avser utbyte av ventilation på Hallands sjukhus i Halmstad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av motionshall i Halmstad
Nybyggnad av motionshall, gym och padelhall.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av hotell/restaurang samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från affärsbyggnad till kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från bostad till tandläkarpraktik i flerbostadshus.
Solavskärming till gymnasieskola i Halmstad
Avser solavskärmning till lektionssalar på nya Kattegattgymnasiet i Halmstad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.