Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av större utbildningshall i Halmstads kommun
Ny Hallbyggnad för förvaring och utbildning av Lv-system 103. Byggnaden med en total area på ca: 20 800 m2 BTA, utgörs av utbildningshallar, specialsalar, en materielunderhållshall, lektionssalar, kontor för ca 200 personer med pentryn och sittytor, en aula för ca 100 personer och omklädnadsrum för 370 personer. Övriga areor är fördelade på fastighetens- och verksamhetens- teknikutrymmen samt korridorer, trappor, hissar, förråd mm. Objektet är beläget i Halmstads kommun, inom Lv 6 garnisonsområde.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Tillbyggnaden inrymmer ca 39 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta.
Upphandling av tillfälliga bostäder i Halmstad
Tillfälliga bostäder för flyktingar från Ukraina.
Rivning & nybyggnad av förskola i Halmstad
Rivning av befintlig förskola på fastigheten Nybyggnad av förskola om ca 1000 m2 BTA i ett plan. Förskolan innehåller 4 avdelningar samt tillagningskök. Ny utemiljö samt anläggning av infart med parkeringsplatser mm. ingår i projektet.
Nybyggnad av kontor, lager och verkstad i Halmstad
Reservationsavtal har tecknats för fastigheten 8. Avser nybyggnation av kontor, lager och verkstad åt PS Energi ABs verksamhet.
Nybyggnad av ledningsträningslokal i Halmstad
Avser nybyggnad av en ledningsträningslokal inom LV 6 garnisonsområde i Halmstad. Den tänkta byggnaden har en area på ca 1200 kvm inkl. ca 200 kvm garage. Utvändig uppställningsarea på ca 500 kvm.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Ambitionen är att kunna presentera en yta om 8 500 kvm som ska innehålla en mix av kontor, handel och lättare tillverkning. Halmstadporten har ett strategiskt handelsläge med närhet till E 6 attraktivt för nyetableringar och är attraktivt för företag som verkar i de östra delarna av Halmstad
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar, mur, bullerplank samt komplementbyggnad.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontor i 2 plan som ska placeras intill nuvarande lokaler i Söndrums företagspark.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Avser nybyggnad av en padelhall på Stadsnyckelns tomt utmed Nya Tylösandsvägen. Hallen kommer utöver padel innehålla gym och servering.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggnaden är på ca 4400 kvm där butiksdelen är i 2 plan på totalt 1700 kvm.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av reception, butik och kontor samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Ombyggnad av skola. Skolan skall bli större.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Ombyggnad/lokalanpassning av butik till kontor.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Ombyggnad av habilitering i Halmstad
Ombyggnad av mottagningsverksamhet för habilitering.
Tillbyggnad av stall i Halmstad
Tillbyggnad av stall samt flytt av carport.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Nybyggnad av utomhus-padelbana.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Utvändig ändring av samlingslokal, balkongräcken och fasad samt färgbyte.
Installation av solkraft på Halmstads Arena
Avser utbyggnad av befintlig solkraftsanläggning och i vissa delar kompletteras på Halmstads Arena. Utbyggnad med 200 kW, cirka 500 solcellspaneler.
Utbyte av låssystem inom Hallands sjukhus, Halmstad
Avser utbyte av det nuvarande klassiska nyckelbaserade låssystemet till ett elektromekaniskt nyckelsystem inom Hallands sjukhus Halmstad. Som optioner kan även utbyte av låssystem koma att utföras inom övriga fastigheter inom Region Halland. Avtalstid 4 år.
Renovering av bassänger i simhall i Halmstad
Objektet omfattar renovering av bassängerna på Brottet simstadion. Befintliga bassänger skall kläs med ny liner. Objektet omfattar bl a följande arbeten: Ny liner, inlopp och utlopp Nya lejdare och trappa till bassängerna Höjning av kanter och botten i bassänger Lagning och åtgärder i kassuner under mark (spoltank och utjämningsmagasin) Rörarbeten i kulvert under mark, som är belägen mellan 50 m bassäng och driftrum Mark- och betongarbeten
Renovering av lekplatser, Halmstad kommun
Avser rivning av befintligt samt montering och installation av ny lekutrustning på: Hjässan 2 Låghus samt Lönnen 1 i Malmö.
Nybyggnad av stugby i Halmstad
Nybyggnad av golfträningsstugor och servicebyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Nybyggnad av samlingslokal.
Invändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Utvändig och invändig ändring av affärsbyggnad/lokal. Invändig ombyggnad till annan verksamhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).