Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad med fasadskyltar, mur, plank samt komplementbyggnad. Försäkringskassan kommer att disponera större delen av huset men även Klöverns koncept för kontorshotell, First Office, kommer att inrymmas på bottenplan i byggnaden.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av förskolan med åtta avdfdelnignar kommer att byggas i två plan med tillagningskök och ha plats för 140 barn. Den planeras stå inflyttningsklar i slutet av 2022.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
återuppbyggnad av kyrklig förskola på cirka 600 kvm med två avdelningar samt multilokal för teater, personalmöten med mera på cirka 200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
tillbyggnad av kontorsbyggnad - västra kyrkogården.
Nybyggnad av tankanläggning, Halmstads flygplats
Avser nybyggnad av tankanläggning JET A1. Nytt pumphus och en 70 000 liters tank. Tank och pumphus skall levereras, etableras och installeras på en färdigbyggd platta. Option på ytterligare 1 tank, 70 000 liter.
Upphandling av personal ‐och kontorsbodar för HEM, Halmstad
upphandling av Personal- och kontorsbodar till ELISA projekt. Avtalstiden är 2021‐04‐19‐ 2023‐12‐31 med möjlighet till förlängning i maximalt 4 x 3 månader.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Objektet avser; omläggning av yttertak med plåt respektive tätskiktsmatta utbyte av plåtfasader och balkongskärmar av plåt rengöring av fasader utbyte av stuprör tillbyggnad av fläktrum på yttertak utbyte av åskledare Berörd yttertaksarea ca 2 000 m²
Installation av solkraftsanläggning på förskolor i Sofieberg
I denna entreprenad ingår leverans och installation av komplett funktionsfärdigt och driftsatt solkraftverkssystem anslutet till elnätet för leverans av elenergi. Fastigheterna Sofiebergs förskola, Nyckelvägen 2, 302 29 Halmstad och Kärlekens förskola, Stenstorpsvägen 13, 302 30 Halmstad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Halmstad
Omläggning yttertak och installation av solcellsanläggning.
Rivning av bensinstation i Halmstad
rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Halmstad
utvändig ändring av kyrkan, byte av takmaterial som startar sommaren 21.
Utbyte av airsidegrind Halmstad
totalentreprenad ersätta befintlig grind mellan hangarplatta och airside på FMTS Halmstad Garnison.
Ombyggnad av servicebyggnad i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av servicebyggnad, rivning av befintlig brygga och verkstadsbyggnad samt uppförande av ny verkstadsbyggnad i form av containrar.
Ramavtal avseende revision elanläggning, Region Värmland
Med option för regionen om förlängning maximalt tolv (12) månader + tolv (12) månader.
Rivning av förskola i Halmstad
Rivning av vallmons förskola. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
utvändig ändring av samlingslokal, byte av tak samt uppsättning av solceller, mariakyrkan.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Halmstad
Bygglov för ändring av vårdbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad-färgbyte.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av skolbyggnad - nya östergårdsskolan, Rivningslov - rivning av skolbyggnad - östergårdsskolan Högstadiet 1.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av uteservering samt mur och plank.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av hotell/restaurang, fasadändring samt ändring av brand och vs.
Tillbyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - nybyggnad av kontorsmoduler-2021-2024.
Nybyggnad av grillbar i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av restaurang-carolinas grillbar kb-20210320-20260320.
Nybyggnad av bar i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad barbyggnad - lilla torg, morfars/solsidan.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande uteservering.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppsättning uteservering - zigges garage.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för installation av solpaneler- wake park-grötvik.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage, återuppbyggnad efter brand.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - padelhall.
Utvändigt underhåll av garage i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal, installation nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad/lokal.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, solavskärmning, slottsjordsskolan.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov tidsbegränsat bygglov för 2 st. skolpaviljonger-2021-04-01--2024-12-31-östergårdsskolan.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändring av skolbyggnad.
Ombyggnad av butik i Halmstad
utökning av butikslokal.
Rivning av garage i Halmstad
Rivningslov - rivning av nedbrunnet garage.
Rivning av telestation i Halmstad
Rivningslov - rivning av teknikbod/transformator.
Omkalkning av fasaden på Kvibille kyrka
Renovering av fönster och fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.