Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnation av en skola för 832 elever i årskurs F-9 inkl. träningsskola/särskola med tillhörande utemiljö samt en fullstor idrottshall I skolan byggs ett tillagningskök med kapacitet för ca 950 portioner.. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av F–3 skola i Halmstad
Avser nybyggnad skola i två våningar för 300 barn i Fyllinge samt skolgård. Huvudbyggnadens storlek är ca 4856 m2 bruttoarea (BTA) Komplementbyggnadernas storlek är ca 100 m2 Tomtens storlek är ca 12670 m2. Lokalgatan Jaktfalksvägen samt gång och cykelvägar ska genomgå en ombyggnad av: Sträckning, vändplan, lednigsnät, belysning och ytskikt. Ombyggd area är ca 2350 m2
Nybyggnad av logistikcentral i Halmstad
Nybyggnad av logistikcentral om ca 18 000 kvm intill Eleikos huvudkontor i Kistinge. Fastigheten kommer att miljöcertifieras och man planerar att investera i solceller.
Nybyggnad av Ambulansstation i Halmstad
Nybyggnad av ny ambulansstation nära E6, intill Tegelbruket.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av kontor, lager och verkstad i Halmstad
Reservationsavtal har tecknats för fastigheten 8. Avser nybyggnation av kontor, lager och verkstad åt PS Energi ABs verksamhet.
Nybyggnad av församlingshus i Halmstad
Nybyggnad av församlingshem och förskola med två avdelningar som kommer att dela på gemensamhetsutrymmen som matsal och kök. Byggstart under 2023.
Nybyggnad av förskola på Kärleken i Halmstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Inom fastighet Högstadiet 1 i Halmstad ligger idag nuvarande Östergårdsskolan bestående av 8st separata byggnader. Den nuvarande skolan ska rivas för att ge plats åt en helt ny skola i 4 våningar, BTA-yta om 14230kvm. Verksamheten ska vara kvar inom fastigheten hela entreprenadtiden, vilket innebär att rivningen och markarbetena kommer att ske i två olika etapper. Den nya skolan planeras för 900 elever i åk 4-9, med tillagningskök för 2200 portioner och en idrottshall med läktare för 400p som integreras med skolan. Kring skolan skapas en helt ny skolgård med fokus på rörelse. Skolan och idrottshallen anpassas för lägerverksamhet med 400st logiplatser. Byggstart planeras i dec 2021. Färdigställande etapp 1 (rivning, nybyggnad, delar av skolgården) maj 2024. Färdigställande etapp 2 ( rivning, resterande del av skolgård) maj 2025.
Nybyggnad av särskola i Halmstad
Avser nybyggnad av särskola för 70 barn. Exploatering kommer utföras på id: 1572115.
Nybyggnad av förskola i Ranagård, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar med plats för 70 barn. 1 huskropp i 2 plan. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övreplan blir det bland annat personalutrymme. Kommer även att inrymma 1 tillagningskök, personalutrymmen, teknikutrymme och tillhörande utemiljö, 2st förrådsbyggnader samt 1st miljöhus.
Utbyggnad av gymnasium i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att pröva en utökning av Kristinehedsgymnasiets skolområde. Tanken är bland annat att byggprogrammet, som idag finns på Kattegattgymnasiet, ska flyttas hit.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Mjellby konstmuseum skall både byggas till med nya lokaler för konsthantering och delvis renoveras invändigt.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Nybyggnad av modern förskola. 9 avdelningar med i snitt 12 barn per avdelning samt egen kock.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt i Halmstad
Avser nybyggnad av drivmedelsanläggning samt fordonstvätt.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Halmstad
Avser nybyggnad av byggvaruhandel. Byggstart Q4 2021 eller våren 2022.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Tillbyggnad av hotell med 39 rum samt lokal och uppställningsyta.
Utbyte av ventilationsanläggning i sjukhus i Halmstad
Avser utbyte av ventilation på Hallands sjukhus i Halmstad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Nybyggnad av padelhall i Halmstad
Nybyggnad av utomhus-padelbana.
Rivning och nybyggnad av bensinstation i Halmstad
Rivning av Ingo -bensinstation samt nybyggnad. Nybyggnationen kommer komma före rivningen.
Ombyggnad av vandrarhem i Halmstad
ombyggnad av vandrarhem.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för ändrad användning i skolbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av ridhus i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av ridhus samt flytt av carport.
Rivning av affärshus i Halmstad
Rivningslov för rivning av affärsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av barack i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad byggbodar och skylttorn 220103 - 231101.
Tillbyggnad av vårdcentral i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd tillbyggnad vårdbyggnad 2023-12-31 - 2027-02-01.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från kontor till besöksnäring samt fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av anläggning/anordning.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för ombyggnad av affärsbyggnad/lokal.
Tillbyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning, från industribyggnad till restaurang.
Rivning av telestation i Halmstad
Rivningslov - rivning av teknikbod.
Solavskärming till gymnasieskola i Halmstad
Avser solavskärmning till lektionssalar på nya Kattegattgymnasiet i Halmstad.
Ändring till klassrum i skola i Halmstad
Avser ändring i skolbyggnad som omfattar återställning från kök till klassrum.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.