Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om-och nybyggnad av skola i Kungsbacka
Skolan ska utökas till totalt 900 elever. Befintliga byggnader för specialämnessalar rivs och skolan kompletteras med en tillbyggnad på skolgården med ca 3500 kvm BTA i 3 plan inklusive en om-och tillbyggnad av ett mottagningskök med tillhörande matsal för 1000 portioner. Därtill en nybyggnad av en idrottshall om ca 2400 kvm BTA. Rivning av byggnad B, C, D (med tillhörande skyddsrum) och H ca 2700 m² BTA Nybyggnad av Idrottshall ca 2400 m² BTA. Ombyggnad av tillagningskök i Hus F ca XXX m² plan 1 och nytt fläktrum på plan 2 över storköket. Tillbyggnad av matsalen i hus F ca 180 m². Tillbyggnad utmed hus G på ca 3300 m² BTA i 3 plan med ett indraget våningsplan. Ombyggnad av skolgård om ca 10 500 m² samt parkeringsyta om ca 2200 m².
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
påbyggnad av befintlig byggnad. Personalbyggnad. Cirka 250 kvm.
Ombyggnad av värmeanläggning i skola, Onsala
Avser nytt pannrum med värmekälla (Pelletsmaskin) på Kapareskolan i Onsala, Kungsbacka kommun.
Ombyggnad av församlingshus i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av församlingshemmet och pastorsexpeditionen. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Särö
Avser omläggning av yttertak med nya betongtakpannor m m. Samt utbyte av stuprör och hängrännor och åskledare på Särö vårdcentral.
Nybyggnad av maskinhall i Kungsbacka
Nybyggnad av maskinhall och padelbana.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för tillbyggnad av handel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av handel.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungsbacka
Bygglov för ändrad användning av verksamhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Kungsbacka
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av församlingshus i Kungsbacka
tillbyggnad av skärmtak för barnvagnar. Vallda 28:8,28:7.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan om ändring av verksamhet.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.