Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Bolsheden i Kungsbacka
Detaljplan för att utöka befintligt verksamhetsområde i Bolsheden i Kullavik.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Norra Hede i Kungsbacka
Genom en ny detaljplan utreder man möjligheten till industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven planprocess där Castellum är exploatör och driver planarbetet tillsammans med kommunen.
Ombyggnad av skola till daglig verksamhet i Kungsbacka
Avser ombyggnad av Kyrkskolan i centrala Kungsbacka till lokaler för daglig verksamhet. Anpassning av lokalerna för den nya verksamheten. Delar av Daglig verksamhet finns nu i fastigheter i kvarteren Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka och i samband med att dessa ska rivas under våren 2023, förväntas Daglig verksamhet kunna flytta in i Kyrkskolan.
Hyresgästanpassning för kvinnohälsovården i Kungsbacka
Objektet avser renovering av befintliga kontorsytor till ytor för vård. Lokalarea (LOA) – 1 295 m2 fördelat på 2 plan.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av vårdlokal i Kungsbacka
Avser fasadrenovering av tandläkarmottagningen i Kungsbacka.
Ombyggnad av läkarcentral i Kungsbacka
Ändrad användning av kontor till läkarmottagning.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av planlösning i verksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring av verksamhet.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser utvändig ändring av handel (entré och nödutgång) samt hyresgästanpassning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).