Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Nybyggnad av skola åk 6-9 för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Skolbyggnaden uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka.
Nybyggnad verksamhetsområde och bostäder i Kungsbacka
förstudien gäller fastigheten Ölmanäs 31:1 i västra Åsa norr om Ölmanäs ringväg samt angräsande fastighet Ölmanäs 7:10. Förstudien ska titta på möjligheterna för en eventuell framtida utveckling av området.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser anpassning och ombyggnad av befintlig skolmatsal.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende installation och service av brandlarm, inbrottslarm, passersystem och CCTV. Avtalstid:2022-01-01 - 2025-12-31
Nybyggnad av arena i Kungsbacka
Den nya arenan kommer att få två idrottshallar, läktare för 2500 åskådare, och kommersiella lokaler som kontor och restauranger.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Nybyggnad av tennishall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av tennishall.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter- Miljökonsulter. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 2 års förlängning.
Nybyggnad av solcellsanläggningar på förskola och skolor i Kungsbacka, etapp 9
Projektet avser nybyggnad av solcellsanläggningar på befintliga fastigheter.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Särö
Avser omläggning av yttertak med nya betongtakpannor m m. Samt utbyte av stuprör och hängrännor och åskledare på Särö vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Anmälan om ändring av konstruktion i kontorshus.
Nybyggnad av padelhall i Kungsbacka
Nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kungsbacka
Tillbyggnad av veterinärklinik.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kungsbacka
Utvändig ändring av entrépartier på sjukhus.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola på Spoven 1 och Nedre Ögärdet 2:19.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Anmälan om att få invändiga verksamhetsanpassningar.
Utvändigt underhåll av förskola i Kungsbacka
Avser mindre ändring för anpassning av förskola.
Ombyggnad av garage i Kungsbacka
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal i garage.
Nybyggnad av kiosk i Kungsbacka
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Renovering av av 2st hissar i Kungsbacka
Avser modernisering av två stycken hissar som är belägna i Kulturhuset Fyren.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.