Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungsbacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Nybyggnad av skola åk 6-9 för ca 620 elever inklusive komplementbyggnader, storkök och fullmåttsidrottshall, med tillhörande mark- och installationsarbeten. Skårbyskolan får en fullmåtts idrottshall med läktare med plats för 300 åskådare. Skolbyggnaden uppförs i samband med exploateringen och utvecklingen av stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka.
Nybyggnad av förskola i Frillesås
Nybyggnad av förskola för 160 barn.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Projektet avser till- och ombyggnad av affärshus och påbyggnad en våning (ca 350 kvm). Markarbetet påbörjas i mars 2022.
Ombyggnad ispist i ishall i Kungsbacka
Projektet avser att Ispisten i Kungsbacka ishall ska rivas pga felaktigt utförd grundläggningsmetod. Följden blir att ispisten sjunker pga sättningar i mark. Befintlig betongplatta, som ej är pålad, ska rivas. Ny platta ska gjutas med underliggande balkar och pålar. Pålning till berg, schaktningsarbeten, installationsarbeten i form av ny kyla och underliggande värme samt rivning rivning av befintlig sarg ska utföras.
Tillbyggnad av förskola i Kungsbacka
Tillbyggnad av förskola med mottagningskök samt passage. Förskolan som idag rymmer 40 barn skall sedan ha plats för 80 barn.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan. Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Kungsbacka
Entreprenaden innefattar byte av konstgräs på 3 st fotbollsplaner Kullaviksplanen, Tingbergsvallen och Kaparen, samt upprustning av mark och anläggning.
Tillbyggnad av kanslihus i Kungsbacka
Tillbyggnad av verksamhet/kansli. Kontorsrum.
Rivning av kontor i Kungsbacka
Rivning av kontor och biograf.
Tillbyggnad av golfbana i Kungsbacka
Tillbyggnad av kontorsdel på golfbana.
Ombyggnad av matsal på skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av tidigare hemkunskapssal till matsal samt ombyggnad inkl. rivning av bärande vägg i bef matsal för att tillgodose ett ökat platsbehov i Åsaskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungsbacka
Bygglov för utvändig ändring av handel.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring av skola. Fasadskylt till Engelska skolan.
Ramavtal avseende internetförbindelse inom Kungsbacka kommun
Ramavtal avseende internetförbindelse för Kungsbacka kommun där kraven på tillgänglighet är av vikt. Avtalstid 4 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).