Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hylte

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av skola i Hylte
Projektet avser renovering och ombyggnad av grundskola för F-6. Skolan ska efter projektet ha kapacitet för upp till 250 elever. Syftet med projektet är i stora drag att avsevärt förlänga skolans tekniska livslängd och genom viss invändig ombyggnad bättre anpassa lokalerna till verksamhetens behov. Detta ska ske genom att bl.a. byta ut stora delar av installationssystemen, tak- och fönsterbyte, omdisponering av vissa ytor invändigt, förbättra tillgänglighet och förnya utemiljön. Exempel på arbetsmoment. - takbyte på stora delar av skolan - fönsterbyte på vissa delar av skolan - fasadåtgärder - i stora delar nytt ventilationssystem - i stora delar nya el-, tele- och datainstallationer samt belysning - i stora delar nytt inre VA- och värmesystem - i stora delar nya yttre VA-system inkl. fettavskiljare till kök - ytskiktsrenovering inkl. golv, undertak och ommålning - renovering av befintliga WC och fler nya WC samt RWC - markarbeten och asfaltering - utemiljö med sport- och lekutrustning
Ombyggnad av personallokal i Hyltebruk
Ombyggnad av församlingshem till vaktmästeribyggnad samt ombyggnad av befintliga vaktmästeribyggnaden och renovering.
Nybyggnad av toaletthus till badplatser i Hylte kommun
Avser två separata toaletthus med tank innehållande var sitt toalettutrymme. En toalett ska placeras vid badplatsen i Torup och en vid badplatsen Ibro.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).