Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av skola och särskola i Varberg
Inom fastigheten för Håstensskolan ska en ny grundskola F-9 om 750 elever, grundsärskola F-9 om 120 elever samt en idrottshall byggas. Projektet innefattar även utemiljö, parkeringslösning och rivning av den befintliga Håstensskolan. Håstensskolans verksamhet kommer att vara i drift under hela byggnationen.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m. Fastighetsbeteckningar: Väröbackaskolan: VÄRÖ 2:13 Konstgräsplan: VÄRÖ-BACKA 14:19 GC-väg: VÄRÖ 2:1
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola med 8 avdelningar i 2 plan för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Ny huvudbyggnad för verksamheten med reception, bistro, restaurang och vinbar.
Nybyggnad av kontor m.m i Varberg
Nybyggnad av kontorslokaler med matsal och omklädningsrum. Mur och plank.
Ombyggnad av kontor, i Varberg
Avser ombyggnad, fasadändring av kontorshus, ändring i konstruktion.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Avser hyresgästanpassning i kontorshus, samt fasadändring.
Hyra av paviljonger till skola i Varberg
Avser hyra av paviljonger till Deromes skola en grundskola för lågstadieelever, med kapacitet för totalt 85 personer där 75 är elever och 10 personal. I entreprenaden ingår tillverkning, markarbeten, anslutningar, leverans, montage av moduler till fullt färdig paviljong samt avetablering.
Utvändigt underhåll av kontor i Varberg
Fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av cafeteria i Varberg
Tillbyggnad av verksamhet - cafélokal.
Ombyggnad av idrottshall i Varberg
Avser installation/ändring av ventilation i sporthall samt ytskiktsrenovering i omklädningsrum.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Avser tillbyggnad av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Fasadändring av skola. Utrymnigstrappa.
Rivning av idrottshall i Varberg
Rivning av sporthall.
Golvrenovering Varmbadhuset
Avser golvrenovering på entréplan i Varmbadhuset I Varberg.
Utvändigt underhåll två kulturhistoriska byggnader i Varberg
Avser mur och putslagning av sprickor, hål och puts släpp på fasad, valv, murar, undertak, trappor och krönlister i takutsprång, samt målning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).