Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av skola i Väröbacka, Varberg
Väröbackaskolan ska utökas till en F-9 skola och därmed öka sitt elevantal från 450 till 650 elever. Det innebär en tillbyggnad av ca 4600 m2 samt en ombyggnad på ca 400 m2. Ny g/c-väg, ombyggnad av skolgård till multisportarena, gröna ytor, ny parkering, konstgräsplan, belysning, läktare m.m.
Nybyggnad av förskola i Väröbacka, Varberg
En ny förskola för 160 barn planeras i Väröbacka och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.
Nybyggnad av förskola i Borgasgård, Varberg
VFAB har fått i uppdrag att ta fram en förstudie för en ny förskola åt Varbergs kommun på fastigheten Träslöv 5:36. Förskolan ska inrymma 160 barn med tillhörande tillagningskök. Preliminär färdigställandetid är hösten 2023.
Nybyggnad av förskola i Bläshammar, Varberg
Objektet avser nybyggnation av förskola på kommunalägd fastighet (Bläshammar 5:2) för 120 barn i åldern 3-5 år. Byggnaden är ritad i en L-form i ett plan i två varierande taklutningar. På takdelen som vetter mot sydväst monteras solpaneler. Utöver förskolan tillkommer ÅV-hus och tre förråd (ett kallt och två varm). Förskolan består av lekytor för barn, torg (matsal), kontor, teknikrum, förråd och ett mottagningskök. I anknytning till förskolan anläggs parkeringsplats för 20 st bilar varav två parkeringar ska ha laddstolpar för elbilar. Utemiljön kommer att sammanlänkas med utemiljön på den redan befintliga Siers Förskola
Tillbyggnad av skola i Varberg
Tillbyggnad av Trönningeskolan. Tillbyggnaden görs i två plan om totalt cirka 1 900 kvadratmeter BTA och ska bland annat innehålla klassrum, grupprum, uppehållsytor, kapprum, toaletter och administrationsutrymmen. I entreprenaden ingår även flytt och ombyggnad av skolgården samt en ombyggnad av medialabb, utrymningstrapphus och skolmatsal.
Nybyggnad av förskola i Trönningenäs, Varberg
Avser ny förskola för 80 barn med mottagningskök, samt tillhörande ÅV-hus, varmförråd och kallförråd på fastigheterna Trönningenäs 5:75 samt del av Trönningenäs 5:73 i Trönningsnäs, Varbergs kommun. BTA: Förskolebyggnad – 944 kvm ÅV-hus – 38 kvm Varmförråd – 16 kvm Kallförråd – 16 kvm
Ombyggnad av kontor i Varberg
Avser ombyggnad, fasadändring av kontorshus, ändring i konstruktion.
Nybyggnad av restaurang i Varberg
Ny huvudbyggnad för verksamheten med reception, bistro, restaurang och vinbar.
Tillbyggnad av affärshus i Varberg
Tillbyggnad av Reklamkungens lokaler, Produktionslokaler för reklam, tryck samt butik o kontor.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av klubblokal i Varberg
Nybyggnad av klubblokal.
Utvändigt underhåll av Varbergs Teater
Avser yttre renovering av Varbergs Teater. I entreprenaden ingår bl a omfogning av naturstenssockel, fönster- samt dörrenovering samt utbyte av vissa fönster, putslagningar, avfärgning av fasader, omfogning av tegelpartier, byte av simsplåtar, bleck m.m. I projektet ingår även igensättning av lastintag på västra fasaden samt option på rekonstruktion av balkong på västra fasaden och option på vissa invändiga åtgärder.
Ombyggnad av förskola i Varberg
Kylmaskiner skall installeras på utsidan av fasaden inklusive bur 1,9m2 Takhuv 0,4 m2.
Tillbyggnad av hotell i Varberg
Avser tillbyggnad av hotell samt installation av eldstad.
Ombyggnad av samlingslokal i Varberg
Avser en utvändig ändring av verksamhet samt en ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Varberg
Byta ett fönster mot en dörr på västra sidan av huset

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).