Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (7)
Gislaved (7)
Gnosjö (1)
Habo (2)
Mullsjö (6)
Nässjö (10)
Sävsjö (1)
Tranås (1)
Vaggeryd (10)
Vetlanda (4)
Värnamo (7)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus m.m. på Öster i Jönköping
Projektet avser att det ska byggas två stadskvarter där huskroppen mot Tullportsrondellen kommer att innehålla ny bilhall, en stor begagnadhall, leveranshall och bilvård. I denna huskropp kommer det även finnas stora ytor för kontor och bostäder. Kvarter två kommer att innehålla bostäder i olika storlekar totalt ca 300 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Mullsjö
Möjligheter finns att utveckla och bygga upp till 300 bostäder tillsammans med trygghetsboende och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus 4-7 våningar i stadsdelen Skeppsbron. Den "hemliga trädgården"
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt)i Jönköping
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter med garage under mark.
Planer för ny stadsdel Västra staden, Nässjö
Planer finns för nybyggnad av stadsdel i centrala Nässjö, viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan. Området är 10 ha. Området byggs ut etappvis.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planen är nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad samt mur och plank, Lejonet 8 Nässjö.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved.
Nybyggnad av flerbostadshus, Centrum i Bankeryd.
Planer för nybyggnad av flerbostadshus i Attarp 2:93 med ca 22 lägenheter.
Nybyggnad av bostadshus i Vaggeryd
Bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil i Vaggeryd tätor. Området som detaljplanen avser ligger i anslutning till Jönköpingsvägen i norra Vaggeryd. Bo med Skogen
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Jönköping
Avser utveckling av den nya stadsdelen Munksjöstaden i Jönköping. I kvarter 16 byggs bostäder med sjöutsikt och citypuls. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av 70-80 bostadsrätter fördelade på både flerbostadshus och radhus samt en gemensam innergård. Bostadskvarteret byggs i trä. Projektet kommer att byggas efter Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av bostadsområde i Nässjö
Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse och skolbebyggelse i ett område söder om Vattenverksgatan och Vallgatan och norr om Södra vägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar, Gislaved
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter vid Avenboksgatan, Smålandsstenar. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Bygget kommer bli kontorshus med 60 lägenheter. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av flerbostadshus i Habo, etapp 1
Avser uppförande av 58 bostadsrättslägenheter fördelade på ett 6-våningshus och ett 10-våningshus. Samtliga bostäder får egen uteplats eller balkong.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Dalhem 1.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryds tätort
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för etablering av ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse, både i form av flerbostadshus och småhus, inom del av fastigheten Götastrand 1:1.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder intill Trädgårdsstaden. Fastigheten består just nu av garagebyggnader. Kommunen har förvärvat fastigheten Nifsarp 1:30.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Nässjö
På kvarteret Vallen 3 avser Fastighets AB Linden att uppföra ett flerbostadshus med 14 lägenheter, med option för två ytterligare likadana flerbostadshus (totalt 42 lägenheter) samt 2 radhuslängor med 8 lägenheter, cykelförråd, källsortering, carportar och lekplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 30 lägenheter i suterräng samt mur, plank och komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planer för nybyggnad av byggnad flerbostadshus 32 lägenheter.
Nybyggnad av villor i Jönköping, etapp 8
Etapp 8 omfattar uppförande av ca 21 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 45 lägenheter, 5 våningar i suterräng
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 21 lägenheter fördelande med 2 huskroppar i tre plan med tillhörande förråd, samt radhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Tidiga planer på nybyggnad av bostäder i flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang, bostäder och kontor i Tranås
Syftet med detaljplanen är att uppföra restaurang, etagelägenheter och att detaljplanera för lägenheter och kontor. Planområdet är 3 000 kvadratmeter och omfattar fastigheten Svanen 10 och del av Lövstad 2:1. Planförslaget innebär att 250 kvadratmeter för servering och restaurangkök och 200 kvadratmeter för två etagelägenheter kan byggas. Förslaget detaljplanerar också för 23 lägenheter omfattande 2 400 kvadratmeter och 2 400 kvadratmeter kontor och co-working space.
Nybyggnad av bostäder och centrumändamål i Värnamo
Planen syftar till att möjliggöra en centrumförtätning med centrumändamål och bostäder.
Nybyggnad av bostäder vid Huskvarna stadshus
Planer från allmänt ändamål till bostad, affärsverksamhet, centrumverksmahet och kontor.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Nybyggnad av 23 lägenheter i radhus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gislaved,
Planer för nybyggnad av flerbostadshus Exploatering Id 2099477.
Nybyggnad av rad- och parhus i Habo
Planer för nybyggnad av 23 parhus/radhus i två våningar, Bränninge Trädgård, Habo.
Ombyggnad och renovering av äldreboende i Sävsjö
Avser renovering av Ringgården äldreboende. Det kommer bli 27 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor, personalutrymmen och mottagningskök.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Huvudanbudet omfattar hus 4,5,7 och 8. Option 1 omfattar hus 9, 10, 11 och 12 och ska utföras i angiven ordning. Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15 Upphandlas tillsammans med Id 2231423
Nybyggnad av punkthus i Skillingaryd
Planer finns för nybyggnation av ett punkthus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Planer för nybyggnad av 26 bostadsrätter i 2 huskroppar och 3 våningar exkl takvåning. Solceller på taken planeras.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 st radhus i 2 plan , Bygget beräknas stå klart årsskiftet 2023/2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örserum
Avser 2 flerbostadshus i två plan, 8 lgh i varje hus.
Nybyggnad av bostäder i Helmershus
Området är för villatomter, enfamiljshus. Kommunala bostadskön
Nybyggnad av enfamiljshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av bostäder/villa i Öggestorp, Jönköpings kommun.
Nybyggnad av bostäder i Reftele, Gislaved
Avser att bygga radhus som hyresrätter fördelade mellan 1, 2 och 3 Rum & Kök.
Nybyggnad av radhus i Vaggeryd
Planer för nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Eksjö
Avser nybyggnad av lss-boende. del av Kråkeberg 1:1
Ombyggnad till flerbostadshus i Hestra, Gislaved
Avser ombyggnad av industri till flerbostadshus med 9 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av demensboende i Mullsjö
Avser om- och tillbyggnad av omsorgsboendet Björkgården
Nybyggnad av radhus i Taberg
Avser nybyggnad av 12 radhus och de är fördelade i längor om 3.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Gnosjö
Avser renovering av flerbostadshus i Gnosjö. Option för Bergvärme.
Nybyggnad av gruppbostad i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad/LSS boende med 6 lägenheter i ett plan samt gemensamhetsytor och personalutrymmen
Nybyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser nybyggnad av flerbostadshus, samt rivning.
Balkongrenovering på flerbostadshus, Vetlanda
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus vid Smörsoppen 1-2, Vetlanda.
Nybyggnad av LSS boende i Jönköping
Avser nybyggnad av Lss boende med 5 lägenheter, Dunkehalla.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mullsjö, etapp 2
Avser omfattande yttre renovering av 2 huskroppar på Kyrkvägen 12 och 14 i Mullsjö. I etapp 2 renoveras fasaderna och balkongerna ska glasas in. Fönstren ska bytas till 3-glas. Etapp 1 finns på projektid: 2179080.
Hissmodernisering av 11 st hissar i flerbostadshus , Jönköping
Avser hissmodernisering av 11 st hissar med möjlighet att erbjuda optioner på ytterligare 25 hissar. Objektens läge är: Oxhagsgatan 2, 4, 8, 16, 18, 28, 30, 34, 36, 38 och 42, i Huskvarna.
Stambyte i flerbostadshus, Forsheda
Avser stambyte i flerbostadshus, ny ventilation och el. Hus 1 = 8A, 8B, 8C. Hus 2 = 8D, 8E, 8F. Hus 3 = 8G, 8H.
Ombyggnad av bostäder i Värnamo
Avser ombyggnad av lägenheter till gruppbostad.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för renovering av balkonger, inglasning.
Ny elinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser elinstallation och byte av elcentral i samband med stambyte i flerbostadshus. Upphandlas tillsammans med Id 2231423, 2094194, 2060280
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lokal samt byte av fönster och dörrar.
Renovering av vårdboende i Värnamo
Avser hyresgästanpassning på vårdboende.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser kompletta solcellsanläggningar på flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Objekt: Gård 405 består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 82-122 Gård 406 består av 6 hus på adresserna Oxhagsgatan 46-76.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adresserna Birkagatan 8 och 10 samt Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Tillbyggnad ambulansgarage, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Avser tillbyggnad av ambulansgarage med plats för två ambulanser, förråd och kommunikationsyta , 130 kvm. Länssjukhuset Ryhov.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planer finns för stamrenovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser ombyggnad av flerbostadshus för att göra fler lägenheter.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 2, Jönköpings kommun
Avser ombyggnad av större delen av de allmänna utrymmena på fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö .
Utvändigt underhåll av kasern i Eksjö
Avser utvändig ändring.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Vetlanda
Avser byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus, 148 lgh fördelat på 8 huskroppar
Ombyggnation av utemiljö för Marieberg Äldreboende i Eksjö
Avser ombyggnation av utemiljö för Marieberg Äldreboende i Eksjö och omfattar bl.a ombyggnad altantak, gångstråk, uteplatser, pergola, lusthus, inhägnader, planteringar och komplettering av belysning.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd
Rivning av flerbostadshus, Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus på Västergatan 17 och 19, Gislaved.
Ombyggnad i äldreboende i Mullsjö
Projektet avser utbyte och installation av ventilationsaggregat med integrerad kyla i huskropp C/D samt ny brandscentral i hela byggnaden. Byggnaden är uppdelad i tre byggnadskroppar och benämns som hus A, B och C/D.
Ombyggnad i gruppbostaden Granviksgården, i Nässjö
Avser ombyggnad och renovering av befintliga personalutrymmen i gruppbostaden Granviksgården, i Nässjö.
Renovering av tak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns av omläggande av tak samt montering av solceller.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektens läge är: Tullportsgatan 2-4, 553 22 Jönköping, Boktryckargatan 24-26, 553 24 Jönköping och Spinnerigatan 2-4, 554 52 Jönköping.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser renovering av 36 balkongplattor i betong 12 st balkonger på respektive huskropp. I samband med renovering bytes räckesstomme och plåtfront. Objektets läge: Esplanaden 1,3, Storgatan 55,57 och Dalagatan 2,4 i Vaggeryd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planen är ombyggnad av flerbostadshus med ytterligare lägenheter.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Jönköping
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Hovslätt
Avser byte av lägenhetsdörrar, 296 stycken, på området Huluäng 1 - 12 i Hovslätt. Upphandlas tillsammans med Id 2231423, 2094194 ,2231430
Demontering befintlig hiss och montage av ny hiss i Taberg
Avser hissbyte samt nyinstallation 1st hiss i flerbostadshus s på Vanadingatan 67 i Taberg, Jönköpings kommun. Option på ytterligare 3 st hissar i samma område finns på projekt ID 2229859.
Målning av fasad flerbostadshus i Jönköping
Avser målning av befintliga putsfasader, panel entréer, panel förråd, cykelhus, takfötter, taksprång, foder, panel, gavlar mm på lägenhetshus på fastighet Norrahammar 40:3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser fasadändring av flerbostadshus. växtvägg
Ombyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Planer pär att sätta fasadskivor på flerfamiljshus.
Montering av laddstolpar vid flerbostadshus i Mullsjö
Uppsättning av laddstolpar för bilar samt markiser.
Renovering av tak på flerbostadshus i Gislaved
Avser renovering av tak, byte tjärpapp och takpannor.
Uppmontering av laddstolpar för elbilar Vaggeryd
Planer finns för montering av laddstolpar för elbilar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mullsjö
Planer finns för installerande av solceller. Kommer inte ske inom den närmaste tiden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Tillbyggnad av flerbostadshus med två takkupor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Kommer att öppna upp vägg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).