Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (4)
Gislaved (1)
Gnosjö (1)
Habo (5)
Mullsjö (2)
Nässjö (7)
Sävsjö (2)
Tranås (3)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (5)
Värnamo (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 82 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus 4-7 våningar i stadsdelen Skeppsbron. Den "hemliga trädgården"
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt)i Jönköping
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 84 lägenheter med garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bränninge, Habo
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter, Bränningen Habo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i två plan plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Habo, etapp 1
Planer finns för uppförande av 58 lägenheter fördelade på ett 6-våningshus och ett 10-våningshus. Samtliga bostäder får egen uteplats eller balkong.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Markanvisningsområdet är planerat för flerbostadshus .Husen kommer att byggas som lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Kärnekulla i Habo, etapp 1
Avser nybyggnad av bostäder på det nya området Kärnekulla i Habo. Björkallén kommer totalt bestå av 66 lägenheter uppdelade i mindre hus. I en första etapp byggs 33 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Planer för nybyggnad av hyresrätter på kv Krusbäret & kv Lingonet i Nässjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nässjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 45 lägenheter, 5 våningar i suterräng
Nybyggnad av villor i Jönköping, etapp 8
Etapp 8 omfattar uppförande av ca 21 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Värnamo
Planer finns att bygga bostäder vid Floragatan-Västermogatan i Värnamo. Planen är att bygga 21 lägenheter fördelande med 2 huskroppar i tre plan med tillhörande förråd, samt radhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Bygget kommer bli kombohus med 60 eller 70 lägenheter. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av radhus i Bankeryd
Avser nybyggnad av 20 radhus i två plan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Planer för tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Nybyggnad av radhus/kedjehus i Vetlanda
Planer för nybyggnad av 8 radhus i två plan samt 11 kedjehus där 5 hus kommer att vara i 1 plan och 6 hus i två plan.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 st radhus i tre plan. Brf Vitsippsbacken Jönköping.
Nybyggnad av bostäder i Vaggeryd
Avser nybyggnad av 26 bostadsrätter i 2 huskroppar och 3 våningar exkl takvåning. Solceller på taken planeras.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Avser nybyggnad av kedjehus i bostadsrättsform vid sjön Sommen, Tranås. Kommer att bli 11 st tvåplans och 8 st enplanshus.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Avser nybyggnad av äganderätter i kedjehusutförande. Det kommer att bli 8 hus i två plan och 7 hus i ett plan. Carport kommer att byggas mellan husen.
Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med ca 15 -20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10-12 lägenheter i tre plan samt källare.
Renovering av äldreboende i Sävsjö
Avser renovering av Ringgården äldreboende.
Nybyggnad av radhus i Vrigstad, Sävsjö
Avser nybyggnad av 13 radhus fördelade på 4 radhuslängor.
Nybyggnad av bostäder i Forserum, Nässjö
Planer för nybyggnad av flerbostadshus, ca 40 lgh.
Nybyggnad av radhus i Taberg
Avser nybyggnad av 12 radhus och de är fördelade i längor om 3.
Nybyggnad av bostäder Mullsjö
Nybyggnad av 14 bostäder i radhusform.
Nybyggnad av gruppbostad i Nässjö
Avser nybyggnad av gruppbostad/LSS boende med 6 lägenheter i ett plan samt gemensamhetsytor och personalutrymmen
Ombyggnad av industri till bostäder i Värnamo
Avser ombyggnad av industri till flerbostadshus med 17 lägenheter samt fasadändring på fastigheten Muraren 1 i Värnamo.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser kompletta solcellsanläggningar på flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Objekt: Gård 405 består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 82-122 Gård 406 består av 6 hus på adresserna Oxhagsgatan 46-76.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av yttertak och fönster. Tilläggsisolering och byte av fasad samt renovering och inglasning av balkonger mm Målning av fasad.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Habo
Avser ombyggnad av gruppboende med 6st lägenheter och gemensamhetsytor samt tillbyggnad av 6st lägenhetsförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mullsjö, etapp 1
Avser byte av bandtäckta plåttak på Kyrkvägen 12 och 14 i Mullsjö jämte avvattning, snörasskydd m.m på 2 huskroppar med adresserna: Kyrkvägen 12 och Ängsgatan 1 och Kyrkvägen 14 och Klockargårdsgatan 2 A och B. Detta projekt avser etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 2179083.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Eksjö
Avser byte av fönster och tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Habo
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, Kärregården Habo. Kärrsvägen 29-39 & Malmgatan 40, Habo (Stora Kärr 8:1 & 8:499)
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser ändrad användning från kontorslokaler till hyreslägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Skillingaryd
Avser rivning av befintliga balkonger och montage av nya balkonger på flerbostadshus i Skillingaryd. Objekt: Kv Saturnus 1, 21 st nya balkonger på Sturegatan 35 och del av Sturegatan 33 Kv Jupiter 1, 32 st nya balkonger på Skolgatan 10-16
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av sju hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Brunnsgatan 18D-E, 553 17 Jönköping, Björngatan 10A-C, 553 37 Jönköping, Kristinedalsgatan 12, 553 31 Jönköping och Ståltorpsgatan 13, 553 31 Jönköping. Upphandlingen omfattar även optioner på 6 hissar. Id 2175289
Fönster byte på flerbostadhus i Nässjö
Avser byta av fönster och anpassning av balkongdörr på gäller balkongsidan och del av gavlar på flerbostadshus i Nässjö.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Avser att bygga om kontor samt del av vind till 3 lägenheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser byte av tak, montering av solceller, sanering av eternitplattor på tak flerbostadshus , Smedjan 3 och 10 Vaggeryd.
Takbyte på fastighet i Nässjö
Avser byte av yttertak på fastigheten Sjöbacken inom Kv Sluttningen med en total yta av ca 1600 kvm, samt på1 fastighet Kv Bofinken på Smedgatan 16-18
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av balkonger samt byte av balkongräcken på Lövstigen 4-18 . Option 1 omfattar balkongrenovering samt renovering av balkongräcken på Bottnaryds prästgård 1:189.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser ombyggnad av lokal till studentlägenheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Värnamo
Planer för byte av tak på flerbostadshus.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten inom Nässjö kommun
Ramavtal avseende åtgärdande av brister från OVK-besiktning, konsultering gällande åtgärdsförslag, reparationer av ventilationssystem, utbyggnad av befintliga ventilationssystem samt mindre nymonteringar av nya anläggningar i kommunala fastigheter.
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Avser utvändig ändring av rad/kedjehus.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Adress: Hus 74 Oxhagsgatan 97-101 Hus 75 Oxhagsgatan 103-107 Hus 76 Oxhagsgatan 109-113 på Gård 407
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 1, Jönköpings kommun
Avser renovering av samlingssalen med avseende på teknisk utrustning, stolar, ytbeläggning, tekniska installationer, dörr- och fönsterbyte m.m. Samt intilliggande entré, hall och WC-grupper.
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 2, Jönköpings kommun
Avser ombyggnad av större delen av de allmänna utrymmena på fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö .
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Kulltorp, Gnosjö kommun
Avser byte av tak på flerbostadshus, omfattar takpannor, läkt, papp, plåtdetaljer på tak m.m.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser balkongrenovering med byte av balkongräcken , Södra Hökhultsvägen 19 A-B samt Mollbergsvägen 12 A-D och Hammarvägen 96, Norrahammar Jönköping
Byte av fönster på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser byte av fönster på flerbostadshus, Heimdal 1 Vaggeryd.
Utvändigt underhåll av byggnader vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser byte av tak på samtliga takytor, alla skorstenar och ventilationshuvar samt all takavvattning. Objektets läge: -Kittlakull ligger mitt i Store Mosse nationalpark i Gnosjö kommun, längs länsväg 151 ca 4,5 km sydost om Hillerstorp. -Lövö ligger i södra delen av Store Mosse nationalpark i Värnamo kommun, ca 18 km nordväst om Värnamo.
Nybyggnad av fritidshus i Gislaved, Stiftelsen Isabergstoppen
Avser nybyggnad av ett fritidshus vid Isaberg Mountain Resort i Hestra.
Rivning av bostad i Vaggeryd
Avser rivning av enfamiljshus med tillhörande uthus.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 3 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektets läge är: Oxhagsgatan 75, 561 50 Huskvarna(1 hiss) och Drottninggatan 25, 561 32 Huskvarna (2 hissar).
Tätskiktsomläggning på innergårdar i Vetlanda
Avser nytt tätskikt och dithörande arbeten på två innergårdar. Delprojekt 1: Avser ett terrassbjälklag i kv. Merkurius som omgärdas av 13 lägenheter, BTA ca 500 kvm på Biblioteksgatan 3B, 574 32 Vetlanda Delprojekt 2: Avser ett terrassbjälklag i kv. Stadshuset, BTA ca 612 kvm på Biblioteksgatan 2A, 574 32 Vetlanda
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus, Råslätt, Jönköping. Adress: Hus 11-075 Kv. Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 Hus 11-076 Kv. Överlåtelsen 13 Havsörnsgatan 141-149 Hus 11-079 Kv. Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 Hus 11-082 Kv. Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 Hus 11-083 Kv. Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 Hus 11-084 Kv. Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 Hus 11-086 Kv. Övermannen 19 Havsörnsgatan 55-61 Hus 11-087 Kv. Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43
Byte av tak på flerbostadshus i Vaggeryd
Projektet avser byte av yttertak på flerbostadshus (total bruttoareal ca 570 kvm) inkl plåtdetaljer såsom hängrännor, stuprör, takhuvar och inklädnad av skorstenar mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
OVK besiktning Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för att göra om lokal till tre lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av fönster på flerfamiljshus.
Renovering av vandrarhem vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser invändig renovering av Lövö vandrarhem inom Store Mosse nationalpark. Arbetet omfattar målning och tapetsering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser inmontering av utrymningsdörr.
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av styrsystem i fastigheterna Kv. Pilten 12 Hus 14-026 - 14-029 på Ståltorpsgatan 13-19. Samt Kv. Jordaxeln 1 Hus 14-031 på HallePersgatan 2-4.
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av styrsystem i fastigheterna Dundret 4, hus 13-054, Boktryckargatan 2-8. Samt Dundret 5, hus 13-055, Boktryckargatan 24-26 i centrala Jönköping.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus i centrala Jönköping.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).