Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (5)
Gislaved (3)
Gnosjö (2)
Habo (1)
Mullsjö (3)
Nässjö (3)
Sävsjö (0)
Tranås (4)
Vaggeryd (2)
Vetlanda (7)
Värnamo (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Planer på nybyggnation av 85 st miljöcertifierade hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus. Vetlanda
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus på skyttemossen. Bygget kommer bli kontorshus med 60 lägenheter. Kommer byggas i etapper med Id 1626059
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Västra staden i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Eksjö
Planer finns för nybyggnad av bostäder intill Trädgårdsstaden. Fastigheten består just nu av garagebyggnader. Kommunen har förvärvat fastigheten Nifsarp 1:30.
Nybyggnad av radhus i Värnamo
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av radhus Eksjö
Avser nybyggnad av 18 radhus i äganderätter, i både 1 och 2 våningar, 10 st med 5 rum och kök och 8 st med 3 rum och kök, Orrhaga Eksjö
Stambyte med kök- och badrumsrenovering i flerbostadshus, Skillingaryd
Avser stambyte i 52 lägenheter. Man kommer byta samtliga ledningar, renovera kök och badrum i lägenheterna.
Nybyggnad av kedjehus i Tranås
Planer för nybyggnad av kedjehus i bostadsrättsform vid sjön Sommen, Tranås. Kommer att bli 11 st tvåplans och 8 st enplanshus.
Renovering av flerbostadshus i Gnosjö
Avser renovering av renovera Hagagatan 6, 8 och 10 i Hillerstorp. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper.
ROT och stamrenovering i flerbostadshus i Vetlanda
Byggnaden ska förses med nya rörinstallationer, yttre VA, VVS, el, styr och övervakningssystem. Ny entré med ramp till källare och tvättstugor. Nytt ytskikt på tak. Tak-konstruktioner skall ses över. Fasaden skall renoveras, nya ytterdörrar och räcken skall göras om. Byggnaden skall förses med solceller och tank för magasinering av dagvatten för bevattning. Planlösningar kommer att ändras och samtliga ytskikt skall renoveras eller göras om. Nytt digitalt nyckelsystem ska installeras och den yttre miljön ska göras om.
Tillbyggnad av trygghetsboende i Eksjö
Avser tillbyggnad med en våning på trygghetsboendet Snickaren. Tillbyggnaden kommer ske på tre av husen med ca 23 lägenheter totalt. Kommer även att göra renovering av ytskikt i gemensamhetsutrymmen i den befintliga delen .
Renovering av logementsbyggnad i Eksjö
Objektet omfattar renovering av logementsbyggnad. Huvuddelar är: Renovering av ytskikt, Mindre ombyggnation av planlösning, Utbyte av en större del komponenter samt Rivning och saneringsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Planen för nybyggnad av 8 st fristående villor i två våningar.
Nybyggnad av LSS-boende i Eksjö
Avser nybyggnad av lss-boende, med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Ett barn- och ungdomsboende för ungdomar upp till 18 år.
Nybyggnad av grupphus i Värnamo
Avser förhandsbesked för nybyggnad av 6 st enbostadshus, Rolstorp 5:2.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Södra Stambanan, entreprenad 13
Fastigheter utmed Södra Stambanan med huvuddel inom Tranås kommun.
Nybyggnad av LSS boende i Jönköping
Avser nybyggnad av Lss boende med 5st lägenheter, personal-, samt gemensamhetsytor. Dunkehalla.
Balkong- och utvändig renovering på flerbostadshus, Vetlanda
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus samt utvändig renovering vid Smörsoppen 1-2, Vetlanda. Projektet kommer att delas upp på tre somrar Etapp 1 = Stens väg 4 Etapp 2 = Stens väg 6 och 10 Etapp 3 = Stens väg 12 och 14
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Bankeryd
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar samt montering av säkerhetsdörrar inom fastighet Attarp 2:555.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 11 hissar, 8 som ska utföras under 2024, samt optioner på ytterligare 25 st hissar som kan avropas fram till 2027-12-31. Objektens läge är: Tornfalksgatan 2-12 och Havsörnsgatan 89-97.
Nybyggnad av parhus i Vetlanda
planer för nybyggnad av parhus.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adressen Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Takrenovering på flerbostadshus i Värnamo
Objektet avser takrenovering på 14 stycken flerbostadshus med flera våningsplan. Kv Lyckan 3 och Lyckan 19, adress Sveavägen 4A, 4B, 6A, 6B, 8A, 8B, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24A, 24B samt Rydgatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 i Värnamo.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Avser fasadändring. Tak,- fönster- och fasadarbete.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser renovering av fasadens tegelfasad i 3 plan gällande fastighetens innerfasad mot innergård. Kantarellen 1, Vetlanda.
Ombyggnad och renovering av lägenheter i Vetlanda
Arbetet avser ombyggnation av 1 lägenhet till 2 lägenheter samt renovering av anslutande lägenhet. På plan 3 och 4 är det i dag en lägenhet med 7 ROK som ska byggas om till 2 lägenheter med 3 ROK. Befintlig (anslutande) lägenhet på plan 2 kommer beröras av ovanstående ombyggnation och ska renoveras till samma standard som ovanstående lägenheter.
Rivning av flerbostadshus i Bodafors
Avser rivning av flerbostadshus med 24 lägenheter. Nybyggnad av radhus efter rivning: Id 2397052
Byte av fönster på flerbostadshus i Nässjö
Avser byte av fönster inom kv Turkosen: Källängsgatan 9-11, 13-15, 12-14, 16-18, Skungelidsvägen 25-27, 29-33, ca 370 enheter.
Byte av tak på flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Objektet omfattar omläggning av papptak samt komplettering och byte av plåtdetaljer på Hus A-F på Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1, Trädgårdsgatan 4,6,8,10, Smedjegatan 3,5 samt Vintergatan 4.
Nybyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 1,5 plans enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Takbyte på äldreboende i Mullsjö
Projektet omfattar rivning och utbyte av betongpannor och plåtinklädnader på takkompletteringar samt ny underlagspapp och läkt. Margaretas Park är en omsorgsfastighet där äldreomsorg, kostverksamhet och lägenheter för äldre om är beläget i centrala Mullsjö. Byggnaden är uppdelad i tre byggnadskroppar och benämns som hus A, B och C/D.
Invändigt underhåll på äldreboende i Gränna
Avser renovering och anpassning av 16st RWC på Gränna äldreboende. Berörda avdelningar inom Gränna äldreboende: Röttle 1 och Röttle 2
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Objektet omfattar renovering av samtliga betongbalkonger och balkongsidor, rengöring av balkongräcken, Målningsarbeten samt delvis byte av plåt på balkongräcke inom berörd fastighet. Adress: Sjögatan 83-101.
Utbyte av tak på flerbostadshus i Jönköping
Denna entreprenad omfattar fyra bostadshus samt två komplementbyggnader på Villagatan 5-65. Till bostadshusen hör vidbyggda förrådsutrymmen samt balkong och entrétak.
Ändrad användning av förråd till matsal på förskola i Mullsjö
Avser ändrad användning av förråd till matsal, inklusive hiss på Gunnarsbo skolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Gränna
Avser byte av yttertak samt byte av fönster och fönsterdörrar i Gränna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser fasadändring med byte panel och ommålning på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Fasadändring, renovering av tak, samt rivning av skorsten.
Takbyte på seniorboende i Mullsjö
Projektet omfattar rivning och utbyte av betongpannor och plåtinklädnader på takkompletteringar samt ny underlagspapp och läkt på seniorboende Hus F, Hilton.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Fasadändring. Byte av fönster.
Rivning av enbostadshus i Gnosjö
Rivning av enbostadshus, Hillestorp Trädgårdsgatan 9
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Gislaved
Avser byte av tak på flerbostadshus i Gislaved.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ett uterum.
Rivning av bostadshus med friggebod i Habo
Arbetet omfattar rivning av 5 st större och mindre byggnader och en gödselbrunn, med tillhörande grunder, plintar och bottenplattor samt återställande av mark.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av en altan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).