Alla aktuella bostadsprojekt i Vaggeryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadshus i Vaggeryd
Bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil i Vaggeryd tätor. Området som detaljplanen avser ligger i anslutning till Jönköpingsvägen i norra Vaggeryd. Bo med Skogen
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryds tätort
Avser nybyggnad av 42 bostäder i variation av radhus och flerfamiljshus. Ca 1/3 hyresrätter och 2/3 bostadsrätter.
Nybyggnad av bostadsområde i Vaggeryd
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder inom del av fastigheten Hok 2:110 m.fl. i Hok.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av rad/kedjehus (13 lägenheter).
Nybyggnad av kedjehus i Vaggeryd
Avser nybyggnad av rad/kedjehus och miljöhus Björken 6,8,9.
Nybyggnad av enbostadshus i Vaggeryd
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Skillingaryd
Avser renovering av 16st balkonger, montage av nya räcken och ommålning av träpartier på fastigheten Prylen 4 i Skillingaryd. Adress: Östra Vasagatan 1 och 3 i Skillingaryd

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.