Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Fortsätta planlägga för bl.a. bostäder inom fastighet Åsen 1:2 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av hyresrätter med 149 lägenheter varav 60 lägenheter kommer att ingå i trygghetsboendet Parketten. Lägenheterna är av skiftande storlek, från ettor till fyror, där majoriteten utgörs av tvåor. Garaget under mark kommer att ha plats för 60 bilar. Dessutom ska det byggas 285 cykelplatser i anslutning till husen. Avser lokaler för paketleverans, ett bageri/café samt en salong för frisör- och hudvård i bottenplanet.
Nybyggnad av Wilhelmsrogården äldreboende, Jönköping
Avser nybyggnad av äldreboende med 90 lgh fördelad på 10 enheter, gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. Rivning: Id 1616699
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Norrahammar
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lgh, kontor, familjecentral, bibliotek/fritidsgård samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 150 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 52 st hyresrätter i 1 hus med 10 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av bostäder-, och församlingslokaler i Jönköping
Planer för byggnation av församlingslokaler , två hus för trygghetsboende med ca 40 lägenheter samt studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer för nybyggnad av cirka 100 nya bostäder i trä på området Åsen i Jönköping. Tilldelad från markanvisningstävling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Markanvisningsområdet är planerat för flerbostadshus eller en kombination med flerbostadshus och grupphus och beräknas inrymma ca100 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer för förtätning med bostadsbebyggelse i stadsdelen Väster i centrala Jönköping. Cirka 120 hyresrätter i flerbostadshus. Området ligger ovanför idrottshallen.
Nybyggnad av äldreboende och förskola Herrgårdsgärdet, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av äldreboende med 60 lägenheter samt förskola med 4 avdelningar i två plan. . I byggnaden kommer finnas gemensamt storkök, gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 65 st hyresrätter i 1 hus med 12 våningar. Indelat i 3 etapper. Etapp 1 Id 1024529, Etapp 2 Id 1528827, Etapp 3 Id 1528829.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 40 lägenheter fördelat i två huskropp, 1 flerfamiljshus (35 lgh+ 1 radhus (5 lgh'er) , samt komplementbyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av 262 stycken badrum fördelat på 12 st hus. Objektets Adress: Huluäng 1-12 Jönköping. Opition ID: 2060280
Nybyggnad av flerbostadshus i Vättersnäs, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av ca 36 bostäder i flerbostadshus samt trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 54 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av radhus med 22 lägenheter i 2 plan, 113 kvm, mur och plank samt komplementbyggnad. Exploatering av området Id: 2030170
Nybyggnad av bostäder, Taberg Jönköping
Avser nybyggnad av 22 lägenheter i parhus/kedjehus som skall uppföras på fastigheten Tahe 3:47. Omfattning: 10 lägenheter i 2 plan 107 kvm, 2 parhus med 5 lägenheter i varje i ett plan, 67 kvm och 2 lägenheter i ett plan, 35 kvm.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 24 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 3 radhus med 9 lägenheter i två plan.
Nybyggnad av parhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i två plan vid Fagerslätt östra.
Stambyte badrum i flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Avser stambyte på badrum samt montering av nytt ventilationssystem, fastighet Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 7 radhus med förråd, Hovslätts Ängar.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 7 st radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av badrum samt stambyte, Åsastigen 5-19,Taberg. Jönköpings Kommun.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 16 grupphus i två plan i Sjöåkra.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Avstyckning tomter för nybyggnad av 4 st enbostadshus, 5 st garage/förråd .
Takrenovering och installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av tak samt installation av solceller. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3-5 Id 1574706. Etapp 6 1597698,Etapp 8: 1649815
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2 våningar samt vind.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Installation av brandväggar på radhus i Jönköping
Avser att bygga brandväggar på tak .
Om- och tillbyggnad av entré till äldreboende i Jönköping
Avser invändig och utvändig ombyggnad för ny angöring & entré till avdelning Lunden i nedre plan samt byggnation samt nytt miljöhus i övre markplan.
Byte av fönster & fönsterdörrar samt yttertak på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt yttertak inom fastigheten Norrahammar 50:4 i Jönköpings kommun. Option: Balkongrenovering. Id: 2024968
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av tak samt utvändig målning. Titanvägen 25-43 och Maskinvägen 14-32, Tahe 1:68 Jönköpings kommun
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende på Övermannen 7, Havsörnsgatan 21-23 samt Önskedrömmen 13, Kärrhöksgatan 46-48
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Utvändig renovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser renovering av utvändigt betongbjälklag, källarmur, Garage, balkonger samt utemiljö . Byggnaden ingår i Jönköpings kommuns kulturminnesvårdsprogram.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Hovslätt
Option från projekt ID 2060258 . Avser byte av lägenhetsdörrar, 296 stycken, på området Huluäng 1 - 12 i Hovslätt.
Installation av värmepump i flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av luftvärmepump.
Byte av fönster i Jönköping
Avser byte av fönster i 20 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus samt rivning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (ny tilläggsisolering + fasadputs samt nya balkonger).
Balkongrenovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Renovering av balkongplattor och byte av balkongräcken fastigheten Norrahammar 50:4 i Jönköpings kommun. Option: 2024961
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Rivningslov för rivning av studentboende.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av enbostadhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (skärmvägg).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av enbostadhus (ändra ventilation samt riva en skorsten).
Nybyggnad av parhus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av tvåfamiljshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (4 st inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av 2 st. balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus + installation av eldstad samt komplementbyggnad/garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av solceller på tak till flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i flerfamiljshus (förändra väggar i kök +förråd/tvättstuga).
Byte av förrådsdörrar på flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av 25 st förrådsdörrar på BRF Folkparken, Taberg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av planlösning i flerfamiljshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i verksamhetslokal/våtutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerfamiljshus.
Renovering av vandrarhem vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser invändig renovering av Svärnö vandrarhem inom Store Mosse nationalpark, innefattar tapetsering, målning av lister och snickerier, byte av golvbeläggning samt nödvändigt underarbete.
Målning av fasa på flerbostadshus i Jönköping
Avser målning av fasad på 5 huskroppar, 2 gasige samt 3 servicehus .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fönster, dörrar, byte av tak, isolering och renovering av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av skylt samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare bostad i flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring och installation av solceller på flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (flytt/byte/igensättning av fönster och dörrar).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
OVK besiktning i flerbostadshus i Jönköping
Planer för OVK besiktning.
OVK besiktning i flerbostadshus i Jönköping
OvK besiktning. Planerad projektkostnad.
Byte av källardörrar på flerbostadshus i Hovslätt
Byte av källardörrar, 21 stycken, på område Huluäng 1 - 12. Hovslätt.
Rengöring av tak på flerbostadshus i Jönköping
Rengöring av tak på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.