Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omvandling av handelsområde till blandstadsområde i Jönköping
Detaljplanen för Valplatsens huvudsakliga syfte är att omvandla handelsområde till ett blandstadsområde med cirka 650 bostäder, kontor och andra verksamheter. Området utgör ett av de omvandlingsområden som finns i närheten av Huskvarna centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Området är en fortsättning av utbyggnadsområdet Samset-Åsen och binder ihop den nya bebyggelsen med Jönköpings tätort via Mariebo. Åsen, kvarter H och I
Nybyggnad av bostäder i Rosenlund, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lgh,
Nybyggnad av bostäder i Barnarp, Jönköping
Förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamheter. Cirka 90 bostäder i flerbostadshus och grupphus uppdelat på flera markanvisningar. Närmast befintlig bebyggelse i väster tillåts maximalt två våningar. I planförslaget ingår även park- och naturområden. Centrumverksamhet Id: 2224048
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus 7-9 våningar i stadsdelen Skeppsbron.
Nybyggnad av bostadsrätter och ägarlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av bostadsrätter och ägarlägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Jönköping
Planer på nybyggnation av 85 st miljöcertifierade hyresrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av studentbostäder mm i Jönköping
Avser nybyggnad av 50 mindre studentlägenheter i 1 eller 2 huskroppar.
Påbyggnad av kontorhus med lägenheter mm i Jönköping
Syfte med detaljplanen är att ändra användning från enbart kontor till kontor och bostäder samt möjlighet att utöka byggrätten med en förtätning och på höjden. Ansökan avser påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad, i ansökan omnämnd som hus A, med avsikt att använda byggnaden för kontor och bostäder. Påbyggnadsdelen är tänkt att användas för lägenheter, antingen som hyresrätter eller bostadsrätter, medan den befintliga byggnaden är tänkt att fortsatt användas som kontorslokaler. Befntlig kontorsbyggnad, Hus B, föreslås ändras från kontorsbyggnad till bostadshus samt föreslås att Hus B avstyckas från Pilten 15. Gällande Hus C föreslås nybyggnad av bostadshus på befntlig byggrätt.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av totalt 64 radhus . I första etappen kommer 15 lägenheter
Nybyggnad av bostäder m.m i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Öggestorp, Jönköpings kommun. Den totala arealen är ca 4 ha och utgör del av fastigheterna Öggestorp 3:1, 1:1 och 3:51:
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Omfattar hus 9, 10, 11 och 12 Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 11 hissar, 8 som ska utföras under 2024, samt optioner på ytterligare 25 st hissar som kan avropas fram till 2027-12-31. Objektens läge är: Tornfalksgatan 2-12 och Havsörnsgatan 89-97.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Bankeryd
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar samt montering av säkerhetsdörrar inom fastighet Attarp 2:555.
Hissmodernisering i flerbostadshus i Jönköping
Avser modernisering av 11st hissar enligt tekniska rambeskrivningar på Västra Holmgatan. Totalt är det 14st hissar som ska moderniseras. Objektens läge: Västra Holmgatan 1-13 och 2-12 i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Byte av tak på flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Objektet omfattar omläggning av papptak samt komplettering och byte av plåtdetaljer på Hus A-F på Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1, Trädgårdsgatan 4,6,8,10, Smedjegatan 3,5 samt Vintergatan 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Objektet omfattar renovering av samtliga betongbalkonger och balkongsidor, rengöring av balkongräcken, Målningsarbeten samt delvis byte av plåt på balkongräcke inom berörd fastighet. Adress: Sjögatan 83-101.
Utbyte av tak på flerbostadshus i Jönköping
Denna entreprenad omfattar fyra bostadshus samt två komplementbyggnader på Villagatan 5-65. Till bostadshusen hör vidbyggda förrådsutrymmen samt balkong och entrétak.
Hissmodernisering i flerbostadshus i Jönköping
Avser modernisering av 2st hissar enligt tekniska rambeskrivningar på Västra Holmgatan. Totalt är det 14st hissar som ska moderniseras. Objektens läge: Västra Holmgatan 1-13 och 2-12 i Jönköping
Byte av luftbehandlingsaggregat i Taberg, Jönköpings kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat på Åsastigen 21 och Åsastigen 23 i Taberg, Jönköpings Kommun
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Gränna
Avser byte av yttertak samt byte av fönster och fönsterdörrar i Gränna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterrenovering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Fasadändring av flerbostadshus (lss-boende).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Kan bli målning av fasad. Huset är bara 2 år.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ett uterum.
Takrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för ev byte av tak.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av en altan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Förlängning befintligt bygglov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Installation av mindre hiss i trapphus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).