Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av hyresrätter med 149 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt)i Jönköping
Nybyggnad av flerbostadshus med 83 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 3 st punkthus med 193 lägenheter och ett gemensamt garage.
Nybyggnad av Wilhelmsrogården äldreboende, Jönköping
Avser nybyggnad av äldreboende med 100 lgh fördelad på 10 enheter, gemensamhetsutrymmen, kök, tvättstuga, förråd och personalutrymmen. Tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. Rivning: Id 1616699
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 4-8 våningar i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser flerbostadshus med 108 lägenheter mellan 4-8 våningar i 4 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Det kommer vara en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Totalt planeras nybyggnation av ca 350 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av flerbostadshus med 48 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Etapp 1: Hus D,E,I,J,K Totalt planeras ca 142 lägenheter på båda etapperna. Etapp 2:1637439
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping (Förtätning)
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 70 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av 65-70 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser och på taket planeras en gemensam inglasad takträdgård 40 meter över marken som kan användas året runt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bankeryd
Avser nybyggnad av ca 70 bostäder i blandad bebyggelse. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 88 lgh i Råslätt, Jönköping.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av ca 100 lägenheter för unga vuxna och studenter.
Nybyggnad av bostäder i Lekeryd
Planen avser nybyggnad av ca 70 nya bostäder av varierad upplåtelse- och bebyggelseform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gränna Söder
Planer finns för ca 60 lägenheter, upplåtelseform inte bestämd ännu.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 40 lägenheter fördelat i två huskropp, 1 flerfamiljshus (35 lgh+ 1 radhus (5 lgh'er) , samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 3 huskroppar och 54 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 30 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av radhus med 22 lägenheter i 2 plan, 113 kvm, mur och plank samt komplementbyggnad. Exploatering av området Id: 2030170
Nybyggnad av bostäder, Taberg Jönköping
Avser nybyggnad av 22 lägenheter i parhus/kedjehus som skall uppföras på fastigheten Tahe 3:47. Omfattning: 10 lägenheter i 2 plan 107 kvm, 2 parhus med 5 lägenheter i varje i ett plan, 67 kvm och 2 lägenheter i ett plan, 35 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Söker tomt i Jönköping samt kringliggande kommuner. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 3 radhus med 9 lägenheter i två plan.
Renovering badrum i Jönköping
Avser renovering av badrum i 81st hyreslägenheter. 141 badrum skall få nytt ytskikt, ny inredning, porslin och armaturer.
Nybyggnad av parhus i Huskvarna
Avser nybyggnad av 4 parhus med 8 lägenheter i två plan vid Fagerslätt östra.
Stambyte badrum i flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Avser stambyte på badrum samt montering av nytt ventilationssystem, fastighet Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1.
Nybyggnad av studentlägenheter i Jönköping
Avser nybyggnad av 17 studentlägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Planer på nybyggnation av 7 st radhus.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av badrum samt stambyte, Åsastigen 5-19,Taberg. Jönköpings Kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2 våningar samt vind.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Jönköping
Avser att möjliggöra bostadsbebyggelse i 3-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus som skall innehålla 8 stycken lägenheter uppdelat på 3 våningar där suterrängvåning ingår. 1-4 r.o.k.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Nybyggnad av 16 grupphus i två plan i Sjöåkra. Etapp 1
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Avstyckning tomter för nybyggnad av 4 st enbostadshus, 5 st garage/förråd .
Takrenovering och installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av tak samt installation av solceller. Etapp 1 finns på projekt ID 1574694, etapp 2 projekt ID 1574704. Etapp 3-5 Id 1574706. Etapp 6 1597698,Etapp 8: 1649815
Byte av fönster & fönsterdörrar samt yttertak på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser byte av fönster och fönsterdörrar samt yttertak inom fastigheten Norrahammar 50:4 i Jönköpings kommun. Option: Balkongrenovering. Id: 2024968
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Om- och tillbyggnad av entré till äldreboende i Jönköping
Avser invändig och utvändig ombyggnad för ny angöring & entré till avdelning Lunden i nedre plan samt byggnation samt nytt miljöhus i övre markplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser installation av hiss.
Rivning del av Strandängens äldreboende, Jönköping
Avser Rivning av befintlig byggnad på området .Rivningsarbeten gäller Hus 01/Hus 02 sammanbyggda samt Hus 21 Nybyggnad Id: 1616689
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Kanalgatan 34 B, 38 B, 38 E och 40 A. 553 22 Jönköping.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 4 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Lillgatan 39, 41, 47 och 49, 554 51 Jönköping.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Byte av ventilationssystem i flerbostadshus i Jönköping
Avser ventilationsarbeten på Birkagatan 10.Utbyte av frånluftsfläkt till frånluftsvärmepump
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus samt mur, teknikhus, plank och förråd.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av flerfamiljshus.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus + installation av eldstad samt komplementbyggnad/garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 3 hissar, moderniseras enligt teknisk rambeskrivning,Objektets läge är: Halle persgatan 2 och 4, 553 17 Jönköping.och Kristinedalsgatan 14, 553 31 Jönköping.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av fritidshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (göra garage till del av dubbelcarport + förråd).
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum).
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (4 st inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus (takterrass).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av 2 st. balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong.
Tillbyggnad av fritidshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av solceller på flerfamiljshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av 1 st flerfamiljshus (bygga om lokal till lägenhet).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av 2 st flerfamiljshus (bygga om 2 st lokaler till 2 st lägenheter).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus (göra 1st kontor till 1st lägenhet).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus (tillfälligt bygglov), Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus Häljaryd 1:160.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring av flerfamiljshus/affärshus/kontorshus (inredning av ytterligare bostad/lokal).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av enbostadhus (ändra ventilation samt riva en skorsten).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (skärmvägg).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus (inredning av bostad).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus + fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Ombyggnad av parhus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad tvåfamiljshus Riddersberg 1:18.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerfamiljshus (flytt/byte/igensättning av fönster och dörrar).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fönster, dörrar, byte av tak, isolering och renovering av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av två lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i verksamhetslokal/våtutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerfamiljshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Jönköping
Anmälan om ändring av äldreboende.
Underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Underhåll av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.