Alla aktuella bostadsprojekt i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strandängen, Jönköpping
Avser nybyggnad av 164 lägenheter vid Strandängen I markplan byggs verksamhetslokaler för gym, restaurang och butik. Källarplan med garage och skyddsrum. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisingstorp
Planer finns för nybyggnad av bostäder för äldre (trygghetsboende) med upplåtelseform hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 82 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus Taberg, Jönköping
Avser nybyggnad av hyreslägenheter i området Sörsjön Jönköping. Projektet delas upp i två etapper. Totalt planeras ca 142 lägenheter. Etapp 2 Hus: A,B,C,F,G,H Etapp 1:1616711
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Uppförande av ca 55 lägenheter. En del lägenheter får egna terrasser Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i två plan plus suterräng.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Markanvisningsområdet är planerat för flerbostadshus .Husen kommer att byggas som lågenergihus.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av 40 lägenheter fördelat i två huskropp, 1 flerfamiljshus (35 lgh+ 1 radhus (5 lgh'er) , samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lekeryd
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Jönköping
Avser nybyggnad av radhus med 28 lägenheter i 2 plan, 113 kvm, mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, Attarp i Jönköping.
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Attarp med ca 15 -20 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Tenhult, Jönköping
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Taberg
Avser nybyggnad av 10 st radhus i ett plan.
Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping
Avser nybyggnad av 8 st enfamiljshus. Sju av hussen byggs i suterräng och en enplans hus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser tilläggsisolering och ny putsad fasad på fyra huskroppar, byte av fönster och fönsterdörrar, rivning och montering av nya balkonger.
Nybyggnad av bostäder i Jönköping
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder.
Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Bankeryd, Jönköpings Kommun
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, renovering av balkonger samt yttre underhåll. Totalt omfattas fyra fastigheter med därtill hörande byggnader. Adress: Stationsgatan 4 A, B, C, D Postgatan 3 A, B, C, D Postgatan 5 A, B, C Järnvägsgatan 6 A, B, C, D
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av yttertak och fönster. Tilläggsisolering och byte av fasad samt renovering och inglasning av balkonger mm Målning av fasad.
Nybyggnad av grupphus i Jönköping
Planer finns för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av balkonger och montering av nya balkongplattor med nya räcken , Erik Dahlbergsgatan 9 - 15, Gränna .
Balkongrenovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppförande av nya balkonger samt renovering av balkongplattor placerade i innerhörn på respektive fastighet för inglasning. Arbetet omfattar fastigheterna Norrahammar 50:5 samt Norrahammar 54:1
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser balkongrenovering med byte av balkongräcken , Södra Hökhultsvägen 19 A-B samt Mollbergsvägen 12 A-D och Hammarvägen 96, Norrahammar Jönköping
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 5st hissar som skall moderniseras enligt teknisk rambeskrivning.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Avser att bygga om kontor samt del av vind till 3 lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig målning av flerbostadshus.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av balkonger samt byte av balkongräcken på Lövstigen 4-18 . Option 1 omfattar balkongrenovering samt renovering av balkongräcken på Bottnaryds prästgård 1:189.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser tilläggsisolering och ny puts på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av flerfamiljshus.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av 2 st verksamhetslokal
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Mindre fasadändring på flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av fönster på flerfamiljshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Liten tillbyggnad på flerfamiljshus

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).