Alla aktuella bostadsprojekt i Dalarnas län

Avesta (3)
Borlänge (16)
Falun (25)
Gagnef (2)
Hedemora (6)
Leksand (5)
Ludvika (6)
Mora (2)
Orsa (0)
Rättvik (3)
Säter (5)
Vansbro (1)
Älvdalen (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre i Gagnef
Projektet avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende för äldre med 60 platser och tillagningskök. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Avesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse i centrala Avesta. Planområdet ligger i centrala Avesta och utgör främst parkeringsområdet norr om Kungsgatan, mellan Köpmangatan och Kopparstråket.
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Aktuellt projekt innebär två stycken flerfamiljshus med totalt cirka 30 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 45 bostäder i området där Alsbäcks skola låg. Bebyggelsen föreslås att uppgöras i två våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rättvik
Avser nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten Enådal 1 i Rättviks kommun. Till det nya området anläggs gräsytor, asfaltytor och parkeringsplats
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder på Hälsinggården i Falun
Nybyggnad av 35 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 54 lgh i en huskropp i vinkel, 3-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i centrala Borlänge.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 lägenheter och 29 radhus. 8+2 bäddar i varje bostad. Alla radhus utrustas med en braskamin i vardagsrummet. Uteplatser och balkonger har trätrall för en mer ombonad känsla.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Falun
Avser ombyggnad av vård- och omsorgsboende med 77 platser och omfattar uppdatering av brandskydd, utbyte av ventilation, styrsystem och belysning. Renovering av badrum och WC/RWC och ytskikt.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 29 rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun. Alla bostäder byggs i två plan. Stadsradhusen får 115 kvm BOA och kedjehusen blir 121 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Nybyggnad av flerbostadshus (32 lgh) samt garage inom fastigheten trekanten 3, avesta kokmmun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad 5 flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 67 bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 27 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (20 lgh).
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Alsbäck, Borlänge
Avser nybyggnad av 22 bostadsrätter i radhusformat.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Oklar omfattning på denna etapp.
Nybyggnad av särskilt boende i Borlänge
Nybyggnad av SoL-boende. Projektet avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2135588,2100254.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Smedjebacken
Avser nybyggnad av fyra hus med sammanlagt 12 lägenheter. Planen är att bygga 2 tvåvåningshus och 2 envåningshus vid Hovslagaregatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Idre 80:345, nybyggnad flerbostadshus (22 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Leksandsbostäder planerar en ny flygelbyggnad som inte ska sitta ihop med det redan befintliga huset. Där vill man inrymma 12-18 ettor. Både studentbostäder men även för vår egen bostadskö.
Stam- och badrumsrenovering i Mora
Avser stam- och badrumsrenovering. Projektet omfattar rivning/demontering, färdigprojektering och ombyggnation, EL-sanering, stam- och badrumsrenovering, tamburdörrsbyte samt fönsterbyte. Objektets läge: Vasagatan 39C-D, Vasagatan 41A-B, Vasagatan 41C-D samt Hantverkaregatan 13A-C i Mora kommun.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Nybyggnad av parhus i Gustafs, Säter
Nybyggnad av radhus i Mora By i Gustafs. Boarea 99 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av ett klimatsmart hus i massivt trä med ca 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 37 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Hedemora
Avser nybyggnation av 5 parhus med totalt 10 lägenheter centralt i Hedemora. Parhusen byggs i ett plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (17 lgh).
Nybyggnad av radhus i Gagnef
Avser nybyggnad av 10 radhuslägenheter i stationssamhället i Gagnef.
Nybyggnad av radhus i Älvdalen
Idre 19:49, nybyggnad 11 radhus Idre 19:49,19:48,19:51,19:50,19:52,19:54,19:53,19:55,19:59,19:58,19:60.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad flerbostadshus (4 lgh).
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Kontakta byggherren för mer information. Avser nybyggnad av småhusområde.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Herrhagen, Falun, etapp II
Avser fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. Etapp 2 består av 14 flerbostadshus i 4 vån och byggt år 1973. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Falun
Avser ombyggnad av vandrarhem till bostäder. Ombyggnad av 10 lägenheter samt 18 nya lägenheter. Två befintliga envåningsbyggnader rivs och ersätts med sju mindre bostadsbyggnader i två våningar.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Avser nybyggnad av småhusområde.
Fasadåtgärder på fastigheter längs statliga vägar i Dalarnas län, etapp 2
Fasadåtgärder som bullerskydd utmed statliga vägar inom Dalarnas län i kommunerna Leksand, Malung-Sälen och Vansbro. Nya fönster, dörrar och ventiler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rättvik
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende med 6 platser. Detta är en ramupphandling och upphandlades tillsammans med 2135588, 2100207.
Nybyggnad av radhus i Älvdalen
Nybyggnad 4 radhus Idre 86:2,83:1,86:18,86:17.
Nybyggnad av parhus i Söderbärke
Planer för nybyggnad av parhus i Söderbärke, Smedjebacken.
Fasadåtgärder på fastigheter längs statliga vägar i Dalarnas län, etapp 1
Fönster/fasadåtgärder i Älvdalen, Mora, Rättvik och Orsa kommuner.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 4 parhus Idre 32:57,32:53,32:63,32:54.
Nybyggnad av radhus i Säter
Storhaga 16:7 - nybyggnad av 8 radhus.
Ramavtal avseende saneringstjänster, Rättviks Fastigheter AB
Avser saneringstjänster för Rättviks Fastigheter AB. Avtalstid 2022-08-01 - 2024-07-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad 3 flerbostadshus 12 lgh.
Nybyggnad av tvåbostadshus i Malung
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus samt parkeringsplats.
Renovering av äldreboende i Vansbro, etapp 1
Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga byggnader för Bäckaskog särskilt boende, Vansbro. I huvudsak ska yttertak på Hus 04, Hus 05 och Hus 06 rivas och byggnaderna ska förses med varsitt nytt våningsplan (plan 3). Befintliga ytor på våningsplan 1 i Hus 05 och Hus 06 ska tilldelas ny planlösning. Viss ombyggnad och renovering ska utföras på plan 2 i Hus 05 och Hus 06. Befintliga balkonger ska utökas i storlek. Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska ingå. Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i samtliga hus att beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning och dylikt för försörjning till Hus 04, Hus 05 och Hus 06. Projektet ska indelas i två huvuddelar. Omfattning av respektive huvuddel framgår av A-ritning. Total tillkommande bruttoarea är ca 2 000 m2 Total berörd bruttoarea i projektet är ca 8 900 m2. Etapp 2 finns på projektid: 1085016.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ludvika
Fönsterbyte på 4 st punkthus, i första skedet skall fönster på plan 5–9 samt vindsvåning bytas. Optioner finns för att färdigställa kvarvarande fönster och finns på: -Option 1, projekt ID 2143724 -Option 2, projekt ID 2143729
Relining av stammar i flerbostadshus i Ludvika
Avser utbyte av befintliga stamledningar för våt grupper. Ny ventilation i samtliga badrum samt nya ytskikt i 23 st lägenheter.
Byte av hissar vid äldreboende i Hedemora
Byte av 3 st hydraulhissar vid Gussarvsgården som består av många huskroppar. Hedbygatan 2A, Vintgergatan 2A och 2B.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sälen
Avser takomläggning på 5 st huskroppar med ca 600 kvm takyta på varje enhet. Arbetet omfattar takbeläggning av betongpanna, nytt undertak av råspont och takpapp med tegelläkt, plåtbleck, taksäkerhetsanordning, snörasskydd och avrinning. Projektet planeras att utföras i minst två deletapper under minst 2 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Gäddan 8 - rivning av balkonger och tillbyggnad med inglasade balkonger.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i 2 st flerbostadshus i Falun
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Elsanering i flerbostadshus i Falun, etapp 3
Option från projektid: 1561580. Elsanering på Gamla Britsarvet i Falun. Elsanering på Gamla Britsarvet i Falun. All el inklusive mätartavlor och centraler i respektive hus ska bytas. Ny elmatning till samtliga motorvärmare, garage, komplementbyggnader, sophus och till samtliga utvändiga belysningar som tillhör husen ska utföras, inklusive nödvändiga schakt- och markarbeten. Etapp 3 avser Seminariegatan 33, 35, 39 och 43. Totalt 72 lägenheter.
Renovering av terrassbjälklag och gårdar i Falun, etapp 2
Option från projekt: . Dom inbyggda tätskikten på terrassbjälklagen är skadade, läcker och ska i detta arbete bytas ut. Befintliga innergårdar ska rivas ner för att frilägga bjälklaget och byggas upp med ny utformning. Dränering av garage och vissa delar av byggnader ska göras, så arbetet påverkar även intilliggande delar av gården och parkeringar. Belysning för gårdarna och parkeringar ska bytas ut. Detta avser etapp 2 och omfattar den nedre innergården. Planeras att utföras under 2022 men Kopparstaden ska ha möjlighet att kunna skjuta på etappen till 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Iris 1 - ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till 6 lägenheter)
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 2 parhus 4 lgh.
Nybyggnad av garage i Hedemora
Nybyggnad av garage, verkstad samt besökstoalett.
Fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser fasadbyte med komplettering av yttre brandskydd på 3 st flerbostadshus. Objektet är beläget i Borlänge kommun på fastigheterna Oxen 1, 2, 4 Adress: Tenstedtsgatan 3, 5, 9
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 7 A-C och 8 C-D i Falun. Arbetet omfattar renovering av grunder samt att dagvatten- och dräneringssystem i mark ska bytas mot nya.
Renovering av tak på flerbostadshus i Falun
Avser byte av pappyttertak och skivor på fasaden som ska bytas.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av balkonger på 2 st flerbostadshus vid Jakobsgårdarna. Objekten är: Norrskenet 1 Regnbågen 1 Planeten 2 Solen 7 Solen 3 Solen 5
Byte av balkonger vid äldreboende i Hedemora
Avser byggnation av 16 st nya balkonger på befintlig fastighet. Samt justering och omläggning av 16 stycken uteplatser med plattläggning under de nya balkongerna. Objektets läge: Vintgergatan 2A och 2B.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, ombyggnad av ventilation, anmälan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Byte av ventilationssystem, anmälan.
Nybyggnad av garage och carportar i Falun
Avser rivning av garage och som ska ersättas med nya garage och carportar. Arbetet omfattar även ytterligare markarbeten för att lösa dagvattenhantering och utseende på, runt garagen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av flerbostadshus, från vandrarhem till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Byte av fönster, 530 stycken.
Renovering av yttertak på bostadshus i Svärdsjö, Falu kommun
Avser byte av yttertak på 7 st bostadshus och 1 st sop-/förrådshus i Svärdsjö, Falu kommun.
Rivning av flerbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av återvinningsstation Räfsan 1.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 18 A-B.
Ombyggnad av studentlägenhet i Älvdalen
Ombyggnad av studentbostadshus, tillbyggnad av två duschrum.
Utvändig målning på flerbostadshus i Falu kommun
Avser utvändig målning av flerbostadshus i Sundborn och Bjursås. Adress: Kyrkvägen 3 i Sundborn och Storgårdsvägen 2 i Bjursås
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älvdalen
Fönsterbyte och uppsättning av sadeltak ovanför tre entredörrar.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Nybyggnad av 16 enbostadshus och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus, terasshus. Balkongarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Renovering av 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Anmälan om byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Man skall byta färg på plåten mellan fönstren.
Ombyggnad av tak på personalbostäder Tandådalen i Sälen
Avser rivning av ljusinsläpp/takkupor och återställning/reparation tak samt målningsarbeten invändigt tak och väggar på loftgång/ljusgård och utbyte av belysningsarmaturer.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).