Alla aktuella bostadsprojekt i Dalarnas län

Avesta (7)
Borlänge (11)
Falun (17)
Gagnef (0)
Hedemora (3)
Leksand (4)
Ludvika (6)
Mora (4)
Orsa (4)
Rättvik (2)
Säter (2)
Vansbro (1)
Älvdalen (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Orsa
Det särskilda boendet ska omfatta 108 nya lägenheter, varav 18 korttidsboenden. Utemiljön omfattas bland annat av omledning och kulvertering av Skyttolabäcken, anläggning av en vattenspegel, byggnation av gång- och körytor samt parkeringar.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Förtätning med bostäder i Avesta
Syftet med planändringen är att skapa mer byggrätt för flerbostadshus på fastigheten och göra det enklare att uppföra eventuella komplementbyggnader till bostadshus inom fastigheten. Bakgrunden till planändringen är fastighetsägarens vilja att tillskapa fler bostäder i flerbostadshus inom fastigheten Majsen 3
Nybyggnad av bostäder i Krylbo, Avesta
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte och totalrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och totalrenovering på verkstadsvägen 28-38, 161 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Lindvallen
Planförslaget möjliggör att exploatera området med nya lägenheter och därmed tillvarata det liftnära läget. Planförslaget medför en möjlighet till ca 40-45 nya lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Avser nybyggnad av flerbostadshus på 114 kvm per lägenhet.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Tilldelad markanvisning.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Tunabyggen planerar för att bygga i ytterligare en del av det som ska bli den nya stadsdelen Jakobsdalen. I den norra delen, mot Paradisvägen, vill Tunabyggen bygga bostäder.
Nybyggnad av bostäder mellan Tandådalen och Hundfjället
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare boende och handel mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Rotrenovering i Insjön
16 lägenheter skall totalrenoveras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med carport (26 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av 20-30 bostäder i 2-3 våningar i korsningen Mjälgavägen-Täppgatan samt rivning av en äldre byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Rättvik,
Planer finns på nybyggnation av flerbostadshus i Prästskogsvallen i Rättvik.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus och parhus samt installation av eldstad. Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus och parhus samt installation av eldstad. Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av fritidshus och parhus samt installation av eldstad. Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Ludvika
Avser ett LSS-boende med 6 st lägenheter samt gemensamma utrymmen och personallokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus. Antal lägenheter ej fastställt.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 15 parhus och 1 förråd/sophus/teknik samt rivning av bef. byggnader.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Falun
Området Herrhagen Etapp II är beläget på Slättavägen 2-4 och Herrhagsvägen 49-71 i Falun. Etapp II är byggt år 1973 och består av 14 flerbostadshus i 4 våningar. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. I en tidigare och avbruten entreprenad så har 5 st hus till största delen färdigställts, Herrhagsvägen 63, 65, 67, 69 och 71. Det som återstår är utvändiga arbeten och el.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Planerade bostadsrätter, 13 lgh som byggs i trä.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dala-Järna
Objektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i två våningsplan med totalt 8 st lägenheter. Total bruttoarea ca 850 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus. 37 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Ombyggnad av restaurang till bostäder i flerbostadshus inom fastigheten skogsbo 20:2, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Byggnation av fläktrum. Byte av ventilationssystem från frånluftfläktar med tillluft i fasadventiler till ett FTX-system med centralt aggregat placerat på vindsutrymmet.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Orsa
Objektet avser ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av 8 st 4-familjshus. 4 st på 76 kvm, 4 st på 86 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Fasadåtgärder på fastigheter längs statliga vägar i Dalarnas län, etapp 4
Ca 100 fastigheter i Dalarnas Län i Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säters Kommun.
Renovering av parhus i Falun
Renoveringen består av byte av takpannor, ny råspont och underlagspapp. Uppförande av brandcellsskiljande vägg på vind. Tilläggsisolering på vindar. Ventilationsarbeten. Elsanering. Fiberinstallation i lägenhet. Byte av fönster och entrédörr i två hus.
Fasadrenovering samt fönsterbyte på flerbostadshus i Mora
Entreprenaden omfattar fasadrenovering, tilläggsisolering samt fönsterbyte på adresserna Odonstigen 18A till 22F med möjlighet till fem optioner som totalt utgör 136 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ombyggnad och ändrad användning av förskola till lägenheter (5 st nya lägenheter).
Installation av boendesprinkler vid vård- och omsorgsboende i Falun
Objektet avser att förse den gamla byggnadsdelen (46 lägenheter fördelade på 6 avd) med automatiska boendesprinkler typ 3. Anläggningen ska minst omfatta de brandceller innehållande boendeavdelning i form av boenderum, gemensamhetsutrymmen, kök och andra lokaler/ytor i samma brandcell som boendekorridor.
Nybyggnad av bostadshus i Falun
Avser nybyggnad av bostadshus. Omfattning oklar.
Installation av solcellssystem på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser att uppföra ett solcellssystem på Kv. Yngve, Engelbrektsgatan 22 & Sturegatan 21 och Kv. Solen 8, Mångatan 2,4 och 6 i Borlänge.
Nybyggnad av förråd och pistmaskinsgarage i Mora
Objektet avser nybyggnad av pistgarage samt förrådsutrymmen för gymnasieförvaltningen samt föreningar i Mora kommun som är verksamma i Hemusområdet. Byggnaden kommer bestå av ett större uppvärmt pistgarage (+18°C) och resterande utrymmen är kallförråd.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Avser 16 st modul garage, samt asfaltering av gata och parkering.
Takbyte på flerbostadshus i Rättvik
Avser takomläggning på 3 huskroppar samt carport.
Renovering av hissystem i flerbostadshus i Säter
Entreprenaden omfattar renovering av 4 st hissar på Gustav Adolfs Vägen 9 A-B-C-D.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad, ändrad användning från lokal till flerbostadshus.
Relining av flerbostadshus i Långshyttan
Omfattar infodring (relining) av spillvattenledning på Backliden 4,6,8 i Långshyttan. Infodringen gäller både vertikala och horisontella stammar.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder, dagvatten mm på Källtorpsvägen 4 C-D samt 6 A-B i Falun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från kontor till 3 stycken lägenheter samt tillbyggnad av loftgång samt utvändig ändring.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 lgh fritidshus) på Transtrands kronopark 1:448.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande fasadändring. Byte av fasad och fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Avser renovering av fasad och balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare bostäder, tillbyggnad, utvändig ändring m.m. inom fastigheten skarpvreten 1, avesta kommun.
Rivning av flerbostadshus i Ludvika
Rivning av flerbostadshus.
Ändring av ventilation i daglig verksamhet, i Mora
Installation/ändring av ventilation i daglig verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning. Ändring av kök.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Byte av trappräcke från trä till aluminium. 18st trappor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser hissinstallation/ändring i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av växthus och förråd inom fastigheten avesta 2:51, avesta kommun.
Ombyggnad av förråd i Borlänge
Ändrad användning av industribyggnad till förråd.
Installation av passersystem i äldreboende i Falun
Avser installation av passersystem på Hosjögården.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av förråd till lägenhet.
Byte av ett låssystem vid fastighet i Falun
Entreprenaden omfattar byte av ett låssystem på Mjölnarvägen.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Falun
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Göken 5 och 6 - utvändig ändring av flerbostadshus (ommålning del av fasad).

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).