Alla aktuella bostadsprojekt i Dalarnas län

Avesta (1)
Borlänge (9)
Falun (7)
Gagnef (1)
Hedemora (2)
Leksand (4)
Ludvika (4)
Mora (2)
Orsa (1)
Rättvik (0)
Säter (2)
Vansbro (3)
Älvdalen (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Orsa
Det särskilda boendet ska omfatta 108 nya lägenheter, varav 18 korttidsboenden. Utemiljön omfattas bland annat av omledning och kulvertering av Skyttolabäcken, anläggning av en vattenspegel, byggnation av gång- och körytor samt parkeringar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun, etapp 2
Avser nybyggnation av 123 lägenheter i 7 huskroppar. Furiren innefattar sex flerbostadshus i massivträ och ett i klimatförbättrad betong. Området är uppdelat på olika gårdar. Hus 1 och 2 är gård A, hus 3-5 är gård B och hus 6 och 7 är gård C, där hus 6 och 7 är optioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Om och tillbyggnad av äldreboende. Utökas till ca 80 platser. Stommen i tillbyggnadens bärande delar ska vara i trä, tillbyggnationen certifieras enligt Leed Gold och NollCo2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet.
Nybyggnad av bostäder i Skräddarbacken, Borlänge
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätt inom fastigheten David 2 som möjliggör ytterligare ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnation av ca 60-70 bostäder på Pelle Bergs Backe i Falun med utsikt över Tisaren.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Ombyggnation av SÄBO i Mora
Ombyggnation av SÄBO Saxnäsgården samt renovering del av bef SÄBO Stenudden, Fastigheten Stranden 5:2. Ombyggnationen av Saxnäsgården kommer att möjliggöra för 30 nya SÄBO platser, flytt av bef dagverksamhet till nya lokaler. Stenudden ROT av bef avlopp Stenudden kommer utredas om behovet av stambyten bef avlopp samt tillkommande åtgärder till följd av detta. Kommer även innebära planering av hur man kommer kunna göra dessa anpassningar med ev kvarboende verksamhet. Fas 1 kommer att påbörjas hösten 2023 för senare beslut om ev Fas 2 av detta avrop.
Nybyggnad av ekoby i Grangärde, Ludvika
Avser nybyggnation av ekoby i Grangärde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Planer finns för uppförande av ytterligare lägenheter vid Föreningen 1 i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1627235.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för exploatering av nya lägenheter på fastigheten Västra Sälen 2:29. Planförslaget bedöms ge ett tillskott med bostäder för ca 160 personer.
Rotrenovering i Insjön
16 lägenheter skall totalrenoveras.
Renovering av flerbostadshus på området Hushagen i Borlänge
Avser renovering av flerbostadshus, samt ombyggnad av lokal till bostäder.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Vildhem Bostadsutveckling avser på område förvärvat av Idre Fjäll utveckla nytt bostadsområde om ca 80 bostäder totalt. Denna ansökan avser etapp 1 innehållande total 19 bostäder. De 19 bostadsrättslägenheterna fördelas på 2 hustyper, parhus samt enfamiljshus. En separat marklovsansökan har inskickats för hela området, alla fyra etapperna.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planuppdrag gavs år 2017 till plan- och markkontoret att utreda bostäder på fastigheten Burgrevgården 1:1 på Sunnanö. Projektet är just nu vilande.
Nybyggnad av LSS-boende i Ludvika
Nybyggnad av LSS boende. Byggnad ska utföras i ett plan med 6 st lägenheter, allmänna ytor och drift/personalytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med 12 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Leksandsbostäder planerar en ny flygelbyggnad som inte ska sitta ihop med det redan befintliga huset. Där vill man inrymma 12-18 ettor. Både studentbostäder men även för vår egen bostadskö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (2 lgl) på Västra Sälen 5:580, 3 lgh på Västra Sälen 5:581, 3 lgh på Västra Sälen 5:582, 3 lgh på Västra Sälen 5:583, 3 lgh på Västra Sälen 5:584, 3 lgh på Västra Sälen 5:585, 3 lgh på Västra Sälen 5:586.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av tvåbostadshus på Idre 84:45, Idre 84:46 och Idre 84:109.
Nybyggnad av bostadsrätter i Idre Himmelfjäll
Avser nybyggnation av 8 bostadsrättslägenheter på Idre Himmelfjäll.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Blomstervägen 2 består av 1 trapphus med 4 lägenheter i två plan. Källare med förråd, tvättstuga och undercentral. Full evakuering kommer att ske för hyresgäster inklusive möblemang och förråd.
Ombyggnad av delar i trygghetsboende i Dala-Järna
Objektet avser rivning, renovering och ombyggnation av del i byggnad för Solgärdet trygghetsboende, Vansbro. Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning skall ingå. I huvudsak ska två lägenheter samt en gemensamhetsyta tillskapas utifrån befintliga lokaler. Även ett mindre utrymme byggs om till förråd, kapprum och städ.
Ombyggnation av lokaler till lägenheter i Leksand
Avser ombyggnad av lokaler till 7 st lägenheter och 1 st kontorslokal på fastighet Grewesmühl 16 i Leksand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh) på Västra Sälen 5:572, 3 lgh på Västra Sälen 5:574, 3 lgh på Västra Sälen 5:575, 3 lgh på Västra Sälen 5:576, 3 lgh på Västra Sälen 5:577, 2 lgh på Västra Sälen 5:578, , 2 lgh på Västra Sälen 5:579.
Ombyggnad av trygghetsboende i Nås, Vansbro kommun
Avser ombyggnation i delar av Legolands trygghetsboende. Syftet är att tillskapa en lägenhet, gemensamhetsyta och en verksamhetslokal. Även ett mindre utrymme byggs om till städ och förråd. Detta i befintliga lokaler som töms och delvis rivs.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Nybyggnad av 3 enbostadshus Stora Källviken 1:112.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Iris 1 - ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till 6 lägenheter)
Ombyggnad av lokal till bostäder i Mora
Entreprenaden omfattar ombyggnad av fastigheten Morkullan 35:6 från lokaler till lägenheter i 2 plan, samt anpassning av tillhörande källarplan för förrådsutrymmen. Totalt nyskapas 4 st. lägenheter med en BOA på 256 m². Ombyggnad avser bygg och installationsarbeten kopplade till ny planlösning samt viss upprustning av befintligt avloppssystem.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (3 lgh) på Västra Sälen 5:587 och 3 lgh på Västra Sälen 5:588.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnation av samlingslokaler. Nya Wc-grupper, Servering ,Cykelförråd, Nytt fläktrum.
Påbyggnad av äldreboende i Vansbro, etapp 3
Omfattar påbyggnad av äldreboende med 10 lägenheter. Etapp 1 finns på projektid: 1565473.
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad på Västra Sälen 7:294, 7:333 och 7:334,.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Tillbyggnad av 2 lägenheter.
Takbyte på flerbostadshus i Gagnef
Fastigheten är i behov av ett takbyte och man kommer byta ut 1-kupigt lertegel till 2-kupigt betongtegel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Renovering av balkonger. Nytt utseende på balkongfront. Från VP-plåt till Sinusformad 10/30 plåt.
Tillbyggnad av radhus i Malung
Tillbyggnad av radhus. Balkonger och altaner.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).