Alla aktuella bostadsprojekt i Dalarnas län

Avesta (2)
Borlänge (13)
Falun (23)
Gagnef (3)
Hedemora (4)
Leksand (5)
Ludvika (5)
Mora (3)
Orsa (2)
Rättvik (2)
Säter (8)
Vansbro (1)
Älvdalen (8)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser nybyggnad av bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 44 bostadsrätter på Maximparkeringen i Borlänge. Ytterligare 2 etapper planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 75 hyresrätter i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder och handel i Idre
Planer finns för nybyggnad av bostäder och butikslokaler i Idre.
Nybyggnad av ambulansstation i Sälen
Nybyggnation av ambulansstation i Sälen och separat tvätthallsbyggnad med 2 optioner om solcellsinstallation. Entréplan = 814 kvm, entresolbjälklag = 117kvm, tvätthall = 179 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Säter
Avser nybyggnad av bostäder i Gustafs. Visionen är att möjliggöra byggnation av vackra, hållbara flerfamiljshus med utsikt över Dalälven och båtklubbens bryggor.
Nybyggnad av bostäder på Hälsinggården i Falun
Nybyggnad av 67 bostadsrätter i 4 hus. Detta är fortsättningen på etapp 1 av Amazonen på id: 1610673.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av ca 100 lägenheter i centrala Borlänge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun, etapp 2
Avser nybyggnation av 123 lägenheter i 7 huskroppar. Furiren innefattar sex flerbostadshus i massivträ och ett i klimatförbättrad betong. Området är uppdelat på olika gårdar. Hus 1 och 2 är gård A, hus 3-5 är gård B och hus 6 och 7 är gård C, där hus 6 och 7 är optioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnation av 42 bostadslägenheter samt miljöhus, lägenhetsförråd, cykelförråd och takad grillplats.
Nybyggnad av småhusområde i Falun
Planläggning för småhusområde. Omfattning oklar.
Nybyggnad av rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnad av 29 rad- och kedjehus i Surbrunnshagen, Falun. Alla bostäder byggs i två plan. Stadsradhusen får 115 kvm BOA och kedjehusen blir 121 kvm BOA.
Rotrenovering i Insjön
16 lägenheter skall totalrenoveras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Herrhagen, Falun, etapp II
Avser fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. Etapp 2 består av 14 flerbostadshus i 4 vån och byggt år 1973. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av 53 bostadsrätter. Etapp 2 finns på id: 2129717.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus (20 lgh).
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Alsbäck, Borlänge
Avser nybyggnad av 22 bostadsrätter i radhusformat.
Nybyggnad av LSS-boende i Säter
Objektet avser nybyggnad av gruppbostad med sex lägenheter och gemensamhetslokaler för personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Objektet omfattar även personalutrymmen, driftutrymmen och komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mora
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt installation av eldstad samt mur och plank.
Nybyggnad av särskilt boende i Borlänge
Nybyggnad av SoL-boende. Projektet avser tolv stycken lägenheter anpassade för vuxna med särskilt stöd. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2135588,2100254.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Borlänge
Nybyggnad av två parhus med totalt fyra lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat. Rivning finns på id: 2073608
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Oklar omfattning på denna etapp.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende. Detta är en ramupphandling som upphandlades tillsammans med 2100207, 2100254.
Nybyggnad av bostäder i Falun
Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Leksandsbostäder planerar en ny flygelbyggnad som inte ska sitta ihop med det redan befintliga huset. Där vill man inrymma 12-18 ettor. Både studentbostäder men även för vår egen bostadskö.
Nybyggnad av radhuslängor i Gagnef
Nybyggnad av 10 lägenheter i 2 radhuslängor.
Nybyggnad av radhus i Gagnef
Avser nybyggnad av 10 radhuslägenheter i stationssamhället i Gagnef.
Ombyggnad och anpassning av ventilation i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser ombyggnad och anpassning av ventilation inom bostäder, samt övriga lokaler, källare etc. med anledning av idag förekommande problem med radon, samt därutöver energieffektivisering främst genom att ventilationssystem förses med värmeåtervinning. Byggnader bestående av 4 st. flerbostadshus om totalt 150 lägenheter inom Kv. Såningsmannen 25 Ludvika kommun med följande adresser: Industrivägen 4A – 4F, Industrivägen 6A – 6F. Marnäsgatan 25A – 27F, Marnäsgatan 27A- 27G. Husen byggdes 1952 – 54, med renovering 1992 -93.
Fasadåtgärder på fastigheter längs statliga vägar i Dalarnas län, etapp 2
Fasadåtgärder som bullerskydd utmed statliga vägar inom Dalarnas län i kommunerna Leksand, Malung-Sälen och Vansbro. Nya fönster, dörrar och ventiler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Nybyggnad av radhus i Älvdalen
Nybyggnad 4 radhus Idre 86:2,83:1,86:18,86:17.
Nybyggnad av radhus i Säter
Storhaga 16:7 - nybyggnad av 8 radhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Borlänge
Nybyggnad av LSS boende med 6 platser. Detta är en ramupphandling och upphandlades tillsammans med 2135588, 2100207.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Fasadändring av flerbostadshus m.m på Forsa 46:177 samt nybyggnad av flerbostadshus och carport på Vattumannen 1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Orsa
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av 12 lägenheter i ett hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef
Nybyggnad av flerbostadshus. 4st lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 4 parhus Idre 32:57,32:53,32:63,32:54.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Installation av FTX-ventilation i flerbostadshus i Falun
Vasagatan 30 A i Falun består av tre våningar och källare med totalt 18 lägenheter, en lokal, en undercentral, tvättstuga och förråd Denna entreprenad omfattar delvis rivning av befintlig ventilationsanläggning samt installation av ny ventilationsanläggning och kanaler med mekanisk från- och tilluft (FTX). Källarvåningen ska även fortsättningsvis ventileras med nya och befintliga kanaler samt fläkt.
Ombyggnad till bostäder och kontor i Falun
Syftet med planen är möjliggöra så att detaljplanen medger både bostäder och kontor. Planerna är att renovera gamla Falu-Kurirens kontor och bygga om till lägenheter och kontor centralt i Falun. Totalt kan det komma att bli mellan 10-12 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Nybyggnad av 4 villor, 2 hus per tomt. 70 kvm per hus.
Ramavtal avseende saneringstjänster, Rättviks Fastigheter AB
Avser saneringstjänster för Rättviks Fastigheter AB. Avtalstid 2022-08-01 - 2024-07-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Invändigt underhåll i flerbostadshus, Falun
Avser infordring av 31 ventilationskanaler om totalt ca 220 meter på Vasagatan 30 i Falun.
Renovering av äldreboende i Vansbro, etapp 1
Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av vissa befintliga byggnader för Bäckaskog särskilt boende, Vansbro. I huvudsak ska yttertak på Hus 04, Hus 05 och Hus 06 rivas och byggnaderna ska förses med varsitt nytt våningsplan (plan 3). Befintliga ytor på våningsplan 1 i Hus 05 och Hus 06 ska tilldelas ny planlösning. Viss ombyggnad och renovering ska utföras på plan 2 i Hus 05 och Hus 06. Befintliga balkonger ska utökas i storlek. Installationsarbeten till fullt fungerande anläggning ska ingå. Förutom ovanstående så kommer intilliggande utrymmen och lokaler i samtliga hus att beröras i olika omfattning för installationer, kanaldragning och dylikt för försörjning till Hus 04, Hus 05 och Hus 06. Projektet ska indelas i två huvuddelar. Omfattning av respektive huvuddel framgår av A-ritning. Total tillkommande bruttoarea är ca 2 000 m2 Total berörd bruttoarea i projektet är ca 8 900 m2. Etapp 2 finns på projektid: 1085016.
Ombyggnad till LSS-boende i Hedemora
Avser ombyggnad av befintligt LSS boende från 4 platser till 6. Arbetet omfattar nya ytskikt, belysning och ventilation samt sprinkleranläggning.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Ludvika
Fönsterbyte på 4 st punkthus, i första skedet skall fönster på plan 5–9 samt vindsvåning bytas. Optioner finns för att färdigställa kvarvarande fönster och finns på: -Option 1, projekt ID 2143724 -Option 2, projekt ID 2143729
Förstärkning av takkonstruktion i stål i Lokstallarna, Rättviks kommun
Avser förstärkning av befintlig bärande stomme för tak i Lokstallarna, Rättviks kommun.
Nybyggnad av villatomter i Mora
Förhandsbesked för att kunna stycka av tomt till villabebyggelse. Höjen 5:9, Nusnäs 254:1, Bergkarlås 129:3. VIka 310:2 och Noret 488:11.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Sälen
Avser takomläggning på 5 st huskroppar med ca 600 kvm takyta på varje enhet. Arbetet omfattar takbeläggning av betongpanna, nytt undertak av råspont och takpapp med tegelläkt, plåtbleck, taksäkerhetsanordning, snörasskydd och avrinning. Projektet planeras att utföras i minst två deletapper under minst 2 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Gäddan 8 - rivning av balkonger och tillbyggnad med inglasade balkonger.
Stamrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i 2 st flerbostadshus i Falun
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Ändrad användning och ombyggnad av kontorslokaler till 4 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Planer finns på att bygga "longstay" lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Säter
Iris 1 - ändrad användning och ombyggnad av flerbostadshus/affärsbyggnad (från lokaler till 6 lägenheter)
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnation av samlingslokaler. Nya Wc-grupper, Servering ,Cykelförråd, Nytt fläktrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Fönsterbyte i flerbostadshus.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder mm på Källtorpsvägen 7 A-C och 8 C-D i Falun. Arbetet omfattar renovering av grunder samt att dagvatten- och dräneringssystem i mark ska bytas mot nya.
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ändrad användning av flerbostadshus, från vandrarhem till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Byte av fönster, 530 stycken.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Ändrad färgsättning ovan entrépartier. Ny takbeläggning med med samma tegel (tegelröd) och solpaneler.
Nybyggnad av garage och carportar i Falun
Avser rivning av garage och som ska ersättas med nya garage och carportar. Arbetet omfattar även ytterligare markarbeten för att lösa dagvattenhantering och utseende på, runt garagen.
Demontering och nyinstallation av brand- och utrymningslarm äldreboende i Säter
Objektet avser installation av sprinkler och brandlarm plan 3 del av Bofinken, Åseborg samt nya ytskikt i 5 av 6 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Orsa
Anmälan ändring brandskydd och ventilation flerfamiljshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Byte av räcke till loftgångar. Flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad planlösning från 3 lägenheter per våning till 2 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malung
Avser byte av balkongdörrar och fönster till 7 lgh.
Renovering av två uthyrningsstugor i Idre Fjäll
Avser ytskikts renovering samt uppdatering av värmesystemet i två uthyrningsstugor belägna i Idre Fjäll.
Ombyggnad av tak på personalbostäder Tandådalen i Sälen
Avser rivning av ljusinsläpp/takkupor och återställning/reparation tak samt målningsarbeten invändigt tak och väggar på loftgång/ljusgård och utbyte av belysningsarmaturer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus. Man skall sätta in en dörr mellan två lägenheter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).