Alla aktuella bostadsprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. Sanering av mark måste utföras innan detta är aktuellt.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Avesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse i centrala Avesta. Planområdet ligger i centrala Avesta och utgör främst parkeringsområdet norr om Kungsgatan, mellan Köpmangatan och Kopparstråket.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 50-70 nya lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Älvsnäs, Avesta
Planer finns för uppförande av ca 30 radhus.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av tak på flerbostadshus inom fastigheten lärkan 8, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt skärmtak över entrétak på flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 23, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Utvändig ändring (byte av fönster) av flerbostadshus inom fastigheterna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Utvändig ändring, inglasning av 16 balkonger, av flerbostadshus inom fastigheten uven 5, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av altan, inom fastigheten uven 7, avesta kommun.
Ombyggnad av enbostadshus i Avesta
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i enbostadshus inom fastigheten bruksgården 1, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser OVK-besiktning.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Avesta
Avser OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.