Alla aktuella bostadsprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. Sanering av mark måste utföras innan detta är aktuellt.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Avesta
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter och bostäder. Planen syftar också till att bidra till en mer stadsmässig bebyggelsestruktur med hänsyn till befintlig bebyggelse i centrala Avesta. Planområdet ligger i centrala Avesta och utgör främst parkeringsområdet norr om Kungsgatan, mellan Köpmangatan och Kopparstråket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Horndal, Avesta
Syftet med denna planändring är att även möjliggöra flerbostadshus i upp till fyra våningar. Bestämmelserna ska också hålla öppet för andra typer av bostadsbebyggelse t ex radhus, kedjehus och småhus med olika typer av upplåtelseformer.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Fasadrenovering av 1st fastighet samt nybyggnad av 1 hus med 16st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 4, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt skärmtak över entrétak på flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 23, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av tak på flerbostadshus inom fastigheten lärkan 8, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av altan, inom fastigheten uven 7, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring (skärmtak över antréer, fast8875002) av flerbostadshus inom fastigheten ollarsbo 14, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring (skärmtak över antréer, fast8875006) av flerbostadshus inom fastigheten skogsbo 32:3, avesta kommun Skogsbo 32:2,32:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser OVK-besiktning.
Nybyggnad av enbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och gäststugor samt installation av eldstad och rökkanal inom fastigheten jäder 17:8, avesta kommun.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Avesta
Avser OVK besiktning i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.