Alla aktuella bostadsprojekt i Mora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende, bostäder mm i Mora
Planen anger bostäder som den huvudsakliga markanvändningen inom planområdet. Kvarteret längst i norr planläggs för bebyggelse i upp till tre våningar i form av flerbostadshus, centrumfunktioner samt vård- och omsorgsboende. I det mittersta kvarteret möjliggör planen för flerbostadshus och småhus i två till tre våningar. För det södra kvarteret regleras byggrätt och utformning för småhus i upp till två våningar
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 2-4
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 570259. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus.
Stam- och badrumsrenovering i Mora
Avser stam- och badrumsrenovering. Projektet omfattar rivning/demontering, färdigprojektering och ombyggnation, EL-sanering, stam- och badrumsrenovering, tamburdörrsbyte samt fönsterbyte. Objektets läge: Vasagatan 39C-D, Vasagatan 41A-B, Vasagatan 41C-D samt Hantverkaregatan 13A-C i Mora kommun.
Nybyggnad av fritidshus i Mora, etapp 1
Etapp 1 omfattar 6 fritidshus. Totalt ska på området byggas 47 fritidshus. Se även objektnummer 910918.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Ombyggnad av kontorslokaler till 4 nya hyresrätter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mora
Anmälan för installation av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mora
Bygglov för fasadändring av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och anmälan för installation av eldstad och rökkanal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.