Alla aktuella bostadsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Surbrunnshagen, Falun
Avser nybyggnation av 129 lägenheter i 7 huskroppar. Området är uppdelat på olika gårdar.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 11 parhus (22 lägenheter) samt parkering, plank/mur.
Nybyggnad av bostadsområde i Falun
Herrhagsskogen är Faluns nya bostadsområde. Området ligger cirka tre kilometer nordväst om Falu centrum, mellan Herrhagsvägen och Björklunden. Totalt innehåller området 55 villatomter och för att få en mer blandad bebyggelse finns även möjlighet att bygga till exempel flerfamiljshus, vårdboende eller skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med carport (26 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Falun
Nybyggnad av av 40 tal villor, radhus och kedjehus.
Fasad- och skyddsåtgärder på flerbostadshus i Falun
Området Herrhagen Etapp II är beläget på Slättavägen 2-4 och Herrhagsvägen 49-71 i Falun. Etapp II är byggt år 1973 och består av 14 flerbostadshus i 4 våningar. Husen är belägna i sluttande terräng med källare i suterräng samt ett större underjordiskt garage som innebär begränsad framkomlighet för tunga fordon. Fasaden består av tegel och trä, taket av betongpannor. I syfte av underhålls- och brandskyddsförstärkande åtgärder ska träfasaden på husen samt balkongräcken i trä bytas ut till nya fibercementskivor och balkongräcken i perforerad plåt. Tak på 12 av 14 hus ska bytas. Även balkongplattor lagas och ytskikts behandlas, nya uteplatser på markplan tillhörande lägenheter stenläggs samt ny plantering anläggs i området kring entréerna. I en tidigare och avbruten entreprenad så har 5 st hus till största delen färdigställts, Herrhagsvägen 63, 65, 67, 69 och 71. Det som återstår är utvändiga arbeten och el.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av 42 st övernattningslägenheter.
Renovering av parhus i Falun
Renoveringen består av byte av takpannor, ny råspont och underlagspapp. Uppförande av brandcellsskiljande vägg på vind. Tilläggsisolering på vindar. Ventilationsarbeten. Elsanering. Fiberinstallation i lägenhet. Byte av fönster och entrédörr i två hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus i 2 plan och 3 lägenheter med en totalt BYA om 172,10 kvm. I entréplan befinner sig en större lägenhet och två mindre lägenheter på ovanvåning. Förrådsutrymme finns i befintlig byggnad (avstånd till befintlig byggnad med förrådutrymme ca 15 m)
Installation av boendesprinkler vid vård- och omsorgsboende i Falun
Objektet avser att förse den gamla byggnadsdelen (46 lägenheter fördelade på 6 avd) med automatiska boendesprinkler typ 3. Anläggningen ska minst omfatta de brandceller innehållande boendeavdelning i form av boenderum, gemensamhetsutrymmen, kök och andra lokaler/ytor i samma brandcell som boendekorridor.
Dränering av husgrunder mm i Falun
Avser dränering av husgrunder, dagvatten mm på Källtorpsvägen 4 C-D samt 6 A-B i Falun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av förråd till lägenhet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).