Alla aktuella bostadsprojekt i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, handel och servicelokaler i Falun
Projektet omfattar flerbostadshus, stadsradhus, lokaler för handel och service. Projektet kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bojsenburg, Falun
Planer finns på nybyggnation av ca 250 lägenheter samt ett parkeringshus.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 3 mfl
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Falun
Projektet avser ett runt höghus i 16 våningar med ca 90 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor, bibliotek mm. i Falun
Detaljplanens syfte är att införa moderna planbestämmelser för att möjliggöra ökad flexibilitet i användningen av fastigheten. För hela planområdet medges bostäder, kontor, bibliotek, samlingslokal och hantverk.
Nybyggnad av parhus i Falun
Avser nybyggnad av 38 lägenheter i Surbrunnshagen, Falun. Uppförs som SHH:s koncepthus Duplex som utgör parhus om två våningar med en lägenhet på respektive plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av 35 hyresrätter i Vasaparken Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Svärdsjö
I Svärdsjö planerar Bya Bo att bygga trygghetsboende till hösten. Planerna har offentliggjorts i media men försäljning av bostäder eller byggnation är ännu inte påbörjat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås
Avser nybyggnation av 14 lgh.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Hedgatan 21-31, Västeräng i Falun.
Nybyggnad av stugby i Falun
Avser nybyggnad av sju övernattningsstugor.
Nybyggnad av stugby i Falun
Bygglov för nybyggnad av fem övernattningsstugor samt rivning av befintliga byggnader.
Stambyte och renovering av badrum i Falun
Avser stambyte och renovering av badrum i 2 st flerbostadshus på Kopparvägen 57 (32 lägenheter i 4 trapphus) och 59 (16 lägenheter i 2 trapphus) i Falun.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 2
Option från etapp 1. Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Ombyggnad av kyrka till bostäder i Bjursås, Falun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för lägenheter i befintlig byggnad, en före detta missionskyrka, samt att möjliggöra boendeparkering med carportar på intilliggande fastighet. Detaljplanen möjliggör också fortsatt användning av byggnaden som religiös byggnad eller förenings-/samlingslokal
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Apoteksvägen, Borgärdet i Falun.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun.
Nybyggnad av småhus i Falun
Avser planläggning av småhusområde.
Ventilationsarbeten i serviceboende i Falun
Avser ventilationsarbeten i Serviceboende Björken i Falun.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Lallarvet 2 och att på den avstyckade delen längst Vasagatan uppföra ett enbostadshus.
Renovering av yttertak på bostadshus i Svärdsjö, Falu kommun
Avser byte av yttertak på 7 st bostadshus och 1 st sop-/förrådshus i Svärdsjö, Falu kommun.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Anmälan av hissinstallation i servicehus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 13 st. kedjehus, 16 st. radhus med förråd.
Nybyggnad av radhus i Falun
Bygglov för nybyggnad av 22 radhus och 10 kedjehus samt carport/förråd.
Nybyggnad av parhus i Falun
Nybyggnad av 15 parhus och 1 förråd/sophus/teknik samt rivning av bef. byggnader.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Falun
Option från projektid: 2067972. Omfattar ombyggnad av två hissar på Svärdsjögatan 18 A-B.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med inglasning av altan/uteplats/balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad till två lägenheter samt fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad med rökkanal.
Utvändigt underhåll av parhus i Falun
Bygglov för inglasning av balkong på tvåbostadhus.
Nybyggnad av gäststuga i Falun
Anmälan av nybyggnad av gäststuga (attefallsbyggnad).
Rivning av enbostadshus i Falun
Anmälan av rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Spolning av dagvattenledning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.