Alla aktuella bostadsprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Ca 100-150 bostäder planeras att byggas i området som är 7 600 kvm stort.
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i massivt trä med ca 20 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Omfattning är för dagen oklar. 1-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 80 bostadsrätter vid östra sidan Maximtorget i Borlänge.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för totalt 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind. Totalt planeras 3 etapper. Detta avser andra etappen.
Nybyggnad av korttidsboende LSS för unga i Borlänge
Omfattar nybyggnation av korttids LSS-boende för barn och ungdomar med 6 separata boenderum samt gemensamhetsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i första etappen av Brf Mats-Knuts i Borlänge. Omfattar ett enplanshus med 8 lgh samt ett tvåvåningshus med 12 lgh.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamhet i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett 14-våningshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av ett klimatsmart hus i massivt trä med ca 14 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Tak- och fasadarbeten på bostadshus, garage och förråd i Borlänge
Objektet är ett flerbostadshus som är uppdelade i fem stycken gårdar varav varje gård innehåller tre typer av byggnader ( bostadshus, garage och förråd). Utförande av samtliga målningsarbeten och byte av tak, lägenhetsdörrar, garageportar.
Nybyggnad av Koldioxidneutralt småhus i Borlänge
Avser nybyggnad av ett koldioxidneutralt hus som byggs för ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet syftar till att hitta framtidens mest hållbara byggtekniska lösningar samt byggmaterial. Huset blir mellan 100-120 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Avser nybyggnad av 2 kedjehus på Idkerberget.
Byte av elmätare i Borlänge kommun
Uppdraget avser byte av elmätare kategori 1 och ska vara slutfört 2024-02-29. Mätarbyten kommer ske inom hela Beställarens elnät. Elnätet består till största del av Borlänge kommun.
Relining i flerbostadshus i Borlänge
Avser relining i flerbostadshus i Borlänge.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
anmälan om installation av ventilationsaggregat .
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation byte av hiss.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal kontorshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontor/förråd till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Byte av lås i flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för byte av lås på dörrar till 21 lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borlänge
Avser fönsterbyte i 21 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.