Alla aktuella bostadsprojekt i Säter

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av särskilt boende i Säter
Projektet gäller ett nytt särskilt boende med 70 lägenheter- Boendet måste i alla avseenden vara anpassat för personer med kognitiva svårigheter (demensdiagnos) och i övrigt fullt ut handikappanpassat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Detaljplanelagd för 60 lägenheter i närhet av ny förskola samt centrum.
Ombyggnad av lokaler till bostäder i Stora Skedvi, Säter
Avser ombyggnad av lokaler till 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Säter
Avser nybyggnad av bostadsrätter ovanför hundbadet, Präst Källa.
Takbyte på flerbostadshus i Säter
Avser byte av yttertak på Fridhemsvägen 3 i Stora Skedvi, Säter
Ombyggnad av undercentraler i flerbostadshus i Säter
I denna entreprenad skall bef undercentraler i Vretvägen, Magistratsvägen 4 och Magistratsvägen 6 renoveras.
Ny frånluftsvärmepump i flerbostadshus i Säter
Avser installation av en frånluftsvärmepump och befintlig frånluftsfläkt skall bytas.
Rivning av enbostadshus i Säter
Mora 8:13 - rivning av enbostadshus samt komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Säter
Siggebo 1 – rivning av skorsten och utvändig ändring för ventilationskanal på flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säter
Åkaren 7 - tillbyggnad av flerbostadshus (undercentral för fjärrvärme).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.