Alla aktuella anläggningsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll järnväg, Ådalsbanan-Mittbanan
Omfattar bandelarna 210, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 211, 231, 232, 233 och 238. Ca 860 spkm järnväg, 12 bandelar och en rangerbangård.
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för myndigheten i Örnsköldsvik. Byggnaden som ska uppföras avser cirka 10 000 kvm, fördelat på garage samt tre våningsplan. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage m.m.
Nybyggnad av maskinhall i Husum, Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin t11, miljöstation, maskinhall och elbyggnad samt rivning av befintliga byggnader.
Värmebeläggning inom Västernorrlands- och Jämtlands län
Beläggningsgrupp Y3 och Z1. Grupp Y3 omfattar väg 348 Överhörnäs-Överbilla, väg 934 Mellansel (option) och väg 1032 Österalnäs-Norrmesunda. Grupp Z1 omfattar Väg E14-1 Bräcke-Pilgrimstad, E14-2 Rannåsen-Krokom, E45-1 Sveg-Ytterhogdal, E45-2 Svenstavik-Fåker, E45-3 Fåker-Brunflo och väg 87-1 Selsviken-Lien.
Ny station i Sundsvall
Ny station 130/30kV Stockåsbodarna.
Ny ledning Stockåsbodarna-Nylandsbergen, Sundsvall
Ny ledning Nylandsbergen - Stockåsbodarna, 16km stålstolpe, vinklar fackverk, totalt 85 stolpar + 300m kabel.
Kabelförläggning Knäsjöberget-Abborrsjön
P940 30 kV Knäsjöberget-Abborrsjön.
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av deltidsbrandstation. Suterräng byggnad med garage/vagnhall i bottenplan och kontor och personalutrymmen på övervåningen.
Spårväxelbyte i Österås
Växelbyte samt spårförläggning sidospår.
Nya vägskyddsanläggningar sträckan Västeraspby-Långsele
1 st ombyggnad från ljud- och ljusanläggning och 1 st ombyggnad från oskyddad till nya ALEX-anläggningar längs bandel 232.b.
Ledningsflytt Östrand
K519 Östrand ledningsflytt.
Ledningsflytt L 12 Sundsvall, etapp 2
130kV ledningsflytt Sundsvall
Ny anläggning för förvätskningsanläggning av biometan i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) upphandlar totalentreprenad avseende ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasuppgradering av biogas till biometan med efterkommande anläggning för förvätskning av biometan med tillhörande ledningar. Möjlighet finns till optioner avseende Förvätskning av koldioxid med lagertank med lossningsutrustning och Reservdelar
Ombyggnad av gata, VA mm i Älandsbro
Projektet omfattar renovering av befintlig gata, arbeten som är aktuella är byte av vattenledningar, avloppsledningar, el och tele/opto samt gatubelysning.
Renovering av bro vid Gålåviadukten i Kramfors
Förstärkning eller nybyggnad av bro. 254 m lång bro.
Ombyggnad av avloppspumpstation K2 vid simhallen i Härnösand
Avser ombyggnad av befintlig avloppspumpstation K2 vid Simhallen Kanaludden i Härnösand.
Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Avser tillbyggnad av garage med maskinhall.
Ny svaveldoseringsanläggning till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Beställaren har tagit beslut att installera en Anläggning för svavelgranulat inom industriområdet som tillför svavel till bränslemixen innan bränslet når pannan. Anläggningen ska placeras i en ny byggnad (ny byggnad ingår inte i denna leveransomfattning utan hanteras via i en separat entreprenad).
Ny tvättanläggning inkl reningsverk vid bussgarage i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar att riva bort den befintliga tvättanläggningen för busstvätt och ersätta den med en ny anläggning. Det ska även ingå att byta ut befintlig vattenrening mot en ny modern anläggning, befintliga anläggningen ska rivas ut.
Markarbeten samt rivning av betongkonstruktioner vid försvarsanläggning, Västernorrlands län
Berg- och jordschakt som förberedelse för husbyggnation skall utföras totalt på en yta av ca 20 ha. Förberedda ytor skall förses med säkerhetsstängsel. Vägbyggnation av ca 3 km grusväg. Rivning av befintliga betongkonstruktioner under jord och utökning av bergschakt med tunnelsprängning om ca 30 000 kbm under jord. Gjutning av betongkonstruktion under jord. Borrning av energibrunnar. Arbetet kommer att utföras vid skilda arbetsställen och inom ett begränsat område. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Projektledare järnvägsprojekt i distrikt Mitt, Östersund/Sundsvall
Placering Sundsvall eller Östersund. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Samordnande byggledare BEST, Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Rivning av reservoar i Örnsköldsvik
Anmälan om rivning av vattenreservoar.
Resurskonsult/specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i region Nord
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med upp till 36 månader.
Ombyggnad av biodamm i Parteboda
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.
Utbyte av brandlarmsanläggningar i fastigheter i Härnösand
Avser följande projekt: 1)Härnösand, TS3, tryckstegringsbyggnad, 2) Kraftvärmeverket, Fastlandet 2:58-2:60, 2:62-2:63, 2:66, 3) Sjöbefälsskolan 2, Härnösand, värmecentral och elpanna, 4) Tallvägen, vattenverk, vattnet 1:1, 5) Reningsverk, Kattastrand, Södersundsvägen (Vattnet 1:1), 6) Återvinningsanläggning samt garage och kallförråd, Älgen 1 & 2, Baldershage 4 & 5, Kullen 1:110, 7) Baldershage 7, Härnösand, kretsloppsparken, Kontor/garage/kallförråd, mottagningscentral farligt avfall, 8) Tankstation, Bondsjö 2:290 samt 9) Biogasanläggning, Äland 1:32.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).