Alla aktuella anläggningsprojekt i Västernorrlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Förstärkning av väg och slänter samt uträtning av kurvor.
Kontaktledningsupprustning mellan Långsele-Västeraspby
Nya kontaktledningsfundament inkl nya stolpar med dubbel återgång och jordlina. Nya sugtransformatorer. Rivning av gamla stolpar/bryggor och fundament.
Ombyggnad av kaj i Sundsvall
Avser upprustning av kaj inför byggnation.
Ny ledning i Hjälta/Nässe-Vattjom
Hjälta/Nässe-Vattjom, ny 400 kV-ledning
Byte av luftledning i Ånge
Byte av 200 kv luftledning
Ny anslutning till vindkraft i Helgum
Ny anslutning till vindkraft, Helgum
Ny transformatorstation i Nässe
Ny transformatorstation 400/130 kv. Ny station uppförs för att åtgärda flaskhalsar i området. Stationen ska dimensioneras för 50 kA felströmmar.
Nya 140/11kV 40MVA krafttransformatorer i Sundsvall kommun
Sundsvall Elnät har behov av att byta ut sina krafttransformatorer inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att fyra (4) stycken krafttransformatorer kommer att behöva köpas in i ett första läge. Därtill kommer Avtalet även att omfatta option om att avropa fyra (4) stycken krafttransformatorer samt en (1) Strömtransformatorsats. Beräknad avtalsstart är 2023-02-06 och avser avtal för avrop av krafttransformatorer inklusive de optioner som efterfrågas i upphandlingsdokumentet. Optioner kommer att kunna avropas fram till och med 2027-03-01.
Ny transformatorstation T100 i Örnsköldsvik
Avser ny fördelningsstation kommer att uppföras på yta i anslutning till befintlig transformatorstation som är belägen vid Örnsköldsviks sjukhus, Örnsköldsvik 4:6.
Ramavtal beredningstjänster och Projektledare 2023-2025 För Härjeåns Nät AB
Härjeåns Nät AB har ett behov av att köpa in konsulttjänster som i huvudsak består av beredningstjänster och projektledare för kommande arbeten. Härjedalen, Ånge, Bräcke, Ragunda, Bergs och Sundsvalls kommuner.
Integrerat brounderhåll i Västernorrlands län
Antal byggnadsverk med förutbestämt underhåll är 864 st. Antal byggnadsverk med tillståndsbaserat underhåll är 6 st.
Mark- och BEST-arbeten vid Sundsvalls resecentrum
Entreprenad B mark, VA och BEST-arbeten för de s.k. Frilasten och Billasten i nordöstra delen av Sundsvalls bangård. Rivning och byggnation av uppställningsspår för godsvagnar, ny dragning/kulvertering av Stavsättersbäcken samt VA för rangertornet. Bandel 230.
Utförande av klimattrummor på järnvägen mellan Långsele-Västeraspby
För att öka kapaciteten på trummor som vid kontrollberäkningar visat sig ha för låg kapacitet. Arbeten utförda under 2023 ska vara färdigställda 2023-10-16 (deltid 1).
Nybyggnad av brandstation i Liden
Avser nybyggnad av deltidsbrandstation. Suterräng byggnad med garage/vagnhall i bottenplan och kontor och personalutrymmen på övervåningen.
Upprustning av centrum i Kramfors
Avser upprustning av centrum i Kramfors.
Exploatering för flytande hus i Sundsvalls hamn
Exploatering och byggnation av hamn inför nybyggnation av flytande hus. (proj.nr: 1437800)
Ny station i Sundsvall
Ny station 130/30kV Stockåsbodarna.
Ny ledning Stockåsbodarna-Nylandsbergen, Sundsvall
Ny ledning Nylandsbergen - Stockåsbodarna.
Ny station Kramfors
Ny station 130/30kV.
Modullösning/containerlösning till biometan i Härnösand
Leveransen avser en ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd gasförbehandling, gasuppgradering av biogas till biometan med tillhörande ledningar. Beställaren ansluter sedan till leveransgräns med underlag från totalentreprenören.
Modullösning/containerlösning till fordonsgas i Härnösand
Ny komplett modullösning/containerlösning för automatiskt styrd kompression av biometan avsedd för fordonsgas med tillhörande ledningar
Klimatåtgärder längs Mittbanan vid Lillhällsjön
Nya betongmadrasser ca 1500 m2 samt montering av nya plattor jordspikar. Utbyte av trumma.
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar.
Nybyggnad av gc-bana i Härnösand
Nybyggnad av gc-bana.
Nybyggnad av maskinhall i Sollefteå
Nybyggnad av maskinhall.
VA-arbeten för industriområde i Timrå
Avser förberedenade VA-arbeten inför exploatering (2097638).
Förläggning av kabel mellan Murarvägen-Satelliten i Örnsköldsvik, etapp 2
För information så planeras etapp 2 att utföras under 2023. Den startar där etapp 1 slutar och följer Sörbyvägen fram till Övik Energis fördelningsstation T200 Satelliten, Sörbyvägen 3B.
Till- och ombyggnad av gc övergång i Bollstabruk
Ombyggnation av befintlig oskyddad gångfålla (PLK ID 44100) till vägskyddsanläggning av typen ALEX GC-bom. Bandel 232, km 740+418.
Nödfrånkoppling och totalstopp längs järnväg i Region Mitt sträckan Överås-Västerasby
Upphandlingen avser projektering och produktion samt driftsättning av Nödfrånkopplingsfunktion och totalstoppfunktion i transformatorstationer, omformarstationer samt kopplingscentraler. Nödfrånkoppling finns även i 50 Hz-anläggningar med Överledningsskydd på hjälpkraftlinjer. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 12 månader.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.
Utbyte av två rörbroar i Västernorrlands län
Bro 22-1380-1 bro över bäck vid Fors 6.5 km nv Hanabäck, väg 352 och 22-1398-1 bro över bäck vid Idbyåkern 2 km sv Idbyn, väg 1060.
Resurskonsult delprojektledare signal i projekt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum
Option för beställaren att förlänga uppdraget med maximalt 24 månader fördelat på maximalt 2 perioder.
Inspektion av broanläggning över Sundsvallsfjärden i Sundsvall
Konsulten ska för beställarens räkning utföra inspektion av bro 22-1224-1, 22-1224-2, 22-1224-3, 22-1224-4, 22-1224-5, 22-1224-6 och 22-1224-7 samt och uppföljande kontroll av katodiskt skydd bro 22-1224-1, Sundsvalls kommun år 2023-2024.
Berg- och betongunderhåll i Öd tunnlarna
Sträckan Långsele-Härnösand.
Rivning av bensinstation i Sundsvall
Rivning av bensinstation.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Härnösand
Planer finns för installation av laddstolpar.
Ombyggnad av biodamm i Boltjärn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2021-2025.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Sundsvall
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).