Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i driftområde Sollefteå
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Bärighetshöjande åtgärder på väg 953 mellan Östgranvåg-Forsmo
Sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 km). Förstärkning av väg och slänter samt uträtning av kurvor.
Kontaktledningsupprustning mellan Långsele-Västeraspby
Nya kontaktledningsfundament inkl nya stolpar med dubbel återgång och jordlina. Nya sugtransformatorer. Rivning av gamla stolpar/bryggor och fundament. Ca 41 000 meter, 980 nya kontaktledningsfundament.
Utförande av klimattrummor på järnvägen mellan Långsele-Västeraspby
För att öka kapaciteten på trummor som vid kontrollberäkningar visat sig ha för låg kapacitet. Arbeten utförda under 2023 ska vara färdigställda 2023-10-16 (deltid 1).
Plankorsningsåtgärder mellan Långsele-Västeraspby, paket 2
Ca 46 km lång sträcka totalt i paket 1 och 2. Plankorsningar, trummor, ersättningsvägar. Hastighetshöjande åtgärder som markarbeten, jordschaktskärning, bergsprängning, ersättningsvägar och rivning ingår.
Nybyggnad av maskinhall i Sollefteå
Nybyggnad av maskinhall.
Upprustning av utemiljö vid sjukhus i Sollefteå
Objektet avser ombyggnad av sjukhusets entré. Markarbeten, växtplanteringar och belysning utgör en yta på ca 4700 m2.
Underhåll av järnvägsbroar i region Mitt
Omfattar bro 3500-1842-1 Bruksån, bro 3500-1843-1 Bruksån, bro 3500-1847-1 Nässjö och bro 3501-5649-1 Hallstagatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).