Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Mark för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid E4 norr Örnsköldsvik
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg.
Undersökning/sanering av förorenad mark vid Örnsköldsvik Airport samt Midlanda flygplats
Projektledaren ersätter Trafikverkets nuvarande roll som projektledare för att fortsatt driva arbetet med förorenad mark avseende PFAS på Örnsköldsvik Airport och Midlanda Flygplats. Kompetensområdet omfattar konsulttjänst för projektledning för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande över processens samtliga skeden – från utredning/undersökning av förorenade områden till åtgärdsutredning, projektering, efterbehandling/sanering, tillhörande efterkontroll etc.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Nybyggnad av gc-väg i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av gc-väg, Bjästa-Köpmanholmen.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Nybyggnad av campingplats i Örnsköldsvik
Utbyggnad av camping sörvåge 3:38.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Utbyggnad av fjärrvärme i Gullänget, Örnsköldsvik
Objektet avser fjärrvärmeutbyggnad till kvarteret Stiftelsen i Gullänget från huvudstam vid Hägglundsvägen till tolv fastigheter med låda på vägg och en genom vägg. Schaktlängd ca 810 m och ca 75 m invändig ledning.
Sanering av Svedjeholmens fd sågverk i Örnsköldsvik
Sanering och rivning av impregneringsbyggnad, efterbehandling av förorenad jord i anslutning till impregneringsbyggnad samt efterbehandling av förorenad jord i och i anslutning till torkbyggnad. Rivning avser byggnad med bruttoarea om ca 400 m2 Efterbehandling av förorenad jord avser totalt ca 435 m3 massor varav ca 100 m3 är massor belägna inne i torkbyggnad.
Ny lekplats i Björna
Ny lekplats för alla generationer med gungor, cykelbanor mm.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, björna 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dalslund 5:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, studsviken 1:15.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 32:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sunnansjö 4:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, utås 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:188.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, önska 1:4.
Nybyggnad av markanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av sandficka, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, drömme 8:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, jakobsskatan 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, mjäla 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätra-fors 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, orrvik 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sel 3:15.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Örnsköldsvik
Anlägga discgolfbana, gammängsskiftet 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, bäck 7:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkeringar, sälgen 3 och 4.
Utredning av inre hamnen i Örnsköldsvik
Uppdragsgivare och konsult ska utreda och sammanställa hur området runt inre hamnen skall utvecklas på bästa sätt. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Örnsköldsviks kommun, Lungviks Hamnförening och Örnsköldsviks Segelsällskap i syfte att verka för en långsiktig lösning av markfrågan kring vinterupplaget för Lungviks småbåtshamn.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.