Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Undersökning/sanering av förorenad mark vid Örnsköldsvik Airport samt Midlanda flygplats
Projektledaren ersätter Trafikverkets nuvarande roll som projektledare för att fortsatt driva arbetet med förorenad mark avseende PFAS på Örnsköldsvik Airport och Midlanda Flygplats. Kompetensområdet omfattar konsulttjänst för projektledning för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande över processens samtliga skeden – från utredning/undersökning av förorenade områden till åtgärdsutredning, projektering, efterbehandling/sanering, tillhörande efterkontroll etc.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 129
Utbyte av Icke föreskriftsenliga kablar, bandel 129 på följande platser: Björnsjö, Björna, Långviksmon, Långvattnet och Trehörningsjö.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, hovtången 1.
Nybyggnad av markanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av sandficka, må 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 3:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 3:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 4:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, pålsjön 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig, sidensjö prästbord 1:23.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 4:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, trehörningsjö 1:364.
Ombyggnad av väg i Örnsköldsvik
Ombyggnad av småbåtshamn, pir, flytbrygga, väg, schaktning, finna 1:1.
Rivning av mast i Örnsköldsvik
Riva telemast och bod, österkäl 1:3.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av befintlig telemast, hädanberg 2:12.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.