Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av polishus i Örnsköldsvik
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för myndigheten i Örnsköldsvik. Byggnaden som ska uppföras avser cirka 10 000 kvm, fördelat på garage samt tre våningsplan. Byggnaden som upphandlingen avser kommer att inrymma lokaler för kontor, mötesrum, träningsytor, godsmottagning, verkstad, garage m.m.
Nybyggnad av maskinhall i Husum, Örnsköldsvik
Nybyggnad av magasin t11, miljöstation, maskinhall och elbyggnad samt rivning av befintliga byggnader.
Nytt 170 kV GIS-ställverk till Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
170 kV GIS-ställverk med tillhörande kringutrustning och kablage för elkraftförsörjning av FlagshipOne inom Hörneborgsverket.
Nybyggnad av ersättningsväg i Västeralnäs
Ca 400 m upprustning av befintlig väg, ca 600 m ny väg över ravin och åkermark. Ersättning för PLK Sundboms väg, bdl 149.
Nybyggnad av pumpstation mm i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar arbeten inom Övik Energis industriområde och Domsjö industriområde att uppföra ny pumpstation för fjärrkyla vid strandlinjen med tillhörande intagsledning samt nya distributionsledningar till ny e-metanolfabrik i anslutning till kraftvärmeverket.
Ombyggnad av gata och gc-väg, samt VA i området Järved i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av Frisörvägen mellan Järvedsvägen och Kolarvägen, del av Bryggerivägen samt del av Kolarvägen (totalt ca 470 m), samt en gång- och cykelväg (ca 75 m) i förlängningen av Bryggerivägen från Frisörvägen ner mot Järvedsleden, där den ansluter till befintlig gc-väg som ligger parallell med Järvedsleden.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Bruttoarean är c:a 285 kvm, varav c:a 100 kvm isolerad och uppvärmd (spolhall).
Elnätsprojekt 2024, Öviks Energi AB
Objektet består av kabelförläggning och fyra nätstationer för följande fem projekt: T105 Gladan, T188 Framnäsholmen, T213 Alneskolan, T109 och T110 kabel sjukhuset, och T212 JärvedGlupedsänget.
Nytt låssystem för Övik Energi AB
Objektet avser utbyte av befintligt låssystem till ett nytt, komplett, säkert och lättanvänt system. Uppdraget omfattar demontering av befintliga cylindrar/hänglås samt leverans och montering av nya kompletta cylindrar/hänglås samt nycklar. Mängden uppskattas till drygt 500 cylindrar och knappt 500 hänglås samt ungefär 200 nycklar beräknat utifrån nuvarande system.
Fiberutbyggnad i Sörvästansjö Björna, Örnsköldsviks kommun
Objektet avser mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för ortsammanbindande nät mellan Sörvästansjö och Björna, Örnsköldsviks kommun. Entreprenaden sträcker sig över två säsonger, 2024-2025.
Leverans av mobilt reservkraftverk, Övik Energi AB
Leveransen omfattar i huvudsak ett (1) komplett 3-fas 230/400 V mobilt reservkraftaggregat på 700 kVA PRP.
Rivning av panncentral i Husum, Örnsköldsvik
Anmälan om rivning av pannhus, turbin och indunstning.
Fiberutbyggnad på norra Ulvön, Örnsköldsviks kommun
Kontraktsarbetena omfattar mark- och fiberarbeten på norra Ulvön, Örnsköldsviks kommun. Området är indelat i två etapper.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).