Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pipline, Örnsköldsvik-Vasa
Avser ny vätgasledning över en 100 mil lång vätgasledning mellan Örnsköldvik och finska Vasa. Projektet är tänkt att sammankopplas med den planerade piplinen vars rutt är runt Bottenviken och dess städer med en avstickare till Kiruna via Luleå och Boden. Total projektkostnad för samtliga etapper av piplinen beräknas uppgå till 36 mdkr.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor. Anpassat för ett fullängdståg (600 m) och ett kortare tåg kan lastas samtidigt.
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Omtoppning av rullbana vid Örnsköldsviks Airport
Avser utförande av fräsning och asfaltering av rullbanan på Örnsköldsviks Airport, Yta ca: 91 000 m2. Dessutom ska option lämnas på Fräsning och asfaltering av skuldror och RESA område, Yta ca: 11.200 m2.
Ombyggnad av 40 kV ställverk i Örnsköldsvik
Ombyggnad av 40 kV ställverk och kontrollutrustning.
Fiberutbyggnad av byanät i Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt Skorped/Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för byanät i två områden i Örnsköldsviks kommun: 1. Nätra/Näske/Sidensjöbygden samt 2. Skorped/Sagavägen. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller två områden.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Utökning av parkering med anläggande av ny hämta-lämna-parkering. Tillskapande av bussficka eller busshållplats.
Fiberutbyggnad för Lännäs - Aspeå, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom områdena Lännäs och Aspeå, Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad i Sunnersta - Solberg, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för ortsammanbindande nät mellan Sunnersta och Solberg, Örnsköldsviks kommun.
Kabelprojekt och stationsbyten i Örnsköldsvik 2022
Avser fyra separata projekt i Örnsköldsviks centralort. T138 Kilen där en nätstation skall ersättas. T248 Sopstationen där ca 1100 m kabel skall ersättas. T256 Backgatan där en nätstation skall ersättas. T272 Skortsedsvägen och T273 Nibblingsvägen där två nätstationer och ca 800 m kabel skall ersättas.
Ny tvättanläggning inkl reningsverk vid bussgarage i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar att riva bort den befintliga tvättanläggningen för busstvätt och ersätta den med en ny anläggning. Det ska även ingå att byta ut befintlig vattenrening mot en ny modern anläggning, befintliga anläggningen ska rivas ut.
Tillbyggnad av reningsverk i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av reningsverk, själevads prästbord 1:156.
Fiberutbyggnad i Varvet och Sund, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom områdena Varvet och Sund, Örnsköldsviks kommun.
Upphandling av montagekoordinator till turbinrevision vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Uppdraget är uppdelat i två delar i form av en planeringsdel och en genomförandedel (montagekoordinering). Uppdrag i form av planeringsarbete genomförs under kvartal 1, 2022. Uppdrag i form av montagekoordinering genomförs i samband med stor revision av axialturbinanläggningen under maj-juni 2022.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).