Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
I arbetet ingår att forma och justera befintlig infartsväg inklusive beläggning och dagvattenanordning (diken med fördröjningsfunktioner). I detta ingår även anslutningar till ett flertal befintliga bostadsgator. Det ingår även att utföra ledningsarbeten för el, opto, VA, FV både vad gäller nyförläggning och befintliga ledningar i drift.
Utbyggnad av spårväg och terminalytor i Arnäsvall, Örnsköldsvik
Avser förlängning av spår och utökning av terminalytor.
Fiberutbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Nätra, Näske och Sagavägen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Sidensjöbygden, Sagavägen, Nätra och Näske.
Sluttäckning vid avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik,et 4
Entreprenaden avser sluttäckning vid Må avfallsanläggning, den totala ytan är ca 12 ha. Denna förfrågan gäller sista etappen och omfattar ca 39 000 m2 deponiyta.
Fiberutbyggnad i område Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Hörnett-Svedjeholmen, Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad i område Varggropen, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten inom projekt Varggropen, Örnsköldsviks kommun.
Förläggning av kanalisation för högspänning, lågspänning och gatljusnät i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, jordlina, fundament till gatubelysningsstolpar, indragning av belysningskabel samt förläggning av slang med fördragen kabel för serviser. En stationsbädd ska anläggas och rasering av gamla belysningsfundament ingår i uppdraget.
Utbyggnad av fjärrvärme i Gullänget, Örnsköldsvik
Objektet avser fjärrvärmeutbyggnad till kvarteret Stiftelsen i Gullänget från huvudstam vid Hägglundsvägen till tolv fastigheter med låda på vägg och en genom vägg. Schaktlängd ca 810 m och ca 75 m invändig ledning.
Reparation av bro över Utterån i Fällkäl
Byte av övergångskonstruktioner, betongreparationer, målning, reparation kantbalkar, nytt tätskikt av betong.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Avser restaurering av befintliga kyrkogårdsmurar vid Grundsunda kyrka.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av mast, höjning av torn, brösta 14:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långnäs 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myckelgensjö 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, myckelgensjö 5:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, riva befintlig, hagaris 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sel 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sel 3:17.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerby 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, skorpeds-holm 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:53.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 2:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, albertsro 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, högland 55:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, mellansel 5:88.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 6:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två padelbanor, utöka parkering, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnation av nätstation, sel 5:1.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för installation av laddstolpar.
Upphandling av teknikstöd mm till turbinrevision vid Hörneborgsverket i Örnsköldsvik
Syftet med uppdraget är att tillhandahållande konsult för teknikstöd och konsult för montagekoordinering. Dessa konsulter/resurser ska agera som stöd för beställaren inför och under stor revision av turbinanläggningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.