Alla aktuella anläggningsprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biltvätt i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av två byggnader för biltvätt.
Utbyte av två rörbroar i Västernorrlands län
Bro 22-1380-1 bro över bäck vid Fors 6.5 km nv Hanabäck, väg 352 och 22-1398-1 bro över bäck vid Idbyåkern 2 km sv Idbyn, väg 1060.
Byte av vändskivor i Mellansel och i Skelleftehamn
100-58008-1 i Örmsköldsviks kommun samt 100-45516-1 i Skellefteå kommun. Utförs under 2023 och 2024.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser ombyggnad av bussplats, gångpassage och beläggningar.
Förläggning av kabel mellan Murarvägen-Satelliten i Örnsköldsvik, etapp 2
För information så planeras etapp 2 att utföras under 2023. Den startar där etapp 1 slutar och följer Sörbyvägen fram till Övik Energis fördelningsstation T200 Satelliten, Sörbyvägen 3B.
Fiberutbyggnad i Solberg, Örnsköldsviks kommun
Objektet avser mark- och fiberarbeten inom projekt Bredband 2020 för fiberutbyggnad i Solberg.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Avser tillskapande av bussficka och busshållplats.
Naturvårdsåtgärder gällande anläggande av gäddfabriker, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Avser naturvårdsåtgärder inom de två områdena Banafjälsviken och Skallörsfjärden. Båda områdena är belägna i Risöfjärden, strax norr om Örnsköldsvik. Naturvårdsåtgärderna omfattar anläggande av lekområden för fisk, sk "gäddfabriker" samt åtgärder för igenväxande havsstrandängar i dessa områden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).